Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 3. října 2013 Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 Dělba moci

3 Proč je znakem demokracie oddělení moci? Bylo tomu tak v minulosti? Setkáme se dnes se státy, v nichž oddělená moc reálně nefunguje? Odpovězte si na následující otázky. Diskutujte o nich.

4 Teoretici dělby moci John Locke ( ) Charles Montesquieu ( ) Oddělení výkonné moci od zákonodárné Moc výkonná, zákonodárná a soudní

5 Rozdělení státní moci Zákonodárná Legislativa Výkonná Exekutiva Soudní Jurisdikce

6 Oddělení státní moci podle Ústavy České republiky legislativaexekutivajurisdikce Strategická složka Senát Prezident republiky Ústavní soud Dynamická složka Poslanecká sněmovna VládaNejvyšší soud Strategická složka a dynamická složka Strategická složka – brzda, řeší úkoly dlouhodobého charakteru Dynamická složka – zabývá se každodenními úkoly

7 Důvody oddělení moci 2 zásady 1.Oddělenost, samostatnost a nezávislost moci 2.Rovnováha moci a vzájemných brzd

8 Oddělenost, samostatnost a nezávislost moci - příklady Výkon jednotlivých mocí orgány, které nejsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti Neslučitelnost těchto mocí v rukou jedné fyzické osoby nebo skupiny osob Poslanec ≠ Senátor Jeden pan Jan Novák nemůže vykonávat funkci poslance a zároveň v téže době funkci senátora.

9 Rovnováha mocí a vzájemných brzd Každá složka státní moci má moc uplatňovat určitou přímou kontrolu nad ostatními. Právo výkonné moci pozastavovat zákony usnesené zákonodárným sborem Zákonodárná moc má právo zkoumat, jakým způsobem jsou zákony vykonávány. Soudní moc může přezkoumávat, zda zákony nejsou v rozporu s ústavou.

10 Poslanecká sněmovna může vyslovit nedůvěru vládě, prezident může být zažalován senátem za velezradu Prezident republiky má právo vyhlásit amnestii nebo udělit milost. Ústavní soud může přezkoumávat, zda zákony nejsou v rozporu s ústavou. Prezident republiky disponuje právem veta. Ústavní soud má právo zrušit nařízení vlády či vyhlášku, pokud je v rozporu se zákonem. Soudci ústavního soudu jsou jmenováni prezidentem republiky se souhlasem Senátu.

11 Definujte následující pojmy Veto – Stav, kdy strana má právo jednostranně zastavit rozhodovací proces. – Suspensivní veto, absolutní veto Amnestie – Hromadné prominutí trestu Milost – Individuální prominutí trestu

12 Zdroje literatury DAVID, Roman. Politologie: Základy společenských věd. 4.přepr.a rozš.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 448 s. ISBN KÖHLEROVÁ, Tereza a Marek MOUDRÝ. Občanský a společenskovědní základ: Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí. Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., ISBN KUBÁČEK, Jan a Václav V NEKVAPIL. Testy - politologie a mezinárodní vztahy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 247 s. Přijímací zkoušky na vysoké školy (Fragment). ISBN PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Politologie. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 223 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. Praha: Grada, ISBN

13 Zdroje obrázků John Locke.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Montesquieu 1.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: LOL. In: Wpclipart.com [online] [cit ]. Dostupné z: Exclamation triangle red. In: Wpclipart.com [online] [cit ]. Dostupné z: n_triangle_red.png.html n_triangle_red.png.html


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google