Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační systém UNIX $ who $ finger $ banner ahoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační systém UNIX $ who $ finger $ banner ahoj"— Transkript prezentace:

1 Operační systém UNIX $ who $ finger $ banner ahoj
root ttyq Mar 5 16:16 ykovar08 ftp Jan 4 18:34 yfabic00 ttyq Mar 5 17:05 vdumek ttyq Mar 5 15:14 Kdo s vámi současně pracuje ? $ who $ finger $ last $ finger Login Name TTY Idle When Office root Super-User q Mon 16:16 ykovar08 Marek Kovarcik st.20 *ftp Thu 18:34 yfabic00 Antonin Fabicovic st q Mon 17:05 vdumek Vladimir Dumek q Mon 15:14 $ banner ahoj ## # # #### # # # # # # # # # # ###### # # # ###### # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### Pokud je příkazů mnoho a nevešly by se na jeden řádek, použijeme znak \ $ banner \ >Ahoj ! Pokud chceme použít více příkazů na jednom řádku, oddělíme je středníkem $ cd ..; pwd; cd

2 Operační systém UNIX $ finger vdumek (finger dumek, finger vladimir)
Login name: vdumek In real life: Vladimir Dumek Directory: /usr/people/vdumek Shell: /bin/ksh On since Mar 5 15:14:30 on ttyq2 from A4705C.fme.vutbr.cz 5 minutes 39 seconds Idle Time Plan: Ahoj Berte !! Jak se mas ? Ja se mam dobre !! Odhlášení od systému $ exit Lze použít i CTRL-D (konec souboru) Plan: Obsah souboru .plan v domovském adresáři uživatele.

3 Operační systém UNIX $ last vdumek
vdumek ttyq3 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :16 (00:49) vdumek ttyq3 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :25 (00:00) vdumek ttyq2 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15:14 still logged in vdumek ttyq3 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :14 (00:02) vdumek ttyq2 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :14 (00:04) vdumek ttyq Mon Mar 5 12: :17 (00:04) vdumek ftp303 Mon Mar 5 12: :05 (00:03) vdumek ttyq1 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 12: :12 (00:11) wtmp begins Sun Mar 4 15:17

4 Operační systém UNIX $ last ...
root ftp14253 Mon Mar 5 17:32 still logged in ypatek00 ftp13897 Mon Mar 5 15: :57 (00:06) ypelis01 ftp13872 Mon Mar 5 15: :43 (00:06) ykovar08 ftp13860 Mon Mar 5 15: :45 (00:15) vdumek ttyq3 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :16 (00:49) vdumek ttyq2 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15:14 still logged in vdumek ttyq3 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :14 (00:02) ypelis01 ftp13725 Mon Mar 5 15: :25 (00:15) vdumek ttyq2 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 15: :14 (00:04) yfabic00 ttyq Mon Mar 5 15: :35 (01:27) ypelis01 ftp13586 Mon Mar 5 14: :24 (00:47) ybucek03 ttyq0 p3-429b.purk.kn.vutbr Mon Mar 5 12: :31 (00:07) vdumek ttyq Mon Mar 5 12: :17 (00:04) root ttyq2 A4705C.fme.vutbr.cz Mon Mar 5 12: :14 (00:07) vdumek ftp13043 Mon Mar 5 12: :05 (00:03) ykorab00 ttyq0 k2-524B.k2.kn.vutbr.c Sun Mar 4 15: :18 (00:00) wtmp begins Sun Mar 4 15:17

5 Systém souborů Rozlišujeme tři základní typy souborů: běžné soubory
adresáře speciální soubory Běžný soubor je posloupnost slabik, pomocí služeb jádra lze získat sekvenční i přímý přístup ke každé slabice. Adresář je soubor obsahující jména souborů, případně adresářů, tvoří acyklickou stromovou strukturu s vrcholem v rootu (/). Speciální soubor umožňuje ovládání periferií. Pro všechny soubory je udržovaná pouze poslední verze, jsou reprezentovány identifikačním uzlem (i-node). Jsou uchovávány následující informace: typ souboru, identifikační čísla vlastníka a skupiny, přístupová práva, čas posledního zápisu, použití (čtení nebo provedení) a změny i-node. Neobsahuje název souboru. Pro práci se soubory slouží příkazy: cp, mv, rm.

6 Speciální soubory $ cd /dev; ls -la
Nejedná se o soubory v tradičním pojetí, jde vlastně o rozhraní mezi systémem a periferními zařízeními. Unix rozlišuje dva typy periferních zařízení: bloková a znaková. Některá zařízení mají zřízeny speciální soubory pro kombinovaný přístup. Speciálni soubory jsou obvykle umístěny v adresáři /dev. Při výpisu je délka souboru nahrazena hlavním (major) a vedlejším (minor) číslem. $ cd /dev; ls -la ... crw-rw-rw root sys , 12 Sep ticots crw-rw-rw root sys , 24 Sep ticotsord crw-rw-rw root sys , 0 Sep tport crw-rw-rw root sys , 0 Feb 28 21:34 tty crw--w--w root sys , 1 Nov 15 12:39 ttyd1 crw-rw-rw root sys , 10 Sep ttyd10 crw-rw-rw root sys , 11 Sep ttyd11 crw-rw-rw root sys , 12 Sep ttyd12 crw-rw-rw root sys , 18 Sep ttyd18 crw-rw-rw root sys , 19 Sep ttyd19 crw-rw-rw root sys , 2 Sep ttyd2 crw-rw-rw root sys , 20 Sep ttyd20 crw-rw-rw root sys , 21 Sep ttyd21 crw-rw-rw root sys , 22 Sep ttyd22 crw-rw-rw root sys , 23 Sep ttyd23

7 Speciální soubory $ cd; du -a dumpster $ cd; du -s dumpster $ df
Příkazy pro práci se speciálními soubory (velice omezeně) du [-as] [names] informace o obsazení disku, a - po souborech, s - pouze obsazení df [devs] informace o velikosti volného místa na diskových svazcích devs $ cd; du -a dumpster 0 dumpster/.dumpster 8 dumpster/banner.ls 8 dumpster/last.ls 8 dumpster/last1.ls 8 dumpster/finger2.ls 8 dumpster/finger1.ls 32 dumpster/dev.ls 8 dumpster/who.ls 80 dumpster $ cd; du -s dumpster 80 dumpster $ df Filesystem Type blocks use avail %use Mounted on /dev/root xfs /

8 Příkazy pro práci s obsahem souboru
file files určuje typ souboru cat files výpis textového souboru na terminál tail [+n] [-n] [lbc] file výpis konce textového souboru file, -n délka výpisu od konce (implicitně 10), +n první vypisovaná pozice od začátku, určení typu délky: l – řádky (implicitně), c – znaky, b – bloky more [-c] [-n] file prohlížení textového souboru, c – výpis od horního okraje obrazovky, n délka výpisu před zastavením, z klávesnice lze řídit další výpis: q ukončení činnosti SPACE další výpis +ln výpis od řádku v pořadí ln /p výpis od nejbližšího výskytu p i:n výpis od dalšího souboru i:p výpis od předcházejícího souboru (i je počet přeskočených souborů) h help

9 Operační systém UNIX $cmp -l du1.ls du2.ls
od [-bcdox] file výpis binárního souboru b oktalově po znacích c znakově po znacích (\ooo nezobrazitelné znaky) d dekadicky po slovech o oktalově po slovech (implicitně) x hexadecimálně po slovech cmp [-l] f1 f2 porovnání souboru f1 a f2 l výpis všech rozdílů (pořadí a oktalový obsah slabiky) $cmp -l du1.ls du2.ls Příkazy pro práci s adresáři: pwd, ls, ln, cd, mkdir, rmdir

10 Speciální soubory $ cd /sbin; od -x echo ...
e f c ae1f f9ea c5c e 7465 e 696e f 5f f5f 726c 645f 6f62 6a5f f5f f65 6e76 f6e 005f 5f f5f e 765f d e00 5f6d 636f 756e f67 705f f 5f d73 697a 6500 d d65 a d c6f c74 696d f5f 6374 c 6f63 616c e 616d d c c f f f

11 Operační systém UNIX find pathname expr nalezení souboru v hierarchické struktuře odresářů od pathname, který vyhovuje výrazu expr. Lze použít následující klíče: n právě n +n více než n -n méně než n -name fname hledání souboru se jménem fname -links n hledání souboru o n odkazech -user uname hledání souboru vlastníka uname -size n hledání souboru o n blocích -inum n hledání souboru s číslem i-node -print výpis úplného jména -exec command provedení příkazu shellem $ find / test –name -print hledá se soubor test, začátek hledání v rootu, soubor je specifikován jménem (-name), výpis jmen souborů (-print)

12 Operační systém UNIX Přístupová práva
Slouží pro vzájemnou ochranu uživatelů, rozeznáváme tři úrovně přístupových práv ke keždému souboru: čtení (read), zápis (write) a spouštění (execute). Pro adresáře znamená čtení výpis adresáře, zápis vytvoření souboru a spouštění přístup k podadresářům. V i-node souboru jsou bitově uloženy informace, jaká práva vlastník souboru (ten, kdo soubor vytvořil) přidělil jednotlivým uživatelům. (vlastník – user, skupina – group, ostatní - others). Každý soubor má tedy devět bitových příznaků (atributů) přístupových práv. Seznam uživatelů je uveden v souboru /etc/passwd, záznam o každém uživateli obsahuje přihlašovací jméno, zašifrované heslo, identifikační číslo uživatele (UID), identifikační číslo skupiny (GID), poznámku, domovský adresář a zvolený interpret příkazů (implicitně /bin/sh). Skupiny uživatelů jsou evidovány v souboru /etc/group, záznam o skupině obsahuje jméno skupiny, případně zašifrované heslo skupiny, číslo skupiny a seznam uživatelů patřících ke skupině. Přístupová práva k souboru lze zjistit pomocí výpisu ls –l.

13 Operační systém UNIX $ ls $ ls -la Jednotlivé položky výpisu obsahují:
typ souboru (d adresář, - běžný soubor, l symbolický odkaz) přístupová práva (po trojicích pro vlastníka x, r, w, -) počet odkazů na soubor vlastníka souboru skupinu vlastníka velikost souboru datum vytvoření jméno souboru $ ls Desktop dev.ls df.ls du.ls du1.ls du2.ls dumpster ls1 nohup.out od.ls $ ls -la -rw-r--r vdumek user Feb login drwx vdumek user Oct netscape -rw-r--r vdumek user Mar 5 12:16 .plan -rw-r--r vdumek user Feb profile -rw vdumek user Mar 5 19:26 .sh_histy

14 Operační systém UNIX Příkazy pro přístupová práva k souboru
newgrp group změna skupiny, v níž uživatel pracuje chmod mode files změna přístupových práv k souborům, mode má tvar: číslo nebo kategorie, operátor, právo. Kategorie: u, g, o. Operátor: = nastavení, + přidání, - odebrání. Právo: r, w, x. chown owner files změna vlastníka souborů files chgrp group files změna skupiny souborů files $ ls -l test -rw milos students ……… $ chmod g+w test -rw-w milos students ………. $ chmod o+rwx test -rw-w-rwx 1 milos students ………. $ chmod 777 test -xrwxrwxrw 1 milos students ………. $ chmod -rwx test milos students ……….

15 Operační systém UNIX Procesem se v Unixu rozumí prováděný program včetně dat (image). Každý proces je z hlediska uživatele jednoznačně identifikován svým identifikačním číslem (PID). Speciální systémové procesy, které nenáležejí žádnému uživateli se nazývají démoni (daemons). Proces od svého rodičovského procesu (např. shellu) dědí řadu vlastností (argumenty, soubory otevřené rodičem). Děděním od základního procesu terminálu získá každý proces tři základní soubory: standardní vstup, standardní výstup a chybový výstup. Jsou pro ně použity deskriptory 0, 1 a 2. Při interpretaci shell rozdělí příkaz na jméno příkazu a jeho argumenty. Dále hledá soubor se jménem příkazu. Ten se hledá v adresářích, které obsahuje proměnná shellu PATH. Je-li nalezený soubor proveditelný, vytvoří se nový proces. Z příkazu jsou jsou dále interpretovány argumenty, které umožňují uživateli přesměrovat standardní soubory. < file přesměrování standardního vstupu do file > file přesměrování standardního výstupu do file >> file připojení standardního výstupu k file (append) 2>file přesměrování chybového výstupu do file 2>>file append chybového výstupu k file n>&m připojení výstupu s deskriptory n a m

16 Operační systém UNIX $ ls -la vystup.ls
do souboru se vypíše obsah adresáře v dlouhém formátu $ cat < vystup.ls standardní vstup se přesměruje do souboru, vypíše se obsah adresáře na obrazovku $ cat < vystup.ls > vystup.ls.cop vytvoření kopie souboru vystup.ls pomocí dvojího přesměrování příkazu cat (může být i cat < vystup.ls > vystup.ls Vytvoření textového souboru pomocí příkazu cat $ cat > novy.soubor Toto je novy soubor napsany pomoci prikazu cat <CTRL-d> $

17 Operační systém UNIX $ cat novy.soubor >> vyst.ls
k souboru vyst.ls se připojí obsah souboru novy.soubor $ cat >> novy soubor Toto je nova část souboru novy.soubor <CTRL-d> $ cat novy.soubor Toto je novy soubor napsany pomoci prikazu cat $ $ cat > nic cat: cannot open nic $ cat > vystup $ cat nic 2> vystup.err $ cat vystup.err

18 Operační systém UNIX Přesměrování obou výstupů
$ cat test > vystup.ls 2> vystup.err Pokud soubor test existule, jeho obsah bude napsán v souboru vystup.ls, pokud neexistuje, bude v souboru vystup.err chybové hlášení. $ cat test > vystup 2>&1 $ cat test > vystup 1>&2 - oba výstupy směrovány na obrazovku Typ programu filtr - data se čtou ze standardního vstupu a po zpracování se předávají standardnímu výstupu. Výhodné ve spojení s mechanismem odstranění pomocných souborů - roura (pipe). Jedná se o systémovou vyrovnávací paměť, do které jeden proces data píše a druhý je z ní odebírá. pro označení se používá oddělovač |. command | filtr command zapisuje svůj výstup do roury, odtud je čte filtr a výsledek je zobrazen na standardním výstupu V koloně může stát více členů, výstupy jsou předávány postupně. $cat test | tee test.cp

19 Operační systém UNIX Příkaz wc [-lwc] file umožní zjistit, kolik obsahuje soubor řádků, slov, znaků. $ ls > docas $ wc -l docas $ ls | wc -l 19 docas 18 $ rm docas $ ls > docas; wc -l docas; rm docas 19 docas Použití zástupných znaků $ ls -l *[123] shell vybere z adresáře všechny soubory končící na 1,2, 3 $ ls -l *[1-3] $ ls -l *[a-zA-Z] shell vybere z adresáře všechny soubory končící na znak písmeno


Stáhnout ppt "Operační systém UNIX $ who $ finger $ banner ahoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google