Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_05 Název DUMu: Česká literatura 13. – 14. století Pro obor vzdělávání: 64-41-L/51 Předmět: Český jazyk Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum: 25.07.2013

2 Střední škola Oselce Literatura 13. a 14. století Používá se latina (především legendy a kroniky) i čeština (lyrika), u vysoké šlechty i němčina Literatura ztrácí výlučně duchovní charakter

3 Střední škola Oselce Významné památky Alexandreida Úryvky česky, světská epika, vzniká na přelomu 13. a 14. století. Hlavní postavou je makedonský vojevůdce Alexandr Veliký, který je zobrazen jako ideál feudálního panovníka. měla asi 9000 veršů, ale dochována je asi jen 1/3 Dalimilova kronika Poč. 14. st. Neznámý autor Elektronická verze

4 Střední škola Oselce Dalimilova kronika O selské kněžně Boženě O selské kněžně Boženě - převedeno ze staročeštiny do nové češtiny „Když v postoloprtské stráni lovil Oldřich, znenadání za jednou vsí nad říčkou spatřil selku mladičkou, jak v košili bez oplecka, bosa, umáčená všecka, pere. Byla krásná, milá, Oldřichu se zalíbila, že tvář měla čistou, něžnou. A tak učinil ji kněžnou. Ona kněžna dokonalá Božena se jmenovala. Oldřich nedbal nic, že páni to manželství jemu haní. Řek: "Tak už to v světě chodí, že se z chlapa šlechtic rodí a že sedlák nezřídce za otce má šlechtice.“

5 Střední škola Oselce Dalimilova kronika „Stříbro poctu rodu vrací, chudý šlechtic jméno ztrácí. Pán i kmán jsou jedna krev, proto potlačte svůj hněv, že jsem si vzal za ženu prostou dívku Boženu. Ve mně každý pána hledá. Na Přemysla na praděda nejdříve však pomyslete, jenž z oráče na knížete povýšen byl. Všichni stejně počati jsme byli v ženě, ač pokládán za šlechtice je ten, kdo má stříbra více. Chci žít s českou selkou skrovnou spíše než s Němkou, s císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Vaše utrhačné řeči o hlouposti jenom svědčí. Jak u Němky byste, páni, chtěli prosit o zastání? Čeleď z Němec, z Němec mistři, Němkyně je na koni a mé děti, synci bystří, německy jen švadroní. Vidím, jak zem vadne, chřadne, jak Čech právo nemá řádné." Božena, ta přála právu, ctila lidi všeho stavu. Oldřichu pak selka zdravá dala syna Břetislava.“ zdroj - http://www.cesky- jazyk.cz/citanka/neznamy-autor/dalimilova- kronika-2.html Na základě předchozí ukázky charakterizujte zaměření kroniky Řešení: kronika byla zaměřena proti vysoké šlechtě, proti Němcům

6 Střední škola Oselce Legendy Vita maiorVita maior (Větší život) – latinsky, veršovaná legenda o svatém Prokopovi Život svaté KateřinyŽivot svaté Kateřiny - česky, veršovaná

7 Střední škola Oselce Jezu Kriste, ščedrý kněže český chorál, 14. století, za autora někdy považován Jan Hus Plné znění, notový zápis Zbraslavská kronika Zbraslavská kronika - latinsky

8 Střední škola Oselce Doba Karla IV. 1348 založení univerzity Vzniká odborná literatura v latině Jan z Holešova Bartoloměj z Chlumce (Klaret) Žákovská poezie – satira, psaná česky i latinsky

9 Střední škola Oselce Karel IV. Vita Caroli Vita Caroli (Život Karlův) autor Karel IV. zachytil v něm zážitky z mládí, kdy žil v cizině, a počátky pobytu v Čechách do roku 1340

10 Střední škola Oselce Satiry Hradecký rukopis Obsahuje skladby: Desatero kázanie Božie Satiry o řemeslnících a konšelích Bajka o lišce a čbánu a další

11 Střední škola Oselce Liška a čbán Jakási liška potulujíc se po kraji narazila na opuštěný dům a v něm stejně opuštěný džbán. Zalíbil se jí a tak si ho vzala. Ovšem, co s prázdným džbánem? Když míjela studnu, napadlo ji, že by ho mohla naplnit chladivou vodu. Při pohledu na zrcadlící se hladinu ji totiž napadlo, že má vlastně žízeň.

12 Střední škola Oselce A tak si přivázala džbán na krk a spustila se do studny. Nabrala trochu vody, na uhašení žízně by to stačilo, ale když ten džbán byl tak velký… proč té vody nevzít víc. I nabrala víc. Ale stále byl poloprázdný. Koneckonců, proč ho nenaplnit celý. A tak liška nabírala a nabírala a džbán stále těžknul, až byl plný. V tom okamžiku, se slovy „dosti té hry“, džbán stáhnul lišku do studny a utopil ji. Jaké plyne z této bajky ponaučení? Je platné i dnes? Řešení: Kdo chce mít stále víc, nemá nakonec nic, někdy ani život.

13 Střední škola Oselce ponaučení „Tak sě liška přěmúdřila' svój Život marně ztratila: ot čbána z hlíny slepeného zbyla liška života svého.“ zdroj- http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/53.pdf

14 Střední škola Oselce Podkoní a žák Popis žáka: „Z těch jeden člověk bieše mladý, nejmieše známě brady, na němž sukně šerá, umlená, a k tomu kukla zelená; ta také zedrána bieše. Mošnu na hrdle jmieše, v niž by vložil, což mu třeba, mním, že knihy, také chleba; dešťky jmieše u pasu. Jakž jej viděch při tom času, i jinú k tomu přípravú vše bieše školskú postavú.“ zdroj- http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliter atury/VZCL3/53.pdf Popis podkoního: „Druhý, ten se starší zdáše, vždy sedě bradku súkáše, na němž kabátec úzký, krátký, a dosti zedraný šatky; okasalý tak dvorně, k tomuť bieše obut v škorně: tyť biechu drahně povetšely, avšak okolo děr cely, skrze něž viděti nohy. A také bieše up’al ostrohy, točenku maje na hlavě. Tak, jakž jej sezřech právě, jistěť se mi dvořák zdieše; hřebelce za pasem jmějieše.“

15 Střední škola Oselce Zábavná literatura Rytířské látky:Rytířské látky: Štilfríd a Bruncvík Trojánská kronika CestopisyCestopisy Jejich četba byla oblíbená, nebyly původem z našeho prostředíJejich četba byla oblíbená, nebyly původem z našeho prostředí Mandevillův cestopis Marca Polo: Million Elektronická verze

16 Střední škola Oselce Trojánská kronika - prvotisk Jan z Holešova

17 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7358-115-2. MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7358-116-9. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dalimilova_kronika_parizsky_fragment.jpg http://web.archive.org/web/20070804091914/http://people.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/li tera/dalimil.htm http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/neznamy-autor/dalimilova-kronika- 2.html#ixzz2nYWXKfCg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Reimski_evan%C4%91elistar. 11.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Vaclav2Zbraslkron.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_Charles_University.JPG.

18 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture- fragment.jpg http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/53.pdf http://www.nm.cz/Knihovna-NM/img/tisky/kronika-trojanska_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holes ova.jpg Hypertextové odkazy: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/26.pdf http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf http://home.tiscali.cz/zavodsky/hus/hus17.htm http://www.rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/374-Milion.pdf Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google