Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ASEP-ARL Rekapitulace Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 27.3.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ASEP-ARL Rekapitulace Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 27.3.2007."— Transkript prezentace:

1 ASEP-ARL Rekapitulace Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 27.3.2007

2 PROGRAM ASEP Zpracování – vstup dat Výstup dat – on-line katalog RIV Diskuze

3 EVIDENCE PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI v AVČR Směrnice AV z roku 1994 =>vznik informační d atabáze ASEP (Automatizovaný Systém Evidence Publikací) Obsahuje bibliografické záznamy publikací ústavů AVČR v úplnosti od roku 1993. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků =>vybraná data se exportují do RIV (Registr Informací o Výsledcích podporovaného výzkumu a vývoje) Zásadní vliv na vývoj databáze

4 Účastníci procesu Příjemci projektů a výzkumných záměrů odevzdání dat zpracovatelům Zpracovatelé správné formální zpracování dat KNAV zajištění chodu zpracování a zveřejnění dat v databázi ASEP odevzdání dat s platnou strukturou poskytovatelům Poskytovatelé odevzdání dat RV Rada vlády hodnocení

5 ASEP - systém Software: 1993-2004 CDS ISIS Vstup: 1993-2000. txt soubor na disketách 2000-2004 (PHP formuláře, txt soubor, mail) Výstup: bibliografie ústavů Od 2005 ARL – modul Evidence publikací Vstup: on-line webovské formuláře Výstup: on-line katalog Počet záznamů:>140.000

6 Struktura dat Výměnný formát (ISIS) -> UNIMARC (ARL) Úprava struktury dat: dle požadavků Rady vlády v návaznosti na strukturu RIV Nové „nepublikační“ formuláře (poloprovoz, prototyp, pořádané akce, práce v tisku, ostatní ) Nová pole (granty, výzkumné záměry, překlady do čj, počty stran….) + Zvýšení počtu záznamů - Problematika zařazování záznamů do typu dle požadavků ústavů Údaje pro vykazování, import citací z WOS do záznamů… Počty zpracovaných záznamů za časový údaj, spolupráce… dle změn na ústavech Vzniku, zániku, sloučení ústavů Počet typů dokumentů: 22 Manuál

7 Typy dokumentů - publikace A abstrakt 17598 Bkniha 3904 Gsborník ze zahraniční konference jako celek 589 Hsborník z tuzemské konference jako celek 177 P patent 304 Todborný překlad 653 Cpříspěvky ve sbornících zahraničních konferencí26797 Kpříspěvky ve sbornících tuzemských konferencí 2612 D dizertace 770 Eelektronický dokument 321 Iinterní dokument 893 Jčlánek v periodiku 58306 (JIčlánek v impaktovaném periodiku 31254) Mkapitola v knize 11796 Nčlánek v novinách 4103 Rrecenze 6948 Vvýzkumná zpráva 4646

8 Typy dokumentů RIV Oostatní 44 Lpoloprovoz 161 Upořádání akce 652 Zprototyp 0 Wneuplatněný výsledek 166

9 „ASEPOVÝ ROK 2007“ ARL databáze 15.6.2007 poskytovatelé 10.9.2007 Rada vlády ARL on-line katalog 15.1.2007 statistiky AV RIV (od 29.9.2007)

10 Statistiky zpracování

11

12

13 Vstup dat - formuláře Vybavení počítače: prohlížeč Vkládání dat: vyplnění formuláře Opravy dat: formuláře klient ARL Zpracovatel: 1 zodpovědný zpracovatel ústavu (uživatelské účty dle výběru ) Přihlášení Vyplnění formuláře Kontrola záznamu před zveřejněním

14 DATA ke kontrole Individuální účet vstup, mazání, editace Uživatelské účty Anonymní účet Vyplní formulář, odešle Zpracovatel (kontroluje, zveřejňuje data) Neodeslaná data IU Zkontrolovaná data IU IPAC Zveřejněná data

15 Přihlášení

16 Záznamy – nové formuláře L, Z

17 Sběr dat - formulář rejstřík

18 Sběr dat - zveřejnění

19 Kdo jsou uživatelé katalogu? Zapojení analýzy od 1.3.2007. Kdo jsou uživatelé katalogu Odkud jsou Co v katalogu hledají Kolik procent uživatelů se vrací, kolik je nových Jak jednotlivé ústavy využívají katalog …

20

21 Uživatelé podle zemí (1.3.2007-15.3.2007)

22 Statistiky 2 (1.3-21.3.07) Uživatelé podle institucí (1.3.2007-15.3.2007)

23 Uživatel nový/vracející se (1.3.2007-15.3.2007)

24 Katalog

25 Hledání dle polí

26 LIMITY Zjednodušují práci se zakódovanými údaji, k bool. vytvoření výrazů

27 Př1. Data odevzdaná Biofyzikálním ústavem do RIV s IF>12

28 Př1. Výsledek = 6 záznamů u záznamů sběru 2005 a 2006 – link do RIV

29 Př1. Záznam v RIV

30 Př1. Upřesnění dotazu

31 Př1. Upřesnění dotazu, autor=Hobza

32 Př1. Upřesnění dotazu, autor=Hobza, ústav=BFU, IF>12, RIV

33 Př2. Ústav=ENTU, rok sběru=2007, data nejsou označena do RIV

34 Př2. 35 záznamů, upřesnit

35 Př2. Upřesnění dotazu, způsob zveřejnění není abstrakt

36 Př2. Záznamy jiné než typu A, které nejsou označeny k exportu do RIV

37 Př3. Záznamy rok sběru 2007, impaktovaných časopisech, které nejdou do RIV

38 Př2. Našlo se 62 záznamů, v imp. časopisech, které nejsou označeny k odevzdání do RIV

39

40 Třídění záznamů

41 Zobrazení záznamů

42 Vybrané záznamy uložíme do košíku pro další použití, nebo ihned tiskneme.

43 Záznamy v košíku: tisk, export, odeslání E-mailem

44 Plný text v záznamu

45 ZDROJE

46 Zdroje AV (bude PROQUEST, WOS)

47 Příklad paralelního prohledávání: zdroje EBSCO, ASEP

48 Záznam se našel v obou databázích

49 Ve zdroji EBSCO je k dispozici PDF

50 RIV Data v RIV Opravy jednou odevzdaných dat Projekty, které nemají výsledky

51 Odevzdání 1 záznamu do RIV Granty GAČR Granty GAAV + VZ Grant MŠK Záznam s granty GAČR Záznam s granty GAAV a VZ Záznam s grantem MŠk 1 záznam Poskytovatelé 1 RIV – 3 záznamy 2 3

52 Př. Záznam se váže na 5 grantů+1 VZ 0127047 - BFU-R 20033135 RIV US eng J Amrichová, J. - Lukášová, Emilie - Kozubek, Stanislav - Kozubek, M. Nuclear and territorial topography of chromosome telomeres in human lymphocytes. Experimental Cell Research. Roč. 289, č. 1 (2003), s. 11-26. Grant: GA MZd NC5955; GA MZd NC6987; GA ČR GA202/02/0804; GA ČR GA301/01/0186 GA AV ČR IBS5004010; VZ: AV0Z5004920 V záznamu jsou granty od tří poskytovatelů (GA MZd, GA ČR, GA AV ČR ) záznam se musí do RIV odevzdat 3x

53 Záznam v RIV

54 Záznamy AV3 Záznamy Masarykova univerzita4 Celkem7

55 Jeden výsledek se váže na 7 grantů a 2 VZ GA AVMZdGA ČR MŠk MUAVMUAVMUAVMU IBS5004010 NC6987 GA202/02/0804 VZ VŠ IAA5004306VZ AVME 565NC5955GA301/01/0186 1. záznam 2. záznam 3. záznam 4. záznam 5. záznam 6. záznam 7. zázn am

56 Opravy již odevzdaných dat v RIV Jsou možné, ale jsou složité protože: data se neodevzdávají přímo, ale přes poskytovatele záznam se může dát podle počtu grantů několika poskytovatelům…) Důkladná kontrola před odevzdáním.

57 Odevzdání dat 2007 15.6.2007 záznamy označené do RIV budou: Odeslané, zkontrolované kontrolním programem, doplněné o rodná čísla Uživatelé, kteří nemají klienta, budou mít vystaveny chyby na webu a budou vyzváni k opravám a doplněním. Pro granty, které nemají dosud výstupy budou vytvořeny záznamy W – neuplatněný výsledek (rok uplatnění 2008)

58 Kontroly

59 Projekty bez výsledků

60 Kontroly záznamů

61 Semináře Klient v praxi aneb nebojte se klienta. On-line katalog a jeho použití. Manuály nikdo nečte – společné projití manuálů. Setkání pracovní skupiny. Školení pro začínající zpracovatele.

62 Shrnutí Mnoho bylo vyřešeno (on-line vstup dat, výstup dat v on-line katalogu, základní výstupní formáty a třídění, exporty RIV). Řeší se: exportní formát RIS a EXCEL, formulář T3, překlad-kniha(duben), projekty bez výsledků v IPAC. Mnoho je připraveno k řešení. Požadavky na rozšíření, úpravy systému, připomínky, dotazy, podněty: arl@lib.cas.cz KNAV určuje priority řešení požadavků.

63 Závěr Vývoj systému ARL není ukončen. Byl plně nahrazen systém sběru dat off-line. Zpracovatel ústavu rozhoduje o nastavení uživatelských účtů, o zveřejnění dat v on-line katalogu, kontrole a správnosti dat. Informace o vývoji systému jsou zveřejněny na webovských stránkách KNAV. Jak se bude systém vyvíjet dál, závisí na zájmu ústavů a vzájemné spolupráci.

64 KONTAKT Petra Bártková, Jana Doleželová, Zdenka Chmelařová, Hana Munziová arl@iach.cz www.lib.cas.cz Pracovní stránky pro zpracovatele: www.iach.cz/knav/asep.htm


Stáhnout ppt "ASEP-ARL Rekapitulace Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 27.3.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google