Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 5.12.2005 - Brno 7.12.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 5.12.2005 - Brno 7.12.2005."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 5.12.2005 - Brno 7.12.2005

2 Program ARL Konverze IPAC1 a IPAC2 Klient Uživatelské účty, web formuláře RIV RIV 2006 SIGLE Diskuze

3 ARL – konverze dat 1993-2003 Proběhlo: Kontrola importovaných dat - proběhla Zadání oprav zjištěných nesrovnalostí firmě Cosmotron - opraveno Individuální importy dat (URE-převedeno) Probíhá: Kontrola opravených konverzí Individuální konverze (UIVT-probíhá, UTIA- prosinec) Schválení importu dat – do konce roku 2005

4 ARL – konverze 1 špatně vytvořené číslo roku sběru z „asepového čísla“ nejsou rozděleny dokumenty typu A, R, T na A1, A2, R1, R2, T1, T2 opravy typu dokumentu: kapitoly v knize (typ M) byly do roku 1999 psány jako typ B (kniha), protože typ M nebyl zaveden v poli ISBN, byly nahrány v některých záznamech chybně edice

5 ARL – konverze 2 autoři celé práce byli ve špatném poli problém označení dat do RIV v letech 1993-1999 vročení u novin původci do roku 1999 se psali do jiného pole, nebyli překonvertováni periodika, chybně navázané záznamy – velký problém

6

7

8 #025860 - HIU-Y 930040 CZ cze B Boháč, Z. Vývoj diecézní organizace českých zemí. In: Traditio et cultus. Miscellanea historica bohemica Miloslav Vlk, archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata. - Praha, Univerzita Karlova - Karolinum 1993. - S. 21-35.

9

10

11 #001967 - ARUB-Q 960049 CZ cze R Meduna, J. [Recenze]. Rec.: Rybová, A. - Drda, P. / Hradiště by Stradonice, Rebirth of a Celtic Oppidum. Památky archeologické, 86 [2] 155 (1995). COSATI: 05F

12

13 ARL – periodika Chybné propojení záznamů => mnoho „ruční práce“ (provedeno v KNAV) Je potřeba znovu zkontrolovat, zda se u impaktovaných časopisů zobrazují impaktní body. Pokud má časopis chybný if, nahlásit ISSN časopisu špatný IF.

14 ARL – komunikace 1 arl@lib.cas.cz

15 ARL – komunikace 2 ASEP-dotazy použití: Pokud systém nepracuje jak má. Odpověď na hromadný E-mail (zobrazení na webu) Pozor na správně vyplněný předmět E-mail – použití: Žádosti o opravy v datech Informativní dotazy

16 ARL – komunikace 3 Zobrazení na webu:

17 ARL – komunikace 4 Co je to odpověď na webu?

18 Periodika - kontrola Pokud zjistíte, že záznam nemá přiřazen IF, nebo je chybné číslo IF, sdělte nám to. Přes dotazy: Předmět: IF Dotaz:Systémové číslo záznamu ISSN periodika

19 ARL – web formuláře odeslání záznamu

20 NEODESLÁN = není ho možno vyhledat na webu v IPAC Zpracovatel sám určuje, kdy je možno záznam vyhledat v on-line katalogu. Na konci ledna budou odevzdané záznamy = záznamy odeslané

21 Záznamy v IPAC

22 Odeslat IPAC

23 ARL – web formuláře přístupy – současný stav Zpracovatelé ústavů, zpracovatelé v pobočkách Anonymní zpracovatelé Individuální zpracovatelé (od 3.12.2005)

24 ARL – individuální účty Uživatel se přihlásí Login: uiach-i Heslo: ******** Vytvoří záznam – záznam může editovat, mazat, kopírovat Záznam však ¨vidí“ i zpracovatel, který jej zkontroluje a schválí - „odešle na web“ (nebo neschválí) Uživatel není zodpovědný za formální správnost vytvořeného záznamu, za záznamy ústavu je zodpovědný zpracovatel.

25 IU

26 zpracovatel

27 ARL – účty Systém je nastaven tak, aby se jednotlivé účty daly kombinovat podle potřeb a zájmu ústavů. Bude vytvořen podrobný popis systému účtů s příklady, bude uspořádáno školení pro zájemce. Zpracovatel může spravovat sám účty svého ústavu ze svého klienta.

28 ARL – IPAC IPAC1 a IPAC2 Možno používat oba on-line katalogy. IPAC1: http://library.sk/aRL/main.php?ictx=cav IPAC2: http://library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&lo gout=1&language=2

29 ARL – KLIENT 1 Postup instalace: 1) Zpracovateli bude zadána adresa, ze které si „stáhne“ klienta 2) Klient se nainstaluje sám obvyklým způsobem (poklepem myší) 3) Po zaplacení faktury uživatel dostane přiděleno registrační číslo 4) Při výměně počítače zažádá o nové regitrační číslo

30 ARL – KLIENT 2 Platba poplatků: Za klienta se platí (měsíční, resp. čtvrtletní, pololetní – záleží na domluvě) poplatek. Pokud se nebude klient v určitou dobu používat, písemně se nahlásí a poplatek se neplatí. Klient se může používat zase znovu - obnoví se placení poplatku.

31 ARL – KLIENT 3 S klientem nelze pracovat bez předchozího proškolení. Postup: Nastavení klienta na základě požadavků zpracovatelů. Po nastavení klienta proběhne zaškolení zpracovatelů. O systému školení budou zpracovatelé informováni (leden, únor).

32 ARL – KLIENT 4 Klient poskytuje větší nezávislost zpracovatele. Editace záznamů jiného než aktuálního sběru. (změnu typu dokumentu) Zkontrolovat záznamy označené RIV kontrolním programem. Opravy autoritních souborů. (dopsání RČ, grantů, konferencí) Vyhledání záznamu podle dalších polí. (oddělení, invited, postery, skripta) Vytvoření dalších tiskových sestav. Vedení účtů ústavu.

33 ARL a ostatní systémy Ústavy, které využívají svůj vlastní systém pro ukládání dat, zašlou svá zpracovaná data ve formátu ASEPIN do 31.12. 2005 na adresu: dolezelova@iach.cz

34 RIV – struktura 2006 Co je nového: Nový typ dokumentu ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného druhu výsledků Nové pole uplatnění výsledku, rok předpokládaného uplatnění výsledku Výsledek byl/nebyl uplatněn k termínu stanoveném pro dodání dat.

35 ARL- termíny Ukončení sběru 2006: 30.1.2006 Termín odevzdání dat: (ostatní systémy) 31.12.2005 Odevzdání RIV: květen 2006

36 ARL - úkoly Prosinec 2005 Ukončení konverzí dat (prosinec 2005) Sběr dat 2006 (30.1. 2006) Oprava chyb v datech určených pro RIV (únor 2006) Úprava web formulářů pro RIV a podle návrhu zpracovatelů Nápověda – revize Formáty zobrazení – revize Manuály, popisy funkcí systému Leden 2006 Klient – nastavení (leden) Klient – školení (leden, únor)

37 Shrnutí Do konce roku 2005 budou všechna data 1993- 2005 převedena do ARL. Systém ARL umožňuje zpracovatelům on-line zpracovávat data. Systém plně nahradil současný systém sběru dat. Systém se nadále upravuje podle nabytých zkušeností. Systém má mnoho dalších možností využití a KNAV je bude postupně nabízet a podle zájmu realizovat.

38 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Praha 5.12.2005 - Brno 7.12.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google