Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zabránit zhoršení stavu zachránit ž ivot PRVNÍ POMOC urychlit proces hojení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zabránit zhoršení stavu zachránit ž ivot PRVNÍ POMOC urychlit proces hojení."— Transkript prezentace:

1

2 zabránit zhoršení stavu zachránit ž ivot PRVNÍ POMOC urychlit proces hojení

3 ZAJIŠT Ě NÍ 3 ZÁKLADNÍCH Ž IVOTNÍCH FUNKCÍ  zpr ů chodn ě ní dýchacích cest  obnovení a udr ž ení dýchání (um ě lé dýchání)  obnovení a udr ž ení krevního ob ě hu (zastavení krvácení, nep ř ímá masá ž srdce)

4 Záchranná služba Tísňová linka představte se oznamte: CO a KDE se stalo počet zraněných osob (děti, dospělí) zanechte ZPĚTNÝ KONTAKT !

5 bezvědomí zástava dýchání zástava krevního oběhu masivní krvácení

6 BEZV Ě DOMÍ

7 Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy vždy ohrožující život postiženého. Při bezvědomí dochází k ochabnutí většiny svalů – nebezpečí zapadnutí jazyka, vdechnutí zvratků nebo krve v důsledku sníženého reflexu kašle.

8 úraz hlavy zástava dýchání, tonutí otravy infarkt, mozková mrtvice epilepsie, cukrovka masivní krvácení

9 postižený padne k zemi nebo se zhroutí nereaguje na oslovení nereaguje na bolestivé podněty tělo je zpravidla bezvládné

10 První pomoc postiženého uložte do vodorovné polohy na zádech zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu (žvýkačka, zubní protéza, …) uvolněte dýchací cesty - proveďte záklon hlavy, pootevřete ústa a předsuňte dolní čelist (tzv. trojitý manévr) uložte pacienta do stabilizované polohy při zástavě dýchání a krevního oběhu zahajte KPR (kardiopulmonální resuscitaci – umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž)

11 POZOR! postiženého v bezvědomí nikdy neopouštíme při podezření na poranění páteře, neukládejte postiženého do stabilizované polohy s výjimkou zvracení

12 1. pokrčíme dolní končetinu, která je blíže k nám 2. zvedneme pánev ze strany u sebe a zasuneme pod ní nataženou horní končetinu 3. tlakem na koleno směrem k sobě a uchopením za paži vzdálenější horní končetiny přetočíme postiženého na bok 4. tlakem na bradu a čelo provedeme záklon hlavy, obličej leží na hřbetu ruky

13 ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ

14 Nejčastější příčiny cizí těleso v dýchacích cestách nebo ústech zapadnutí jazyka otok jazyka, hltanu a hrtanu; alergická reakce úrazy krku vnější faktory – škrcení, zakrytý obličej porucha činnosti centrální nervové soustavy

15 z úst a nosu postiženého není cítit proud vydechovaného vzduchu dýchací zvuky nejsou slyšitelné pohyby hrudníku nejsou patrné rty, ušní lalůčky a nehty jsou namodralé zástava krevního oběhu (následuje cca do 2 minut po zástavě dýchání)

16 Úder mezi lopatky dospělí - 3 – 5x udeřte postiženého v předklonu nebo ve stabilizované poloze na boku mezi lopatky děti – postupujte obdobně za použití menší síly při úderech malé dítě položte přes svá stehna hlavou dolů kojence položte na své předloktí hlavou dolů

17 Heimlichův manévr obejměte ze zadu postiženého a dynamicky pěstí stlačíte směrem zdola nahoru spodní část hrudníku v místě pod mečíkovitým výběžkem hrudní kosti nevhodné u dětí, těhotných žen a obézních osob

18

19 UM Ě LÉ DÝCHÁNÍ

20 postiženého uložte do polohy na zádech zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu uvolněte dýchací cesty trojitým manévrem - záklon hlavy, pootevření úst a předsunutí dolní čelisti sevřete prsty nosní křídla; při dýchání do nosu sevřete rty

21  zahajte um ě lé dýchání z úst do úst 2 rychlými vdechy  zkontrolujte pohyby hrudníku  u d ě tí a kojenc ů provád ě jte um ě lé dýchání do úst a nosu sou č asn ě pravideln ě kontrolujte tep

22 ZÁSTAVA KREVNÍHO OB Ě HU

23 Nejčastější příčiny: infarkt poruchy srdečního rytmu nedostatek kyslíku pro srdeční sval (následek zástavy dechu) úrazy hlavy, otravy úraz elektrickým proudem

24 nehmatný puls cyanóza při delší zástavě (modravé zbarvení rtů, ušních lalůčků a nehtů) vždy bezvědomí (po několika vteřinách od zástavy srdce) zástava dýchání (následuje cca do 1 minuty po zástavě krevního oběhu)

25 Zahajte KPR (kardiopulmonální resuscitaci) - umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž. Postupujte podle pravidla ABC. Pravidlo ABC A – airway (obnovení průchodnosti dýchacích cest) B – breathing (obnovení dýchání) C – circulation (obnovení krevního oběhu)

26 poloha na zádech, volné dýchací cesty, tvrdá podložka místo stlačování – uprostřed kosti hrudní napjaté lokty, ramena nad hrudníkem postiženého udržujte poměr frekvence stlačení a vdechů 30 : 2 (platí pro 1 i 2 zachránce)

27 S resuscitací pokračujte : do obnovení dýchání a krevního oběhu, příjezd lékaře, úplné vyčerpání fyzických sil zachránce.

28

29  zevní  vnit ř ní  z t ě lesných otvor ů tepenné žilní vlásečnicové

30 stlačte místo nad ranou nebo v ráně, neodstraňujte větší tělesa z rány, postiženého položte, poraněnou končetinu zdvihněte nad úroveň srdce.

31

32 TLAKOVÝ OBVAZ přiložte tlakový obvaz (3 vrstvy – krycí, tlaková a fixační) prosakuje-li obvaz, přidejte další vrstvu (obvaz nikdy nesundávejte) tep na periferii má zůstat hmatný

33 ŠKRTIDLO amputace končetiny, otevřená zlomenina, dvě dodatečné vrstvy u tlakového obvazu nezamezily prosakování krve. K zaškrcení použijte široký (nejméně 5 cm) elastický materiál. Zajistěte co nejrychleji transport do nemocnice. Vyznačte čas, kdy bylo škrtidlo přiloženo.

34

35 - závažný stav, který může postiženého ohrozit na životě. Šok vzniká v důsledku nepoměru mezi velikostí krevního řečiště a množstvím obíhající tekutiny. Nejčastější příčiny: ztráta krve při krvácení, ztráta tkáňového moku při popáleninách, ztráta tekutin při průjmech a zvracení rozšíření krevního řečiště při prudké alergické reakci

36 Příznaky bledost, pocení, slabost zrychlený puls zrychlené dýchání nevolnost, pocit žízně, dezorientace

37 udržujte slovní kontakt – uklidněte postiženého, zajistěte ticho zabraňte ztrátám krve tišení bolesti zajistěte postiženému tepelný komfort – nebezpečí prochladnutí nepodávejte postiženému tekutiny – pouze svlažujte rty a otírejte obličej uložte postiženého do protišokové nebo autotransfúzní polohy (při masivním krvácení) co nejrychleji volejte Zdravotnickou záchrannou službu 5T – TICHO, TIŠIT BOLEST, TEPLO, TEKUTINY, TRANSPORT

38

39

40 Popáleniny jsou zranění způsobené teplem. Velká ztráta krevního moku může vést k rozvoji šoku. První pomoc zastavte působení tepla ochlazujte popálené místo studenou vodou po dobu nejméně 10 minut sejměte šperky, řetízky a pásky dříve, než postižená oblast oteče sterilně kryjte – nebezpečí infekce (přežehlené prostěradlo, ručník) proveďte protišoková opatření

41 POZOR! k ochlazování nepoužívejte led – nebezpečí vzniku omrzlin na popáleniny nepoužívejte masti, krémy nebo zásypy nepropichujte puchýře nestrhávejte přiškvařené látky


Stáhnout ppt "zabránit zhoršení stavu zachránit ž ivot PRVNÍ POMOC urychlit proces hojení."

Podobné prezentace


Reklamy Google