Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravověda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravověda."— Transkript prezentace:

1 Zdravověda

2 PRVNÍ POMOC zabránit zhoršení stavu zachránit život
urychlit proces hojení

3 PRVNÍ POMOC ZAJIŠTĚNÍ 3 ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ
zprůchodnění dýchacích cest obnovení a udržení dýchání (umělé dýchání) obnovení a udržení krevního oběhu (zastavení krvácení, nepřímá masáž srdce)

4 Záchranná služba Tísňová linka
PRVNÍ POMOC Záchranná služba Tísňová linka představte se oznamte: CO a KDE se stalo počet zraněných osob (děti, dospělí) zanechte ZPĚTNÝ KONTAKT !

5 ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY
bezvědomí zástava dýchání zástava krevního oběhu masivní krvácení

6 BEZVĚDOMÍ

7 BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy vždy ohrožující život postiženého. Při bezvědomí dochází k ochabnutí většiny svalů – nebezpečí zapadnutí jazyka, vdechnutí zvratků nebo krve v důsledku sníženého reflexu kašle.

8 Nejčastější příčiny úraz hlavy zástava dýchání, tonutí otravy
infarkt, mozková mrtvice epilepsie, cukrovka masivní krvácení

9 Příznaky: nereaguje na oslovení nereaguje na bolestivé podněty
postižený padne k zemi nebo se zhroutí nereaguje na oslovení nereaguje na bolestivé podněty tělo je zpravidla bezvládné

10 BEZVĚDOMÍ postiženého uložte do vodorovné polohy na zádech
První pomoc postiženého uložte do vodorovné polohy na zádech zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu (žvýkačka, zubní protéza, …) uvolněte dýchací cesty - proveďte záklon hlavy, pootevřete ústa a předsuňte dolní čelist (tzv. trojitý manévr) uložte pacienta do stabilizované polohy při zástavě dýchání a krevního oběhu zahajte KPR (kardiopulmonální resuscitaci – umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž)

11 postiženého v bezvědomí nikdy neopouštíme
POZOR! postiženého v bezvědomí nikdy neopouštíme při podezření na poranění páteře, neukládejte postiženého do stabilizované polohy s výjimkou zvracení

12 STABILIZOVANÁ POLOHA 1. pokrčíme dolní končetinu, která je blíže k nám
1. pokrčíme dolní končetinu, která je blíže k nám 2. zvedneme pánev ze strany u sebe a zasuneme pod ní nataženou horní končetinu 3. tlakem na koleno směrem k sobě a uchopením za paži vzdálenější horní končetiny přetočíme postiženého na bok 4. tlakem na bradu a čelo provedeme záklon hlavy, obličej leží na hřbetu ruky

13 ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ

14 ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ Nejčastější příčiny
Nejčastější příčiny cizí těleso v dýchacích cestách nebo ústech zapadnutí jazyka otok jazyka, hltanu a hrtanu; alergická reakce úrazy krku vnější faktory – škrcení, zakrytý obličej porucha činnosti centrální nervové soustavy

15 Jak poznáte zástavu dýchání?
  z úst a nosu postiženého není cítit proud vydechovaného vzduchu dýchací zvuky nejsou slyšitelné pohyby hrudníku nejsou patrné rty, ušní lalůčky a nehty jsou namodralé zástava krevního oběhu (následuje cca do 2 minut po zástavě dýchání)

16 První pomoc – CIZÍ TĚLESO
Úder mezi lopatky dospělí - 3 – 5x udeřte postiženého v předklonu nebo ve stabilizované poloze na boku mezi lopatky děti – postupujte obdobně za použití menší síly při úderech malé dítě položte přes svá stehna hlavou dolů kojence položte na své předloktí hlavou dolů

17 První pomoc – CIZÍ TĚLESO
Heimlichův manévr obejměte ze zadu postiženého a dynamicky pěstí stlačíte směrem zdola nahoru spodní část hrudníku v místě pod mečíkovitým výběžkem hrudní kosti nevhodné u dětí, těhotných žen a obézních osob

18 Heimlichův manévr

19 UMĚLÉ DÝCHÁNÍ

20 UMĚLÉ DÝCHÁNÍ zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu
postiženého uložte do polohy na zádech zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu uvolněte dýchací cesty trojitým manévrem - záklon hlavy, pootevření úst a předsunutí dolní čelisti sevřete prsty nosní křídla; při dýchání do nosu sevřete rty

21 UMĚLÉ DÝCHÁNÍ zahajte umělé dýchání z úst do úst 2 rychlými vdechy
zkontrolujte pohyby hrudníku u dětí a kojenců provádějte umělé dýchání do úst a nosu současně pravidelně kontrolujte tep

22 ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU

23 ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU
Nejčastější příčiny: infarkt poruchy srdečního rytmu nedostatek kyslíku pro srdeční sval (následek zástavy dechu) úrazy hlavy, otravy úraz elektrickým proudem

24 Jak poznáte zástavu krevního oběhu?
nehmatný puls cyanóza při delší zástavě (modravé zbarvení rtů, ušních lalůčků a nehtů) vždy bezvědomí (po několika vteřinách od zástavy srdce) zástava dýchání (následuje cca do 1 minuty po zástavě krevního oběhu)

25 První pomoc Zahajte KPR (kardiopulmonální resuscitaci) - umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž. Postupujte podle pravidla ABC. Pravidlo ABC A – airway (obnovení průchodnosti dýchacích cest) B – breathing (obnovení dýchání) C – circulation (obnovení krevního oběhu)

26 Kardiopulmonální resuscitaci
poloha na zádech, volné dýchací cesty, tvrdá podložka místo stlačování – uprostřed kosti hrudní napjaté lokty, ramena nad hrudníkem postiženého udržujte poměr frekvence stlačení a vdechů 30 : 2 (platí pro 1 i 2 zachránce)

27 Kardiopulmonální resuscitaci
S resuscitací pokračujte : do obnovení dýchání a krevního oběhu, příjezd lékaře, úplné vyčerpání fyzických sil zachránce.

28 KRVÁCENÍ

29 KRVÁCENÍ tepenné žilní vlásečnicové zevní vnitřní z tělesných otvorů

30 První pomoc TEPENNÉ KRVÁCENÍ
stlačte místo nad ranou nebo v ráně, neodstraňujte větší tělesa z rány, postiženého položte, poraněnou končetinu zdvihněte nad úroveň srdce.

31 TLAKOVÉ BODY Tlakový bod je místo, ve kterém lze tepnu přitlačit ke kosti. Stlačením tlakového bodu zamezíte toku krve k periferii.

32 První pomoc TEPENNÉ KRVÁCENÍ
TLAKOVÝ OBVAZ přiložte tlakový obvaz (3 vrstvy – krycí, tlaková a fixační) prosakuje-li obvaz, přidejte další vrstvu (obvaz nikdy nesundávejte) tep na periferii má zůstat hmatný

33 První pomoc TEPENNÉ KRVÁCENÍ
ŠKRTIDLO amputace končetiny, otevřená zlomenina, dvě dodatečné vrstvy u tlakového obvazu nezamezily prosakování krve. K zaškrcení použijte široký (nejméně 5 cm) elastický materiál. Zajistěte co nejrychleji transport do nemocnice. Vyznačte čas, kdy bylo škrtidlo přiloženo.

34 ŠOK

35 ŠOK - závažný stav, který může postiženého ohrozit na životě.
Šok vzniká v důsledku nepoměru mezi velikostí krevního řečiště a množstvím obíhající tekutiny. Nejčastější příčiny: ztráta krve při krvácení, ztráta tkáňového moku při popáleninách, ztráta tekutin při průjmech a zvracení rozšíření krevního řečiště při prudké alergické reakci

36 ŠOK Příznaky bledost, pocení, slabost zrychlený puls zrychlené dýchání
nevolnost, pocit žízně, dezorientace

37 ŠOK - První pomoc udržujte slovní kontakt – uklidněte postiženého, zajistěte ticho zabraňte ztrátám krve tišení bolesti zajistěte postiženému tepelný komfort – nebezpečí prochladnutí nepodávejte postiženému tekutiny – pouze svlažujte rty a otírejte obličej uložte postiženého do protišokové nebo autotransfúzní polohy (při masivním krvácení) co nejrychleji volejte Zdravotnickou záchrannou službu 5T – TICHO, TIŠIT BOLEST, TEPLO, TEKUTINY, TRANSPORT

38 Izotermická folie

39 POPÁLENINY

40 POPÁLENINY Popáleniny jsou zranění způsobené teplem. Velká ztráta krevního moku může vést k rozvoji šoku. První pomoc zastavte působení tepla ochlazujte popálené místo studenou vodou po dobu nejméně 10 minut sejměte šperky, řetízky a pásky dříve, než postižená oblast oteče sterilně kryjte – nebezpečí infekce (přežehlené prostěradlo, ručník) proveďte protišoková opatření

41 POPÁLENINY POZOR! k ochlazování nepoužívejte led – nebezpečí vzniku omrzlin na popáleniny nepoužívejte masti, krémy nebo zásypy nepropichujte puchýře nestrhávejte přiškvařené látky


Stáhnout ppt "Zdravověda."

Podobné prezentace


Reklamy Google