Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Symbolické vystoupení z hrobu svých těl a zpřítomnění si Nulového bodu všech Nulových Bodů Prostor NB v NB je vyjádřen bílou barvou okolo obrázku cvičícího,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Symbolické vystoupení z hrobu svých těl a zpřítomnění si Nulového bodu všech Nulových Bodů Prostor NB v NB je vyjádřen bílou barvou okolo obrázku cvičícího,"— Transkript prezentace:

1 Symbolické vystoupení z hrobu svých těl a zpřítomnění si Nulového bodu všech Nulových Bodů Prostor NB v NB je vyjádřen bílou barvou okolo obrázku cvičícího, který je nekonečný a je obrazem absolutna…

2 Vyslovením písmene „H“ v barvě stříbřitě světle fialové, v intonaci „A-tónu“ s pocitem tepla + horký van vzduchu a vědomím schopnosti propůjčit každému symbolu-písmenu tvořivou moc, aktivujeme příslušnou třídimenzionální vibraci s kterou můžeme tvořit v příslušné úrovni, rovině, těle či sféře nebo SVV DNA

3 Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry: AKÁŠI - ÉTERU Zde máme dosáhnout Vědomí Tvořivé moci a tím dosáhnout schopnosti propůjčit každému symbolu-písmenu tvořivou moc (Vědomí akašské analogie)… Z výše uvedeného vyplývá, že tímto dosáhneme MOC = SCHOPNOST udělit jakémukoliv písmenu – jeho vibraci potřebnou sílu k realizaci vyslovených požadavků…

4 Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry: MENTÁLU Schopnost rozumět působení Boží Prozřetelnosti (pojmout vše v obrazech duchovním zrakem nejen intelektem, ale i symbolicky)… Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba nejen vidět, ale i rozumět.. Dosažení nejčistšího jasnovidu v Duchu(častým opakováním)… Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba nejen rozumět, ale i vidět…, což díky této vibraci se opravdu dosáhne… Zároveň touto vibrací vyvolanou do MENTÁLU vyvoláme FOS (FOP) = fialové očistné světlo nebo plamen (ohňový princip), použitelný k očistě jakékoliv úrovně, roviny, sféry, těla, sféry či SVV DNA … !!!

5 Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry: ASTRÁLU Schopnost ovlivňovat každý osud… Z výše uvedeného vyplývá, že tímto dosáhneme MOC = SCHOPNOST prosvítit reflexní éter, tak že se záznam vymaže očistěním nejen příčiny, ale i vyrovnání následku… (… toto je dobré provádět jen pro sebe…!!!) Schopnost pojmout a prakticky upotřebit všechny zasvěcovací soustavy v jejich skutečné formě a rozumět jim(kabalistické soustavy, tantra a mantra praktiky)… Z výše uvedeného vyplývá, že tímto dosáhneme MOC = SCHOPNOST pokračovat i v ASTRÁLU ve schopnostech, které získáváme v MENTÁLU…

6 Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry: ASTRÁLU Schopnost naučit se dokonale ovládat Kosmickou řeč ve všech tvarech a říších jsoucna 3D světa… Z výše uvedeného vyplývá, že tímto dosáhneme MOC = SCHOPNOST dokonale zvládnout a ovládnout MOC SLOVA… Pochopení toho co obnáší slovo „ BUDIŽ“ (STANIŽ SE)… Z výše uvedeného vyplývá, že tímto dosáhneme SCHOPNOST pochopit význam těchto slov a nejen těchto slov, ale i váhu SLOVA… (…neměli bychom planě hovořit = plkat typu bla bla bla … )

7 JAK CVIČIT ….?! a) Přejdeme do Vědomí NB v NB (V-NB v NB) a zpřítomníme si tento NB - „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“ - „V-IST spoj mne s V-NB v NB!“ - „ V-NB v NB zpřítomni mi NB v NB!“ b) Ve V-NB v NB vyslovíme symbol = písmeno „H“ nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, to je stříbřitě světle fialovou, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit teplo a van horkého vzduchu. Při fonetickém vyslovování symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno v příslušném tónu, tedy A-tónu. Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme 1.) na cvičení světelné barevné škály 2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón 3.) na spojení 1.) a 2.) bodu a vyslovení najednou 4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu 5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu „H“ nejenže vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vibračních dimenzích. 6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno - symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím akašské analogie pro příslušný symbol-písmeno.

8 Symbolické zahájení cvičení v Nulovém bodu všech Nulových Bodů „vyslovením“ nebo „vylitím“ Světla a Lásky v podobě a s parametry Písmene „H“

9 Symbolické pokračování cvičení v Nulovém bodu všech Nulových Bodů, kde Světlo a Láska v podobě a s parametry Písmene „H“ zaplňuje prostor Nulového Bodu a který je nekonečný…

10 Symbolické pokračování cvičení v Nulovém bodu všech Nulových Bodů, kde Světlo a Láska v podobě a s parametry Písmene „H“ zaplňuje dále prostor Nulového Bodu a který je nekonečný a vše-prostupující …

11 Symbolické pokračování cvičení v Nulovém bodu všech Nulových Bodů, kde Světlo a Láska v podobě a s parametry Písmene „H“ svou vlnou naplňuje celý prostor Nulového Bodu a prostupuje postupně vše co si přejeme aby bylo prostoupeno…

12 „ JÁ JSEM!“ …vše co představuje vibrace písmene „H“… Celý nekonečný prostor NB je zaplněn dynamicky tří-dimenzionální vibrací písmene „H“ a celý prostor kolem vás září = svítí jako tisíce sluncí …, vše je touto vibrací prostoupeno … stali jste se písmenem „H“ pak platí a můžete si říkat:


Stáhnout ppt "Symbolické vystoupení z hrobu svých těl a zpřítomnění si Nulového bodu všech Nulových Bodů Prostor NB v NB je vyjádřen bílou barvou okolo obrázku cvičícího,"

Podobné prezentace


Reklamy Google