Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovesa – způsob oznamovací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovesa – způsob oznamovací"— Transkript prezentace:

1 Slovesa – způsob oznamovací
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_588_5TR_CJ Autor: Mgr. Leona Szabó Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383

2 METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU
CZ.1.07/1.4.00/ – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU Název vzdělávacího materiálu Slovesa – způsob oznamovací Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_588_5TR_CJ Číslo šablony III/2 Autor Leona Szabó, Mgr. Ročník 5. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVP Český jazyk Téma Slovesný způsob oznamovací Očekávaný výstup Žák vyjmenuje z textu slovesa a určí u nich mluvnické kategorie včetně oznam. způsobu Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků se slovesy a jejich mluvnickými kategoriemi Datum vytvoření Únor 2013 Druh výukového materiálu Prezentace v PowerPointu Klíčová slova Slovesa kladná, záporná, tvary jednoduché a složené, tvary určité a neurčité a způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení a k řešení problémů Použitá literatura a zdroje Vlastní zdroje

3 Slovesa – způsob oznamovací
Slovesa jsou slova, která se časují a vyjadřují děj. Co už víš, je: že některá jsou zvratná (česat se), že jsou slovesa kladná a záporná (zpívat, nezpívat), slovesné tvary jsou jednoduché (spím) a složené (budu spát), slovesa mají tvar určitý (dělám) a neurčitý (dělat) a určujeme u nich osobu, číslo, čas a způsob. Ty máme 3. Způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Do způsobu oznamovacího patří slovesa, která vyjadřují čas přítomný, minulý i budoucí.

4 Slovesa – způsob oznamovací
1. Doplň vynechaná písmena, podtrhni slovesa a rozděl je na určité a neurčité. Každý den sledujeme čerstvé _právy o počas_. V prvn_ třídě jsme se učil_ číst. Nebuď na mě zlobený! Pol_cistům se podařilo odhal_t viníka. Pomo_ mi _mazat tabuli! Kůň se _pínal v ohradě. Dnes se mus_m učit angl_čtinu. Určité slovesné tvary: Neurčité slovesné tvary:

5 Slovesa – způsob oznamovací
2. Doplň do vět vhodná slovesa. Použij slova z nabídky. Nabídka slov: sají, mají, odletí, dýchají, žili, žijí, patří, kladou, tvoří, rodí, promění. Ptáci své tělo přizpůsobené letu. Obojživelníci na souši, ale vajíčka do vody. Člověk savce. Ryby žábrami. Velcí ještěři v období druhohor. Savci_______ živá mláďata, která po narození mateřské mléko. Někteří ptáci do teplých krajin. Hmyz nejpočetnější třídu bezobratlých živočichů. Kukly se brzy v motýly.

6 Úkoly – shrnutí 1. Co to jsou slovesa? 2. Co určujeme u sloves? 3. Vyjmenuj jednoduché a složené tvary sloves? 4. Vyjmenuj slovesa určitá a neurčitá? 5. Vyjmenuj slovesa kladná a záporná?

7 Slovesa - řešení 1. Doplň vynechaná písmena, podtrhni slovesa a rozděl je na určité a neurčité. Každý den sledujeme čerstvé zprávy o počasí. V první třídě jsme se učili číst. Nebuď na mě rozzlobený! Policistům se podařilo odhalit viníka. Pomoz mi smazat tabuli! Kůň se vzpínal v ohradě. Dnes se musím učit angličtinu. Určité slovesné tvary: sledujeme, jsme se učili, nebuď, se podařilo, pomoz, se vzpínal, se musím Neurčité slovesné tvary: číst, odhalit, smazat, učit

8 Slovesa - řešení 2. Doplň do vět vhodná slovesa. Použij slova z nabídky. Nabídka slov: sají, mají, odletí, dýchají, žili, žijí, patří, kladou, tvoří, rodí, promění. Ptáci mají své tělo přizpůsobené letu. Obojživelníci žijí na souši, ale vajíčka kladou do vody. Člověk patří savce. Ryby dýchají žábrami. Velcí ještěři žili v období druhohor. Savci rodí živá mláďata, která po narození sají mateřské mléko. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin. Hmyz tvoří nejpočetnější třídu bezobratlých živočichů. Kukly se brzy promění v motýly.


Stáhnout ppt "Slovesa – způsob oznamovací"

Podobné prezentace


Reklamy Google