Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. Světlo Číslo a název projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. Světlo Číslo a název projektu"— Transkript prezentace:

1 16. Světlo Číslo a název projektu
CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 16. Světlo Autor Mgr. Miroslav Dušek Tematická oblast Fyzika - Optika Anotace Vzdělávací materiál je určen pro výklad učiva pro Ekonomické lyceum Materiál obsahuje výklad k problematice světla a světelných jevů. Ročník 3.ročník Ekonomické lyceum Datum tvorby září -říjen 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 SVĚTLO

3 Optika část fyziky, která zkoumá světlo a světelné jevy Světlo – elektromagnetické vlnění, které vzniká při harmonickém kmitání částic (elektrony v atomech). Zahřáté těleso ( např.kov 525°C – červené spektrum) – žhne Slunce – všechny vlnové délky – (oko vnímá 390 – 790 nm) -rovnovážné záření – černé těleso ( pohlcuje-vydává všechno záření) Luminiscence – studené světlo, absorbovaná energie atomy - zářivky, obrazovka, svatojánské mušky,.. [1]

4 Zdroje světla - LASERY Lasery – nejmohutnější zdroje světla
aktivní látka – soustředění velké energie – vyzáření naráz (v úzkém světelném svazku) Koherentní laser – laserový paprsek tvoří harmonickou vlnu (všechny atomy vyzáří ve stejnou dobu a ve stejné fázi) Využití laseru – přenos zpráv, televizní kanály, telefonní hovory, vrtání, měření, operace, [2]

5 Princip laseru Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. „zesílení světla prostřednictvím vynucené emise záření“. Podstatou laseru je mnohonásobný odraz a zesílení světla uvnitř tzv. aktivního prostředí, které je na obou stranách zpravidla ohraničeno zrcadly; jedno ze zrcadel je polopropustné a světlo jím za jistých podmínek může vycházet ven. Laserové paprsky jsou koherentní (tj. tvoří je jediná fázová vlna) a monochromatické (tj. mají jednu vlnovou délku), soustřeďují se do úzkého svazku s minimální rozbíhavostí (divergencí) a lze je přesně zaměřit na malou plochu srovnatelnou s vlnovou délkou světla. [3]

6 Šíření světla Vlnění, šíří se ze zdroje do okolního prostoru
Vlnoplocha – soustava ploch ve stejném čase se stejnou fází Bodový zdroj – soustředné kulové plochy Ve velké vzdálenosti od zdroje – paprsky rovnoběžné ( např. paprsky od Slunce ) Rychlost světla (ve vakuu) km.s-1 ( ze Slunce na Zemi 8 min16 sec) Podle Einsteinovy teorie relativity – maximální rychlost a signálů V látkové prostředí – pomalejší ( voda – km.s-1) [4]

7 Optické vlastnosti látek
Průhledné látky – světlo prochází beze změny. Průsvitné látky – světlo se v látce rozptyluje Neprůhledné látky – světlo se pohlcuje nebo odráží Barevné látky – odráží (prochází) světlo jen určité barvy Černá látka – všechno světlo se pohltí

8 Lom světla Index lomu – n – určuje rychlost šíření světla v nějakém prostředí Zákon odrazu světla – Dopadající, odražený a lomený paprsek jsou všechny v jedné rovině ve které leží i kolmice dopadu, úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. c…rychlost světla ve vakuu v…rychlost světla v prostředí n…index lomu [6]

9 Zákon lomu světla n2,1 = v1/v2
Při přechodu z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí (n2,1>1) dochází k lomu světla ke kolmici s rovinou rozhraní. Snellův zákon lomu světla : n1, n2 …indexy lomu prostředí [6]

10 Úplný odraz světla Johannes Kepler
Dopadá-li paprsek z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího se někdy zcela odrazí – úplný odraz světla. Princip – vláknová optika – světlo se šíří v libovolně zakřivených vláknech (světlovodech – světelné kabely) [7]

11 Dvojlom a disperze světla
Nastává u některých krystalů (islandský vápenec) Paprsek řádný a mimořádný různý úhel lomu Disperze (rozklad) světla – nejvíce se láme fialové nejméně červené (v 17.století objevil Jan Marek Marci – skleněným hranolem) [8]

12 DOC.ING.IVAN ŠTOLL,CSC. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU)
Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, s. ISBN DOC.ING.IVAN ŠTOLL,CSC. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU) Prometheus 2007, 260 s. ISBN učebnice s doložkou MŠMT čj.1 527/07-23 ze dne AKADEMIK VLADIMÍR HAJKO, PROF.RNDR.JURAJ DANIEL-SZABO, CSC. - Základy fyziky VEDA 1983 (Bratislava) Použité obrázky: [1]Absolutně černé těleso, Světluška, kování [online] [cit ]. Dostupný na [2] Laser [online] [cit ]. Dostupný na [3] Princip laseru[online] [cit ]. Dostupný na [4 ] Šíření světla[online] [cit ]. Dostupný na [5 ] Odraz světla[online] [cit ]. Dostupný na [6 ] Lom světla[online] [cit ]. Dostupný na [7 ] Úplný odraz světla[online] [cit ]. Dostupný na [8 ] Dvojlom světla a disperze[online] [cit ]. Dostupný na ,


Stáhnout ppt "16. Světlo Číslo a název projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google