Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování kovu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování kovu"— Transkript prezentace:

1 Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování kovu
Škola Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk, Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_02 Název DUMu: Almanachy, generace májovců, ruchovci a lumírovci Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování kovu Předmět: Český jazyk Ročník: Druhý Autor: Milan Demela Zpracováno – listopad, prosinec 2012 Škselce, Oselce 1, Nepomuk, Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk, Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Literatura od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_37_INOVACE_04_01 Název DUMu: 37. Exilová a samizdatová literatura Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování kovu Předmět: Český jazyk Ročník: třetí Autor: Milan Demela Datum zpracování : prosine

2 Almanach – vysvětlení pojmu
příležitostně vydávaná tiskovina, neperiodicky k různým příležitostem, malé náklady monotematické – úzce zaměřené na 1 okruh ( Historie hasičů…, 100 let školy…, setkání rodu, …..nemusí mít pokračování Almanach Máj Po porážce revoluce – bachovský absolutismus, výrazné omezení práv obyvatelstva Pocit osamění, nepochopení, izolovanost – pro mnohé autory ztotožnění s Máchou, podobná situace , ale přeneseno do oblasti společnosti a politiky, Almanach Máj (vydán Máchou 1836) alm.1858 – vyjádření osobních pocitů , uznání velikosti K.H. Máchy, přání akceptovat evropský kulturní vývoj a začlenit s do něj. Jan Neruda, 1834 – 1891 Praha Prozaik, novinář, dramatik, k divadelní kritik, básník, vůdčí osobnost májovců . Původem z chudé rodiny, po gymnáziu studia FF a PF UK, nedokončil, úředník ,pak krátce učitel, do konce života novinář, svobodný, dochována písemná korespondence s současnicemi především literárně aktivními, K. Světlá, A. Holinová, Nejdřiv německé noviny, později české redakce – Obrazy života, Rodinná kronika, Národní listy – po konce kariéry, mnoho cest po Evropě, i sever Afriky, blízký východ.

3 Aktivně činný při přípravě národního divadla, znalec divadelní tvorby i úrovně divadel,
Po celý tvůrčí život porovnáván s Vít. Hálkem, kolega z novin, prozaik, básník, úspěšný dramatik…více současníky uznáván a respektován – viz dále 6 básnickým sbírek Hřbitovní kvítí, Knihy veršů Písně kosmické Balady a romance Prosté motivy Zpěvy páteční Próza – Arabesky Trhani Povídky malostranské Povídky Malostranské – rodiště J.N. otec vlastnil malý krámek – vysloužilec z války, jako dítě pozorovatel figurek, jejich životních osudů, nadhled s humorem, smyslem pro detail, podrobná malba, vykreslení událostí „ vesnice ve městě“, vrchol N. tvorby Opět kontrasty – smutek, radost, závistivost, pomluvy, ale i přátelství, legrace, lásky.

4 Postřehy z cest po Evropě - Obrázky z ciziny, Pařížské obrázky….
Novinář – proslulé fejetony, vydány knižně – přes 2000, buď iniciály nebo Dramatik - veselohry a 1 tragédie – neúspěchy, sám zakázal jejich další uvedení na scénu ( Ženich z hladu, Prodaná láska, Franesca di Rimini….) Hřbitovní kvítí – současníky nepochopeno, hřbitov – místo připomínající konečnost života, život může být smutný, v bídě , tragický, nešťastný, ovlivněn nemocemi….. (osobní zážitky – měl řadu chorob), současně s tím kritizuje společenské poměry Balady a romance – balada – obecně ____________________________________ Mezilidské vztahy , boj dobra a zla, osobnosti historie, biblické příběhy….kontrast 7 smutku a veselí, závažných námětů a malicherností, cit matka – dítě…

5 Ruchovci a lumírovci Almanach Ruch – tzv. škola národní, vycházeli z českých tradic, z národní kultury, odkazu , vydání bylo k výročí položení základního kamene k Národnímu divadlu v roce ______? Zájem o českou historii, o venkov, selství – tj. základ národa, velký zájem o slovanskou kulturu, Literatura s formálním stránkou projevu, Čech, Sládek, Krásnohorská Almanach Lumír – tzv. škola kosmopolitní, tzn. snaha pozvednout českou kulturu na evropskou a světovou úroveň, začlenit ji do celosvětového kontextu, podporovali překlady české literatury do jiných jazyků, podporovali překlady významných cizích děl do češtiny. Snaha o uměleckou úroveň, svobodu projevu, Vrchlický, Sládek, Zeyer

6 Vítězslav Hálek 1835 – 1874 Studia původně kněžství, ale přestoupil na FFUK, nedokončil , věnoval se psaní, Prozaik, dramatik, básník, novinář, příslušník májovců, poznal řadu cizích zemí, Poznatky byly inspirací pro novinařinu, kromě práce velmi aktivní v kultuře – různé spolky, s Nerudou – kolega z redakce Národních listů – zakládal Kwěty a později ičasopis Lumír, dílo ovlivnil Puškin a Mácha S Nerudou byl celý život konfrontován, prvotnou si získal přízeň veřejnosti – Večerní písně – milostná poezie, lásku považuje za společensky důležitou hodnotu, Úkolem básníka je pracovat ve prospěch národa a pozdvihovat jeho kulturní úroveň Pohádky z naší vesnice, posmrtně vydáno, vztahy na venkově, generační problémy Próza Poldík rumař – prostý člověk, zamiluje se do dívky Málky, ale jeho láska se vdá za Františka, krátce po narození chlapce Frant. Umírá, Poldík se stará o sirotka, Síla morálky , odpovědnosti, obětavosti Muzikantská Liduška, Na statku, Na vejminku - sociální témata, konflikty

7 Karolina Světlá 1830 – 1899 ( Rottová, provdaná Mužáková)
Spisovatelka, představitelka májovců, uvedla tzv. venkovský román mimořádně vzdělaná, na svou dobu výjimečně působící, samostatná, obrovský rozhled, osobní vztahy s Janem Nerudou a B. Němcovou, začala psát po smrti své dcery, jméno podle obce Světlá, odkud byl její manžel a kde často psala, Do literatury přivádí ženskou hrdinku, obětavé žen, které jsou ochotny strádat, aby dodržely mravní hodnoty - typické dílo Kříž u potoka, dívka v pěstounské péči se rozhodně, že svou láskou překoná klatbu, která byla uvalena na rodinu jejího manžela, místy působí až pohádkově, ale ona jde odhodlaně za svým Černý Petříček staropražské prostředí obchodníků, kontrasty mezi touhou a přáním, na druhé straně konzervativní a zkostnatělý svět „mravních pravidel. Vše pozoruje a hodnotí bratr hrdiny Černý Petříček – mudrlant ochotně radící každému Poslech ukázky – Didaktis – Černý Petříček CD2 Frantina, Vesnický román

8 Jakub Arbes – rodilý Pražák ze Smíchova 1840 – 1914
Pocházel z chudých poměrů, ale díky nadání studoval gymnázium, pak polytechniku, ale nedokončil a jako většina kolegů se věnoval novinařině, působil v Národních listech, za články odsouzen na 15 měsíců, později na volné noze, dramaturg divadla, vydával časopisy – s M. Alšem, Jeho dílo ovlivnil E.A. Poe – fantasknost, Mácha – rozluštil Máchův tajný deník, Do literárního světa přivedl romaneto – román menšího rozsahu, obsahuje záhadu, ta je v závěru vysvětlena racionálně Svatý Xaverius – do tváře obrazu je malířem zašifrováno sdělení odhalující cestu k pokladu, hledat poklad má pomoci mladý muž nápadně podobný obrazu, poklad nenachází, hledač je zatčen, vězněn a odsouzen za to, co neudělal, umírá ve vězení. Ukřižovaná – autorova přítele ze studií po celý život pronásleduje vzpomínka na vyprávění v Loretě o ukřižované dívce, pátrá po ní, v závěru nachází zajímavé vysvětlení

9 Svatopluk Čech – 1846 – 1908 významný představitel ruchovců, spisovatel , novinář , právník, cesty po Evropě, až na Kavkaz, do Dánska, Chorvatsko, Itálie, Paříž, Krym – zápisky , knihy a cestopisné lánky Tvorba z českého prostředí – husitství – Husita na Baltu, Adamité, Epická báseň Dagmar – vliv české princezny Markéty na Dánsko a Evropu, Lešetínský kovář – český venkov, řemeslník se brání vlivu cizího kapitálu z Německa, Vzpoura, střety a kovář umírá, kovárnu přebírá a dál vede jeho zeť Broučkiády – 2 - Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do XV. století poslech Didaktis charakteristika p. Broučka Pravý výlet pana Broučka do měsíce Písně otroka – snaha probudit národ, Nové písně Slavie Hra Král Vukašín – touto hrou byl zahájen provoz Prozatímního divadla

10 Eliška Krásnohorská 1847 – 1926 Jméno spjaté s operami B. Smetany, překladatelka romantické tvorby z ruštiny, polštiny, angličtiny, spisovatelka, kritička, novinářka - Květy, Ruch, silně aktivní emancipačním hnutí, Tvorba – inspirována hranicí na západě – sbírka Ze Šumavy, touha po harmonii, Libreta – B. Smetana – Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola Zd. Fibich - Blaník Hubička, podle textu K. Světlé spor o hubičku Tajemství – životní hledání lásky, spory mezi rody nerespektují mladí, Knihy pro děti Josef Václav Sládek 1845 – 1912 Zbiroh Básník, překladatel, novinář, přispíval do Lumíra, po návratu z USA ruchovec, zakladatel moderní české poezie pro děti měl studovat teologii, po odchodu od rodičů ho přestali podporovat, silně podporoval lumírovce, odjel do USA, kde měl vychovávat děti čechoameričanů, z toho sešlo, prošel mnoha povoláními – na farmě, na lodi, redaktor českých novin, poznal demokracii, oceňoval možnosti Ameriky, ale i útisk původních obyvatel USA, Po návratu učitel AJ a lektor na UK, redaktor Národních listů, ožení se s dívkou, kterou znal od 15 let, umírá po porodu 1. dítěte, druhý sňatek, osobní tragedie se odrazí i v tvorbě - Jiskry na moři, Básně,Na hrobech indiánských – mj. zkušenosti z USA,

11 V další etapě vnímá utrpení lidí, chce se odpoutat od pozemských problémů
Velmi vysoko cení zemědělství, venkov, považuje za základ existence národa Selské písně a české znělky – téma venkova, češství, sepjetí člověka apůdy, rolník je svobodný, je závislý pouze na půdě, přeložil 33 děl W. Shakespeara, překlady z polštiny, španělštiny a ruštiny, Poezii pro děti povýšil na tvorbu důležitější než pro dospělé – v dítěti se formuje cit pro krásno, rým, verš, Zlatý máj Zvony a zvonky Skřivánčí písně

12 Jaroslav Vrchlický – Emil Frída 1853 – 1912
Studia gymnázia – kde ______________________________ Pak FF UK - historie, francouzskou literaturu, už na studiích spolu se Sládkem, Winterem a Jiráskem založili Lumír – studia přerušil cestou do Itálie – soukromý vychovatel , po návratu významná funkce na ČVUT – tajemník , po založení ČAV – tajemník Profesor UK , šlechtic - titul od Josefa I.– významná, respektovaná, vzdělaná osobnost, Činný i v politice – člen sněmu, dokonce navržen na Nobelovu cenu za literaturu, nesmírně pracovitý autor děl, 50 her, Na přelomu 19. a 20 .st. silně kritizován mladými za nepůvodnost díla, velmi trpěl, mozková mrtvice a žil v ústraní Zlomky epopeje – podoba s Legendou věků od _______________________________ Významné události a osobnosti dějin, smysl života, síla a úloha člověka ve vývoji, Dědictví Tantalovo Spartakus Selské balady…… věří v pokrok a perspektivu lidstva

13 Dramata – většinu děl psal přímo pro Národní divadlo
Největší úspěch – Noc na Karlštejně – komedie o žárlivosti a lásce, zfilmováno, Zd. Podskalským Vztah k našemu zámku – mnohokrát byl hostem zdejšího majitele hraběte Viktora Boss Waldecka, ač německy mluvící šlechta, velký příznivec a sponzor české kultury, Vrchlického si oblíbil, zval ho na letní byt, sám jeho básně překládal do němčiny,. Na zámku pobývali další čeští autoři – Karel Matěj Čapek Chod Česká kvarteto – významné hudební komorní těleso, Quido Mánes – údajně i Josef Mánes – nepotvrzeno na 100%

14 Zdroj materiálů POLÁŠKOVÁ, Taťána; SRNSKÁ, Kateřina; ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol, učebnice, Brno: Didaktis, 2009, ISBN POLÁŠKOVÁ, Taťána; SRNSKÁ, Kateřina; TOBOLÍKOVÁ, Vlasta. Literatura pro 2. ročník středních škol pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009, ISBN Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování kovu"

Podobné prezentace


Reklamy Google