Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. cvičení GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU. Geografie cestovního ruchu Přednášky: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. Cvičení: Ing. Jan Mačí Ekonomická fakulta Katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. cvičení GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU. Geografie cestovního ruchu Přednášky: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. Cvičení: Ing. Jan Mačí Ekonomická fakulta Katedra."— Transkript prezentace:

1 1. cvičení GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU

2 Geografie cestovního ruchu Přednášky: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. Cvičení: Ing. Jan Mačí Ekonomická fakulta Katedra podnikové ekonomiky Budova H, 7. poschodí, č. dveří 841 e-mail: jan.maci@tul.cz

3 Geografie cestovního ruchu Konzultační hodiny ZS 2012/2013 Úterý 8:50 – 10:20 Individuálně je možné dohodnout konzultace mimo uvedený čas na e-mailu: jan.maci@tul.cz

4 Geografie cestovního ruchu Podklady pro výuku http://multiedu.tul.cz /

5 Geografie cestovního ruchu Literatura Základní: HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. 4. upr. vyd. Praha: Idea servis, 2002. 168 s. ISBN 80-85970-36-8. Základní: HAMARNHEHOVÁ, I. Geografie cestovního ruchu. Evropa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7380-093-2. Rozšiřující: Elektronické materiály na webových stránkách (http://cestovani.idnes.cz/, http://www.czechtourism.cz/,...)http://cestovani.idnes.cz/http://www.czechtourism.cz/

6 Geografie cestovního ruchu Podmínky pro získání zápočtu Zápočet bude přiznán při splnění podmínek: Docházka – 100% účast na cvičeních. Vypracování semestrálního projektu dle požadavků. Aktivní účast.

7 Geografie cestovního ruchu Semestrální projekt Výběr jednoho/dvou z témat (+/- test). Papírová podpora + PowerPointová prezentace. Výklad + ukázka informací na mapě. Zapojení posluchačů – doplňovačka, křížovka,… Odevzdání výhradně v papírové tištěné formě!

8 Geografie cestovního ruchu Semestrální projekt Obecné: Název oblasti (originální + český) Státní zřízení Poloha a Rozloha Reliéf Vodstvo

9 Geografie cestovního ruchu Semestrální projekt Hl. město/a Další velká města Počet obyvatel Národnostní složení Úřední jazyk

10 Geografie cestovního ruchu Semestrální projekt Hospodářské údaje: Měna Parita kupní síly (PPP) Cenová hladina – porovnání s ČR Cestovní ruch: Silné (a slabé) stránky oblasti (přírodní úkazy, historické památky,komunikace – silniční, lodní, letecká infrastruktura; atd.).

11 Geografie cestovního ruchu Semestrální projekt Vyberte z nabídky cestovních kanceláří oblast z Vámi zpracovávané lokality (státu) a zkuste nám ji „prodat“. (proč jet do této lokality, co je blízko, další možnosti vyžití,…) Sestavte „rozpočet turisty“ POSLEDNÍM DVĚMA BODŮM VĚNUJTE NOSNOU ČÁST ÚREZENTACE

12 Geografie cestovního ruchu Šablona pro psaní semestrálního projektu Jméno a příjmení Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta, e-mail Klíčová slova Doporučený počet klíčových slov je 5. Klíčová slova jsou výrazy stručně charakterizující obsah semestrální práce. Jsou ps á na kurzívou, fontem Arial. Abstrakt Pro psaní abstraktu semestrální práce použijte font Arial, velikost písma 10. Délka abstraktu je minimálně 100 slov a maximálně 200 slov.

13 Geografie cestovního ruchu Šablona pro psaní semestrálního projektu Text semestrální práce: 1Nadpisy kapitol číslujte, pište tučně, velikost písma 10 a zarovnejte vlevo Text semestrální práce by měl být členěn do odstavců. Mezi odstavci vynechávejte volný řádek. Je nezbytné dodržet následující nastavení. Zarovnání do bloku, velikost písma 10, Arial. Odsazení prvního řádku odstavce 0,5 cm, jednoduché řádkov á ní. Stránky číslujte. Kapitoly číslujte průběžně. Obrázky a grafy jsou číslovány a mus í být v textu na ně odkazováno. Názvy obr á zků a grafů jsou ps á ny tučně a kurzívou, Arial velikost 10, zarovn á v á ny vlevo pod objekt. Obrázky mus í být čitelné. Délka semestrální práce: maximáln í délka nesm í přesáhnout 12 stran form á tu A4 (ideálně 8-9 stran).

14 Geografie cestovního ruchu Šablona pro psaní semestrálního projektu Odkazy na literaturu: Na příslu š n é m místě v textu uvádějte číslované odkazy na literaturu v hranaté závorce []. Pod stejným číslem je poté zdroj uveden na konci článku v seznamu literatury. Bibliografické odkazy zpracujte v souladu s normou ČSN ISO 690. Příklad: [1] SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika: Metody používané pro řešen í logistických projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 978-80-251-2563-2. [2] ŽIŽKA, M. Quantitative methods of identification of industry clusters. In Proceedings of 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Česk é Budějovice: University of South Bohemia in Česk é Budějovice, 2010. s. 700-705. ISBN 978- 80-7394-218-2. KRÁLÍČEK, T. Ministři financí EU schválili vyšší garanci bankovních vkladů. IHNED [online]. Praha: Economia, 2008-12-02 [vid. 2010-08-20]. Dostupný z: http://ekonomika.ihned.cz/c1- 31099050-ministri-financi-eu-schvalili-vyssi-garanci-bankovnich-vkladu. ISSN 1213-7693.


Stáhnout ppt "1. cvičení GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU. Geografie cestovního ruchu Přednášky: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. Cvičení: Ing. Jan Mačí Ekonomická fakulta Katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google