Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_01_Realismus ve francouzském malířství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_01_Realismus ve francouzském malířství."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_01_Realismus ve francouzském malířství TEMA:Historie umění 19. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/ DATUM TVORBY:

2 ANOTACE Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění. Je doplněna o motivační úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Tématem výkladu je realismus se zaměřením na francouzské malířství – jeho vznik, zařazení, hlavní znaky, představitelé a názorné ukázky jejich děl. Výklad je doplněn v závěrečné části o úkoly pro aktivní zapojení žáků a jejich motivaci (viz snímky číslo 28 až 40). Žáci odpovídají na několik otázek k tématu (viz snímek číslo 29), poslední úkol je praktický (kresba karikatury spolužáka). Kliknutím na žluté šipky v tabulce se dostanou na snímek se zadáním nebo jeho řešením a zpět na snímek s úkoly. Na tuto prezentaci tematicky navazuje realismus v evropském malířství. Materiál může být použit i k samostatnému studiu žáků. Látka je určena pro studenty 1. ročníku čtyřletého a 3. ročníků šestiletého gymnázia. Vzdělávací cíle: ‒seznámit žáky se základními znaky a představiteli realismu v umění 19. století a na základě praktických činností učivo upevnit

3

4

5 Úvod  lat. realis = skutečný, věcný  nejprve se rozvíjel ve Francii a poté se rozšířil do Anglie, Německa, Ruska a do českých zemí  časová chronologie: ‒počátky → 40. léta 19. stol. ‒vrchol 50. – 60. léta 19. stol. → akademismus  význam slova realismus  1855 – výstava Le réalisme – G. Courbet  zobrazování všednosti – každodenní skutečnosti

6 Znaky realismu:  zobrazuje skutečnost pravdivě, bez příkras, zobrazuje skutečně existující věci a jevy ‒zavrhuje romantickou obrazotvornost, náladovost a snění ‒objektivní přístup ke skutečnosti na rozdíl od subjektivního přístupu romantismu  proti víře v boha staví vědu ‒nezlomná víra v pokrok ve vědě, technice a společenském vývoji ‒materialistický pohled na svět ‒realisté vyznávali kult věcí, materiálního faktu  neusiluje o malebnost, ale o pravdu  zobrazuje přítomnost, nikoliv minulost  témata čerpá z venkova a prosté skutečnosti  zobrazuje obyčejné unavené lidi

7 Gustave Courbet  francouzský malíř  zakladatel a vůdčí postava francouzského malířského realismu 19. století  narodil se v Ornans v rodině statkáře  výstava roku 1855 → „Le realisme“ ‒ Realismus – 40 obrazů ‒ snažil se zachytit skutečnost v její syrové podobě bez jakéhokoliv přikrášlování ‒ lidskou postavu maloval podle živého modelu ‒ vycházel se skicáky do přírody a na základě přímého pozorování zachytil konkrétní část skutečnosti v řadě kresebných i barevných studií ‒ výsledné obrazy však stále ještě maloval v ateliéru  za vlády Pařížské komuny byl jejím členem a předsedou umělecké komise pověřené zabezpečit umělecké sbírky před poškozením (1819 – 1877) 1

8 Autoportrét s černým psem

9 Pohřeb v Ornans

10 Štěrkaři

11 Setkání (Dobrý den, pane Courbete)

12 Ateliér Skutečná alegorie sedmi let mého uměleckého a morálního života

13 Barbizonská škola  Barbizon ‒ vesnice na okraji fontainebleauského lesa  (asi 1830 až 1870)  přechod od romantismu k realismu  malba v plenéru ‒ „na vzduchu“ ‒ francouzsky en plein air 7. Théodore Rousseau: Barbizonská krajina (kolem 1850)  skupina francouzských malířů zaměřených na krajinomalbu

14 Théodore Rousseau  francouzský malíř  zakladatel a hlavní představitel barbizonské školy ‒ v roce 1848 se trvale usadil v Barbizonu, kam předtím dojížděl pouze na krátké pobyty ‒ náměty pro svá díla čerpal zejména z jeho okolí (1812 – 1867) 8. Duby, ( )

15 Jean-François Millet  nejstarší syn chudého sedláka – zachycoval život venkovanů ‒ bez okázalosti, v souladu s přírodou  vůdčí představitel barbizonské školy ‒ zůstal zde do konce života a dosáhl vrcholu svého díla, i když se až do poloviny 60. let stále potýkal s existenčními problémy (1814 – 1875) 9

16 Sběračky klásků

17 Anděl Páně

18 Camille Corot  patří k největším krajinářům světového malířství  zpočátku ovlivněn klasicismem ‒ ideální krajina s mytologickou stafáží  intimní krajinomalba ‒ umění postihnout nejjemnější nuance přírodního osvětlení ‒ mlžný stříbřitý opar (1796 – 1875) 12

19 Ville d’Avray 13

20 Žena s perlou Katedrála v Chartres

21 Most v Mantes

22 Honoré Daumier  francouzský malíř, sochař, grafik a kreslíř  už ve svých třinácti letech začal pracovat jako poslíček soudního vykonavatele v Justičním paláci → první kresby soudniček  naučil se litografii a začal kreslit politické karikatury → terčem jeho satiry bylo francouzské měšťáctví  obrazy „na jeden zátah“  záliba v Rubensovi (kopie)  „Michelangelo 19. století“  vynikající karikaturista → La Caricature, La Charivari (1808 – 1879) 17

23 Victor Hugo Gargantua

24 Povstání

25 Rodina na barikádách Herci na scéně

26 Břemeno Pradlena

27

28

29 Interaktivní úkoly pro žáky: Číslo úkoluČíslo snímkuÚkol pro žáky 151 Prohlédněte si obrázek G. Courbeta Štěrkaři a uveďte alespoň 3 typické znaky realismu, které ilustruje. ŘEŠENÍ 253Procvičte si paměť! Který malíř období realismu se proslavil svými karikaturami? 460Jaká kritéria musí splňovat karikatura? 5internetZjistěte na internetu, jak vznikl název karikatura. 6praktickýNakreslete karikaturu svého spolužáka.  Doplňující úkoly pro aktivní zapojení žáků a jejich motivaci.  Některé náměty úkolů pro práci s internetem – buď bezprostředně ve třídě, nebo jako domácí úkol.

30

31 Řešení úkolu 1 ‒ námětem je práce a obyčejní lidé ‒ zobrazuje skutečnost pravdivě, bez příkras ‒ zavrhuje romantickou obrazotvornost, náladovost a snění ‒ objektivní přístup ke skutečnosti na rozdíl od subjektivního přístupu romantismu ‒ neusiluje o malebnost, ale o pravdu ‒ zobrazuje přítomnost, nikoliv minulost…

32 2. úkol – poznáte dílo na obrázku?

33 Jean-François Millet - Sběračky klásků

34 Gustave Courbet - Ateliér

35 Camille Corot – Žena s perlou

36 Gustave Courbet - Setkání (Dobrý den, pane Courbete)

37 Honore Daumier - Pradlena

38 Honore Daumier

39 4. úkol - řešení PRONIKAVOST POZOROVÁNÍ EXPRESIVNÍ NADSÁZKA ABSTRAHUJÍCÍ ZKRATKA

40 5. úkol – řešení Odkaz na internetovou stránku s informacemi:

41 Citace : 1.G. Courbet – Foto: NADAR. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 2.G. Courbet – Autoportrét s černým psem: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 3.G. Courbet – Pohřeb v Ornans: VANGOGHO. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.G. Courbet – Štěrkaři: WEB GALLERY OF ART. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 5.G. Courbet – Setkání: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 6.G. Courbet – Ateliér: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 7.T. Rousseau – Barbizonská krajina: THE YORCK PROJECT: MEISTERWERKE DER MALEREI. DVD-ROM, ISBN DISTRIBUTED BY DIRECTMEDIA PUBLISHING GMBH.commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 8.T. Rousseau – Duby: AUTOR NEUVEDEN. ommons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 9.J. F. Millet – Foto: NADAR. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 10.J. F. Millet – Sběračky klásků: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 11.J. F. Millet – Klekání: THE YORCK PROJECT: MEISTERWERKE DER MALEREI. DVD-ROM, ISBN DISTRIBUTED BY DIRECTMEDIA PUBLISHING GMBH.. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 12.C. Corot – Foto: NADAR. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 13.C. Corot – Ville d’Avray: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 14.C. Corot – Žena s perlou: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 15.C. Corot – Katedrála v Chartres: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW:

42 Citace : 16.C. Corot – Most v Mantes: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: _WGA5296.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste-Camille_Corot_-_The_Bridge_at_Mantes_- _WGA5296.jpg 17.H. Daumier – Foto: NADAR. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí PD-ART. na WWW: 18.H. Daumier – Victor Hugo: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 19.H. Daumier – Gargantua: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 20.H. Daumier – Povstání: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: 21.H. Daumier – Rodina na barikádách: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: _On_The_Barricades_(Family_On_The_Barricades)_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honor%C3%A9_Daumier_- _On_The_Barricades_(Family_On_The_Barricades)_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=de 22.H. Daumier – Herci na scéně: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: _Scene_from_a_Comedy_-_WGA05959.jpg?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honor%C3%A9_Daumier_- _Scene_from_a_Comedy_-_WGA05959.jpg?uselang=de 23.H. Daumier – Břemeno: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: _WGA5953.jpg?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honor%C3%A9_Daumier_-_Burden_- _WGA5953.jpg?uselang=de 24.H. Daumier – Pradlena: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na WWW:

43


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_01_Realismus ve francouzském malířství."

Podobné prezentace


Reklamy Google