Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law"— Transkript prezentace:

1 Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law
na lištu si otevřít: směrnici, studijní katalog, web stránky prf, is, hodnocení písemné práce Alžběta Rašková Právnická fakulta MU Brno, říjen 2012

2 Výukové víkendy Právnická fakulta MU učebna č. 025
- Učebna je od pátku 15:00 do nedělního ukončení výuky pouze pro vás. Věci si můžete nechat zde v době polední přestávky se učebna se zamyká

3 Výuka – moduly (předměty) 9 právnických, 3 ekonomicko-manažerské
1. semestr: M1: Úvod do veřejného práva a práva EU (LP101ZK) M2: Podniková strategie a právo (LP102ZK) M3 : Obchodní právo I (LP103ZK) 2. semestr: M4: Obchodní právo II (LP201ZK) M5 : Pracovní právo (LP202ZK) M6 : Řízení rizik (LP203ZK) 3. semestr: M7 : Podnikové finance a účetnictví (LP301ZK) M8 : Finanční a pojišťovnické právo (LP302ZK) M9: Právo životního prostředí (LP303ZK) 4. semestr: M10: Mezinárodní obchodní právo (LP401ZK) M11: Hospodářská trestná činnost (LP402ZK) M12: Právo duševního vlastnictví (LP403ZK)

4 Výuka – modul Disertace
1. semestr (LP104): Metody zpracování písemných prací (M1) Úvod do soukromého práva (M2) Úvod do obchodního práva (M3) 2. semestr (LP204): Základní pojmy a složky teorie legislativy (M4) Legislativní proces a jeho ústavní úprava (M5) Na konci semestru se odevzdává PŘIHLÁŠKA K DISERTAČNÍ PRÁCI 3. semestr (LP304): Úvodní prezentace disertační práce + první část disertační práce – text v rozsahu 10 stran (M7) Individuální konzultace (M8) Individuální konzultace (M9) 4. semestr (LP404): Individuální konzultace (M10) Závěrečná prezentace disertační práce (M11) ODEVZDÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE: květen 2014

5 Písemná (modulová) práce
podklad pro hodnocení v rámci celého programu stanovená struktura (viz. studijní katalog) návrhy témat písemných prací: zveřejňují se v IS MUNI ( před výukou daného modulu (rubrika „učební materiály“). Témata (i vlastní) můžou být konzultovány s vedoucím práce během výukového víkendu. resumé v AJ 1. písemné práce v AJ / (rok) rozsah PP (2 000 – slov) kontrola plagiátorství: Všechny písemné práce a disertační práce vložené do IS MUNI ( ) prochází „kontrolou plagiátorství“ – systém porovnává všechny dostupné elektronické texty. lhůta pro zpracování – 1 měsíc (dle Harmonogramu studijních povinností):

6 „Psaní PP“ + „Konzultace“
ve lhůtě 1 měsíce: účastník programu  vedoucí písemné práce výběr tématu + návrh obsahu – na základě konzultace s vyučujícím / vedoucím práce v průběhu soustředění nebo em psaní písemné práce  průběžná konzultace s vedoucím PP ( – heslo: „LLM – písemná práce“, popř. telefon, osobní konzultace) KONTAKTNÍ VIZITKY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA MU: upozornit na zdroj kontaktů webové stránky: – ukázat odkaz s kontakty v případě nedopovídání – kontaktovat asistentku programu

7 Odevzdání písemné práce
v průběhu lhůty 1 měsíce: účastník programu  IS MU  studijní referentka Elektronická verze: 1 soubor vč. příloh - vkládá se do IS MUNI - rubrika „odevzdávárna“ písemných prací Požadovaný formát: / DOC nebo RTF / NE: PDF ( - zamčené dokumenty ) 1 tištěné a podepsané vyhotovení: - odevzdává se na CCV - postupuje se k hodnocení vedoucímu PP Termín odevzdání PÍSEMNÉ PRÁCE k M1 (LP101ZK): 9. listopad 2012 - představit hodnotící schéma představit hodnocení

8 Formální úprava písemných prací
titulní strana s uvedením názvu a vedoucího práce obsah práce text práce resumé v AJ + 1 práce / akademický rok v AJ seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci Směrnice děkana č. 6/2012 – O vzdělávání v programech CŽV – mezinárodní mezifakultní studia : KONTROLA PLAGIÁTORSTVÍ: Směrnice děkana č. 4/ O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity: vzít s sebou písemnou práci ukázat titulní stranu upozornit na study guide – příslušná část se specifikací práce

9 Postup studiem 10 kreditů za každou písemnou práci k modulu
(hodnocení A-E; hodnocení F = nevyhovující – nutné přepracovat) pro postup do dalšího semestru je nutné získat: minimálně 20 kreditů za 1 semestr minimálně 50 kreditů za 2 semestry celkový počet kreditů pro úspěšné ukončení studia: 180 60 (1. rok) + 60 (2. rok) + 60 (disertace) standardní doba studia: 2 roky maximální délka studia (vč. přerušení) : 4 roky

10 Informační systém MU – IS MUNI ( http://is.muni.cz/ )
PŘIHLÁŠENÍ do IS MUNI: přihlašovací jméno - UČO + přístupové (primární) heslo IS MUNI: učební materiály pro modul + rozvrh + navrhovaná témata PPs (tisk výukových materiálů do každého modulu zajišťuje CCV) „ODEVZDÁVÁRNA“ písemných prací (kontrola plagiátorství) veškerá STUDIJNÍ AGENDA (zápisy, registrace předmětů, kontrola studia) OBCHODNÍ CENTRUM MU (objednávka, platba studia = nákup balení pro daný semestr) Interaktivní osnova: JAK PSÁT BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMÉ PRÁCE (lze také aplikovat pro potřeby LLM vzdělávání): Interaktivní osnova: JAK NAPSAT ODBORNOU PRÁCI Z POHLEDU AUTORSKÉHO PRÁVA ANEBO JAK SE VYHNOUT PLAGIOVÁNÍ:

11 WIFI na Právnické fakultě MU http://www. law. muni
Síť EDUROAM - EDUcation ROAMing (preferovaná síť pro připojení) Síť MUNI (při každém spuštění prohlížeče vyžaduje připojení: UČO + SEKUNDÁRNÍ HESLO) law-WPA : fakultní síť která umožňuje uživatelům využití fakultního ASPI serveru V záhlaví uvedený odkaz obsahuje více informací týkajících se zejména NÁVODŮ NA PŘIPOJENÍ. Upozornění: Nastavení bezdrátového připojení lze provést pouze v prostorách PrF MU.

12 Identifikační průkaz účastníka CCV
Čipovou kartu účastníka CCV obdržíte na příštím soustředění (09/11 – 11/11/2012) Karta slouží k: identifikace osoby přístup do knihovny PrF MU a dalších knihoven MU přístup do PC učeben MU Vzít s sebou kartu.

13 Knihovna PrF MU ( http://www. law. muni
ELEKTRONICKÉ DATABÁZE (právnické / víceoborové) publikace, periodika, sbírky zákonů, judikáty on-line fultextové databáze ON-LINE KATALOGY Kopírování – 100 kopií / semestr / osoba zdarma prodloužená otevírací doba: pátek: do 20:00 hod. sobota: 8:00 – 13:00 hod. další informace o službách knihovny dnes po výuce (18:30 – 18:45 hod.) Přístup k databázím: UČO + heslo

14 Wolters Kluwer ČR – odborné knihkupectví na PrF MU ( http://obchod
Přízemí budovy Právnické fakulty MU - od hlavního vchodu vlevo (po schodišti nahoru) Otevírací doba: po. – pá.: 08:30 – 12:00 hod., 12:30 – 17:00 hod. tel.: URL:

15 Strava a občerstvení každý pátek: OBČERSTVENÍ v menze
16:35 – 17:00 hod. (voda, káva, čaj, ovoce, mísy, chlebíčky, moučník, …) sobota + neděle: OBĚD v menze (hlavní přestávka 12:45 – 13:45 hod.) přestávky: OBČERSTVENÍ v menze nebo před učebnou dle rozpisu (voda, káva, čaj, ovoce, moučník)

16 Ubytování Hotel Garni (areál koleje Vinařská)
Hotel Continental Hotel International Grandhotel Brno Penzion na Dvořákové Další nabídka – viz. Informační leták V případě zájmu o zprostředkování ubytování přes CCV PrF MU VYPLŇTE FORMULÁŘ V UČEBNĚ nebo nás kontaktujte nejpozději 1týden před konáním výuky ( )

17 Důležité odkazy DOMOVSKÁ STRÁNKA PrF: http://www.law.muni.cz/
LLM : AKAD. ZAMĚSTNANCI PrF (seznam + kontakty): NEAKADEMIČTÍ ZAMĚSTNANCI PrF (seznam + kontakty): MASARYKOVA UNIVERZITA: LIDÉ NA MU: INFORMAČNÍ SYSTÉM MU:

18 Vaše studijní referentka:
Alžběta RAŠKOVÁ Centrum celoživotního vzdělávání PrF MU kancelář č. 041 (přízemí budovy vpravo) tel. (+420)

19 Děkuji za pozornost . . .


Stáhnout ppt "Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law"

Podobné prezentace


Reklamy Google