Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law Alžběta Rašková Právnická fakulta MU Brno, říjen 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law Alžběta Rašková Právnická fakulta MU Brno, říjen 2012"— Transkript prezentace:

1 Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law Alžběta Rašková Právnická fakulta MU Brno, říjen 2012 alzbeta.raskova@law.muni.cz

2 Výukové víkendy Právnická fakulta MU Právnická fakulta MU učebna č. 025 učebna č. 025

3 Výuka – moduly (předměty) 9 právnických, 3 ekonomicko-manažerské 1. semestr: –M1: Úvod do veřejného práva a práva EU (LP101ZK) –M2: Podniková strategie a právo(LP102ZK) –M3 : Obchodní právo I(LP103ZK) 2. semestr: –M4: Obchodní právo II(LP201ZK) –M5 : Pracovní právo(LP202ZK) –M6 : Řízení rizik(LP203ZK) 3. semestr: –M7 : Podnikové finance a účetnictví(LP301ZK) –M8 : Finanční a pojišťovnické právo(LP302ZK) –M9: Právo životního prostředí(LP303ZK) 4. semestr: –M10: Mezinárodní obchodní právo(LP401ZK) –M11: Hospodářská trestná činnost(LP402ZK) –M12: Právo duševního vlastnictví(LP403ZK)

4 Výuka – modul Disertace 1. semestr (LP104): –Metody zpracování písemných prací(M1) –Úvod do soukromého práva(M2) –Úvod do obchodního práva(M3) 2. semestr (LP204): –Základní pojmy a složky teorie legislativy(M4) –Legislativní proces a jeho ústavní úprava(M5) –Na konci semestru se odevzdává PŘIHLÁŠKA K DISERTAČNÍ PRÁCI 3. semestr (LP304): –Úvodní prezentace disertační práce + první část disertační práce – text v rozsahu 10 stran (M7) –Individuální konzultace (M8) –Individuální konzultace (M9) 4. semestr (LP404): –Individuální konzultace (M10) –Závěrečná prezentace disertační práce (M11) ODEVZDÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE: květen 2014

5 Písemná (modulová) práce podklad pro hodnocení v rámci celého programu podklad pro hodnocení v rámci celého programu stanovená struktura (viz. studijní katalog) stanovená struktura (viz. studijní katalog) návrhy témat písemných prací: návrhy témat písemných prací: zveřejňují se v IS MUNI ( www.is.muni.cz) před výukou daného modulu (rubrika „učební materiály“). www.is.muni.cz Témata (i vlastní) můžou být konzultovány s vedoucím práce během výukového víkendu. resumé v AJ resumé v AJ 1. písemné práce v AJ / (rok) 1. písemné práce v AJ / (rok) rozsah PP (2 000 – 3 000 slov) rozsah PP (2 000 – 3 000 slov) kontrola plagiátorství: kontrola plagiátorství: Všechny písemné práce a disertační práce vložené do IS MUNI ( www.is.muni.cz )www.is.muni.cz prochází „kontrolou plagiátorství“ – systém porovnává všechny dostupné elektronické texty. lhůta pro zpracování – 1 měsíc (dle Harmonogramu studijních povinností): lhůta pro zpracování – 1 měsíc (dle Harmonogramu studijních povinností): http://www.law.muni.cz/llm/

6 „Psaní PP“ + „Konzultace“ ve lhůtě 1 měsíce: účastník programu  vedoucí písemné práce  výběr tématu + návrh obsahu – na základě konzultace s vyučujícím / vedoucím práce v průběhu soustředění nebo e-mailem  psaní písemné práce   průběžná konzultace s vedoucím PP (email – heslo: „LLM – písemná práce“, popř. telefon, osobní konzultace) KONTAKTNÍ VIZITKY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA MU: http://www.muni.cz/general/people http://www.muni.cz/general/people

7 Odevzdání písemné práce v průběhu lhůty 1 měsíce: účastník programu  IS MU  studijní referentka Elektronická verze:1 soubor vč. příloh - vkládá se do IS MUNI - rubrika „odevzdávárna“ písemných prací Elektronická verze:1 soubor vč. příloh - vkládá se do IS MUNI - rubrika „odevzdávárna“ písemných prací Požadovaný formát:/ DOC nebo RTF / NE: PDF ( - zamčené dokumenty ) Požadovaný formát:/ DOC nebo RTF / NE: PDF ( - zamčené dokumenty ) 1 tištěné a podepsané vyhotovení: - odevzdává se na CCV 1 tištěné a podepsané vyhotovení: - odevzdává se na CCV - postupuje se k hodnocení vedoucímu PP vedoucímu PP Termín odevzdání PÍSEMNÉ PRÁCE k M1 (LP101ZK): 9. listopad 2012 Termín odevzdání PÍSEMNÉ PRÁCE k M1 (LP101ZK): 9. listopad 2012

8 Formální úprava písemných prací titulní strana s uvedením názvu a vedoucího práce titulní strana s uvedením názvu a vedoucího práce obsah práce obsah práce text práce text práce resumé v AJ + 1 práce / akademický rok v AJ resumé v AJ + 1 práce / akademický rok v AJ seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci Směrnice děkana č. 6/2012 – O vzdělávání v programech CŽV – mezinárodní mezifakultní studia mezifakultní studia : http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-06-2012.pdf KONTROLA PLAGIÁTORSTVÍ: Směrnice děkana č. 4/2012 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-04-2012.pdf

9 Postup studiem 10 kreditů za každou písemnou práci k modulu 10 kreditů za každou písemnou práci k modulu (hodnocení A-E; hodnocení F = nevyhovující – nutné přepracovat) pro postup do dalšího semestru je nutné získat: pro postup do dalšího semestru je nutné získat: –minimálně 20 kreditů za 1 semestr –minimálně 50 kreditů za 2 semestry celkový počet kreditů pro úspěšné ukončení studia: 180 celkový počet kreditů pro úspěšné ukončení studia: 180 60 (1. rok) + 60 (2. rok) + 60 (disertace) standardní doba studia: 2 roky standardní doba studia: 2 roky maximální délka studia (vč. přerušení) : 4 roky maximální délka studia (vč. přerušení) : 4 roky

10 Informační systém MU – IS MUNI ( http://is.muni.cz/ ) http://is.muni.cz/ PŘIHLÁŠENÍ do IS MUNI: PŘIHLÁŠENÍ do IS MUNI: přihlašovací jméno - UČO + přístupové (primární) heslo IS MUNI: učební materiály pro modul + rozvrh + navrhovaná témata PPs IS MUNI: učební materiály pro modul + rozvrh + navrhovaná témata PPs (tisk výukových materiálů do každého modulu zajišťuje CCV) „ODEVZDÁVÁRNA“ písemných prací (kontrola plagiátorství) „ODEVZDÁVÁRNA“ písemných prací (kontrola plagiátorství) veškerá STUDIJNÍ AGENDA (zápisy, registrace předmětů, kontrola studia) veškerá STUDIJNÍ AGENDA (zápisy, registrace předmětů, kontrola studia) OBCHODNÍ CENTRUM MU (objednávka, platba studia = nákup balení pro daný semestr) OBCHODNÍ CENTRUM MU (objednávka, platba studia = nákup balení pro daný semestr) Interaktivní osnova: JAK PSÁT BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMÉ PRÁCE Interaktivní osnova: JAK PSÁT BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMÉ PRÁCE (lze také aplikovat pro potřeby LLM vzdělávání): https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2011/EL029/index.qwarp https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2011/EL029/index.qwarp Interaktivní osnova: JAK NAPSAT ODBORNOU PRÁCI Z POHLEDU AUTORSKÉHO PRÁVA ANEBO JAK SE VYHNOUT PLAGIOVÁNÍ: https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2011/EL028/index.qwarp Interaktivní osnova: JAK NAPSAT ODBORNOU PRÁCI Z POHLEDU AUTORSKÉHO PRÁVA ANEBO JAK SE VYHNOUT PLAGIOVÁNÍ: https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2011/EL028/index.qwarp https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2011/EL028/index.qwarp

11 WIFI na Právnické fakultě MU http://www.law.muni.cz/content/cs/navody/wifi-na-pr/ Síť EDUROAM - EDUcation ROAMing (preferovaná síť pro připojení) Síť EDUROAM - EDUcation ROAMing (preferovaná síť pro připojení) Síť MUNI (při každém spuštění prohlížeče vyžaduje připojení: Síť MUNI (při každém spuštění prohlížeče vyžaduje připojení: UČO + SEKUNDÁRNÍ HESLO) UČO + SEKUNDÁRNÍ HESLO) law-WPA : fakultní síť která umožňuje uživatelům využití fakultního ASPI serveru law-WPA : fakultní síť která umožňuje uživatelům využití fakultního ASPI serveru V záhlaví uvedený odkaz obsahuje více informací týkajících se zejména NÁVODŮ NA PŘIPOJENÍ. Upozornění: Nastavení bezdrátového připojení lze provést pouze v prostorách PrF MU.

12 Identifikační průkaz účastníka CCV Čipovou kartu účastníka CCV obdržíte na příštím soustředění Čipovou kartu účastníka CCV obdržíte na příštím soustředění (09/11 – 11/11/2012) Karta slouží k: Karta slouží k: –identifikace osoby –přístup do knihovny PrF MU a dalších knihoven MU –přístup do PC učeben MU

13 Knihovna PrF MU ( http://www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/knihovna/ ) http://www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/knihovna/ ELEKTRONICKÉ DATABÁZE (právnické / víceoborové) ELEKTRONICKÉ DATABÁZE (právnické / víceoborové) publikace, periodika, sbírky zákonů, judikáty publikace, periodika, sbírky zákonů, judikáty on-line fultextové databáze on-line fultextové databáze ON-LINE KATALOGY ON-LINE KATALOGY Kopírování – 100 kopií / semestr / osoba zdarma  prodloužená otevírací doba: –pátek:do 20:00 hod. –sobota:8:00 – 13:00 hod.  další informace o službách knihovny dnes po výuce (18:30 – 18:45 hod.)

14 Wolters Kluwer ČR – odborné knihkupectví na PrF MU ( http://obchod.wkcr.cz/kontakty/knihkupectvi-aspi.html ) http://obchod.wkcr.cz/kontakty/knihkupectvi-aspi.html Přízemí budovy Právnické fakulty MU Přízemí budovy Právnické fakulty MU - od hlavního vchodu vlevo (po schodišti nahoru) Otevírací doba:po. – pá.: 08:30 – 12:00 hod., 12:30 – 17:00 hod. Otevírací doba:po. – pá.: 08:30 – 12:00 hod., 12:30 – 17:00 hod. tel.: 541 214 855 tel.: 541 214 855 e-mail: prodejna.brno@wkcr.cz e-mail: prodejna.brno@wkcr.czprodejna.brno@wkcr.cz URL: www.wkcr.cz URL: www.wkcr.czwww.wkcr.cz

15 Strava a občerstvení každý pátek:OBČERSTVENÍ v menze každý pátek:OBČERSTVENÍ v menze 16:35 – 17:00 hod. (voda, káva, čaj, ovoce, mísy, chlebíčky, moučník, …) sobota + neděle:OBĚD v menze sobota + neděle:OBĚD v menze (hlavní přestávka 12:45 – 13:45 hod.) přestávky: OBČERSTVENÍ v menze nebo před učebnou dle rozpisu (voda, káva, čaj, ovoce, moučník) přestávky: OBČERSTVENÍ v menze nebo před učebnou dle rozpisu (voda, káva, čaj, ovoce, moučník)

16 Ubytování Hotel Garni (areál koleje Vinařská) Hotel Garni (areál koleje Vinařská) http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz Hotel Continental Hotel Continental http://www.continentalbrno.cz/ Hotel International Hotel International http://www.hotelinternational.cz/ Grandhotel Brno Grandhotel Brno http://www.grandhotelbrno.cz/ Penzion na Dvořákové Penzion na Dvořákové http://www.penziondvorakova.cz/ Další nabídka – viz. Informační leták Další nabídka – viz. Informační leták V případě zájmu o zprostředkování ubytování přes CCV PrF MU VYPLŇTE FORMULÁŘ V UČEBNĚ nebo nás kontaktujte nejpozději 1týden před konáním výuky ( jana.lautrbachova@law.muni.cz )jana.lautrbachova@law.muni.cz

17 Důležité odkazy DOMOVSKÁ STRÁNKA PrF: http://www.law.muni.cz/ DOMOVSKÁ STRÁNKA PrF: http://www.law.muni.cz/http://www.law.muni.cz/ LLM : http://www.law.muni.cz/llm/ LLM : http://www.law.muni.cz/llm/http://www.law.muni.cz/llm/ AKAD. ZAMĚSTNANCI PrF (seznam + kontakty): http://www.law.muni.cz/lide/index.php?lide=AKADEMI AKAD. ZAMĚSTNANCI PrF (seznam + kontakty): http://www.law.muni.cz/lide/index.php?lide=AKADEMI http://www.law.muni.cz/lide/index.php?lide=AKADEMI NEAKADEMIČTÍ ZAMĚSTNANCI PrF (seznam + kontakty): http://www.law.muni.cz/lide/index.php?lide=NEAKADE NEAKADEMIČTÍ ZAMĚSTNANCI PrF (seznam + kontakty): http://www.law.muni.cz/lide/index.php?lide=NEAKADE http://www.law.muni.cz/lide/index.php?lide=NEAKADE MASARYKOVA UNIVERZITA: http://www.muni.cz/ MASARYKOVA UNIVERZITA: http://www.muni.cz/http://www.muni.cz/ LIDÉ NA MU: http://www.muni.cz/general/people LIDÉ NA MU: http://www.muni.cz/general/peoplehttp://www.muni.cz/general/people INFORMAČNÍ SYSTÉM MU: http://is.muni.cz/ INFORMAČNÍ SYSTÉM MU: http://is.muni.cz/http://is.muni.cz/

18 Vaše studijní referentka: Alžběta RAŠKOVÁ Centrum celoživotního vzdělávání PrF MU kancelář č. 041 (přízemí budovy vpravo) tel. (+420) 549 496 728 alzbeta.raskova@law.muni.cz http://www.law.muni.cz/llm/index.php

19 Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Úvodní informace k programu LLM in Corporate Law Alžběta Rašková Právnická fakulta MU Brno, říjen 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google