Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Sloveso.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Sloveso."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Sloveso být, question words Klíčová slova sloveso být, zápor, otázka, odpovědi, question words Pomůcky Počítač, projektor Druh interaktivity Výklad, procvičení učiva Stupeň a typ vzdělání Základní vzdělávání – 2. stupeň Potřebný čas 45 minut Velikost 326 kB Zdroje Viz Použité zdroje

2 SLOVESO BÝT, QUESTION WORDS Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592, Bc. Miroslava Kutílková

3 S LOVESO „ TO BE “ ( BÝT ) MÁ V PŘÍTOMNÉM ČASE ZVLÁŠTNÍ TVARY PRO JEDNOTLIVÉ OSOBY : LONG FORMS dlouhý tvar užíváme vždy po this a v otázkách I am ( já jsem ) You are ( ty jsi ) He is ( on je ) She is ( ona je ) It is ( ono je ) We are ( my jsme ) Obr. č. 1 You are ( vy jst e) They are ( oni jsou )

4 TO BE – SHORT FORMS zkrácené tvary slovesa to be užíváme často v ústním projevu I ´m ( já jsem ) You ´re ( ty jsi ) He´ s ( on je ) She ´s ( ona je ) It ´s ( ono je ) We ´re ( my jsme ) You ´re ( vy jst e) They ´re ( oni jsou )

5 C VIČENÍ 1: F ILL IN THE FORMS OF THE VERB TO BE ( AM / ARE / IS ). 1. Clara..... at home. 2. Where..... you from? 3. Alice..... twenty years old. 4. What..... his name? 5. She..... a doctor. 6. How old..... they? 7. Where..... we now? 8. I..... seventeen. 9. My parents..... at work. 10. It..... right.

6 1. Clara IS at home. 2. Where ARE you from? 3. Alice IS twenty years old. 4. What IS his name? 5. She IS a doctor. 6. How old ARE they? 7. Where ARE we now? 8. I AM seventeen. 9. My parents ARE at work. 10. It IS right. Cvičení 1: Right answers

7 ZÁPOR U SLOVESA TO BE zápor u plných tvarů vytvoříme přidáním not za sloveso zkrácené tvary mají formu ´m not, isn´t nebo aren´t Tvar slovesa to be not I am not, You are not, He is not, We are not, They are not

8 ZÁPOR U SLOVESA TO BE LONG FORMS SHORT FORMS I am not ( já nejsem )I´m not You are not ( ty nejsi )aren´t He is not ( on není )isn´t She is not ( ona není )isn´t It is not ( ono není )isn´t We are not ( my nejsme )aren´t You are not ( vy nejst e)aren´t They are not ( oni nejsou )aren´t

9 C VIČENÍ 2: G IVE THE NEGATIVE REACTION. 1. I am at home. But he..... at home. 2. They are in London. But you..... in London. 3. We are right. But they..... right. 4. He is fine. But she..... fine. 5. You are twenty. But I..... twenty.

10 1.I am at home. But he ISN´T at home. 2. They are in London. But you AREN´T in London. 3. We are right. But they AREN´T right. 4. He is fine. But she ISN´T fine. 5. You are twenty. But I AM NOT twenty. Cvičení 2: Right answers.

11 O TÁZKY SE SLOVESEM TO BE v otázce stojí tvar slovesa to be před podmětem He is from America. Is he from America? They are on holiday. Are they on holiday?

12 C VIČENÍ 3: F ORM QUESTIONS, USE THE SUBJECT IN BRACKETS. 1. I am French.(you)......................................................... 2. He is at school. (she).......................................................... 3. They are in.(they)........................................................... 4. We are wrong.(we)........................................................... 5. You are right.(I)...........................................................

13 1. I am French.(you) Are you French? 2. He is at school. (she) Is she at school? 3. They are in.(they) Are they in? 4. We are wrong.(we) Are we wrong? 5. You are right.(I) Am I right? Cvičení 3: Right answers.

14 Q UESTION WORDS je důležité znát slova, která často v angličtině uvozují otázky: WHAT – co, jaký WHO – kdo WHEN – kdy WHERE – kde, kam WHY – proč WHOSE – čí HOW – jak Obr. č. 2

15 C VIČENÍ 4: F ORM QUESTIONS WITH THE GIVEN QUESTION WORDS. 1. He is at home. Where........................? 2. Her name is Jane. What....................? 3. They are in the garden. Where.........? 4. She is fine. How................? 5. The children are OK. How..................? 6. He is twenty. How old.........................?

16 1.He is at home. Where is he? 2. Her name is Jane. What is her name? 3. They are in the garden. Where are they? 4. She is fine. How is she? 5. The children are OK. How are the children? 6. He is twenty. How old is he? Cvičení 4: Right answers.

17 ODPOVĚDI NA OTÁZKY v krátkých kladných odpovědích užíváme vždy plné tvary Are you fifteen? Yes, I am. v záporných krátkých odpovědích můžeme použít zkrácené tvary Are you sixteen? No, I´m not. Are they your friends? No, they aren´t.

18 M ETODICKÉ POZNÁMKY Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, předmětu Anglický jazyk. Žáci se seznámí se základními gramatickými pravidly pro užívání slovesa být ( to be ) v přítomném čase prostém. Žák přiřadí jednotlivé tvary slovesa být ke správné osobě, dokáže utvořit otázku, odpověď, zápor. Zvládne utvořit otázky pomocí question words. Prezentaci je možné použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Cvičení 1-4 lze využít pro samostatnou práci žáků či zadat jako domácí cvičení.

19 P OUŽITÉ ZDROJE : Literatura HANZLÍKOVÁ, Marie; KŘEHLÍKOVÁ, Eva; ŠATAVOVÁ, Vladimíra. Test your English. 2. upravené vyd. Plzeň : Fraus, 2003. 165 s. HUTCHINSON, Tom. Project 1 : Pracovní sešit. Oxford : Oxford University Press, 1999. 80 s. Elektronické zdroje Obr. č.1: http://www.google.cz/imgres?q=remember&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ACAW_csCZ401CZ413&biw=1600&bih=744&tbm=isch&pr md=imvns&tbnid=3h73Z1HRq8TSbM:&imgrefurl=http://www.dotcrush.com/things-to-remember-to-make-life- easier/&docid=dfOEh-R30WfFZM&imgurl=http://www.dotcrush.com/wp-content/uploads/2011/05/things-to- remember.jpg&w=351&h=336&ei=cY_STpSSA5CssAbZlMzcCg&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=171&dur=161&hovh =220&hovw=229&tx=173&ty=161&sig=113826219503664673713&page=2&tbnh=155&tbnw=162&start=39&ndsp=22& ved=1t:429,r:1,s:39 Obr. č. 2: http://www.google.cz/imgres?q=remember&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ACAW_csCZ401CZ413&biw=1600&bih=744&tbm=isch&pr md=imvns&tbnid=nvfxxcUTTdHm8M:&imgrefurl=http://www.sonoloco.com/lapland2004/abiskokebne2004e.html&doci d=XZZkEmrqusjopM&imgurl=http://www.sonoloco.com/lapland2004/lapland/remember.gif&w=400&h=400&ei=cY_STp SSA5CssAbZlMzcCg&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=179&dur=154&hovh=225&hovw=225&tx=140&ty=143&sig=11 3826219503664673713&page=2&tbnh=155&tbnw=160&start=39&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:39


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Sloveso."

Podobné prezentace


Reklamy Google