Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adrenergní + cholinergní receptory Jan Doul Zuzana Charvátová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adrenergní + cholinergní receptory Jan Doul Zuzana Charvátová."— Transkript prezentace:

1 Adrenergní + cholinergní receptory Jan Doul Zuzana Charvátová

2 Autonomní nervový systém Sympatikus (systém thorakolumbální) - Ganglia paravertebrálně Parasympatikus (systém kraniosakrální) - Ganglia u cílových orgánů http://absolventi.gymcheb.cz/2006/lepreno/soustava/obrazky.html eferentní část - 2 sériově uspořádané neurony - chem.přenos na druhý (postgangliový neuron) ve vegetativních gangliích

3 Autonomní nervový systém Pregangliový mediátor: ACETYLCHOLIN Postgangliové mediátory sympatiku: NORADRENALIN ADRENALIN DOPAMIN Postgangliový mediátor parasympatiku: ACETYLCHOLIN NA, A, Do Ach

4 Dělení buněčných receptorů Intracelulární (steroidní, retinoidní, transkripční faktory, solubilní guanylát-cykláza) Membránové – Receptory spřažené s iontovým kanálem („ionotropní“) (NMDA, AMPA, Kainate, GABA-A, Glycin, Nikotinový Ach., 5-HT3) – Receptory spřažené s enzymem („metabotropní“) Receptory spřažené s enzymem přímo (Inzulin, růstové faktory, membránová guanylát-cykláza) Receptory spřažené s enzymem přes G-Protein – Monomerní (MAPK) – Trimerní (5HT (-3), AT, Adrenergní, Adenosin, Bradykinin, Dopamin, ET, GABA-B, Glukagon, Histamin, Melatonin, Metabotropní Glutamátové receptory, Muskarinové AchR, NPY, Somatostatin, Vasopresin) » Dráha AC-cAMP-PKA » Dráha PLC-Ca2+-DAG » Inhibiční G-Protein

5 Dělení adrenergních receptorů Obvyklé dělení (klinické): Receptorové třídyReceptorové podtypy α α 1 α 2 β β 1 β 2 Skutečné dělení: α 1 - α 1A α 1B α 1D α 2 - α 2A α 2B α 2C β - β 1 β 2 β 3 Všechny adrenergní receptory jsou „metabotropní“ spřažené s heterotrimerním G-proteinem Důležitý význam: Stejná třída má stejný mechanismus účinku

6 Receptory: aktivace a efektory AktivátorEfektor α 1 Noradrenalin>Adrenalin>IsoprenalinAktivace Fosfolipázy C (PLC) α 2 Adrenalin>Noradrenalin>IsoprenalinInhibice Adenylcyklázy (↓cAMP) β 1 Isoprenalin>Adrenalin=NoradrenalinAktivace Adenylcyklázy (↑cAMP) β 2 Isoprenalin>Adrenalin>>NoradrenalinAktivace Adenylcyklázy (↑cAMP) β 3 Isoprenalin=Noradrenalin>Adrenalin Aktivace Adenylcyklázy (↑cAMP)

7 Přehled aktivit ligandů Noradrenalin α 1 α 2 β 1 β 2 Adrenalin α 1 α 2 β 1 β 2 Isoprenalin α 1 α 2 β 1 β 2 Dobutamin α 1 α 2 β 1 β 2 Salbutamol α 1 α 2 β 1 β 2

8 http://www.cybermedicine2000.com/pharmacology2000/Autonomics/Adrenergics1/Adrenergic-35.htm

9 α1α1 Receptor spřažený s heterotrimerním G proteinem Vazba GTP výměnou za GDP Disociace podjednotek α a βγ Podjednotka α aktivuje Phospholipázu C (PLC) PLC hydrolyzuje PIP2 (Phosphatidylinositolbisfosfát) na IP3 (Inositoltrifosfát) a DAG (Diacylglycerol) IP3 se váže na receptory na ER a uvolňuje Ca 2+ Ca 2+ a DAG aktivují specifické PKC (Proteinkinázy C) Ca 2+ se váže na Calmodulin a následně aktivuje CamK (Calmodulinem aktivované kinázy) http://www.j-circ.or.jp/english/sessions/reports/64th-ss/dorn.htm http://www.pancreapedia.org/pathways/ca2%20-calmodulin-cam-kinases

10 α 1 funkce Vazokonstrikce (většina orgánů – kůže, GIT, ledvina etc.) Kontrakce jiných hladkých svalů (bronchioly, sphincter uretry, uterus, vas deferens, mydriáza, musculus arrector pili) Aktivace potních žláz Metabolické efekty (glykogenolýza a glukoneogeneze z tukové tkáně) Resorpce Na + z ledvin Léčiva: Agonisté (NA/A – oběhová podpora, reuptake inhibitory – antidepresiva (Reboxetin, Bupropion, Mianserin), iMAO – Moclobemid, dekongestiva – Nafazolin, drogy - Kokain) Blokátory (Prazosin, Doxazosin, Tamsulosin – antihypertenziva, benigní hyperplazie prostaty; Phenoxybenzamin – feochromocytom)

11 α2α2 Receptor spřažený s inhibičním heterotrimerním G proteinem Asociace a inaktivace adenylcyklázy Pokles cAMP Pokles aktivity všech drah závislých na cAMP (PKA, dráhy independetní na PKA) - na PKA je závislá např. glykogenolýza Přímé ovlivnění iontových kanálů přes G-protein -aktivace K + -inhibice Ca 2+ http://sakmarlab.org/Tools/HTS/Figure3.html

12 α 2 funkce Pre- a postsynaptická inhibice uvolňování neurotransmiterů (noradrenalin, acetylcholin) Řada dalších efektů (vazokonstrikce, inhibice motility GIT, inhibice lipolýzy, inhibice inzulinu a uvolnění glukagonu, agregace destiček) Léčiva: Agonisté (centrálně působící antihypertenziva – Methyldopa, Clonidin) Blokátory (antidepresiva NaSSa – Mianserin, Mirtazapin; Yohimbin – erektilní dysfunkce)

13 β Receptor spřažený s aktivačním heterotrimerním G proteinem Vazba GTP, disociace podjednotek Aktivace adenycyklázy, tvorba cAMP cAMP aktivuje PKA (Proteinkinázu A) cAMP působí také na PKA nezávislými mechanismy (EPAC-Rap2B-MAPK) PKA aktivuje odbourávání glykogenu PKA aktivuje transkripční faktor CREB http://sakmarlab.org/Tools/HTS/Figure3.html

14 β - funkce β 1 – kardiální (+inotropní, +chronotropní, +dromotropní) - zvyšuje sekreci reninu a ghrelinu β 2 - relaxace hladké svaloviny (bronchy, GIT, tokolýza, detruzor) - vazodilatace arterií - glykogenolýza a glukoneogeneze - uvolnění inzulinu - blokáda uvolnění histaminu - ovlivnění kosterních svalů (↑hmoty, třes) β 3 – lipolýza v tukové tkáni

15 β - léčiva β 1 agonisté: Dobutamin, Dopamin – oběhová podpora β 1 blokátory: - ICHS, arytmie, glaukom, hypertenze, feochromocytom - Neselektivní: Propranolol - Neselektivní s VSA: Pindolol - β 1 selektivní: Metoprolol, Betaxolol, Atenolol - β 1 selektivní s VSA: Celiprolol, Acebutolol - β kombinované s α: Labetalol, Carvediol β 2 agonisté: Salbutamol, Salmeterol, Indacaterol – bronchodilatancia β 2 blokátory: Butaxamin (bez klinického využití) β 3 agonisté: Pouze experimentálně (redukce hmotnosti) β 3 blokátory: Bez využití

16 upraveno z Lincová, Farghali et al. Základní a aplikovaná farmakologie, Galén 2007

17

18 Acetylcholin (Ach) cholinergní: všechna pregangliová vlákna sympatiku i parasympatiku postgangliová vlákna parasympatiku somatická motorická vlákna inervující příčně pruhované svaly uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin cholinergní mediace v CNS heterogenita účinků Ach je odrazem heterogenity tkáňových cholinergních receptorů syntéza Ach hydrolýza Ach

19 převzato z mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=38

20 cholinergní receptory nikotinové muskarinové N N = neuronální - přenos z pregangliového vlákna na postgangliové S i PS N M = muskulární - přenos z motorického nervu na nervosvalové ploténce M - přenos z postgangliového vlákna na efektor parasympatiku M 1-5 ionotropní metabotropní - spřažené s enzymem přes G proteiny

21 Nikotinové receptory: N M, N N Iontové kanály řízené ligandy 5 podjednotek - generovány z 16 známých podjednotek (16 genů) α 1-9, β 2-5, γ, δ, ε homomerické nebo heteromerické vazné místo pro Ach na podjednotce α

22 Muskarinové receptory: M 1 – M 5 receptory spřažené s G proteinem

23 ReceptorLokalizace Odpověď Muskarinové receptory M1M1 M2M2 M3M3 Neurony CNS, postgangliové neurony, některá presynaptická místa Tvorba IP 3 a DAG, zvýšení intracelulárního vápníku Myokard, hladká svalovina, některá presynaptická místa Otevření draslíkových kanálů, inhibice adenylylcyklázy Exokrinní žlázy, cévy (hladká svalovina a endotel) Tvorba IP 3 a DAG, zvýšení intracelulárního vápníku

24 upraveno z Silbernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada 2001

25

26 acetylcholin nikotin ganglioplegika myorelaxancia acetylcholin, metacholin, muskarin, pilokarpin atropin, ipratropium, tropikamid fysostigmin, organofosfáty upraveno z Lincová, Farghali et al. Základní a aplikovaná farmakologie, Galén 2007

27 OrgánÚčinek Oko m. sphincter pupillaekontrakce –mióza m.ciliarisKontrakce- akomodace, vidění do blízka Srdce SA uzel  frekvence (negativně chronotropní) Síně  kontraktility (negativně inotropní) AV uzel Snížená rychlost vedení (negativně dromotropní), prodl.refrakterní periody) Komory  kontraktility (negativně inotropní) Cévydilatace (EDRF) – NO Dýchací cesty :svaly bronchů. ŽlázyBronchokonstrikce Stimulace GIT motilita  motility SfinkteryUvolnění Sekrece žlaz  sekrece Močový měchýř DetrusorKontrakce Trigonum a sfinkterUvolnění Žlázy potní, slinné, slzné,Sekrece nazofaryngeální Účinky, které jsou vyvolány obsazením a aktivací M receptorů (obecně)

28 převzato a upraveno z mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=38

29 depolarizující - sukcinylcholin nedepolarizující - kurareformní l. převzato a upraveno z mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=38

30 ↓tvorba nebo uvolňování Ach botulismus kompetitivní blok – Ach se nemůže navázet – myorela- xancia při CA depolarizační blok- dlouhodobá depolarizace ploténky upraveno z Silbernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada 2001

31 převzato z mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=38


Stáhnout ppt "Adrenergní + cholinergní receptory Jan Doul Zuzana Charvátová."

Podobné prezentace


Reklamy Google