Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oftalmopedie. z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oftalmopedie. z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým."— Transkript prezentace:

1 Oftalmopedie

2 z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením. V literatuře se často uvádí i název tyflopedie (pedagogika nevidomých).

3 maximální rozvoj osobnosti jedince, to je dosažení nejvyššího stupně socializace příprava na povolání pracovní zařazení plnohodnotné společenské uplatnění dosažení takového stupně rozvoje, který je možný s ohledem na rozsah zrakové vady Cílem je:

4 1) dle druhu zrakové vady ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady) postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění) okulomotorické poruchy (strabismus) problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) poruchy barvocitu Zraková postižení

5 2) dle stupně zrakového postižení slabozrakost zbytky zraku slepota (amauróza) 3) dle délky trvání krátkodobé opakující se dlouhodobé, chronické, případně progresivní

6 Nejčastější příčiny vzniku zrakových vad vlivy prenatální, perinatální a postnatální dědičnost otravy a úrazy, infekční onemocnění vrozený šedý zákal, vzniká po prodělání zarděnek v období těhotenství

7 1) krátkozrakost (myopie) z důvodu prodloužení oka v předozadní ose vzniká obraz před sítnicí dobře vidí na blízko, špatně na dálku ke zjištění dochází zpravidla v počátcích školní docházky Refrakční vady

8 2) dalekozrakost (hypermetropie) délka oka je v poměru k lomivosti optického ústrojí malá, obraz se tvoří až za sítnicí u dětí v útlém věku normální, neboť oko do normálního tvaru teprve dorůstá napravuje se brýlemi se spojkovými skly Refrakční vady

9 3) astigmatismus rohovka či čočka je různě zakřivena oko vidí špatně do dálky i zblízka, pomáháme to napravit skly, které lámou paprsky v jednom směru Refrakční vady

10 Barvoslepost (achromazie) - porušené schopnosti vnímat či rozlišovat barvy částečná – postiženo nejčastěji vnímání červené a zelené úplná (daltonismus) – postižený vidí vše v odstínech šedé; velké potíže působí ostré světlo, někdy nutno užívat ochranné brýle; vyčleňuje postižené z výkonu různých povolání (doprava, umění)

11 Tupozrakost (amblyopie) funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a projevuje se snížením zrakové ostrosti jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv. binokulární vidění průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru)

12 Šilhavost (strabismus) - porušení rovnovážného postavení očí, někdy náprava operací Slabozrakost - orgánová vada zraku projevující se částečným nevyvinutím, snížením nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru očí, tím poruchou zrakového vnímání postižený nemůže číst běžné velikosti písma 3 stupně: lehký, střední a těžký

13 Zbytky zraku člověk se otáčí za světlem a silné světlo upoutá jeho pozornost může se zlepšovat i zhoršovat Slepota (amauróza) neschopnost jedince vnímat zrakem i přes zachování určitého zrakového čití – světlocitu slepota praktická – zachován světlocit, příp. i projekce slepota totální – úplná absence vidění

14 Braillovo písmo

15 Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami Středisko rané péče (narození až MŠ) – diagnostika, pomoc rodině, stimulace, rozvoj sluchového a hmatového vnímání Speciální MŠ, MŠ se speciální třídou Speciálně pedagogické centrum /SPC/ - metodická pomoc učitelům, podpora integrace Speciální škola pro zrakově postižené, ZŠ + spec. třídy

16 Gymnázium pro ZP, Konzervatoř Jana Deyla, další SŠ a nematuritní obory Tyfloservisy – střediska pomoci ZP, pomůcky Rekvalifikační centrum Praha Dědina – delší víceměsíční pobyty ÚSP specializované na ZP – Praha Palata, Brno Chrlice Čs. unie nevidomých a slabozrakých, viz http://www.sons.cz/ http://www.sons.cz/

17 Použité zdroje [ 1]KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2. vyd., 2000, 70 s. ISBN 80–85931–84–2. [2]RABENHAUPTOVÁ, Hana. Jarmila a Marie Šímovy, nevidomé spojovatelky úřadu uspěly v soutěži v Českých Budějovicích.Internetové noviny Prachaticka [online]. 2009[cit. 2012-03-22]. Dostupné z: http://www.prachatice.cz/n_noviny.html?LR=2012 &Akt_typ=12&TextVersion= http://www.prachatice.cz/n_noviny.html?LR=2012 &Akt_typ=12&TextVersion [3]VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004, ISBN 80–7315-071-9.

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oftalmopedie. z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým."

Podobné prezentace


Reklamy Google