Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oftalmopedie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oftalmopedie."— Transkript prezentace:

1 Oftalmopedie

2 z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova
Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením. V literatuře se často uvádí i název tyflopedie (pedagogika nevidomých).

3 Cílem je: maximální rozvoj osobnosti jedince, to je dosažení nejvyššího stupně socializace příprava na povolání pracovní zařazení plnohodnotné společenské uplatnění dosažení takového stupně rozvoje, který je možný s ohledem na rozsah zrakové vady

4 Zraková postižení 1) dle druhu zrakové vady
ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady) postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění) okulomotorické poruchy (strabismus) problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) poruchy barvocitu

5 Zraková postižení slabozrakost zbytky zraku slepota (amauróza)
2) dle stupně zrakového postižení slabozrakost zbytky zraku slepota (amauróza) 3) dle délky trvání krátkodobé opakující se dlouhodobé, chronické, případně progresivní

6 Nejčastější příčiny vzniku zrakových vad
vlivy prenatální, perinatální a postnatální dědičnost otravy a úrazy, infekční onemocnění vrozený šedý zákal, vzniká po prodělání zarděnek v období těhotenství

7 Refrakční vady 1) krátkozrakost (myopie) z důvodu prodloužení oka v předozadní ose vzniká obraz před sítnicí dobře vidí na blízko, špatně na dálku ke zjištění dochází zpravidla v počátcích školní docházky

8 Refrakční vady délka oka je v poměru k lomivosti optického
2) dalekozrakost (hypermetropie) délka oka je v poměru k lomivosti optického ústrojí malá, obraz se tvoří až za sítnicí u dětí v útlém věku normální, neboť oko do normálního tvaru teprve dorůstá napravuje se brýlemi se spojkovými skly

9 Refrakční vady rohovka či čočka je různě zakřivena
3) astigmatismus rohovka či čočka je různě zakřivena oko vidí špatně do dálky i zblízka, pomáháme to napravit skly, které lámou paprsky v jednom směru

10 částečná – postiženo nejčastěji vnímání červené a zelené
Barvoslepost (achromazie) - porušené schopnosti vnímat či rozlišovat barvy částečná – postiženo nejčastěji vnímání červené a zelené úplná (daltonismus) – postižený vidí vše v odstínech šedé; velké potíže působí ostré světlo, někdy nutno užívat ochranné brýle; vyčleňuje postižené z výkonu různých povolání (doprava, umění)

11 Tupozrakost (amblyopie)
funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a projevuje se snížením zrakové ostrosti jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv. binokulární vidění průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru)

12 Šilhavost (strabismus) - porušení rovnovážného postavení očí, někdy náprava operací
Slabozrakost - orgánová vada zraku projevující se částečným nevyvinutím, snížením nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru očí, tím poruchou zrakového vnímání postižený nemůže číst běžné velikosti písma 3 stupně: lehký, střední a těžký

13 Zbytky zraku člověk se otáčí za světlem a silné světlo upoutá jeho pozornost může se zlepšovat i zhoršovat Slepota (amauróza) neschopnost jedince vnímat zrakem i přes zachování určitého zrakového čití – světlocitu slepota praktická – zachován světlocit, příp. i projekce slepota totální – úplná absence vidění

14 Braillovo písmo

15 Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami
Středisko rané péče (narození až MŠ) – diagnostika, pomoc rodině, stimulace, rozvoj sluchového a hmatového vnímání Speciální MŠ, MŠ se speciální třídou Speciálně pedagogické centrum /SPC/ - metodická pomoc učitelům, podpora integrace Speciální škola pro zrakově postižené, ZŠ + spec. třídy

16 Gymnázium pro ZP, Konzervatoř Jana Deyla, další SŠ a nematuritní obory
Tyfloservisy – střediska pomoci ZP, pomůcky Rekvalifikační centrum Praha Dědina – delší víceměsíční pobyty ÚSP specializované na ZP – Praha Palata, Brno Chrlice Čs. unie nevidomých a slabozrakých, viz

17 Použité zdroje [1] KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2. vyd., 2000, 70 s. ISBN 80–85931–84–2. [2] RABENHAUPTOVÁ, Hana. Jarmila a Marie Šímovy, nevidomé spojovatelky úřadu uspěly v soutěži v Českých Budějovicích.Internetové noviny Prachaticka [online] [cit ]. Dostupné z: &Akt_typ=12&TextVersion= [3] VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004, ISBN 80–

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oftalmopedie."

Podobné prezentace


Reklamy Google