Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova
Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením. V literatuře se často uvádí i název tyflopedie (pedagogika nevidomých). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 plnohodnotné společenské uplatnění
Cílem je: maximální rozvoj osobnosti jedince, to je dosažení nejvyššího stupně socializace příprava na povolání pracovní zařazení plnohodnotné společenské uplatnění dosažení takového stupně rozvoje, který je možný s ohledem na rozsah zrakové vady Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 umožňuje člověku orientovat se v prostředí, ve kterém žije
Význam zraku umožňuje člověku orientovat se v prostředí, ve kterém žije poznávat barvu, tvar, velikost, vzdálenost atd. v okolním světě poskytuje člověku % veškerých informací o světě Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Základní pojmy z patofyziologie vidění
akomodace – schopnost oka přizpůsobit se různě vzdáleným předmětům, tzn. zaostřit na různě vzdálené předměty emetropie – správný poměr mezi lomivostí oka a délkou oční osy konvergence – sbližování optických os obou očí při pohledu na předmět vzdálený od očí méně než 30 cm, sbíhavost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 adaptace – schopnost oka přizpůsobit se různé intenzitě světla
barvocit – schopnost oka rozeznávat barvy či světlo zorné pole – část prostoru, kterou vidíme přímo před sebou centrální vidění – nejostřeji viděné předměty periferní vidění – vidění okrajových částí sítnice binokulární vidění – zorná pole obou očí se z větší části překrývají Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 skotom – výpad části zorného pole člověka
zraková ostrost (visus) – viděné předměty se zobrazují na sítnici, nejpřesněji v makulární krajině, je měřítkem zrakové ostrosti duševní slepota – člověk vidí předměty kolem sebe, ale nepoznává je, nerozumí jim slovní slepota – neschopnost poznávat psané znaky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 hemeralopie - šeroslepost, snížená schopnost vidět za šera
presbyopie - fyziologický pokles akomodační schopnosti, která se začíná objevovat po 40. roce života a projevuje se obtížemi při pozorování předmětů zblízka (hlavně písmen) hemeralopie - šeroslepost, snížená schopnost vidět za šera Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Zrakové postižení 1) dle druhu zrakové vady
ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady) postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění) okulomotorické poruchy (strabismus) problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) poruchy barvocitu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 2) dle stupně zrakového postižení slabozrakost zbytky zraku
slepota (amauróza) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 dlouhodobé, chronické, případně progresivní
3) dle délky trvání krátkodobé opakující se dlouhodobé, chronické, případně progresivní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 Nejčastější příčiny vzniku zrakových vad
vlivy prenatální, perinatální a postnatální dědičnost retinopatie nedonošených /ROP/ - vlivem tlaku kyslíku v inkubátoru může docházet k patologickému vývoji sítnice otravy a úrazy, infekční onemocnění vrozený šedý zákal, vzniká po prodělání zarděnek v období těhotenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 1) krátkozrakost (myopie)
Refrakční vady 1) krátkozrakost (myopie) z důvodu prodloužení oka v předozadní ose vzniká obraz před sítnicí dobře vidí na blízko, špatně na dálku ke zjištění dochází zpravidla v počátcích školní docházky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 napravuje se brýlemi s rozptylnými skly
dbát na správnou životosprávu dítěte, dostatek spánku, pestrou stravu apod. krátkozrakost dále dělíme na: lehkou (do 3 dioptrií), střední (do 7 dioptrií) a těžkou (nad 7 dioptrií) napravuje se brýlemi s rozptylnými skly Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 2) dalekozrakost (hypermetropie)
délka oka je v poměru k lomivosti optického ústrojí malá, obraz se tvoří až za sítnicí u dětí v útlém věku normální, neboť oko do normálního tvaru teprve dorůstá napravuje se brýlemi se spojkovými skly Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 rohovka či čočka je různě zakřivena
3) astigmatismus rohovka či čočka je různě zakřivena oko vidí špatně do dálky i zblízka, pomáháme to napravit skly, které lámou paprsky v jednom směru Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 částečná – postiženo nejčastěji vnímání červené a zelené
Barvoslepost (achromazie) - porušené schopnosti vnímat či rozlišovat barvy částečná – postiženo nejčastěji vnímání červené a zelené úplná (daltonismus) – postižený vidí vše v odstínech šedé; velké potíže působí ostré světlo, někdy nutno užívat ochranné brýle; vyčleňuje postižené z výkonu různých povolání (doprava, umění) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Tupozrakost (amblyopie)
funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a projevuje se snížením zrakové ostrosti jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv. binokulární vidění průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 postižený nemůže číst běžné velikosti písma
Šilhavost (strabismus) - porušení rovnovážného postavení očí, někdy náprava operací Slabozrakost - orgánová vada zraku projevující se částečným nevyvinutím, snížením nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru očí, tím poruchou zrakového vnímání postižený nemůže číst běžné velikosti písma 3 stupně: lehký, střední a těžký Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Zbytky zraku Slepota (amauróza)
člověk se otáčí za světlem a silné světlo upoutá jeho pozornost může se zlepšovat i zhoršovat Slepota (amauróza) neschopnost jedince vnímat zrakem i přes zachování určitého zrakového čití – světlocitu slepota praktická – zachován světlocit, příp. i projekce slepota totální – úplná absence vidění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami
Školy pro zrakové postižené: speciální MŠ speciální ZŠ pro zrakově postižené zvláštní škola pro zrakově postižené pomocná škola pro zrakově postižené střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež gymnázium pro zrakově postiženou mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 střední odborná škola pro zrakově postiženou mládež
odborné učiliště pro zrakově postižené praktická škola pro zrakově postižené konzervatoř pro zrakově postiženou mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství rodičům atd.
učební plány a osnovy odpovídají běžným školám s drobnými modifikacemi a úpravami (podle stupně postižení) pojetí tak zůstává → poskytují stejně hodnotné vzdělání, jaké by děti získaly na běžných školách Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 spíše však v metodických postupech
odlišnosti: obsah učiva – části důležité pro život zdravotně postižených jsou probírány podrobněji spíše však v metodických postupech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 Integrace žáků se zrakovým postižením - při volbě školy (běžná nebo speciální) je nutné posoudit všechny faktory, které ovlivňují nejen úspěšné zapojení, ale i dlouhodobé fungování žáka hlavní faktory: celková připravenost žáka rodinné zázemí, typ rodinné výchovy materiální a personální připravenost zařízení míra spolupráce s některým z poradenských center Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Další zařízení pečující o zrakové: Středisko ranné péče
pomoc dětem a rodičům před nástupem do MŠ diagnostika, rozvoj hmatu a sluchu, vnímání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 střediska pomoci zdravotně postiženým
Tyfloservis střediska pomoci zdravotně postiženým výběr vhodných pomůcek (seznámení se sortimentem optických, mechanických atd. pomůcek) proškolení v obsluze pomůcek poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením
Tyflocentrum aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením aktivity zaměřené na naplnění volného času aktivity sportovního, kulturního, vzdělávacího a společenského charakteru vyměňování zkušeností a postřehů ze života lidí se zrakovým postižením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 Rekvalifikační centrum jediné v ČR – Praha – Dědina
umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy pracovní rehabilitace Ústavy sociální péče (specializované na zrakově postižené) Česká unie nevidomých a slabozrakých Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 Děkuji za pozornost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google