Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 z řeckého oftalmos = oko, paidea = výchova Speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením. V literatuře se často uvádí i název tyflopedie (pedagogika nevidomých). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Cílem je: maximální rozvoj osobnosti jedince, to je dosažení nejvyššího stupně socializace příprava na povolání pracovní zařazení plnohodnotné společenské uplatnění dosažení takového stupně rozvoje, který je možný s ohledem na rozsah zrakové vady Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Význam zraku umožňuje člověku orientovat se v prostředí, ve kterém žije poznávat barvu, tvar, velikost, vzdálenost atd. v okolním světě poskytuje člověku 75 - 80% veškerých informací o světě

5 Základní pojmy z patofyziologie vidění akomodace – schopnost oka přizpůsobit se různě vzdáleným předmětům, tzn. zaostřit na různě vzdálené předměty emetropie – správný poměr mezi lomivostí oka a délkou oční osy konvergence – sbližování optických os obou očí při pohledu na předmět vzdálený od očí méně než 30 cm, sbíhavost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 adaptace – schopnost oka přizpůsobit se různé intenzitě světla barvocit – schopnost oka rozeznávat barvy či světlo zorné pole – část prostoru, kterou vidíme přímo před sebou o centrální vidění – nejostřeji viděné předměty o periferní vidění – vidění okrajových částí sítnice o binokulární vidění – zorná pole obou očí se z větší části překrývají Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 skotom – výpad části zorného pole člověka zraková ostrost (visus) – viděné předměty se zobrazují na sítnici, nejpřesněji v makulární krajině, je měřítkem zrakové ostrosti duševní slepota – člověk vidí předměty kolem sebe, ale nepoznává je, nerozumí jim slovní slepota – neschopnost poznávat psané znaky

8 presbyopie - fyziologický pokles akomodační schopnosti, která se začíná objevovat po 40. roce života a projevuje se obtížemi při pozorování předmětů zblízka (hlavně písmen) hemeralopie -šeroslepost, snížená schopnost vidět za šera Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Zrakové postižení 1) dle druhu zrakové vady ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady) postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění) okulomotorické poruchy (strabismus) problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) poruchy barvocitu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 2) dle stupně zrakového postižení slabozrakost zbytky zraku slepota (amauróza) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 3) dle délky trvání krátkodobé opakující se dlouhodobé, chronické, případně progresivní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Nejčastější příčiny vzniku zrakových vad vlivy prenatální, perinatální a postnatální dědičnost retinopatie nedonošených /ROP/ - vlivem tlaku kyslíku v inkubátoru může docházet k patologickému vývoji sítnice otravy a úrazy, infekční onemocnění vrozený šedý zákal, vzniká po prodělání zarděnek v období těhotenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 Refrakční vady 1) krátkozrakost (myopie) z důvodu prodloužení oka v předozadní ose vzniká obraz před sítnicí dobře vidí na blízko, špatně na dálku ke zjištění dochází zpravidla v počátcích školní docházky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 dbát na správnou životosprávu dítěte, dostatek spánku, pestrou stravu apod. krátkozrakost dále dělíme na: lehkou (do 3 dioptrií), střední (do 7 dioptrií) a těžkou (nad 7 dioptrií) napravuje se brýlemi s rozptylnými skly Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 2) dalekozrakost (hypermetropie) délka oka je v poměru k lomivosti optického ústrojí malá, obraz se tvoří až za sítnicí u dětí v útlém věku normální, neboť oko do normálního tvaru teprve dorůstá napravuje se brýlemi se spojkovými skly

16 3) astigmatismus rohovka či čočka je různě zakřivena oko vidí špatně do dálky i zblízka, pomáháme to napravit skly, které lámou paprsky v jednom směru Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 Barvoslepost (achromazie) - porušené schopnosti vnímat či rozlišovat barvy částečná – postiženo nejčastěji vnímání červené a zelené úplná (daltonismus) – postižený vidí vše v odstínech šedé; velké potíže působí ostré světlo, někdy nutno užívat ochranné brýle; vyčleňuje postižené z výkonu různých povolání (doprava, umění) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 Tupozrakost (amblyopie) funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a projevuje se snížením zrakové ostrosti jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv. binokulární vidění průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 Šilhavost (strabismus) - porušení rovnovážného postavení očí, někdy náprava operací Slabozrakost - orgánová vada zraku projevující se částečným nevyvinutím, snížením nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru očí, tím poruchou zrakového vnímání postižený nemůže číst běžné velikosti písma 3 stupně: lehký, střední a těžký Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Zbytky zraku člověk se otáčí za světlem a silné světlo upoutá jeho pozornost může se zlepšovat i zhoršovat Slepota (amauróza) neschopnost jedince vnímat zrakem i přes zachování určitého zrakového čití – světlocitu slepota praktická – zachován světlocit, příp. i projekce slepota totální – úplná absence vidění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami Školy pro zrakové postižené: speciální MŠ speciální ZŠ pro zrakově postižené zvláštní škola pro zrakově postižené pomocná škola pro zrakově postižené střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež gymnázium pro zrakově postiženou mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 střední odborná škola pro zrakově postiženou mládež odborné učiliště pro zrakově postižené praktická škola pro zrakově postižené konzervatoř pro zrakově postiženou mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23 Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství rodičům atd. učební plány a osnovy odpovídají běžným školám s drobnými modifikacemi a úpravami (podle stupně postižení) pojetí tak zůstává → poskytují stejně hodnotné vzdělání, jaké by děti získaly na běžných školách Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 odlišnosti: o obsah učiva – části důležité pro život zdravotně postižených jsou probírány podrobněji o spíše však v metodických postupech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Integrace žáků se zrakovým postižením - při volbě školy (běžná nebo speciální) je nutné posoudit všechny faktory, které ovlivňují nejen úspěšné zapojení, ale i dlouhodobé fungování žáka hlavní faktory: celková připravenost žáka rodinné zázemí, typ rodinné výchovy materiální a personální připravenost zařízení míra spolupráce s některým z poradenských center Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 Další zařízení pečující o zrakové: Středisko ranné péče pomoc dětem a rodičům před nástupem do MŠ diagnostika, rozvoj hmatu a sluchu, vnímání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27 Tyfloservis střediska pomoci zdravotně postiženým výběr vhodných pomůcek (seznámení se sortimentem optických, mechanických atd. pomůcek) proškolení v obsluze pomůcek poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 Tyflocentrum aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením aktivity zaměřené na naplnění volného času aktivity sportovního, kulturního, vzdělávacího a společenského charakteru vyměňování zkušeností a postřehů ze života lidí se zrakovým postižením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Rekvalifikační centrum jediné v ČR – Praha – Dědina umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy pracovní rehabilitace Ústavy sociální péče (specializované na zrakově postižené) Česká unie nevidomých a slabozrakých Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 Děkuji za pozornost

31 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Oftalmopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google