Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."— Transkript prezentace:

1 ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433 AutorMgr. Jiří Chrástecký Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_DEK_0116 Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor82-44-P/01 Hudba, 82-45-P/01 Zpěv Tematický okruhStarověký Řím - Sochařství Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Vývoj portrétního sochařství starověkého Říma od 2. stol. př. n. l. do 4. stol. n. l., styly, reprezentace, historický reliéf, glyptika. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaStarověk, Řím, sochařství, portrét, historický reliéf, glyptika. Datum3. 12. 2012

2 ŘÍMSKÉ SOCHAŘSTVÍ

3 Úvod Výukový materiál Sochařství starověkého Říma obsahuje informace o vývoji římského portrétního umění a umění historického reliéfu od 2. století př. n. l. do 4. století n. l. Cílem prezentace je seznámení studentů s portréty římského impéria se zaměřením na panovnický portrét a historickými reliéfy. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Hlavní druhy římského sochařství Portrét Hlava, busta, postava v životní velikosti, jezdecká socha Historický reliéf Události z vítězných válek Materiál a technika – převzaty od Řeků Skulptura (také glyptika) Plastika (bronz, kovotepectví, keramika)

5 Portrét císaře – prostředek propagandy Počátky v helénistických portrétech Portréty císařů na mincích Různé pózy panovníků Jeden z občanů (v tóze) Voják Bůh Řecký hrdina Typy soch Stojící postava, busta, jezdecká socha Titus Vespasianus (73 n. l.)

6 Období republiky (510 př. n. l. – 31 př. n. l.) Vliv etruského a řeckého sochařství Od 2. stol. př. n. l. – vliv helénistického sochařství Dovoz uloupených řeckých soch – kopírování Realistické podobizny 1. stol. př. n. l. – psychologie podobizen U Gaia Iulia Caesara tendence k idealizování Octavianus Augustus (1. císař) – idealizace Období císařství (31. př. n. l. – 476 n. l.) 1. stol. př. n. l. – 2. pol. 2. stol. n. l. – vrcholná fáze 2. pol. 2. stol. – 3. stol. – pozvolný úpadek 4. stol. n. l. – abstraktní schematismus

7 SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ REPUBLIKY Do 2. stol. př. n. l. – řecké a helénistické sochy 2.-1. stol. př. n. l. – formování římského portrétu 1. stol. př. n. l. – zrod vlastní římské kultury a slohu Pietní uchovávání portrétů předků imagines maiorum (voskové nebo hliněné podobizny) Maximální realističnost Tendence k naturalismu Často vrásčité, přísné portréty 2. pol. 1. stol. př. n. l. – zjemnění Realistická hlava, typizované tělo

8 L. Iunius Brutus 2. stol. př. n. l. Výška 32 cm, bronz Zakladatel římské republiky Etrusko-římská práce Oči vykládané emailem Nejasná identifikace

9 L´Arringatore (Aule Metele) 2.-1. stol. př. n. l. 180 cm, bronz Gestikulující řečník Etrusko-římská práce

10 Patricij Torlonia cca 80-70 př. n. l. Portrét neznámého cca 60 př. n. l.

11 Gaius Iulius Caesar 2. pol. 1. stol. př. n. l. realističnost Gaius Iulius Caesar 2. pol. 1. stol. př. n. l. idealizace

12 SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ AUGUSTOVĚ A PRVNÍCH CÍSAŘŮ 31 př. n. l. – 68 n. l. Octavianus Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero Zpočátku rozkvět říše, v závěru úpadek Sochařské podobizny císařů a členů jejich rodiny Sochy císařů uctívány jako sochy bohů Augustovský klasicismus Vzor klasické řecké sochařství Sochy ale chladné, střízlivé a slavnostní Idealizace císaře – věčně mladý a krásný císař Tento stav až do Neronovy smrti

13 Augustus z Primaporty Asi konec 1. stol. př. n. l. 204 cm Podle řeckého klasického sochařství Vzor pro další zobrazování císařů Brnění s válečnými náměty U nohou Erós na delfínu Odkaz na božský původ Iuliů

14 Claudius jako Jupiter 1. pol. 1. stol. n. l. 254 cm Žezlo – symbol vlády Orel – průvodce Jupitera Věnec z dubových listů - císař

15 Mladý Nero 1. pol. 1. stol. n. l. Žezlo – symbol moci Poloakt

16 SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ FLAVIOVCŮ 69 – 96 n. l. Flaviovci – Flavius Vespasianus, Titus, Domitianus Vítězné války na východě Obrovský rozmach impéria Monumentálnost v architektuře i sochařství V sochařství – monumentálně dekorativní sloh Ostré kontrasty světla a stínu Dynamická kompozice Dekorativní portréty – stočené prstence vlasů Slabší psychologické propracování

17 Flavius Vespasianus 2. pol. 1. stol. n. l. Idealizovaný portrét → Neidealizovaný portrét ↓

18 Titus 79 – 81 n. l. Fragment kolosální sochy Výška sochy asi 3,2 m

19 Iulia Titi Flavia 90. léta 1. stol. n. l. Dekorativní portrét Titova dcera

20 Domitianus 90. léta 1. stol. n. l. Podle Augusta z Primaporty

21 SOCHAŘSTVÍ V DOBĚ TRAIANA A HADRIANA 98 – 138 n. l. Návrat k republikánskému slohu Střízlivost až strohost, přísnost Plnost vnitřního duševního života Busty na nízkém podstavci Za Hadriana návrat ke klasickému řeckému sochařství – bez celkové polychromie – jen tónování rtů a vlasů

22 Traianus Poč. 1. pol. 2. stol. Koruna Popruh na meč Aegis – symbol božské moci Štít s hady a medúzou Původně Diův Ochrana v boji

23 Hadrianus 1. pol. 2. stol. n. l. Na prsou Aegis

24 Vibia Sabina 1. pol. 2. stol. n. l. Hadrianova žena Klasicizující styl

25 SOCHAŘSTVÍ ZA ANTONINŮ 138 – 192 n. l. Antoninové – Antonius Pius, Marcus Aurelius, Lucius Verus, Commodus 40. léta 2. stol. n. l. – nejskvělejší fáze portrétu Psychologický portrét – vliv literatury a filozofie Někdy nádech ironie, pesimismu, smutku Římští císařové někdy zobrazováni v „božské nahotě“ Propracovanost vlasů

26 Antoninus Pius Cca 160 n. l. Vyrovnanost V rouchu filozofa

27 Marcus Aurelius 2. pol. 2. stol. n. l. Filozof na trůně Propracovanost detailů

28 Jezdecká socha Marca Aurelia Kolem 165 n. l. Nadživotní velikost Bronz, původně pozlacený Jediná dochovaná jezdecká socha Po vítězství nad Parthy Považována za sochu Konstantina I.

29 Commodus Konec 2. stol. n. l. Jako Herkules ve lví kůži S kyjem a jablky Hesperidek Odlišnost od ostatních Antoninů Dětský portrét v duchu Antoninovců

30 SOCHAŘSTVÍ ZA SEVEROVCŮ 193 – 235 n. l. Severovci – Septimius Severus, Caracalla, Geta, Heliogabalus, Alexander Severus Pokračování anoninovských uměleckých tendencí Malebnější modelace forem Leštěný povrch obličeje, složitě zpracovaný účes

31 Septimius Severus (193 – 211 n. l.)Caracalla (211 – 217 n. l.)

32 SOCHAŘSTVÍ VE 3. a 4. STOLETÍ N. L. Úpadek tradice řecko-římského sochařství Ústup jasných a realistických principů Konvenčnost, zjednodušenost Vojenští císařové – divokost až bezcharakternost Portréty většinou jen na mincích Přelom 3. a 4. stol. – tváře s velkýma očima a smutným pohledem – předzvěst spirituálního a náboženského učení Byzance – doklad rozkladu římské říše Cesta ke schematičnosti – úpadek portrétu

33 Probus (276 – 282 n. l.) zjednodušení oproti předchozímu stylu Carinus (283 – 285 n. l.)

34 Tetrarchové Přelom 3. a 4. stol. n. l. Vytvořeno v Malé Asii Chrám San Marco (Benátky) Dva augustové a dva caesaři Schematičnost portrétů

35 Galerius (293 – 311 n. l.)Maxentius (306 – 312 n. l.)

36 Socha Konstantina Velikého Cca 312 – 315 n. l. Po bitvě u Mulvijského mostu Výška hlavy 2,5 m Výška sochy 12 m Císař-bůh apsidě baziliky

37 ŘÍMSKÝ HISTORICKÝ RELIÉF Události z římských dějin Zpravidla náměty z vítězných válek Nikoli příběhy z mytologie či alegorické náměty jako v Řecku Vyzdvižení slávy a moci Římanů Velké množství postav Dramatická kompozice Občas i krajina Počátky v 2. a 1. stol. př. n. l. Inspirace v řeckých a etruských reliéfech

38 Stará tradice maleb historických událostí Etruské hrobové malby, rytiny a reliéfy Reliéfy na mincích Zachycování konkrétních situací Zpočátku řečtí sochaři Anonymita v umění – neznáme jména tvůrců Bitva u Pydny – nejstarší reliéf s ř. tématikou Vítězství Římanů nad Makedonií z roku 168 př. n. l. Helénistický reliéf

39 Ara Pacis Augustae 9 – 13 př. n. l. Památka na dosažení míru Práce nejlepších tvůrců Basreliéf Bez vojenských scén Alegorie, mytologie Výzdoba z ovoce a květin Slavnostní průvod Dedikace Augustovi Portréty významných osob Nejlepší římské reliéfy

40 Reliéfy z Titova oblouku Kolem 80 n. l. Na památku vítězství v židovské válce (66 – 74 n. l. ) Titus na svém voze věnčený bohyní vítězství Viktorií

41 Vespasianovo a Titovo triumfální procesí Dobytí Judeje v roce 70 n. l. Kořist z jeruzalémského chrámu Stůl dvanácti chlebů, trubky, sedmiramenný svícen

42 Reliéfy na Trajánově sloupu Kolem 113 n. l. Trajánovo fórum Spirálovitý vlys (cca 200 m) Vítězství nad Dáky Kronika války s detaily Narativnost, klidnější podání Svázanost postav s prostředím

43 Reliéfy na sloupu Marka Aurelia Konec 2. stol. n. l. Podle Trajánova sloupu Vítězství nad Markomany Dramatičnost, mimika postav Drastické scény Neukotvenost postav s podložím Úpadek modelace figur

44 Reliéfy na oblouku Septimia Severa 203 n. l. Války proti Parthům Inspirace sloupem M. Aurelia Dobývání měst, dramatičnost Pro oblouk příliš malé postavy Schematičnost, úpadek reliéfu

45 RELIÉFY NA SARKOFÁZÍCH Pohřbívání v kamenných rakvích nahradilo způsob spalování Počátky za Hadriana, řecká inspirace Jen majetné vrstvy Zdobení sarkofágů reliéfy Někdy jen dekorace, jindy scény z řecké mytologie Tzv. Cášský sarkofág (2. stol. n. l)

46 Sarkofág s tématem trójské války (2. stol. n. l)

47 Sarkofág s Orestem a Ifigenií (kolem 130 n. l.) Dětský sarkofág (konec 2. stol. n. l.)

48 V pozdějším období – římská tématika Mytologické scény přetrvávají Nově vzniká vojenská tématika Rozvoj římských dílen v Malé Asii Efekty světla a stínu Velká pozornost obličejům (disproporčně velké) Témata s ideály ctnosti Filozofické kontemplace o záhrobí Nově křesťanská tématika (často schematičnost)

49 Sarkofág s Achileem a Penthesileou (3. stol. n. l.) Sarkofág s Apollónem a Marsyem (cca 290 n. l.)

50 ŘÍMSKÁ GLYPTIKA Glyptika – řezba do kamene Pozitivní vzor – kameje Negativní vzor – gemy Kamej s Augustem 1. stol. n. l. Gemma s Caracallou přelom 1. a 2. stol. n. l.

51 Gemma Augustea Poč. 1. stol. n. l. 19 x 23 cm Dvouvrstvý sardonyx Nahoře: trůnící Augustus personifikace Říma korunován Ekumenou vlevo Tiberius na voze za Tiberiem Viktoria Dole: římští legionáři vztyčování tropaionu poražení barbaři

52 OTÁZKY A ÚKOLY Jaké jsou dva hlavní druhy římského sochařství? Kde vznikla inspirace pro římský portrét? Jakou roli hrál soukromý portrét? Jaká je hlavní role panovnického portrétu? Stručně charakterizujte vývoj římského portrétu. Zjistěte, kde se v naší republice můžeme setkat s římským sochařstvím. Vyberte si libovolnou sochu z prezentace a pokuste se ji popsat.

53 Které události se objevovaly na historických reliéfech? Jakou roli hrál v Římě historický reliéf? Odkud pramení inspirace římského historického reliéfu? Čím se liší Ara Pacis od ostatních reliéfů? Co znázorňuje reliéf na Titově oblouku? Které dva vítězné sloupy se zachovaly v Římě? Jaké motivy nacházíme na římských sarkofázích? Co je glyptika? Které jsou dva základní glyptické postupy? Co znázorňuje Gemma Augustea?

54 POUŽITÉ ZDROJE 1.Titův mincovní portrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Titus_Vespasianus_aureus.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Titus_Vespasianus_aureus.jpg 2.Lucius Iunius Brutus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Capitoline_Brutus_Musei_Capitolini_MC1183.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Capitoline_Brutus_Musei_Capitolini_MC1183.jpg 3.L´Arringatore: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/L%27Arringatore.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/L%27Arringatore.jpg 4.L´Arringatore - detail: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Arringatore_12.JPG?uselang=it [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Arringatore_12.JPG?uselang=it 5.Patricij Torlonia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/5a/Ritratto_repubblicano_dal_museo_torlonia%2C_roma.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/5a/Ritratto_repubblicano_dal_museo_torlonia%2C_roma.jpg 6.Portrét neznámého: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Head_old_Roman_Glyptothek_Munich_320.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Head_old_Roman_Glyptothek_Munich_320.jpg 7.Gaius Iulius Caesar - realističnost: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Jules_cesar.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Jules_cesar.jpg 8.Gaius Iulius Caesar – idealizace: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/0092_-_Wien_-_Kunsthistorisches_Museum_- _Gaius_Julius_Caesar.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/0092_-_Wien_-_Kunsthistorisches_Museum_- _Gaius_Julius_Caesar.jpg?uselang=de 9.Augustus z Primaporty: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg 10.Claudius jako Jupiter: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Statue_Claudius_Vatikanische_Museen.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Statue_Claudius_Vatikanische_Museen.jpg?uselang=de 11.Nero: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Statue_of_a_youth%2C_semi-nude%2C_in_heroic_pose_%28so-called_Britannicus%29_- _Mostra_di_Nerone_-_Palatin_hill.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Statue_of_a_youth%2C_semi-nude%2C_in_heroic_pose_%28so-called_Britannicus%29_- _Mostra_di_Nerone_-_Palatin_hill.jpg?uselang=cs 12.Flavius Vespasianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Vespasianus01_pushkin.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Vespasianus01_pushkin.jpg?uselang=cs 13.Flavius Vespasianus – neidealizovaně: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Calco_del_Ritratto_di_Vespasiano_- _museo_archeologico_di_Rieti.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Calco_del_Ritratto_di_Vespasiano_- _museo_archeologico_di_Rieti.jpg?uselang=cs 14.Titus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Head_Titus_Glyptothek_Munich_338.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Head_Titus_Glyptothek_Munich_338.jpg 15.Julia Titi Flavia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Arte_romana%2C_testa_di_julia_titi%2C_90_circa.JPG?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Arte_romana%2C_testa_di_julia_titi%2C_90_circa.JPG?uselang=de 16.Domitianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Domitian_as_Augustus_cropped.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Domitian_as_Augustus_cropped.jpg 17.Traianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Traianus_Glyptothek_Munich_336.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Traianus_Glyptothek_Munich_336.jpg

55 18.Hadrianus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Bust_Hadrian_Musei_Capitolini_MC817.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Bust_Hadrian_Musei_Capitolini_MC817.jpg?uselang=cs 19.Vibia Sabina: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Vibia_Sabina_%28Villa_Adriana%29_01.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Vibia_Sabina_%28Villa_Adriana%29_01.jpg?uselang=cs 20.Antoninus Pius - busta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Antoninus_Pius_BM_Sc1463.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Antoninus_Pius_BM_Sc1463.jpg?uselang=cs 21.Antoninus Pius – socha: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Antoninus_Pius_Hermitage.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Antoninus_Pius_Hermitage.jpg 22.Marcus Aurelius: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Marcus_Aurelius_Louvre_MR561_n02.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Marcus_Aurelius_Louvre_MR561_n02.jpg?uselang=cs 23.Jezdecká socha Marca Aurelia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rome-MuseeCapitole-ConstantinSurCheval.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rome-MuseeCapitole-ConstantinSurCheval.jpg?uselang=cs 24.Commodus jako dítě: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Commodus_-_Cologne.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Commodus_-_Cologne.jpg 25.Commodus jako Herkules: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Imperador_C%C3%B4modo_com_os_atributos_de_H%C3%A9rcules.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Imperador_C%C3%B4modo_com_os_atributos_de_H%C3%A9rcules.jpg 26.Septimius Severus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Septimius_Severus_Glyptothek_Munich_357.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Septimius_Severus_Glyptothek_Munich_357.jpg?uselang=cs 27.Caracalla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Caracalla03_pushkin.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Caracalla03_pushkin.jpg?uselang=cs 28.Probus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Probus_Musei_Capitolini_MC493.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Probus_Musei_Capitolini_MC493.jpg 29.Carinus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Montemartini_-_Carino_cropped.JPG [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Montemartini_-_Carino_cropped.JPG 30.Dva tetrarchové: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Venice_%E2%80%93_The_Tetrarchs_05.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Venice_%E2%80%93_The_Tetrarchs_05.jpg 31.Tetrarchové: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Wenecja_grupa_Tetrachow_Wenecja.JPG [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Wenecja_grupa_Tetrachow_Wenecja.JPG 32.Galerius: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Romuliana_Galerius_head.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Romuliana_Galerius_head.jpg?uselang=cs 33.Maxentius: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Emperor_Maxentius_Louvre_Ma3522bis_n2.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Emperor_Maxentius_Louvre_Ma3522bis_n2.jpg?uselang=cs 34.Konstantin: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg

56 35.Ara Pacis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Ara_Pacis_Rom.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Ara_Pacis_Rom.jpg 36.Ara Pacis – průvod: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/RomaAraPacis_ProcessioneSudParticolare.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/RomaAraPacis_ProcessioneSudParticolare.jpg 37.Reliéf z Titova oblouku 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Arch_of_titus_relief_1.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Arch_of_titus_relief_1.jpg?uselang=cs 38.Reliéf z Titova oblouku 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fra-titusbuen.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fra-titusbuen.jpg?uselang=de 39.Reliéf z Trajánova oblouku 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/088_Conrad_Cichorius%2C_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule%2C_Tafel_LXXXVIII.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/088_Conrad_Cichorius%2C_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule%2C_Tafel_LXXXVIII.jpg?uselang=de 40.Reliéf z Trajánova sloupu 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/066_Conrad_Cichorius%2C_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule%2C_Tafel_LXVI.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/066_Conrad_Cichorius%2C_Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule%2C_Tafel_LXVI.jpg?uselang=de 41. Reliéf ze sloupu Marka Aurelia 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Column_of_Marcus_Aurelius_-_detail4.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Column_of_Marcus_Aurelius_-_detail4.jpg?uselang=de 42.Reliéf ze sloupu Marka Aurelia 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Colonna_di_Marco_Aurelio_-_Detail.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Colonna_di_Marco_Aurelio_-_Detail.jpg?uselang=de 43.Reliéf na sloupu Antonia Pia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Base_della_colonna_antonina_03.JPG [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Base_della_colonna_antonina_03.JPG 44.Reliéf na oblouku Septimia Severa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Luk_Septymiusza_Sewera_Detal_1DSCF0006.JPG?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Luk_Septymiusza_Sewera_Detal_1DSCF0006.JPG?uselang=de 45.Cášský sarkofág: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/AachenerDomSarg.jpg [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/AachenerDomSarg.jpg 46.Sarkofág s trójskou válkou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/RISD_Sarcophagus_Trojan_War_02.JPG?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/RISD_Sarcophagus_Trojan_War_02.JPG?uselang=de 47.Sarkofág s Ifigenií a Orestem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Sarcophagus_Orestes_Iphigeneia_Glyptothek_Munich_363_front.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Sarcophagus_Orestes_Iphigeneia_Glyptothek_Munich_363_front.jpg?uselang=de 48.Dětský sarkofág: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Kindersarkophag_KHM_I_1129.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Kindersarkophag_KHM_I_1129.jpg?uselang=de 49.Sarkofág s Achileem a Penthesileou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Achilles_Penthesilea_Pio-Clementino_Inv933.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Achilles_Penthesilea_Pio-Clementino_Inv933.jpg?uselang=de 50.Sarkofág s Apollónem a Marsyem: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Sarcophagus_Apollo_Marsyas_Louvre_Ma2347.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Sarcophagus_Apollo_Marsyas_Louvre_Ma2347.jpg?uselang=de 51.Kamej s Augustem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Cameo_August_BM_Gem3577.jpg?uselang=de [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Cameo_August_BM_Gem3577.jpg?uselang=de 52.Gemma s Caracallou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Intaille_en_am%C3%A9thyste.JPG [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Intaille_en_am%C3%A9thyste.JPG 53.Gemma Augustea: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Gemma_Augustea_KHM_2010.jpg?uselang=cs [cit. 30. 10. 2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Gemma_Augustea_KHM_2010.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."

Podobné prezentace


Reklamy Google