Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0306 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Vrcholná renesance v Itálii - sochařství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby sochařství ve vrcholně renesanční Itálii. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Vrcholná renesance, sochařství, Florencie, Řím, Michelangelo, Cellini, Giambologna Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 VRCHOLNÁ RENESANCE V ITÁLII - SOCHAŘSTVÍ

3 ÚVOD Výukový materiál Vrcholná renesance v Itálii – sochařství obsahuje informace o nejvýznamnějších podobách sochařství v 16. století ve Florencii a Římě. Cílem prezentace je seznámení studentů s díly Michelangelovými, Celliniho a Giambologni. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Základní teze Sochařství rané renesance – realismus
Sochařství vrcholné renesance – idealismus Ideální dokonalost – snaha o překonání přírody Zobrazování tělesné a duchovní krásy a síly

5 Role antiky pro sochařství vrcholné renesance
1506 – nalezení Laokoonta nedaleko Říma 1. stol. n. l., římská mramorová kopie řec. originálu Podle Michelangela nejlepší socha všech dob Doba římského „objevování“ antické minulosti Apollón Belvedérský př. n. l., římská mramor. kopie řec. originálu Pokládán za nejlepší sochu před nalezením Laokoonta Mladistvá postava – římská představa antického ideálu

6 Laokoon 1. stol. n. l. Římská kopie Vatikánská muzea

7 Apollón Belvedérský 2. pol. 2. stol. př. n. l. Římská kopie
Vatikánská muzea

8 Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Učení v dílně Domenica Ghirlandaia Studia v Medicejské akademii Znalost antických sbírek rodu Medici Střídavě pobyt ve Florencii a Římě Sochař, architekt, malíř, básník Rané dílo: David, Vatikánská pieta Zralé dílo: Náhrobek Julia II., Medicejské náhrobky Pozdní dílo: Dómská pieta, Pieta Rondanini

9 Jacopino del Conte Michelangelo Buonarroti Kolem 1535

10 Michelangelo Buonarroti David
Výška cca 4 m, mramor Sebevědomý měšťan Politický symbol florentské republiky Vyjádření humanistických ctností Oduševnělost Odvaha Síla Kontrapost Netradičně bez Goliáše Porušený mramorový blok Galleria dell´Academia, Florencie

11 Michelangelo Vatikánská Pieta 1497-1499 Mramor 1. italská pieta
Mládí Marie = čistota Signatura na šerpě Jediné signované dílo Svatopetrský chrám

12 Náhrobek Julia II. Poč. 16. stol. – povolání Michelangela do Říma
1505 – předložen monumentální plán mauzolea Spojení čtyřiceti soch a bronzových reliéfů na architektuře 1513 – smrt Julia II. – redukce plánu náhrobku 1516 – dokončeni Otroci a Mojžíš 1517 – další redukce náhrobku 1542 – konečná redukovaná verze jen s Mojžíšem Otroci nakonec nezačleněni do náhrobku V současné době v Louvre Umístění náhrobku – chrám sv. Petra v řetězech

13 První verze náhrobku (1505) Druhá verze náhrobku (1513)

14 Třetí verze náhrobku (1516) Pátá verze náhrobku (1532)

15 Michelangelo Buonarroti Náhrobek Julia II.

16 Michelangelo Buonarroti Mojžíš
1516 Mramor Součást náhrobku Julia II. Vyjádření smutku a hněvu Rohy

17 Michelangelo Umírající otrok Svázaný otrok Mramor Louvre

18 Náhrobky Medicejských
Dva náhrobky v Nové sakristii San Lorenzo Určeny pro Lorenza a Giuliana de´Medici Umístění na vnitřních stěnách kaple Náhrobky umístěny symetricky proti sobě Giulianův náhrobek – alegorie Dne a Noci Lorenzův náhrobek – alegorie Jitra a Večera

19 Náhrobek Giuliana de´Medici Náhrobek Lorenza de´Medici

20 Náhrobek Lorenza de´Medici – Večer a Jitro

21 Michelangelo Buonarroti Dómská či Florentská Pieta
Mramor Nedokončená – „nonfinito“ Složitá skupina čtyř osob Nikodém – Michelangelova tvář Zamýšlena jako umělcův náhrobek Museo dell´ Opera del Duomo

22 Michelangelo Buonarroti Pieta Rondanini
1552/ Mramor Zcela vertikální pieta Nedokončená Poslední Michelangelovo dílo Castello Sforcesco (Milán)

23 Benvenuto Cellini ( ) Zlatník a sochař ve Florencii Vlastní životopis, básně na téma sochařství Hl. díla: Slánka Františka I., Perseus Giovanni da Bologna zv. Giambologna ( ) Původem z Nizozemí, učení v Antverpách Italská studijní cesta – zůstal ve Florencii Figura serpentinata – spirálovité pojetí soch Hl. díla: Merkur, Únos Sabinky

24 Benvenuto Cellini Slánka Františka I. Ebenové dřevo ové zlato Motivy Země a Moře Uměleckohistorické muzeum ve Vídni

25 Benvenuto Cellini Perseus
Bronz Perseus s hlavou Medúzy Určeno pro Piazzu della Signoria Pro pohled ze všech stran Loggia dei Lanzi

26 Giambologna Únos Sabinky
Mramor Romulus unáší Sabinku Dole poražený Sabiňan Figura serpentinata „Barokní“ patos Loggia dei Lanzi

27 Giambologna Merkur 1564-1580 Bronz Spirálovitý pohyb kolem své osy
Louvre

28 OTÁZKY A ÚKOLY V čem jsou základní rozdíly mezi ranou a vrcholnou renesancí? Které dvě antické sochy byly přímým zdrojem inspirace vrcholně renesančních sochařů? Jmenujte příklady raného, vrcholného a pozdního díla Michelangela Buonarrotiho. Vysvětlete pojem „nonfinito“. Jmenujte hlavní díla Benvenuta Celliniho a Giovanniho da Bologna. Vysvětlete pojem „figura serpentinata“.

29 POUŽITÉ ZDROJE 1. Laokoon: [cit ] 2. Apollón Belvedérský: [cit ] 3. Jacopino del Conte – Michelangelův portrét: [cit ] 4. Michelangelo – Vatikánská Pieta: [cit ] 5. Michelangelo – David: [cit ] 6. První verze náhrobku Julia II.: [cit ] 7. Druhá verze náhrobku Julia II.: [cit ] 8. Třetí verze náhrobku Julia II.: [cit ] 9. Pátá verze náhrobku Julia II.: [cit ] 10. Michelangelo – Náhrobek Julia II.: [cit ] 11. Michelangelo – Mojžíš: [cit ] 12. Michelangelo – Umírající otrok: [cit ] 13. Michelangelo – Svázaný otrok: [cit ] 14. Náhrobek Giuliana de´Medici: [cit ] 15. Náhrobek Lorenza de´Medici: [cit ]

30 16. Náhrobek Lorenza de´Medici – Ráno: http://upload. wikimedia
16. Náhrobek Lorenza de´Medici – Ráno: [cit ] 17. Náhrobek Lorenza de´Medici – Večer: [cit ] 18. Dómská Pieta: [cit ] 19. Pieta Rondanini: [cit ] 20. Benvenuto Cellini – Slánka Františka I.: [cit ] 21. Benvenuto Cellini – Perseus: [cit ] 22. Giambologna – Únos Sabinky: [cit ] 23. Giambologna – Merkur: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google