Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOBILITA JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURNÍ AGENDY Pavla Petrová Praha, 9. prosince 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOBILITA JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURNÍ AGENDY Pavla Petrová Praha, 9. prosince 2009."— Transkript prezentace:

1 MOBILITA JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURNÍ AGENDY Pavla Petrová Praha, 9. prosince 2009

2 Evropská kulturní agenda Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě, 2007 Pracovní plán pro kulturu na období 2008-2010  Mobilita je jedním z pěti principů Program Kultura na období 2007-2013

3 Otevřená metoda koordinace/ Open Method of Coordination OMC 2 nástroje otevřené metody koordinace: Pracovní skupiny pro oficiální představitele členských zemí EU Kulturní platformy pro občanskou společnost

4 Kulturní platformy  Neziskové organizace, profesní asociace, sítě a další zástupci kultury,  Výměna informací, názorů a předkládání konkrétních doporučení a opatření Evropské komisi Tři platformy: 1) Platforma pro potenciál kulturních a kreativních průmyslů 2) Platforma pro mezikulturní Evropu 3) Platforma pro přístup ke kultuře Mobilita jde napříč všemi platformami

5 Pracovní skupina ke zlepšování podmínek mobility umělců a dalších profesionálů v oblasti kultury  2008-2010  22 členských zemí  6 plenárních zasedání  4 podskupiny

6 Záběr pracovní skupiny Národní úroveň (členské země), regionální a úroveň EU Cílové skupiny: umělci, zprostředkovatelé mobility, soubory, umělecká místa, instituce, festivaly a další Prostředí v rámci EU a mimo ni Krátkodobé pobyty a dlouhodobé stáže Příchozí a odchozí mobilita Zaměstnanci a samostatně výdělečné osoby Fyzická a virtuální mobilita

7 6 klíčových sledovaných oblastí Informace o mobilitě, poradenství a odborná pomoc Programy podpory a podpůrné systémy Kulturní profesionálové a zprostředkovatelé Administrativní a regulační překážky bránící mobilitě Tréninky v oblasti mobility Statistická data o mobilitě

8 4 podskupiny 1) Zprostředkovatelé – vedoucí podskupiny zástupce Belgie 2) Podpůrné programy a systémy – vedoucí zástupce Nizozemí 3) Měření mobility – vedoucí zástupce Francie 4) Odstraňování překážek – vedoucí zástupce Německa

9 Hlavní cíle skupiny Operativní politická doporučení pro členské státy a instituce EU Návrhy na konkrétní opatření – např. Informační kontaktní místa pro mobilitu Akční plán pro mobilitu umělců a dalších kulturních pracovníků

10 Nové studie k mobilitě zadané Evropskou komisí „Informační systémy podporující mobilitu umělců a dalších profesionálů v kulturní oblastí“ – 2008, ECOTEC  mapuje informační systémy, které podporují přeshraniční mobilitu umělců a zajišťují informace o všech důležitých aspektech mobility v kulturní oblasti  do studie nebyla zahrnuta Česká republika „Na mobilitě záleží: Programy a systémy podpory umělců a dalších kulturních profesionálů“ – 2008, ERICarts  přehled o programech programech mobility, různých aspektech mobility a hlavních překážkách v praxi  do studie byla zahrnuta Česká republika „Studie mapující a hodnotící stávající on-line platformy v rámci kulturního sektoru“ – Empirica, termín dokončení jaro 2010  mapování a analýza stávajících webových stránek v Evropě, které slouží k výměně informací, diskusí o kultuře a umělecké tvorbě a výměně projektů

11 Pilotní projekty – první výzva „Výzva pro vytváření sítí subjektů podporujících mobilitu“  2007  1.250 tis. EUR  4 projekty: 1) e-mobility 2) Changing Room 3) Practics 4) SPACE

12 e-mobility dvouletý projekt(ukončení listopad 2010) cílem projektu je zlepšit prostředí a rozšířit možnosti pro mobilitu v kulturní oblasti, a to vytvořením interaktivní a inovativní komunitní sítě. Směřuje k vytvoření panevropské sítě, která bude zaměřena na tvorbu mladých lidí vytvářenou prostřednictvím internetu  Předkladatel projektu: Pépinieres Européennes pour Jeunes Artistes (Paříž)  Partneři projektu: ARTos Foundation (Kypr), CIANT (Praha), Schlesische 27 (SRN), Agence Luxembourgeoise d´action culturelle (Lucemburk, Clube Portugues de Artes e Ideias (Lisabon) a UNITER (Bukurešť).

13 Changing room dvouletý projekt (ukončení listopad 2010) cílem projektu je vypracování studie Sibelium Academy v Helsinkách a vyhodnocení kulturní výměny profesionálů a tréninkových programů v rámci sítě Trans Europe Halles. Součástí projektu je také výměnný program, workshopy a vlastní blog.  Předkladatel projektu: Trans Europe Halles (Stockholm)  Další partneři: Melkweg (Amsterdam) a Sibelius Academy (Helsinky

14 PRACTICS – See Mobile See Practical tříletý projekt (ukončení listopad 2011)  cílem projektu je usnadnit přístup k informacím o mobilitě, výměna příkladů dobré praxe a p podpora EU přeshraniční mobility v kulturní oblasti. Během tří let projekt má rozvinout a pilotně odzkoušet tzv. kontaktní místa pro kulturní mobilitu (EU Cultural Mobility Contact Points), a to ve čtyřech zemích (Belgie, Španělsko, Wales a Nizozemí).  kontaktní body – místa, na kde bude možné získat potřebné informace o mobilitě i administrativní pomoc  Předkladatel projektu: Finnish Theatre Information Centre (Helsinky)  Partneři projektu: Het Kunstenloket (Brusel), SICA

15 SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe) tříletý projekt (ukončení listopad 2011) spolupráce 10 evropských institucí v oblasti performing arts tři úrovně projektu: 1. TRAVELOGUE: Vytvoření online nástroje sloužícího ke sběru a porovnávání dat v oblasti mobility umělců a ke zpracování analýzy existujících odlišností 2. TRÉNINKY V OBLASTI MOBILITY: Tréninkové programy budou určeny pro umělecké manažery v oblasti performing arts, dále pro dramaturgy a umělecké ředitele festivalů a divadel a pro novináře a kritiky. V současné chvíli vyhlášena výzva pro dramaturgy 3. BUDOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY: Důraz bude kladen na posílení institucionální kapacity v těchto organizacích v Evropě. Předkladatel projektu: ONDA (Paříž) Partnery projektu jsou: Institut umění – Divadelní ústav (Praha), Vlaams Theater Instituut VTI (Brusel), Theater Instituut Nederlands TIN (Amsterdam), New Theater Institute of Latvia NTIL (Riga), British Council (Londýn), Ente Teatrale Italiano ETI (Řím), Pro Helvetia (Curych), The Red House (Sofie) a Zentrum BRD des Internationalen Theaterinstituts (Berlín).

16 Pilotní projekty – druhá výzva „Podpora nadnárodních programů mobility v oblasti kultury“  2009  1.500 tis. EUR  9 projektů: 1) MUSXchange 2) HALMA 3) Territoires Convergents 4) Compagnonnage artistique à travers l’Europe 5) ART-FARES 6) Re-tooling residency: International Conference on Artistic Residencies followed by exchange programme for emerging professionals 7) Bridge between European Cultural Centres 8) House for Open Mobility Exchange 9) Rendez-vous

17 Druhá výzva 1) MUSXchange - dvouletý projekt (ukončení listopad 2011) Předkladatel projektu: European Federation of National Youth Orchestras- EFNYO (Rakousko) Partneři: Joven Orquesta Nacional de Espana (Španělsko), Orchestre Francais des Jeunes (Francie), Orchestra Giovanile Italiana (Itálie), Wiener Jeunesse Orchester (Rakousko), National Youth Orchestra of Scotland (VB), The Polish Sinfonia luventus Orchestra (PL) 2) HALMA – grantový program a network pro spisovatele - dvouletý projekt (ukončení listopad 2011) Předkladatel projektu: HALMA, The European Network of literary Centres (SRN) Partneři: Alte Schmiede (Rakousko), Elias Canetti Center (Bulharsko), LCB (SRN), Ventspils House (Litva), kunst.raum SyltQuelle (SRN), Het Beschrijf @ Passa Porta (Belgie), Literaturehouse Jyväskylä (Finsko), Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (Francie), Villa Decius (PL), The Literature House Schleswig Holstein (SRN), Writers' House Jyväskylä (Finsko). 3) Territoires Convergents – dvouletý projekt (ukončení říjen 2011) Předkladatel projektu: EFAP- Association de support au forum européen des politiques architecturales (Belgie) Partneři: Royal Institute of Architects of Ireland (Irsko), Centrum pro středoevropskou architekturu (CZ), Le Point Ephémère (Francie) 4) Compagnonnage artistique à travers l’Europe - dvouletý projekt (ukončení srpen 2011) Předkladatel projektu: GOOD & BAD NEWS SPRL (Belgie) Partneři: MITRA 2000 (Bulharsko), ARTHOSTAL (Španělsko), ISKRA (Bulharsko), A38 (Maďarsko) 5) ART-FARES - dvouletý projekt (ukončení říjen 2011) Předkladatel projektu: Ecose - European Cultural Organisation – Social Education (Řecko) Partneři: Rēzekne District Council (Lotyšsko), Andrakoski Zavod Maribor (Slovinsko), Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Španělsko) 2- 292

18 Druhá výzva 6) Re-tooling residency: International Conference on Artistic Residencies followed by exchange programme for emerging professionals – 1,5 letý projekt (ukončení červen 2011) Předkladatel projektu: Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle (Polsko) Partneři: Akademie Schloss Solitude (SRN), Konsthall Botkyrka (Švédsko), Futura, o.s. (CZ) 7) Bridge between European Cultural Centres (BECC) - dvouletý projekt (ukončení listopad 2011) Předkladatel projektu: European Network of Cultural Centres- ENCC (Belgie) Partneři: Palamuse Rahvamaja (Estonsko), Latvian Literature Centre (Lotyško), Vilniaus Dailes Centras, Vsi (Litva), Kultur Aktiv (SRN), Viabra'ccent (Belgie), Pécsi Kulturális Központ (Maďarsko), Xlll.kerületi Közművelődési Nkft (Maďarsko), Noass (Lotyško), Fejér Megyei Művelődési Központ (Maďarsko) 8) House for Open Mobility Exchange (H.O.M.E.) – 1,5 letý projekt (ukončení duben 2011) Předkladatel projektu: Kulturno-umetnisko drustvo Ljud - Kud Ljud (Slovinsko) Partneři: NEC (Slovinsko), Lomomania (Portugalsko), YEPCE (Francie), OFA (Švédsko), Sacred PlacesVzw (Francie) 9) Rendez-vous - jednoletý projekt (ukončení únor 2011) Předkladatel projektu: Lieux Publics (Francie) Partneři: Arge La Strada (Rakousko), Artopolis (Maďarsko), Atelier 231 (Francie), Čtyři dny (CZ), Københavns Internationale Teater (Dánsko), Stichting Terschellings Oerol festival (Nizozemí), UZLtd (VB)

19 Mobilita v kulturní politice České republiky Státní kulturní politika na léta 2009-2014, Ministerstvo kultury 2008 Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, Ministerstvo kultury 2006 Příprava strategie propagace české kultury v zahraničí

20 Státní programy podpory mobility 1) Výběrové dotační řízení v oblasti profesionálního umění (festivaly, mezinárodní umělecké projekty a další) 2) Výběrové dotační řízení na podporu zahraniční spolupráce v oblasti neprofesionálního umění 3) Výběrové dotační řízení v oblasti zahraniční spolupráce – v České republice i na zahraniční výjezdy 4) Výběrové dotační řízení na podporu překladů české literatury v zahraničí – pro zahraniční vydavatele 5) Výběrové dotační řízení na podporu překladů zahraniční literatury v České republice - překlady umělecké literatury a překlady děl literární vědy a souvisejících oborů

21 Program poskytování příspěvků na tvůrčí či studijní účely podle Zákona o některých druzích podpory kultury z roku 2006 tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla; bez omezení věku studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce u významného tuzemského či zahraničního uměleckého, vědeckého nebo jiného specializovaného pracoviště, jehož výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně nastudování nebo vytvoření díla; omezeno věkem žadatele do 35 let stipendium může být poskytnuto stejnému žadateli nejvýše dvakrát 2008 proběhly dvě výběrová řízení - 70 úspěšných projektů pro rok 2008 poskytnuto 4 761 tis. Kč, u víceletých projektů pro rok 2009 4 292 tis. Kč a 797 tis. Kč pro rok 2010 2009 podzim další výzva na projekty

22 Závěrem Nová témata:  Klimatické změny a mobilita  Jiné způsoby řešení  Virtuální mobilita  Nerovnosti mezi částmi Evropy


Stáhnout ppt "MOBILITA JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURNÍ AGENDY Pavla Petrová Praha, 9. prosince 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google