Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je vlastně HALLOWEEN?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je vlastně HALLOWEEN?"— Transkript prezentace:

1 Co je vlastně HALLOWEEN?
Barevný podzim a padání listí je přírodní loučení s létem. Symbolizuje smrt přírody a oznamuje příchod zimy. Blíží se konec měsíce a před sebou máme tradiční Dušičky, nebo-li Den všech svatých. S nimi se do našich končin tlačí jiný svátek, svátek duchů – Halloween. Může se zdát, že jde o ryze americký svátek, ale svůj původ má v Evropě. Podívejme se, jaký je mezi oběma svátky rozdíl.

2 Vzdávat čest mrtvým V dávných dobách pohanské Evropy pohanští kněží určili 31. října za den, kdy vzdávali čest mrtvým. věřili, že se k nim tento večer vracejí duše zemřelých ze strachu z duchů a čarodějnic začali lidé vyrábět a nosit masky, které měly duchy zastrašit a odehnat je od domů a vesnic

3 Den všech svatých Křesťané od 8. století oslavovali 1. listopadu jako Den všech svatých, všech těch, kteří za svoji víru položili život. měl připomínat věrnost křesťanů den byl symbolem vítězství nad smrtí svátek naděje a dával lidem příležitost, jak se zbavit strachu ze smrti nevěřící se však křesťanům posmívali a začali na církevní budovy věšet lebky, kostlivce, symbolické oltáře a na zdi malovali bílé kříže

4 HALLOWEEN Pohanský svátek Halloween přivezli do Ameriky irští a skotští emigranti Halloween má své kořeny v pohanských dobách a pokračuje i v dnešní době formou modloslužebnictví, když se vzdává úcta satanu jako andělu smrti.

5 Jak tento svátek probíhá dnes?
Zcela nevinně. Malé děti jsou roztomilé v kostýmech různých zvířátek, pohádkových postav a nezbedů. Starší děti mají již kostýmy a masky, které mají spíš nahánět strach a hrůzu. Převlékají se za různá strašidla a v posledních letech přibyly především démonické postavy a stvůry. Asi od poloviny října je většina domů, které se těchto oslav zúčastňují, ozdobena strašáky a strašidýlky. V rozích vchodů visí pavučiny, obrovští pavouci, netopýři a ozdobená košťata čarodějnic. Na zápraží bývá velká oranžová dýně.

6 Kulminací oslav svátku Halloween je večer 31. října
Kulminací oslav svátku Halloween je večer 31. října. Děti vycházejí houfně do ulic, chodí od domu k domu, na jakousi koledu. Místo koledy říkají Trick or treat - což doslovně znamená ukažte trik nebo dejte mlsek. V minulých letech se však objevily tragické případy, kdy v bonbónech byly namíchané drogy, rozemleté sklo ve sladkostech, úlomky žiletek v jablcích a z oslav se staly hororové příběhy lidské zvrácenosti.

7 Trick or treat? Podívejme se také na původní význam slovní hříčky. Nebylo to nic jiného než takový kšeftík se samotným Satanem. Slova „trick or treat“ (ohavnost /mrzkost/ anebo dar /dáreček/; význam tohoto úsloví by se dal volně přeložit: „dej nám dáreček, nebo ti něco /ošklivého/ provedem“) jsou součástí tohoto systému pověr a magických praktik. Věřili, že duše mrtvých, vstoupivší do světa tmy, rozpadu a smrti, se podrobily knížeti smrti Samhainovi a trpěli kvůli tomu, že byly hladové, jako zvířata. Z toho se vyvinul zvyk prosit v tento den o almužnu, což bylo sváteční ceremonií napodobující to, jak Keltové věřili, co vlastně dělaly i duše zemřelých při svých svátečních návštěvách. Věřili, že když si poskytnutými dary nezískají náklonnost duší zemřelých a těch, kteří je znázorňují, bude následovat hněv Samhaina skrze kletbu – „tricks“, uvalenou ze strany zemřelých duší jeho služebníků na ty, kdo je neobdarovali.

8 Těžko bychom si mohli vymyslet účinnější způsob indoktrinace dětské duše než právě skrze svátek Halloween. Třídy jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí, které znázorňují čarodějnice, duchy, kostry, zrůdy, netopýry, pavouky, černé kočky, atd. Tyto oslavy prožívají děti intenzivně již od nejútlejšího věku ve škole téměř celý měsíc. Ti o něco starší se aktivně učí zaklínat, číst a věštit budoucnost, hrají hry, kde používají pro inspiraci okultní předměty. Pomocí těchto metod mají děti získat moc a sílu, jak ovládat svoji budoucnost. Takové informace vzbuzují zájem mladých o nadpřirozené úkazy a tajemné síly. Přirozený strach a odstup od okultních praktik je otupen a mládež je připravena přijmout satanské praktiky do svého myšlení. Pozor! Okultní aktivity nejsou nikdy nevinné.

9 „Jack-O-Lanterns“ Je třeba se zdržovat praktik „Jack-O-Lanterns“ (lucerny z dýní), neboť i tyto pocházejí z již dříve vzpomenutého keltského obřadu obětního ohně. V USA se pro to užívá tykve, která se v dávných časech užívala k přenesení tohoto ohně domů a tato „lampa“ zůstala hořet po celou noc. (Tyto lucerny představovaly duše zemřelých milovaných bytostí a bývaly umístěny v oknech nebo na verandách, aby vítaly pozůstalé. Také sloužily jako ochrana proti zlým skřítkům.) A proto tím, že konáme tradici Jack-O-Lanterns, jsme vlastně nuceni slavit a ctít pohanského keltského boha smrti Samhaina.

10 Co říká BIBLE? Deuteronium 18:10-12
Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Efezským 5:7-12 Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit.

11 Zvyky Halloweenu jsou zakořeněny a vycházejí z pohanství, je to modloslužba a sloužení satanu. Jak to, že se tento svátek, který je tak protikladný křesťanské víře, usídlil a byl přijat křesťany? V současném světě je člověk neustále přesvědčován, aby nehledal žádný duchovní význam v tom anebo onom zvyku, a to s cílem, aby viděl jen zevnějšek, který se jeví jako cosi milé, radostné a neškodné. Za takovýmto přístupem se ovšem skrývá ateizmus, popírání existence Boha a satana. Proto nakonec vede k tomu, že všechny tyto aktivity a vlivy se – nehledě na jejich jasně modloslužebnický původ – jeví dnešním lidem jako neškodné, nemající žádné následky.

12 Zlí duchové existují. Kristus proto přišel na svět, „aby skrze (svou) smrt zahladil toho, kterýž má vladařství smrti, to jest ďábla“ (Žid. 2,14). My jsme jako křesťané povinni pochopit to, že náš nejhorší nepřítel je ten, kdo vzbuzuje vzrušení jak v celých národech, tak v jednotlivcích a nedovoluje jim, aby poznali pravdu. Jestliže si uvědomíme, že satan je náš reálný nepřítel, nikdy se nemůžeme spoléhat jen na náš duchovní pokrok, sebezdokonalování. „Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatům, proti mocnostem, proti světa pánům temnoty věku tohoto, proti podnebeským duchům zlosti“ (Ef. 6,12).

13 JE TO NÁHODA, ŽE JE TO V DEN HALLOWEENU?
Buďme připraveni jiným vysvětlit původ tohoto u nás nového svátku. Budiž nám k užitku následující varování: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Izajáš 5:20 VĚDĚL JSI TO? Do církve se čas od času vloudí zhoubné tradice, proto je dobré si při této příležitosti připomenout 31. října v r. 1517, kdy právě na Den svatých Martin Luther přibil na dveře hradního kostela ve Wittenbergu „95 tezí". Ty se staly počátkem reformace v Evropě. JE TO NÁHODA, ŽE JE TO V DEN HALLOWEENU?

14 Je tedy Halloween bezpečná zábava? Rozhodni sám!
Pokud Ti je něco nejasného, studuj, hledej, čti, dověz se nejvíce! Přeji Ti, ať Bůh Ti dá poznat pravdu v tom, co je dobré.


Stáhnout ppt "Co je vlastně HALLOWEEN?"

Podobné prezentace


Reklamy Google