Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do počítačových sítí.  =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů Mgr. Jiří Nálevka 2009 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do počítačových sítí.  =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů Mgr. Jiří Nálevka 2009 2."— Transkript prezentace:

1 Úvod do počítačových sítí

2  =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů Mgr. Jiří Nálevka 2009 2

3  firmy,úřady, nemocnice, státní správa,.....  komunikace uvnitř firmy a s vnějškem  sdílení zdrojů a tím snížení nákladů na HW a SW  řeší problémy se softwarovou kompatibilitou  budování centrálních databází  domácnosti  komunikace (email, IM)  zpravidla součást sítě ISP nebo domácích sítí  zábava (fotky,video, filmy  získávání informací (jízdní řády, elektronické úřední desky úřadů, datové schránky atp.) Mgr. Jiří Nálevka 2009 3

4  Správce sítě (Network Administrator)  návrh sítě  rozšiřitelnost sítě  řízení celé správy sítě  Podpůrný personál (Support Staff) někdy helpdesk  technická pomoc při řešení problémů aplikací a HW  školení koncových uživatelů  Personál údržby - údržba HW  Správa databází  Správa webů  Pracovní skupiny (např. zálohování, datová úložiště, aktualizace SW ) Mgr. Jiří Nálevka 2009 4

5  podle zpracovávaného signálu  analogové sítě  digitální sítě Mgr. Jiří Nálevka 2009 5

6  podle rozlehlosti  LAN Local Area Network  síť s jednotnou správou v rámci jedné firmy  rozsah v rámci budovy, budov, ale třeba i států event. kontinentů  (MAN Metropolitan Area Network)  WAN Wide Area Network  úkol: propojit vzájemně sítě LAN  sítě ISP  PAN Personal Area Network  připojení zařízení BT, IRF (mobily, PDA) Mgr. Jiří Nálevka 2009 6

7 LANWAN  sdílení technických a programových prostředků  přenosové rychlosti 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps  vlastníkem je zřizovatel  pracovní stanice a servery  menší zpoždění při přenosu  propojení vzdálených sítí přes sítě ISP  přenosové rychlosti nižší (řádově jednotky Mbps)  vlastnictví ISP (Telecom)  servery a zařízení pro směrování dat  větší zpoždění Mgr. Jiří Nálevka 2009 7

8  podle použitého síťového OS  sítě serverového typu ( s „velkým serverem)  sítě peer-to- peer (rovný s rovným nebo rovný a rovnější) Mgr. Jiří Nálevka 2009 8

9  Co je to server?  fyzicky je to vyhrazený počítač se speciálním síťovým OS (NOS)  různá provedení:  standalone  rackový server  blade server  mainframe servery  logické servery = serverové části aplikací v architektuře klient – server  fileserver  printserver  mailserver  atd. podle povahy provozovaných aplikací Mgr. Jiří Nálevka 2009 9

10 10

11 Mgr. Jiří Nálevka 2009 11

12 Mgr. Jiří Nálevka 2009 12

13 Mgr. Jiří Nálevka 2009 13

14 Mgr. Jiří Nálevka 2009 14

15 RACK SERVERYBLADE SERVERY  Rackové (rack mounted server)  montáž do typizované rackové skříně  několik zásuvek do kterých se vloží servery v tenkém provedení a přišroubují  + centralizace serverů  +zábor místa v místnostech  + výrazné zjednodušení kabeláže  nutné chlazení rackových skříní  serverové šasi menší než rack s vertikálně rovnoběžnými pozicemi pro desky = blade servery  obsahují CPU, RAM, NIC a event. jiné vstupně výstupní zařízení  ATA (SATA) nebo SCSII řadiče pro připojení diskových polí  jeden blade server = nainstalována jedna aplikace  výhody stejné jako u rack serverů Mgr. Jiří Nálevka 2009 15

16  banky, nadnárodní společnosti  veliké počty uživatelů v řádech tisíců  specifikace IBM 390 computers s OS 390  vyžadují skupiny specializovaných operátorů Mgr. Jiří Nálevka 2009 16

17  vyhrazené počítače (dedikované)  optimalizace pro rychlou odezvu  možnost více CPU  zpravidla větší RAM  dostatečná disková kapacita  dostupnost 24 hodin  zdvojení = replikace  zálohování obsahu a konfigurace Mgr. Jiří Nálevka 2009 17

18  Klient (klientský SW)  SW umožňující připojení workstation s ostatními pracovními stanicemi nebo serverem  nutno vzít v úvahu operační systémy  na stanici  na serveru  protokol  řeší reakce na situace, které vzniknou při komunikaci Mgr. Jiří Nálevka 2009 18

19 Mgr. Jiří Nálevka 2009 19

20  Peer-to-Peer  propojení pracovních stanic  stanice, která sdílí svoje zdroje (adresáře = složky) nebo HW ( FDD, HDD, CD, DVD, tiskárny, internetové připojení):vystupuje v roli serveru  nezná pojem uživatele: v síti jsou vidět jednotlivé stanice  pro malé sítě (kancelář)  malá bezpečnost  necentralizovaná správa  licence na počet workstation  Serverový typ  síť s velkým serverem  ze stanice s OS se k serveru přihlašuje uživatel (user)  probíhá autentizace a autorizace  zná zpravidla i názvy počítačů z důvodů aplikací tzv. politik  systém práv, oprávnění, politik centrálně umístěný a spravovaný  vysoký stupeň bezpečnosti  centralizovaná správa  licence zpravidla na počet uživatelů Mgr. Jiří Nálevka 2009 20

21 Mgr. Jiří Nálevka 2009 21

22 Mgr. Jiří Nálevka 2009 22

23 Mgr. Jiří Nálevka 2009 23

24 Mgr. Jiří Nálevka 2009 24

25  fyzická topologie  uspořádání komponent sítě, jejich propojení  Sběrnice (BUS)  Hvězda (STAR)  Kruh (RING) Mgr. Jiří Nálevka 2009 25

26 Mgr. Jiří Nálevka 2009 26 sdílené médium (koaxiální kabel) wokrstations nebo serery zakončení vodiče - terminátory

27  historicky překonané  pouze jeden centrální vodič a odbočky a z toho vyplývající malé množství materiálu  „běžný“ koaxiální kabel  problematika řešení přístupu ke sdílenému médiu Mgr. Jiří Nálevka 2009 27

28  V případě metody CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Dete-ction) získává přístup k sítí uzel, kterému se jako prvnímu podaří přistoupit k nečinné síti Mgr. Jiří Nálevka 2009 28

29  Princip CSMA/CD:  uzel, který chce vysílat informace do sítě, nejprve poslouchá zda je na síti nějaký provoz (elektrická aktivita) ‏  pokud je linka obsazená, pak uzel náhodně dlouhou dobu počká a poté opět provede kontrolu obsazení linky  pokud je linka volná (na síti není žádná aktivita), uzel začne vysílat svůj packet, který se šíří ke všem zbývajícím stanicím připojeným do sítě  uzel dále pokračuje ve sledování sítě (sleduje, zda-li je na síti právě to, co tam poslal) ‏  je možné, že dva (nebo více) uzlů na lince dete-kují nepřítomnost aktivity současně a začnou vysílat v téměř stejný okamžik. Toto má za následek vznik tzv. kolize  kolize je detekována tak, že uzly, které vyslaly své packety a sledují síť, zjistí, že na přenoso-vém médiu se vyskytují jiné informace, než ty, které tam vyslaly  každý uzel, který detekoval kolizi zruší svůj přenos vysláním rušícího signálu - jam signal  poté počká náhodně dlouhou dobu a pokusí se k síti přistoupit znovu  náhodně dlouhá doba (u každého uzlu jiná) zaručuje poměrně vysokou pravděpodobnost, že nedojde znovu ke kolizi mezi stejnými uzly Mgr. Jiří Nálevka 2009 29

30 Mgr. Jiří Nálevka 2009 30

31  Výhody  relativně levné  snadná rozšiřitelnost  nevyžaduje velké množství kabeláže  Nevýhody  těžká diagnostika závad  při rozpojení výpadek celé sítě  reakce sítě na zatížení: při velkém množství počítačů klesá výkon sítě  omezená délka kabelu(176 metrů)  omezený počet stanic (30) Mgr. Jiří Nálevka 2009 31

32  dvoubodové spojení = point- to-point (kroucená dvoulinka TP)  řeší otázky výpadků a minimalizuje datový provoz podle použitého rozbočovacího prvku  různé provedení centrálního rozbočovacího prvku = HUB, SWITCH, SERVER  nárůst v délce kabeláže (v počátcích otázka ceny)  strukturovaná kabeláž Mgr. Jiří Nálevka 2009 32

33 Mgr. Jiří Nálevka 2009 33

34 Mgr. Jiří Nálevka 2009 34

35  všechny počítače jsou zapojeny v kruhu, neexistuje žádné zakončení  každý počítač pracuje jako opakovač ( repeater )  počítače si předávají token, který je opravňuje k vysílání  zprávy předávány postupně od jedné stanice ke druhé Mgr. Jiří Nálevka 2009 35

36  výpadek = rozpojení kruhu  tento fakt bývá řešen zdvojením kabeláže (běžně se užívá vnější kruh, při rozpojení je zničený spoj přemostěn vnitřním kruhem – např. síť FDDI )  s nárůstem velikosti kruhu klesá rychlost sítě (vlivem oběhu)  kruhové topologie jsou užívány především v sítích TokenRing (Apple) Mgr. Jiří Nálevka 2009 36


Stáhnout ppt "Úvod do počítačových sítí.  =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů Mgr. Jiří Nálevka 2009 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google