Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika České republiky Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika České republiky Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika České republiky Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Vývoj české ekonomiky do roku 1945 Česká ekonomika patřila v době vzniku Československa v roce 1918 k hospodářsky nejrozvinutějším ekonomikám světa Česká ekonomika patřila v době vzniku Československa v roce 1918 k hospodářsky nejrozvinutějším ekonomikám světa Významná odvětví Významná odvětví spotřební, potravinářský a hutnický průmysl, těžba uhlí, chemická výroba spotřební, potravinářský a hutnický průmysl, těžba uhlí, chemická výroba nejrychlejšího tempo růstu dosahovalo strojírenství nejrychlejšího tempo růstu dosahovalo strojírenství 1929 – hospodářská krize (o 40% méně než před krizí) 1929 – hospodářská krize (o 40% méně než před krizí) ekonomická úroveň (HDP na 1 obyvatele) => v roce 1938 na 10. až 15. místě na světě ekonomická úroveň (HDP na 1 obyvatele) => v roce 1938 na 10. až 15. místě na světě vysoká závislost na zahraničních trzích vysoká závislost na zahraničních trzích

3 Vývoj české ekonomiky do roku 1990 1947 – vyhlášena tzv. „studená válka“ 1947 – vyhlášena tzv. „studená válka“ 1948 – přijat tzv. Marshalův plán 1948 – přijat tzv. Marshalův plán pod vlivem SSSR se ČSR neúčastnilo pod vlivem SSSR se ČSR neúčastnilo svět rozdělen na Západ a Východ svět rozdělen na Západ a Východ V rámci dodávek 16,4 mld. dolarů V rámci dodávek 16,4 mld. dolarů ČSR ztrácí tradiční trhy svých hotových výrobků při výrobě i možnosti dovozu surovin ČSR ztrácí tradiční trhy svých hotových výrobků při výrobě i možnosti dovozu surovin 1949 – vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) 1949 – vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)

4 Vývoj české ekonomiky do roku 1990 Československo bylo průmyslově nejvyspělejší členská země RVHP Československo bylo průmyslově nejvyspělejší členská země RVHP rozsáhlé změny výrobní struktury rozsáhlé změny výrobní struktury na přelomu 40. a 50. let vybudován mohutný hutní průmysl, energetika a strojírenství na přelomu 40. a 50. let vybudován mohutný hutní průmysl, energetika a strojírenství ceny dovážených surovin včetně ropy byly oproti cenám vyvážených výrobků nízké ceny dovážených surovin včetně ropy byly oproti cenám vyvážených výrobků nízké růst těžkého průmyslu odčerpával zdroje pro rozvoj lehkého průmyslu, zemědělství, služeb… růst těžkého průmyslu odčerpával zdroje pro rozvoj lehkého průmyslu, zemědělství, služeb…

5 Vývoj české ekonomiky do roku 1990 dlouhodobě přetrvávající problémy dlouhodobě přetrvávající problémy centrální řízení ekonomiky s orientací na těžký průmysl centrální řízení ekonomiky s orientací na těžký průmysl široká výrobní struktura široká výrobní struktura méně efektivní kusová výroba méně efektivní kusová výroba nízké vědeckovýzkumné zajištění výroby nízké vědeckovýzkumné zajištění výroby malý tlak konkurence malý tlak konkurence palivová a energetická krize 70. let palivová a energetická krize 70. let znásobili se problémy čs. ekonomiky znásobili se problémy čs. ekonomiky cena ropy se zvýšila 20 krát, ceny paliv a surovin 14,5 krát, ale ceny hotových výrobků pouze 3 krát cena ropy se zvýšila 20 krát, ceny paliv a surovin 14,5 krát, ale ceny hotových výrobků pouze 3 krát 1958 – pokus o ekonomickou reformu – selhala (decentralizace a využití tržního systému) 1958 – pokus o ekonomickou reformu – selhala (decentralizace a využití tržního systému) 1965 – 68 – hospodářská reforma – selhala 1965 – 68 – hospodářská reforma – selhala tendence neměnit, ale pouze zdokonalovat centrální systém řízení tendence neměnit, ale pouze zdokonalovat centrální systém řízení

6 Vývoj ekonomiky ČR v 90. letech Po listopadu 1989 rozhodovala vláda mezi dvěma koncepcemi ekonomické reformy a transformace čs. ekonomiky od centrálně řízené k tržní Po listopadu 1989 rozhodovala vláda mezi dvěma koncepcemi ekonomické reformy a transformace čs. ekonomiky od centrálně řízené k tržní postupný přechod (gradualistická koncepce) prosazoval V. Komárek postupný přechod (gradualistická koncepce) prosazoval V. Komárek koncepci rychlého přechodu (šoková terapie) prosazoval V. Klaus koncepci rychlého přechodu (šoková terapie) prosazoval V. Klaus Vláda a parlament přijali koncepci rychlého přechodu. Vláda a parlament přijali koncepci rychlého přechodu.

7 Vývoj ekonomiky ČR v 90. letech Proces transformace: Proces transformace: Systémové Systémové Institucionální Institucionální Strukturální Strukturální Systémové změny: Systémové změny: Privatizace státního vlastnictví Privatizace státního vlastnictví Liberalizace cen Liberalizace cen Liberalizace zahraničního obchodu spojená s vnitřní směnitelností národní měny Liberalizace zahraničního obchodu spojená s vnitřní směnitelností národní měny

8 Vývoj ekonomiky ČR v 90. letech Tempo růstu HDP ČR bylo v roce 1991 – 1993 záporné Tempo růstu HDP ČR bylo v roce 1991 – 1993 záporné v roce 1991 přibližně minus 11,5% v roce 1991 přibližně minus 11,5% v roce 1993 minus 0,9% v roce 1993 minus 0,9% Od roku 1994 do současnosti dosahuje tempo růstu HDP kladných hodnot Od roku 1994 do současnosti dosahuje tempo růstu HDP kladných hodnot 1994 2,6%, 1995 4,8%, 1997 1%, 2002 1,9%, 2003 3,6%, 2006 6,8%, 1994 2,6%, 1995 4,8%, 1997 1%, 2002 1,9%, 2003 3,6%, 2006 6,8%, 2007 6%, 2008 3,1% Věrohodnost zpochybňuje použití různých metodik na výpočet HDP Věrohodnost zpochybňuje použití různých metodik na výpočet HDP Úroveň HDP na konci roku 1997 činila pouze 89% úrovně HDP roku 1990 Úroveň HDP na konci roku 1997 činila pouze 89% úrovně HDP roku 1990 Za sledované období se podstatně změnila vnitřní struktura HDP. Za sledované období se podstatně změnila vnitřní struktura HDP.

9 Vývoj ekonomiky ČR v 90. letech Průmyslová výroba v roce 1996 klesla ve srovnání s rokem 1990 o 19%, hrubá zemědělská produkce v uvedeném období klesla o 24% Průmyslová výroba v roce 1996 klesla ve srovnání s rokem 1990 o 19%, hrubá zemědělská produkce v uvedeném období klesla o 24% podobný vývoj i v dalších výrobním odvětvích podobný vývoj i v dalších výrobním odvětvích Národohospodářská efektivnost – hodnocení úspěšnosti transformace ekonomiky ČR => Národohospodářská efektivnost – hodnocení úspěšnosti transformace ekonomiky ČR => produktivita práce zůstala na úrovni roku 1990, dále se produkují výrobky na nízké technické úrovni produktivita práce zůstala na úrovni roku 1990, dále se produkují výrobky na nízké technické úrovni

10 Vývoj ekonomiky ČR 90. letech Poměrně vysoká úroveň spotřeby obyvatelstva. Poměrně vysoká úroveň spotřeby obyvatelstva. Klesala výstavba bytů, klesl počet obyvatel na 1 lékaře, vzrostl počet studentů vysokých škol. Klesala výstavba bytů, klesl počet obyvatel na 1 lékaře, vzrostl počet studentů vysokých škol. Vysoká průměrná míra inflace – v roce 1990 9,7%, v roce 1991 56,6% (liberalizace cen), v roce 1997 10%, 2000 3,9%, Vysoká průměrná míra inflace – v roce 1990 9,7%, v roce 1991 56,6% (liberalizace cen), v roce 1997 10%, 2000 3,9%, 2007 2,8%,2008 6,3% 2007 2,8%,2008 6,3% Cenová úroveň vzrostla 3,8krát (1989 – 2007) Cenová úroveň vzrostla 3,8krát (1989 – 2007) Míra nezaměstnanosti v roce 1990 pouze 0,7%, v roce 2007 5%, 2008 8,6% Míra nezaměstnanosti v roce 1990 pouze 0,7%, v roce 2007 5%, 2008 8,6% Státní dluh ČR v roce 1993 200 mld. Kč, v roce 2008 999,8 mld. Kč Státní dluh ČR v roce 1993 200 mld. Kč, v roce 2008 999,8 mld. Kč Hrubá zahraniční zadluženost ČR v roce 1990 přibližně 4,5 mld. USD, v roce 2009 1 501,9mld. USD Hrubá zahraniční zadluženost ČR v roce 1990 přibližně 4,5 mld. USD, v roce 2009 1 501,9mld. USD Zdroj: www.czso.cz Hlavní makroekonomické ukazatele Zdroj: www.czso.cz Hlavní makroekonomické ukazatelewww.czso.cz

11 Postavení ČR ve světové ekonomice Před rokem 1989 dosahoval podíl centrálně řízených zemí (SSSR) 64% našeho zahraničního obchodu, na rozvinuté tržní ekonomiky připadalo 29% a na rozvojové země 7%. Před rokem 1989 dosahoval podíl centrálně řízených zemí (SSSR) 64% našeho zahraničního obchodu, na rozvinuté tržní ekonomiky připadalo 29% a na rozvojové země 7%. Po rozpadu RVHP se obchodním partnerem staly průmyslově vyspělé země => v roce 1996 64,1% vývozu ČR. Po rozpadu RVHP se obchodním partnerem staly průmyslově vyspělé země => v roce 1996 64,1% vývozu ČR. Vývoz ČR v roce 1997 dosáhl 714,7 mld. Kč, dovoz 860,3 mld. Kč. 2008 přebytek 68,8 mld. Kč Vývoz ČR v roce 1997 dosáhl 714,7 mld. Kč, dovoz 860,3 mld. Kč. 2008 přebytek 68,8 mld. Kč

12 Postavení ČR ve světové ekonomice Příznivé podmínky pro příliv zahraničního kapitálu Příznivé podmínky pro příliv zahraničního kapitálu Přímé zahraniční investice v ČR za rok 1997 činily 41,3 mld. Kč, 2008 18208 mld. Kč (nejvíce Německo) Přímé zahraniční investice v ČR za rok 1997 činily 41,3 mld. Kč, 2008 18208 mld. Kč (nejvíce Německo) Portfoliové investice ze zahraničí v roce 1997 40,4 mld. Kč Portfoliové investice ze zahraničí v roce 1997 40,4 mld. Kč S privatizací rostl podíl nestátní sféry na tvorbě HDP S privatizací rostl podíl nestátní sféry na tvorbě HDP z 12,3% v roce 1990 na 80% v roce 1996 z 12,3% v roce 1990 na 80% v roce 1996

13 Podnikatelské prostředí v ČR Zlepšování podmínek zahrnuje: Zlepšování podmínek zahrnuje: Opatření ke zkrácení času potřebného pro založení firmy Opatření ke zkrácení času potřebného pro založení firmy Novela zákona o konkurzu a vyrovnání Novela zákona o konkurzu a vyrovnání Opatření k účinnějšímu fungování státních institucí a soudnictví Opatření k účinnějšímu fungování státních institucí a soudnictví Snižování daní ze zisků podniků Snižování daní ze zisků podniků


Stáhnout ppt "Ekonomika České republiky Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google