Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovní druhy Tvaroslovné učivo. SLOVNÍ DRUHY 1 Podstatná jména Substantiva 2 Přídavná jména Adjektiva 3ZájmenaPronomina 4ČíslovkyNumeralia 5SlovesaVerba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovní druhy Tvaroslovné učivo. SLOVNÍ DRUHY 1 Podstatná jména Substantiva 2 Přídavná jména Adjektiva 3ZájmenaPronomina 4ČíslovkyNumeralia 5SlovesaVerba."— Transkript prezentace:

1 Slovní druhy Tvaroslovné učivo

2 SLOVNÍ DRUHY 1 Podstatná jména Substantiva 2 Přídavná jména Adjektiva 3ZájmenaPronomina 4ČíslovkyNumeralia 5SlovesaVerba 6PříslovceAdverbia 7PředložkyPrepozice 8SpojkyKonjunkce 9ČásticePartikule 10CitoslovceInterjekce

3 Přiřazování slov ke slovním druhům  Hledisko sémantické (významové) – říká nám, co slova vyjadřují (jaký a zda vůbec mají význam). Př: pes, dům – význam je patrný sám o sobě; za, ale – nemají sama o sobě význam. Př: pes, dům – význam je patrný sám o sobě; za, ale – nemají sama o sobě význam.  Dělení slov na: plnovýznamová neplnovýznamová

4 Přiřazování slov ke slovním druhům  Hledisko morfologické (tvaroslovné) – říká nám o slovu, zda se dá skloňovat, či časovat, nebo nikoliv. slova ohebná slova neohebná

5 Přiřazování slov ke slovním druhům  Hledisko syntaktické – rozlišuje slova podle toho, jak se chovají ve větě: Podmět Podmět Přísudek Přísudek Předmět Předmět Přívlastek Přívlastek Příslovečné určení Příslovečné určení Doplněk Doplněk

6 Sl. dr. otázkacharakteristika 1 Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 2 Jaký? Který? Čí? Vlastnosti osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 3 ZA – JMÉNA Zastupují podstatná jména. 4 Kolik? Kolikátý? Vyjadřují počet a pořadí. 5 Co dělají podstatná jména? Pohyb, činnost, stav, děj.

7 Sl. dr. otázkacharakteristika 6 Kde? Kam? Kdy? Jak? Rozvíjí přídavná jména nebo slovesa. 7 Stojí před podst. jménem. Potřebujeme je ke skloňování. 8 Spojují věty nebo slova. 9 Zvláštní slovo, které stojí na začátku věty. Potřebujeme je k větám podle postoje mluvčího. 10 Vyjadřují pocity, zvuky.

8 Podstatná jména - kategorie a) rod - mužský (maskulinum) ten strom - ženský (femininum) ta řeka - ženský (femininum) ta řeka - střední (neutrum) to slunce - střední (neutrum) to slunce b) číslo - jednotnéchlapec - množnéchlapci - množnéchlapci c) pád1.pádnominativkdo, co?Pavel 2.pádgenitiv(bez) koho,čeho?Pavla 2.pádgenitiv(bez) koho,čeho?Pavla 3.páddativkomu, čemu?Pavlovi 3.páddativkomu, čemu?Pavlovi 4.pádakuzativ(vidíme) koho, co?Pavla 4.pádakuzativ(vidíme) koho, co?Pavla 5.pádvokativoslovujeme, volámePavle! 5.pádvokativoslovujeme, volámePavle! 6.pádlokál(o) kom, (o) čem?Pavlovi 6.pádlokál(o) kom, (o) čem?Pavlovi 7.pádinstrumentál(s) kým, čím?Pavlem 7.pádinstrumentál(s) kým, čím?Pavlem d) vzor -rod mužský životný pán, muž, předseda, soudce -rod mužský neživotnýhrad (les), stroj -rod mužský neživotnýhrad (les), stroj -rod ženskýžena, růže, píseň, kost -rod ženskýžena, růže, píseň, kost -rod středníměsto, moře, kuře, stavení -rod středníměsto, moře, kuře, stavení

9 Přídavná jména a) Rod - shodují se s rodem, číslem a pádem podstatného jména, na němž závisí b) Číslo - jednotné, množné c) Pád - shoduje se s podstatným jménem d) Vzor -tvrdá přídavná jména - ve tvaru složeném: mladý, mladá, mladé - ve tvaru složeném: mladý, mladá, mladé - ve tvaru jmenném: mlád, mláda, mládo - ve tvaru jmenném: mlád, mláda, mládo - měkká přídavná jména: jarní, jarní, jarní - měkká přídavná jména: jarní, jarní, jarní - přivlastňovací přídavná jména: otcův, matčino - přivlastňovací přídavná jména: otcův, matčino

10 Slovesa  Osoba  Číslo Způsob Čas Způsob Čas OznamovacíMinulýPřítomnýBudoucí Rozkazovací Podmiňovací

11 Slovesa  Podmiňovací způsob přítomný: sloveso + pomocné sloveso být Chtěl bych  Podmiňovací způsob minulý: podmiňovací způsob přítomný podmiňovací způsob přítomný+ další pomocné sloveso být byl bych chtěl byl bych býval chtěl

12 Slovesa  Rod – činný, trpný  Vid Dokonavý: hodit – hodím Nedokonavý: házet – budu házet  Třída 1 –e 2 –ne 3 –je 4 –í 5-á

13 Slovesa 1. Utvoříme 3. osobu j. č.: on váže 2. Podle koncovky určíme třídu: 1. 3. Podle 3. osoby j. č., min. času určíme vzor: on vázal – on mazal 4. U sloves 4. třídy ještě potřebujeme rozkazovací způsob: on drží – on držel (on trpěl – on sázel – on prosil) Trp! Sázej! Drž! Trp! Sázej! Drž!

14 Příslovce – přídavná jména stupňování  Přídavná jména Krásná Krásná Krásnější Krásnější nejkrásnější nejkrásnější  Příslovce Krásně Krásně Krásněji Krásněji Nejkrásněji Nejkrásněji

15 Příslovce Vyjadřují okolnosti děje, vlastnosti Ve větě – příslovečným určením, přívlastkem neshodným (cesta pěšky)  Druhy: Místa – Odkud? Kudy? Kam? Venku, daleko. Času – Kdy? Odkdy? Často, vždy. Způsobu – Jak? Jakým způsobem? Dobře. Míry – Jak moc? Hodně. Prostředku Početně, váhově. Příčiny – Proč? Příslovečné spřežky – píší se dohromady: nahlas, vestoje, napravo… Ustálená spojení: křížem krážem, milerád …

16 Předložky Spojeny se substantivy = předložková vazba, vyjadřují vztah substantiva (les – v lese) Ve větě – součást příslovečného určení, předmětu, přívlastku, doplňku Vlastní předložky: k, v, ve, do, na, u, při… - nejsou jiným slovním druhem Nevlastní: během, kolem, blízko, proti… - mohou být jiným slovním druhem  Kromě – pojí se s druhým pádem!!! Kromě podmětu.  Mimo – pojí se se čtvrtým pádem!!! Mimo podmět.  Po předložkách cizího původu (a la, kontra…) je substantivum vždy v prvním pádě.

17 Částice  Zvláštní slovo, které stojí na začátku věty.  Ať, vždyť, kéž …  Mají schopnost změnit postoj mluvčího k výpovědi – potřebujeme je např. k větám podle postoje mluvčího.

18 Citoslovce  - vyjadřují nálady, city, vůli, hlasy, zvuky: hej, haló, fuj, bum, prásk  - mohou být odvozená od jiných slovních druhů: bože, hrome, běda, vida…  - ve větě oddělena čárkami: Žába, žbluňk, skočila do vody.

19 Vyvolávaná  Zaměření: určování slovních druhů.  Pravidla:  Učitel žákům rozdá role (slovní druhy). Vyvolává postupně žáky v takovém pořadí, aby se z jejich slovních druhů dala sestavit věta. Žáci, kteří jsou vyvolaní, učiteli odpovídají slovem příslušného slovního druhu a přizpůsobují význam slova tak, aby vznikající věta měla smysl.  Př. přídavné jméno – přídavné jméno – podstatné jméno – sloveso – příslovce  Velký – zelený – míč – ležel – venku.

20 Pantomima  Zaměření: seznámení s pojmem „sloveso“ a jeho zafixování.  Pomůcky: kartičky se slovesy  Pravidla:  Vybraný žák předvádí před tabulí činnosti, děje, které si vylosuje od učitele. Ostatní ve třídě je mají hádat. Lze aplikovat jako soutěž mezi skupinami.  Obměna: Je možné předvádět a hádat přísloví zadaná učitelem, názvy filmů.

21 Opakování slovních druhů  Zaměření: určování slovních druhů.  Pomůcky: cedulky, na nichž budou napsány slovní druhy (podle počtu žáků se mohou slovní druhy opakovat).  Pravidla:  Žáci si na krk pověsí cedulku s jedním ze slovních druhů. Učitel čte velmi pomalu libovolně zvolený text – žák se postaví vždy, když pozná v textu svůj slovní druh. Po každých 2-3 minutách si mohou žáci cedulku navzájem vyměnit.


Stáhnout ppt "Slovní druhy Tvaroslovné učivo. SLOVNÍ DRUHY 1 Podstatná jména Substantiva 2 Přídavná jména Adjektiva 3ZájmenaPronomina 4ČíslovkyNumeralia 5SlovesaVerba."

Podobné prezentace


Reklamy Google