Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM Ing. Lenka SATKOVÁ. ANOTACE Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM: Číslo DUM:VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM Ing. Lenka SATKOVÁ. ANOTACE Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM: Číslo DUM:VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět:"— Transkript prezentace:

1 CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM Ing. Lenka SATKOVÁ

2 ANOTACE Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM: Číslo DUM:VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Autor: Anotace: Klíčová slova: Metodické pokyny: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Datum vzniku DUM: DUM je součástí: Soubory DUM:VKLÁDÁ SPRÁVCE DIGITÁLNÍHO ARCHÍVU

3 Anotace – název VM/DUM Každý VM či DUM má jednoznačný Název různé učivosouvisející učivo

4 Anotace – číslo VM/DUM POZOR – změna číslování dle požadavku MŠMT každý VM či DUM má jednoznačné Číslo Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název VM:KRYCHLE Číslo VM:VY_32_INOVACE_090105 Jak číslo VM či DUM vytvořím? VY_číslo šablony zapsané arabskými číslicemi_INOVACE_kód určený školou

5 Anotace – číslo VM/DUM číslování jednotlivých šablon  šablona I/2 – čeština – VY_12_INOVACE_kód  šablona II/2 – jazyky T34 – VY_22_INOVACE_kód  šablona III/2 – DUM – VY_32_INOVACE_kód  šablona V/2 – odborné předměty – VY_52_INOVACE_kód

6 Anotace – Vzdělávací předmět každá šablona má stejný Vzdělávací předmět dle ŠVP VM 2 sady po 32 VM DUM 3 sady po 20 DUM Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název VM: ÚSPĚCH OPAVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL Číslo VM:VY_12_INOVACE_010118 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:Rozvoj čtenářské gramotnosti na neuměleckém textu Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název VM: Úspěch OPAVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL Číslo VM:VY_12_INOVACE_010218 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:Rozvoj čtenářské gramotnosti na uměleckém textu Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:ANGLIE - POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050118 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Anglie Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:AUSTRÁLIE - POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050218 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Austrálie Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:KANADA– POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050318 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Kanady POZOR! ZMĚNA! Jelikož tento požadavek nemohou plnit malé školy, dodatečně ministerstvem zrušen.

7 Anotace – tematická oblast VM 2 sady po 32 VM DUM 3 sady po 20 DUM Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název VM: ÚSPĚCH OPAVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL Číslo VM:VY_12_INOVACE_010118 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:Rozvoj čtenářské gramotnosti na neuměleckém textu Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název VM: Úspěch OPAVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL Číslo VM:VY_12_INOVACE_010218 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:Rozvoj čtenářské gramotnosti na uměleckém textu Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:ANGLIE - POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050118 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Anglie Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:AUSTRÁLIE - POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050218 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Austrálie Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:KANADA– POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050318 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Kanady

8 Anotace – tematická oblast Pokud se v sadě prolíná učivo několika ročníků, např. trojúhelník, čtverec, obdélník, které se probírají v I., II., a III. ročníku, pak název tematické oblasti je : Planimetrie 1. – 3. ročník

9 Anotace – tematická oblast materiály jedné sady mají stejnou Tematickou oblast Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:AUSTRÁLIE - POVRCH Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050218 Vzdělávací předmět:Anglický jazyk Tematická oblast:Reálie Austrálie Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM:AUSTRÁLIE - VODSTVO Číslo DUM:VY_32_INOVACE_050219 Vzdělávací předmět:Anglický jazyk Tematická oblast:Reálie Austrálie

10 Anotace - anotace stručný popis obsahu materiálu

11 Anotace – klíčová slova každý materiál musí obsahovat alespoň jedno klíčové slovo klíčové slovo = pojem, který má být naučen, procvičen či upevněn

12 Anotace – metodické pokyny K zapsání metodických pokynů můžeme použít: 1.anotaci materiálu – sekce Metodické pokyny Nejprve zapíšeme pomůcky. Poté pokyny, jak s materiálem pracovat. 2.vzdělávací materiál – pokyny k práci s materiálem jsou uvedeny přímo v pracovním listu, prezentaci apod. V anotaci materiálu zapíšeme: Metodické pokyny jsou součástí materiálu. 3.samostatný soubor – v anotaci materiálu zapíšeme: Metodické pokyny jsou uvedeny v samostatném souboru.

13 Anotace – druh učebního materiálu jedna z nabízených možností: Souvislý text Pracovní list Pracovní list doplněný prezentací Prezentace Prezentace doplněná pracovním listem Práce s tabulkami Interaktivní prezentace – SMART Notebook Test Elektronický test Pokus Hra – křížovky, puzzle, pexeso, kvíz, apod.

14 Anotace – druh interaktivity vždy bude uvedena pouze jedna nabízená možnost: Aktivita žák pracuje samostatně dle instrukcí a pokynů učitele Kombinovaná střídání výkladu učitele a aktivity žáka Výklad zavedení, popis a vysvětlení pojmu učitelem, minimální aktivita žáka

15 Anotace – cílová skupina v prvním řádku bude uvedena pouze jedna nabízená možnost: Žák maturitního oboru – všeobecné předměty Žák maturitního oboru obchodní akademie Žák maturitního oboru ekonomické lyceum Žák maturitního oboru obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky Žák maturitního oboru logistické a finanční služby Žák maturitního oboru provoz a ekonomika dopravy ve druhém řádku bude uveden vzdělávací ročník ve tvaru: I. ročník – římské číslování, tečka, mezera, ročník Cílová skupina:Žák maturitního oboru logistické a finanční služby II. ročník

16 Anotace – datum vzniku VM/DUM V jakém tvaru mám datum vzniku materiálu zapsat? 23. září 2012 den, tečka, mezera, měsíc slovně, mezera, rok Co si musím pohlídat? Za co zodpovídám? Datum vzniku materiálu musí být v anotaci, v citacích i ve výkazu práce stejné.

17 Anotace – VM/DUM je součástí Co vepsat do tohoto řádku anotace? Materiál nemá s žádným materiálem sady nic společného Materiál s jiným materiálem či materiály má určitou vazbu VY_42_INOVACE_170109 Objem krychle VY_42_INOVACE_170110 Síť krychle VY_42_INOVACE_170108 Povrch krychle

18 Název materiálu Musí mít všechny soubory materiálu stejný název? Pracovní list Anotace Ano, název je stejný ve všech částech materiálu i v anotaci!!! U materiálů psaných v cizím jazyce dodržujte zvolený jazyk. Název pište buď česky, nebo v cizím jazyce – vždy jednotně!!!

19 Název materiálu

20 Pracovní list - řešení o Slouží-li materiál jako výklad učiva, pak nemá řešení o Řešení materiálu musí být přehledné a srozumitelné, odpovědi na jednotlivé otázky musí být řádně označeny. o Slouží-li materiál k prověření znalostí žáka, pak musí řešení obsahovat i doporučenou klasifikaci – tabulka o 2 sloupcích (známka, počet bodů či procentuální úspěšnost). Dá se obejít – nepište prověření znalostí, ale zopakování znalostí. o Slouží-li materiál k prověření znalostí žáka – test, doplňovačka, přiřazování – vše vypracováno nejprve v Hot Potatoes, pak musí řešení obsahovat i doporučenou klasifikaci tabulka o 3 sloupcích (známka, počet bodů či procentuální úspěšnost tištěného testu, procentuální úspěšnost interaktivního testu).

21 Prezentace - chybičky o Velké množství informací na jednom snímku. o Animace obrázku a jeho označení není současně. o Velké množství různých animačních efektů na jednom snímku. o Používejte hypertextové odkazy, tím je materiál interaktivní.

22 Použité zdroje o Vlastní obrázky, fotografie i myšlenky necitujete o Jako první se cituje použitá literatura seřazená abecedně podle příjmení autora knihy. o Každý obrázek v dokumentu musí být řádně označen: obr. 1 – obr, tečka, mezera, pořadové číslo obrázku; obr. – malé „o“, a pod stejným označením je citován ( v AJ img. ). o Hypertextový odkaz na internet není nutné citovat – za dodržení autorských práv odpovídá majitel webu či webové stránky.

23 CITACE Server WWW.CITACE.COM  Citace knihy: KOSEK, Jiří. HTML: tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 291 s. Průvodce (Grada). ISBN 80-716-9608-0.  Citace webu: ŠKOLA HROU [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://ucimse.webnode.cz/http://ucimse.webnode.cz/  Citace obrázku: OREN JACK TURNER. Soubor:Albert Einstein Head.jpg - Wikipedie [online]. 1947 [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z : http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albert_Einstein_Hea d.jpg

24 Kde najdu inspiraci pro dumy?  http://www.veskole.cz/dumy/  http://dumy.cz/  http://dum.rvp.cz/index.html

25 Licence Creative Commons  http://www.creativecommons.cz/

26 Pěkný den!!!


Stáhnout ppt "CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM Ing. Lenka SATKOVÁ. ANOTACE Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM: Číslo DUM:VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google