Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM"— Transkript prezentace:

1 CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM
Ing. Lenka SATKOVÁ

2 ANOTACE Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM: Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Autor: Anotace: Klíčová slova: Metodické pokyny: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Datum vzniku DUM: DUM je součástí: Soubory DUM: VKLÁDÁ SPRÁVCE DIGITÁLNÍHO ARCHÍVU

3 Každý VM či DUM má jednoznačný Název
Anotace – název VM/DUM Každý VM či DUM má jednoznačný Název různé učivo související učivo

4 Anotace – číslo VM/DUM POZOR – změna číslování dle požadavku MŠMT
každý VM či DUM má jednoznačné Číslo Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název VM: Krychle Číslo VM: VY_32_INOVACE_090105 Jak číslo VM či DUM vytvořím? VY_číslo šablony zapsané arabskými číslicemi_INOVACE_kód určený školou

5 číslování jednotlivých šablon
Anotace – číslo VM/DUM číslování jednotlivých šablon šablona I/2 – čeština – VY_12_INOVACE_kód šablona II/2 – jazyky T34 – VY_22_INOVACE_kód šablona III/2 – DUM – VY_32_INOVACE_kód šablona V/2 – odborné předměty – VY_52_INOVACE_kód

6 Anotace – Vzdělávací předmět
každá šablona má stejný Vzdělávací předmět dle ŠVP POZOR! ZMĚNA! Jelikož tento požadavek nemohou plnit malé školy, dodatečně ministerstvem zrušen. VM 2 sady po 32 VM DUM 3 sady po 20 DUM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: ANglie - POVRCH Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050118 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Anglie Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název VM: Úspěch opavských středních škol Číslo VM: VY_12_INOVACE_010118 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Rozvoj čtenářské gramotnosti na neuměleckém textu Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: Austrálie - povrch Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050218 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Austrálie Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název VM: Úspěch opavských středních škol Číslo VM: VY_12_INOVACE_010218 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Rozvoj čtenářské gramotnosti na uměleckém textu Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: kanada– povrch Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050318 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Kanady

7 Anotace – tematická oblast
VM 2 sady po 32 VM DUM 3 sady po 20 DUM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: ANglie - POVRCH Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050118 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Anglie Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název VM: Úspěch opavských středních škol Číslo VM: VY_12_INOVACE_010118 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Rozvoj čtenářské gramotnosti na neuměleckém textu Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: Austrálie - povrch Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050218 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Austrálie Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název VM: Úspěch opavských středních škol Číslo VM: VY_12_INOVACE_010218 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Rozvoj čtenářské gramotnosti na uměleckém textu Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: kanada– povrch Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050318 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Kanady

8 Anotace – tematická oblast
Pokud se v sadě prolíná učivo několika ročníků, např. trojúhelník, čtverec, obdélník, které se probírají v I., II., a III. ročníku, pak název tematické oblasti je : Planimetrie 1. – 3. ročník

9 Anotace – tematická oblast
materiály jedné sady mají stejnou Tematickou oblast Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: Austrálie - povrch Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050218 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Austrálie Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název DUM: Austrálie - vodstvo Číslo DUM: VY_32_INOVACE_050219 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Reálie Austrálie

10 stručný popis obsahu materiálu
Anotace - anotace stručný popis obsahu materiálu

11 Anotace – klíčová slova
každý materiál musí obsahovat alespoň jedno klíčové slovo klíčové slovo = pojem, který má být naučen, procvičen či upevněn

12 Anotace – metodické pokyny
K zapsání metodických pokynů můžeme použít: anotaci materiálu – sekce Metodické pokyny Nejprve zapíšeme pomůcky. Poté pokyny, jak s materiálem pracovat. vzdělávací materiál – pokyny k práci s materiálem jsou uvedeny přímo v pracovním listu, prezentaci apod. V anotaci materiálu zapíšeme: Metodické pokyny jsou součástí materiálu. samostatný soubor – v anotaci materiálu zapíšeme: Metodické pokyny jsou uvedeny v samostatném souboru.

13 Anotace – druh učebního materiálu
jedna z nabízených možností: Souvislý text Pracovní list Pracovní list doplněný prezentací Prezentace Prezentace doplněná pracovním listem Práce s tabulkami Interaktivní prezentace – SMART Notebook Test Elektronický test Pokus Hra – křížovky, puzzle, pexeso, kvíz, apod.

14 Anotace – druh interaktivity
vždy bude uvedena pouze jedna nabízená možnost: Aktivita žák pracuje samostatně dle instrukcí a pokynů učitele Kombinovaná střídání výkladu učitele a aktivity žáka Výklad zavedení, popis a vysvětlení pojmu učitelem, minimální aktivita žáka

15 Anotace – cílová skupina
v prvním řádku bude uvedena pouze jedna nabízená možnost: Žák maturitního oboru – všeobecné předměty Žák maturitního oboru obchodní akademie Žák maturitního oboru ekonomické lyceum Žák maturitního oboru obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky Žák maturitního oboru logistické a finanční služby Žák maturitního oboru provoz a ekonomika dopravy ve druhém řádku bude uveden vzdělávací ročník ve tvaru: I. ročník – římské číslování, tečka, mezera, ročník Cílová skupina: Žák maturitního oboru logistické a finanční služby II. ročník

16 Anotace – datum vzniku VM/DUM
V jakém tvaru mám datum vzniku materiálu zapsat? 23. září 2012 den, tečka, mezera, měsíc slovně, mezera, rok Co si musím pohlídat? Za co zodpovídám? Datum vzniku materiálu musí být v anotaci, v citacích i ve výkazu práce stejné .

17 Anotace – VM/DUM je součástí
Co vepsat do tohoto řádku anotace? Materiál nemá s žádným materiálem sady nic společného Materiál s jiným materiálem či materiály má určitou vazbu VY_42_INOVACE_170109 Objem krychle VY_42_INOVACE_170110 Síť krychle VY_42_INOVACE_170108 Povrch krychle

18 Název materiálu Pracovní list
Musí mít všechny soubory materiálu stejný název? Anotace Ano, název je stejný ve všech částech materiálu i v anotaci!!! U materiálů psaných v cizím jazyce dodržujte zvolený jazyk. Název pište buď česky, nebo v cizím jazyce – vždy jednotně!!!

19 Název materiálu

20 Pracovní list - řešení Slouží-li materiál jako výklad učiva, pak nemá řešení Řešení materiálu musí být přehledné a srozumitelné, odpovědi na jednotlivé otázky musí být řádně označeny. Slouží-li materiál k prověření znalostí žáka, pak musí řešení obsahovat i doporučenou klasifikaci – tabulka o 2 sloupcích (známka, počet bodů či procentuální úspěšnost). Dá se obejít – nepište prověření znalostí, ale zopakování znalostí. Slouží-li materiál k prověření znalostí žáka – test, doplňovačka, přiřazování – vše vypracováno nejprve v Hot Potatoes, pak musí řešení obsahovat i doporučenou klasifikaci tabulka o 3 sloupcích (známka, počet bodů či procentuální úspěšnost tištěného testu, procentuální úspěšnost interaktivního testu).

21 Prezentace - chybičky Velké množství informací na jednom snímku.
Animace obrázku a jeho označení není současně. Velké množství různých animačních efektů na jednom snímku. Používejte hypertextové odkazy, tím je materiál interaktivní.

22 Použité zdroje Vlastní obrázky, fotografie i myšlenky necitujete
Jako první se cituje použitá literatura seřazená abecedně podle příjmení autora knihy. Každý obrázek v dokumentu musí být řádně označen: obr. 1 – obr, tečka, mezera, pořadové číslo obrázku; obr. – malé „o“, a pod stejným označením je citován ( v AJ img. ). Hypertextový odkaz na internet není nutné citovat – za dodržení autorských práv odpovídá majitel webu či webové stránky.

23 CITACE Server WWW.CITACE.COM
Citace knihy: KOSEK, Jiří. HTML: tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 291 s. Průvodce (Grada). ISBN Citace webu: ŠKOLA HROU [online] [cit ]. Dostupné z: Citace obrázku: OREN JACK TURNER. Soubor:Albert Einstein Head.jpg - Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z : d.jpg

24 Kde najdu inspiraci pro dumy?

25 Licence Creative Commons

26 Pěkný den!!!


Stáhnout ppt "CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google