Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné praktiky práce s DB Lubomír Andrle

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné praktiky práce s DB Lubomír Andrle"— Transkript prezentace:

1 Obecné praktiky práce s DB Lubomír Andrle Lubomir.andrle@unicorn.eu

2 Osnova Datová vrstva z pohledu programátora Typické úlohy a problémy SQL tipy Integrace pomocí DB

3 Přehled vrstev systému

4 Datová vrstva Služby pro ukládání a načítání dat, dotazování Většinou reprezentovaná relačním databázovým systémem – Oracle – MS SQL – MySQL – … Typické objekty – Tabulky – Pohledy – Uložené procedury Časté využití O-R mapování pro přístup k datům z business vrstvy – Mapování objektové struktury aplikace na relační strukturu databáze Objektové databáze

5 Datová vrstva v N-vrstvé aplikaci I

6 Datová vrstva v N-vrstvé aplikaci II Zajišťuje persistenci dat Zprostředkovává jednotný přístup k datům Typově jde obvykle o OLTP databázi rozšířenou o dávkové zpracování Nejčastější implementace – Relační databáze – Soubory – Objektové databáze

7 Přístup k datům I. Probíhá pomocí dotazovacích jazyků – SQL (Standard Query Language) pro relační databáze – OQL (Object Query Language) pro objektové databáze – Nativním prostředky dané platformy (např. COM objekty) SQL – Standardizováno ANSI normami – Neustále se vyvíjí – Jednotlivé relační databáze Nepokrývají standardy na 100% Obsahují specifická rozšíření Implementace jednotlivých elementů (např. transakce) nemusí být shodná

8 Přístup k datům II. Standardizovaná rozhraní (ovladače) – Definují API mezi obchodní logikou a databází – Unifikují jednotlivá API databázových systémů – Případně softwarově simulují chybějící funkce

9 Přístup k datům III. Nejběžnější API – ODBC (standard C) – JDBC (Java) – ADO (.NET) – OLE DB Microsoft specifické řešení postavené na COM objektech Podporuje i nerelační databáze (např. MS Excel) Dosud podporováno zejména v MS SQL

10 TYPICKÉ ÚLOHY A PROBLÉMY

11 Konkurenční přístup k datům I. Změny prováděné v databázi probíhají v transakcích Tyto transakce splňují tzv. ACID pravidla – Atomic – Consistent – Isolation – Durability Přístup k datům je interně řízen pomocí mechanismu zámků Implementace těchto pravidel v jednotlivých databázích není 100% shodné

12 Konkurenční přístup k datům II. Malé srovnání Oracle a MS SQL

13 Optimalizace výkonu - indexy Nástroj pro optimalizaci rychlosti přístupu k datům Databáze obvykle automaticky vytvoří index – Pod primárním klíčem – Pod alternativním klíčem Indexy pod cizími klíči – Vhodné téměř ve všech případech, kromě odkazů na číselníkové tabulky o několika málo záznamech – Je nutné definovat manuálně Databáze nabízejí specializované typy indexů kromě standardního B-Tree – např. clustered, bitmap, full-text

14 Historická data Jak řešit historická data v tabulkách? Je nutné začít již u datového modelu – Historické záznamy musí být identifikovatelné (např. datum vytvoření) – Musí být možné udělat konzistentní časový řez daty Možná řešení – Pravidelný přesun do historických tabulek – Nastavením historizačního flagu (vhodné u menších tabulek) – „Historické“ záznamy lze skrýt před BL pomocí pohledů Implementace partitioningu – Pomůže eliminovat potřebu historických tabulek – Nezachrání chybný návrh, stále je potřeba „partition key“ – Oracle nyní podporuje automatické vytváření partition

15 SQL TIPY

16 Databázové triggery Kdy ano? – DB scope – Pro vytváření speciálních auditních záznamů (autonomními transakcemi) Pro účely komplexní validace – Vylepšený check Proč jinde ne? – Skryté před vývojáři BL – Štěpí BL do více vrstev – Obtížně debugovatelné

17 Funkce ve „where“ klauzuli SQL Obecně jde o „špatný nápad“ – Nepředvídatelný počet provedení (závisí na prováděcím plánu). – Performance dopad – Může vést na skryté implicitní konverze datových typů – V N-vrstvé architektuře lze funkci obvykle vyhodnotit v BL Pokud přeci jen není vyhnutí – Funkce by měla být deterministická – Neprovádí změny stavu db

18 Výčty v IN klauzuly dotazu Jak řešit dlouhé výčty hodnot v IN operátoru? – Příklad: Select kódUC from tPráva where role in (role1, role2, role3, …, roleN) Nevýhody – Snížený výkon (každá varianta dotazu je originál) – Vede na velmi podobné dotazy (a tím pádem i hash kódy do SQL cache) – Dotaz je nutné pokaždé dynamicky skládat Možná řešení – Batch operace – Oracle podporuje předávání seznamů (polí) – Použití vnořeného dotazu může být efektivnější Select kódUC from tPráva where role in (select role from tPřiřazeníRolí where uživatel=uživ1)

19 Načtení hodnoty atributu do proměnné Oracle – Příkaz: select attr into var from table where podmínky Podmínce vyhovuje 0 záznamů: výjimka NO_DATA_FOUND Podmínce vyhovuje více než 1 záznam: výjimka TOO_MANY_ROWS MS SQL – Příkaz: select @var = attr from table where podmínky Podmínce vyhovuje 0 záznamů: vrátí hodnotu NULL Podmínce vyhovuje více než 1 záznam: vrátí hodnotu posledního záznamu! Počet nalezených záznamů nutné vyhodnocovat přes proměnnou @@ROWCOUNT ihned po provedení SQL dotazu. Jde o naprosto odlišné chování při stejné operaci!!!

20 SQL dotazy – filtrování a vyhledávání Co je špatně na tomto kódu? // načte hlášky z logu DataSet ds = execute(„select * from LOG_TABLE“) // vyfiltruje jen chybové hlášky return extractErrors(ds); Filtrujte a vyhledávejte výhradně na datové vrstvě – Ulehčíte paměti i procesoru

21 Taky nezapomeňte … Řazení dat pomocí „order by“ je ovlivněno regionálním nastavením databáze a session, která operaci provádí Oracle podporuje operátor „connect by“ pro procházení stromové struktury Dávkové zpracování v jedné transakci může trvat dlouho – V Oracle pouze držíte zámky (celkem levné) – V MS SQL držíte serverové zdroje, může dojít k eskalaci zámků a deadlockům Dynamický datový model (vytváření tabulek online) může být možným řešením, ale nejspíš narazíte na odpor DBA

22 INTEGRACE POMOCÍ DB

23 Integrace na databázové úrovni Základní principy – Oddělení konzumenta od interních datových struktur – Každý konzument má obvykle svoje vlastní db objekty tvořící rozhraní – Rozhraní používají pokud možno pouze základní datové typy – Rozhraní konzument by mělo být snadno odpojitelné Možné implementace – Pomocí databázových pohledů / snapshotů – S využitím speciálních tabulek – Za pomoci nativních prostředků databáze (např. Oracle Streams) Nutné vyřešit synchronizace přístupů k rozhraní – Čtení vs zápis (obvykle nebude transakční) – Lze implementovat specializovanou řídící tabulkou

24 Sdílená databáze Základní princip - přístup do „cizí“ DB pro data Přístup přes DB link (A) nebo dedikovaný data source (B) Dávková i online integrace Synchronní i asynchronní

25 Integrace na DB úrovni - příklad

26 Sdílená databáze – „online“ integrace „Online“ integrace – přístup na živá data – Volání uložené procedury/funkce – Přístup do „online“ tabulek Na co si dát pozor – Nutná definice formálního rozhraní pro integraci – Menší závislost na změnách vnitřních tabulek systému – DB zámky na živých datech mohou blokovat online zpracování – Řízení zátěže Jemné omezení: povoleny pouze konkrétní operace (přístup přes DB funkci) Hrubé omezení: profily,... Často „quick hack“ integrace – Nevyžaduje žádné složité budování infrastruktury – Problematický pattern z pohledu mj. škálovatelnosti a údržby … mnohde zakázané

27 Sdílená databáze – „offline“ integrace „Offline“ integrace – Data jsou připravena v dedikovaných tabulkách – Přenos dat (celé nebo části) do cílového systému nebo pouze dotazování nad daty – Použití Reporting - přímá podpora v reportovacích nástrojích (Cognos) Přenos dat do centralizovaného úložiště (ODS) Na co si dát pozor – Stejné jako u online integrace – Zamykání není většinou tak kritické

28 Q & A


Stáhnout ppt "Obecné praktiky práce s DB Lubomír Andrle"

Podobné prezentace


Reklamy Google