Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedlčany Menu: člen Svazu měst a obcí obyvatel, m n. m., řeka Vltava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedlčany Menu: člen Svazu měst a obcí obyvatel, m n. m., řeka Vltava"— Transkript prezentace:

1 Sedlčany Menu: člen Svazu měst a obcí obyvatel, m n. m., řeka Vltava Historie a památky Mapa Sedlčan Sedlčany jsou městem středního Povltaví, položené asi 60 km jižně od Prahy, na pravém břehu řeky Vltavy. Počátky města sahají až do 11. století Sedlčany byly vždy významným hospodářským a kulturním střediskem a je tomu tak i v současnosti, kdy zaznamenaly velký rozkvět. Tradiční hudební festival Sukovy Sedlčany, lidové slavnosti Rosa, rallyecrossové závody v Sedlčanské kotlině a další sportovní a kulturní akce přitahují každoročně tisíce návštěvníků. Malebné okolí si zachovává klasické rysy české krajiny bez zásahu průmyslových exhalací. Krásné lesy, okolní vodní plochy, idylické vesničky a zajímavé historické památky umožňují příjemné rekreační vyžití. Hotely, penziony, kempy, restaurace, obchody, banky a další dobře fungující služby v sedlčanské oblasti jsou zárukou spokojenosti turistů a návštěvníků po celý rok. Vztahy mezi radnicemi Muzeum Knihovna Hvězdárna Školy a učiliště CHKO Albertovy skály Pivovar Spolky na Sedlčansku Častoboř Region tour Co se bude dít??

2 Pohled do kostela sv. Martina
Historie a památky ve městě a okolí Kostel sv. Martina, náměstí Komenského, gotický ze 13. a 14. století, pseudogotická přístavba na severní straně v letech Hranolová věž se sdruženými románskými okny z r má jehlancovou střechu s cimbuřím. Okna s kružbou, raně gotický profilovaný trojlistě zakončený portál, ve svornících žeber v klenbě nad presbytářem znak Rožmberků a města. Kostel byl původně opevněný vysokou hradbou a bránou s padacím mostem.                                                                                                                       Kostel sv. Martina Pohled do kostela sv. Martina Zpět do menu Další památky

3 Mapa Sedlčan Zpět do menu

4 Partnerské vztahy mezi radnicemi
Rakousko - Gmünd SRN - Neunburg vorm Wald, Furth im Wald, Altötting Neunburg vorm Wald - účast města Sedlčan na realizaci projektu založení "Pracovní skupiny husitských měst" Francie - partnerství mezi městy Sedlčany - Taverny v květnu r podepsána Charta přátelství mezi městy Taverny a Sedlčany o podpoře všestranného rozvoje vztahů mezi obyvateli francouzského města Taverny a českého města Sedlčany. Podpisy Charty přátelství plynou ze skutečné snahy vyhovět potřebám a zájmům občanů obou měst i národů. Zpět do menu

5 Budova nového městského muzea
Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum v Sedlčanech bylo založeno roku 1894, v době příprav na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Základem jeho sbírek se staly předměty shromážděné právě pro tuto výstavu. Po celou dobu své existence mělo muzeum potíže s uložením a vystavováním sbírkových předmětů. Nedostatek vhodných prostor několikrát hrozil i úplnou likvidací muzea. K zásadnímu obratu došlo až na počátku 21. století, kdy nákladem města Sedlčan byla opravena historická budova staré radnice na náměstí T. G. Masaryka a v listopadu 2002 zde byla otevřena první část muzejní expozice (druhá část a 20. století, národopisné sbírky, pamětní síň J. Suka - bude zpřístupněna na jaře 2003). V muzeu jsou vystaveny bohaté nálezy z doby bronzové a železné, zvláště z keltského oppida na Hrazanech. Ze sbírky středověku vynikají bohatě zdobené gotické kachle, lebka s trepanačním otvorem, iluminované renesanční kancionály ze 16. století a cechovní pohřební štíty. Pozornost je též věnována životu a dílu Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Budova nového městského muzea Zpět do menu

6 Častoboř Rekreační chatová osada Častoboř leží na pravém břehu Vltavy v místech, kde tvoří mohutný vodní meandr na začátku jezerní vodní nádrže Slapy. Krajina se zde uchovala ve své čistotě, v malebné a romantické kráse, s rezervacemi podivuhodné flóry a s místy, kde tušíte starobylost původního osídlení a kroky dávné historie. Tudy proplouvaly vory na svých dávných trasách směrem ku Praze a právě v nedaleké osadě Sejcích nacházeli voraři v místním hostinci občerstvení před další plavnou. I když část břehů byla Slapským jezerem zatopena, původní a nejcennější skalní reliéf zůstal zachován. Podivuhodnou romantickou scenérii vytvářejí příkré Albertovi skály, z nichž je několik krásných výhledů na hluboké lesy a vlídné horizonty protkané poli a bohatými loukami. Původní přítoky Vltavy byly zvýšením hladiny přetvořeny v hluboké zálivy. Ústí potoka Mastník, které tvoří protáhlé hrdlo při vstupu do Vltavy, je lákavým místem pro rybolov. Také kdysi rozlehlý dvůr Častoboř zanikl zvýšením hladiny při napuštění Slapské přehrady, zůstala pouze přilehlá luka a pole, na kterých bylo vybudováno rekreační středisko. Krajině vévodí vrch Drbákov (490 m n.m), na kterém se nachází rezervace vzácných tisů. Tato krajina, přilehlá k toku Vltavy, nebyla dosud zasažena destrukcí průmyslu a její hodnota byla uchována v té inspirující podobě, kterou zde hledali a nacházeli skladatelé, malíři a básníci. Zdejší pobyt vám nabízí celou řadu rekreačních zážitků. Koupaliště na břehu vybízí nejen k odpočinkové rekreaci, ale i k provozování vodních sportů a míčovým hrám. Okolní krajina je protkána turistickými stezkami, které vás povedou k radostným objevům přírody plné překypující fantazie. Můžete houbařit, rybařit, šplhat na vrcholy skal, prozkoumávat stinná údolí, těšit se z bohaté fauny. Zpět do menu

7 Pivovar Vysoký Chlumec
Lobkowiczký pivovar byl založen pod hradem Vysoký Chlumec v roce 1466 a od té doby pokračuje v nepřerušené pivovarnické tradici výroby dobrého českého piva. Od roku 1992, kdy byl navrácen původním majitelům, byl pivovar modernizován a Lobkowiczké pivo nachází stále více příznivců jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Bylo také podáváno při schůzce sedmi středoevropských prezidentů v Litomyšli. Pivovar vyrábí světlé i tmavé 10%, 11% a 12% pivo, mahagonový ležák Démon (prodávaný i v lahvích s keramickými uzávěry) a 14 % Speciál - pivo pro zvláštní příležitosti.                                                Zpět do menu

8 Drbákov - Albertovy (Bílé) skály národní přírodní rezervace
Rezervace Drbákov - Albertovy skály zaujímá pravý bok kaňonu střední Vltavy mezi rekreačními středisky Oboz a Častoboř o rozloze 64,29 ha. Původním motivem k vyhlášení ochrany byl výskyt poměrně velkého počtu tisů na svazích Drbákova, později byla ochrana rozšířena i na sousední srázy Albertových skal vzhledem k bohatým xerotermním formacím, které je pokrývají. Území patří k nejbohatším a nejzachovalejším úsekům vltavského údolí, které zde dosahovalo přes 250 m relativní hloubky, neboť nad hladinou řeky ve výši 237 m se bezprostředně tyčí výrazný vrchol Drbákova s kótou 490 m. Úpatí svahů je dnes zatopeno vodami Slapské nádrže, jejíž průměrná hladina se nachází v 271 m, takže původní výška strání se snížila zhruba o 34 m. Nicméně i v současnosti zde reliéfová energie dosahuje jedné z nejvyšších hodnot ve středním Povltaví. Drbákov - Albertovy skály Vltava - Slapská přehrada - Smilovice Zpět do menu

9 Historie sedlčanské hvězdárny
Teprve na jaře 1962 byl pracovníky firmy Carl Zeiss Jena namontován dalekohled Zeiss-coudé 200/3000mm. Tento rok je považován za počátek zahájení činnosti hvězdárny, kdy první návštěvníci z řad veřejnosti mohli na vlastní oči přes dalekohled hvězdárny spatřit planety, mlhoviny, galaxie, hvězdokupy a jiné objekty noční oblohy a podívat se na povrch Měsíce a fotosféru Slunce.Počátek činnosti hvězdárny byl poznamenán rozpadem původního astronomického kroužku, ten zaniká Několik let nejistoty je vystřídáno znovuzrození astronomického kroužku a zpřístupnění hvězdárny veřejnosti. Po organizačním zařazení hvězdárny pod Kulrutní dům Sedlčany a pověření učitele Vladimíra Roškota vedením hvězdárny se obnovuje činnost kroužku, do kterého se vrátili B. Fiala, J. Macháček, V. Šustr z Votic a řady rozšířili F. Zeman ml., F. Lomoz a další. Kontakty V. Roškota se školní mládeží předurčily rozšíření zájmu o astronomii na mladé. Od roku 1970 začíná pracovat klub mladých astronomů. Mnozí z nových astronomů později po ukončení základní školy zakložili vlastní Ex Klub mladých astronomů, který pracoval až do roku Organizoval meteorické expedice, fotografické sledování sluneční činnosti, dny otevřených dveří. V té době měli největší zásluhu na probuzení zájmu o astronomi mezi mladými P. Jiroušek, předseda „exklubu“ a Z. Kolář, jehož aktivita fotografa a začínajícího novináře byla velkým přínosem pro život klubu a propagaci hvězdárny.V roce 1982 předává V. Roškot funkci vedoucího hvězdárny svému nástupci Františku Lomozovi, který s přispěním V. Chába, nejaktivnějšího člena volného sdružení amatérů astronomů při hvězdárně, provází návštěvníky hvězdárny zejména po noční obloze a historií hvězdárny.Hvězdárna byla a bude nedílnou součástí kulturního koloritu sedlčanské oblasti. Roční návštěvnost 800 až 1200 zájemců není vysoká, avšak za dobu existence hvězdárny se přibližně 40 tisíc lidí seznámilo s nejnovějšími poznatky z nejstaršího oboru lidské zvídavosti. Přišli, aby se svým zrakem dotkli toho, co je pro nás smrtelníky tak daleko v prostoru i čase a co nás stvořilo, aby se prostřednictvím našich očí mohlo na sebe podívat a prostřednictvím našeho rozumu se mohlo pochopit. Vesmír je mimo nás, pokud mu nerozumíme.Současné technické vybavení hvězdárny umožňuje sledovat zákryty hvězd Měsícem a planetkami, provádět fotometrická měření proměnných hvězd, nov a supernov, fotografovat objekty noční oblohy i samotného Slunce a Měsíce.Stávající volné sdružení amatérů astronomů při Lidové hvězdárně Josefa Sadila v Sedlčanech je v principu otevřené každému s hlubším zájmem o astronomii s možností využívat zařízení hvězdárny pro svůj ušlechtilý záměr.    Zpět do menu

10 V roce 1952 byla knihovna profesionalizována.
Historie městské knihovny v Sedlčanech Veřejná knihovna v Sedlčanech má více jak stoletou tradici. U Občanské záložny byl již před rokem 1882 uložen obnos 100 zlatých, určený pro její založení. V roce 1882 bylo povoleno ustanovení nového spolku s názvem "OBČANSKÁ BESEDA". Činnost tohoto spolku byla potvrzena slavnostním zahájením 29. května V srpnu předložil výbor Občanské besedy městskému úřadu žádost o vydání jistiny na 100 zl. s úroky, pro zřízení knihovny. Dnem 4. října 1896 začala městská knihovna ve správě Občanské besedy s pravidelným půjčováním knih veřejnosti. Knihovna byla umístěna v zasedací místnosti obecního zastupitelstva ve staré radnici, veřejná čítárna byla otevřena v hotelu U zlatého soudku. Veřejná čítárna měla velmi bohatý výběr časopisů a novin - 53 titulů. Podle zprávy statistického úřadu z roku 1897 bylo v knihovně 670 svazků a dochovaný seznam knih z roku 1904 vykazuje 813 svazků. Mezníkem ve vývoji československých veřejných knihoven, tedy i knihovny sedlčanské, bylo vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430 Sb. ze dne 22. července Na základě tohoto zákona byla v Sedlčanech 2. února 1920 zvolena knihovní rada. Od knihovny Občanské besedy převzala veřejná obecní knihovna 1 316 svazků. Městská knihovna byla v provozu pouze v zimním období. Pro zvýšený zájem obyvatelstva se v roce 1937 prodloužil její provoz, takže nepůjčovala pouze v letních měsících. V době okupace, kdy byly Sedlčany vystěhovány, neboť byly zařazeny do vojenského pásma, zůstala knihovna na místě (jako jediná na celém území cvičiště) a sloužila zbylým českým obyvatelům města i okolí. V té době sehrála knihovna důležitou roli v kulturním i společenském životě. Knihovna se v průběhu své působnosti několikráte stěhovala a v různých etapách historie našeho národa se svými knihovnickými službami zapisovala do vědomí občanů města i sedlčanského regionu. V roce 1952 byla knihovna profesionalizována. V roce 1962 získala vhodné umístění v budově děkanství, kam bylo v roce 1972 přestěhováno také dětské oddělení. V roce 1974 byly knihovně přiděleny další 2 místnosti, kde bylo zřízeno knihovnické středisko. V této budově byla knihovna umístěna do O dva měsíce později byla otevřena v ulici Kpt. Jaroše, kde získala větší a modernější prostory. Zpět do menu

11 Sedlčany na region tour
Prezentace Sdružení obcí Sedlčanska proběhla tak jako v loňském roce v rámci expozice Střední Čechy. Byla zaměřena na Znovunalezené krásy Sedlčanska. Dominantou stánku byla dřevěná stavba loveckého altánu, ve kterém studenti GOA v mysliveckých uniformách točili Lobkowiczké pivo, nabízeli ochutnávku výrobků z Povltavských mlékáren a.s. a Řeznictví uzenářství - Jaromíra Dvořáka z Příčov. Dalším prvkem byla velká černobílá fotografie Husovy kazatelny z počátku 20. století, doplněná o menší fotografie z kolekce Čeňka Habarta z jednotlivých obcí, které pro expozici připravilo studio 3P (Jarmila Steckerová). Stánek byl doplněn vyřezávaným nábytkem a dřevěnou konstrukcí. Krásnými doplňky byly předměty zapůjčené (především historické kolo) od ředitele Městského muzea v Sedlčanech pana Davida Hrocha. Nedílnou součástí byl propagační materiál (brožura Sdružení obcí Sedlčanska, kalendář na rok 2003, turistické mapy, letáčky o možnostech ubytování atd.). Obdivovaná a velice žádaná byla keramika z dílny Jury Vanyi a perníčky z perníkářské dílny z Počepic. Zpět do menu

12 Další památky Kamenný kříž s letopočtem 1728, nám. Komenského, označuje místo, kde jsou dle pověsti uloženy pozůstatky padlých husitů. Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Církvička), na sev. okraji města, barokní stavba z let , uvnitř obraz Madony ze 17. století a dřevěný epitaf z r Děkanství, nám. Komenského, barokní z poloviny 18. století s rizalitem, dnes sídlo Městské knihovny v Sedlčanech. Radnice, nám. T. G. Masaryka, postavena r podle plánů architekta J. Heindla v novorenesančním slohu, vyzdobena A. Häuslerem. Morový sloup na náměstí, socha Neposkvrněného početí Panny Marie od Bernarda Spinettiho z r. 1773, kamenná balustráda z r a sochy sv. Anny a sv. Josefa z r Sousoší Lidé bez domova, Sukovo náměstí, národní umělec Břetislav Benda (1978) připomíná tragickou dobu vystěhování Sedlčanska za nacistické okupace. Památník míru a svobody, Novoměstské náměstí, Břetislav Benda (1968), věnovaný padlým ve světových válkách. Pamětní deska padlým ve světové válce na sedlčanské radnici. Pomník Josefa Suka v parku před kulturním domem, dílo od V. Bejčka. Pamětní deska Josefa Suka od Břetislava Bendy ve vestibulu Kulturního domu J.Suka. Renesanční iluminované kancionály sedlčanského literátského bratrstva z r a z let , s obrazovými iniciálami a celostránkovými historicko-mytologickými výjevy, jsou dnes uloženy na Městském úřadu v Sedlčanech. Jedním z nejznámějších kancionálů je tzv. Krčínův z konce 16. století, kdy se Jakub Krčín stal majitelem Sedlčan a vybudoval své sídlo - vodní tvrz - v Křepenicích. Zámek Červený Hrádek, 1 km jihovýchodně od Sedlčan, původně vodní tvrz, v 19. století novogoticky přestavěn, naposledy J. Kotěrou Zpět

13 Renesanční iluminované kancionály
Krčínův kancionál z konce 16. století Zpět

14 ??? Školy a učiliště v Sedlčanech Zpět do menu
I. Základní škola adresa: Primářa Kareše 68, Sedlčany ředitel: Mgr. Libor Novotný II. Základní škola - škola Propojení adresa: Příkrá 67, Sedlčany ředitel: PaedDr. Jaroslav Nádvorník Gymnázium a Obchodní akademie Střední odborné učiliště a učiliště adresa: Petra Bezruče 364 ředitel: Ing. Jiří Janů Soukromé SOU a OU Sedlčany O.P.S. adresa: Červený Hrádek 763, Sedlčany ředitel: Mgr. Josef Nádvorník Zvláštní škola adresa: Konečná 1090, Sedlčany ředitel: Mgr. Pavel Pína Základní umělecká škola Sedlčany ředitelka: Vladimíra Severová ??? Zpět do menu

15 Co se bude dít?? XXXIX. Sukovy Sedlčany Mezinárodní hudební festival Mistrovství Evropy - rallycross 14., Pochod Praha - Prčice květen Dechové koncerty květnové a červnové neděle Pohádkový les Městské slavnosti ROSA 6. a 7. června Mistrovství FIA - zóny Střední Evropa Lobkowiczký letní festival Sedlčanská pouť srpen 2003 Mistrovství světa v kvadriatlonu srpen 2003 Zpět do menu

16 Spolky na Sedlčansku Klub mladých Sedlčany Mateřské centrum Petrklíč Český Rybářský Svaz Sedlčany Český Zahrádkářský Svaz Sedlčany Český Svaz Chovatelů ZO Sedlčany Myslivecké Sdružení Sedlčany Autoklub RAC SK Pegas TJ Tatran Sedlčany Tělocvičná Jednota Sokol Sedlčany Sport Klub Sedlčany Spolek Přátel Taverny Spolek Divadelních Ochotníků Dětský Pěvecký Sbor Zábojáček Český Junák Svaz Skautů A Skautek Fotoklub Sedlčany Římskokatolická Farnost Klub Velká Kobra Sedlčany Jezdecký klub Dražka Sportovní areál Taverny je umístěn pod přehradou v Sedlčanech (viz. foto). Zpět do menu


Stáhnout ppt "Sedlčany Menu: člen Svazu měst a obcí obyvatel, m n. m., řeka Vltava"

Podobné prezentace


Reklamy Google