Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“"— Transkript prezentace:

1 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ in wenigen Schritten Program podpory odborných praxí krok za krokem Iva Tesařová & Lisa Minet 26. – 30.03.2014, Berlin

2 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Inhalt 1. Planung 2. Vorbereitung der Teilnehmer/-innen 3. Praktikum 4. Nachbereitung Obsah 1. Plánování 2. Příprava účastníků 3. Praxe 4. Po praxi

3 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Vermittlung einer Partnereinrichtung • Online Datenbank www.tandem-info.net/partner • Kontaktseminare von Tandem z.B. Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im schulischen Bereich, 7. – 9. November 2014 • z.B. Pädagogischer Austauschdienst http://www.kmk- pad.org/datenbank- schulpartnerschaften/ http://www.kmk- pad.org/datenbank- schulpartnerschaften/ Zprostředkování partnerské organizace • online databáze www.tandem-info.net/partner • kontaktní semináře Tandemu např. Česko-německá spolupráce ve školské oblasti, 7.– 9. listopadu 2014 • kontaktní semináře (NAEP) www.naep.cz 1. Planung 1. Plánování

4 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem 1. Planung 1. Plánování Partnerdatendank Kontaktní databáze

5 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem • Branche • Kenntnisstand / Fähigkeiten • Gewünschte Arbeitsbereiche • Arbeitsplatz und -zeit • gleicher Arbeitsplatz? • Arbeitsaufgaben • Ansprechpartner im Betrieb klären • Termin • Schulferien beachten • Abschlussprüfungen • Programm erstellen • obor • znalosti/dovednosti • požadované prac. oblasti • pracoviště a pracovní doba • stejné pracoviště? • pracovní úkoly • kontaktní osoba v podniku • termín • prázdniny • maturity, záv. zkoušky • sestavit program 1. Planung 1. Plánování Absprachen m. Partner Domluva s partnerem

6 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Finanzierung des Programms • Antragstellung über Tandem • Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds • Nationale Agentur Bildung für Europa, EU-Programm Leonardo da Vinci und ab 2014 Erasmus+: KA1, Gruppe VET Financování programu • podávání žádostí přes Tandem • Česko-německý fond budoucnosti • Dům zahraničních spolupráce, program Erasmus+:KA1, skupina VET 1. Planung 1. Plánování

7 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Finanzierung ZUFO • Gastgeberprinzip • Pauschale für Unterbringung, Verpflegung, ÖPNV, Zuschuss für Administrative • Versicherung, Sprachanimation • evtl. Taschengeld Financování ČNFB • hostitelský princip • paušální sumy na ubytování, stravu, MHD a příspěvek na administrativu • pojištění, jazyková animace • popř. kapesné 1. Planung 1. Plánování

8 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Finanzierung Erasmus+ • Entsendeprinzip • Aufenthaltsstipendium (Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, ÖPNV) - direkt an die TN • Versicherung • Sprachanimation und interkulturelle Einführung Financování Erasmus+ • vysílající princip • příspěvek na pobyt (ubytování, strava, MHD) • cesta tam a zpět /od 100km/ • pojištění • odborná, jazyková, kulturní a interkulturní příprava (jazyková animace) 1. Planung 1. Plánování

9 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Was kann noch gefördert werden? • Begleitperson ZuFo: 300 € / 3 Woche Erasmus+: 200 € (Begleitung von Benachteiligten höher) Možnosti další finanční podpory • doprovodná osoba ČNFB: 5.200 Kč / 3 týdny Erasmus+: dle výše grantu (doprovod nezletilých a znevýhodněných účastníků) 1. Planung 1. Plánování

10 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Aufgaben entsendender Einrichtung (ZUFO) • Auswahl d. Praktikant/-innen • Unterstützung d. Praktikant/- innen (CV, Formular B2) • Formular für Begleitperson • Unterlage an Partner rechtzeitig verschicken • europass Mobilität beantr. • Berichte der Teilnehmer/ -innen und der Einrichtungen nach Beendigung Praktikums Úkoly vysílající instituce (ČNFB) • výběr praktikantů • podpora praktikantů (životopis, formulář B2) • formulář pro doprovodnou osobu • včasné zaslání podkladů partnerovi • zažádat o Europass-mobility • zpráva praktikantů a školy po skončení praxe 1. Planung 1. Plánování

11 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Aufgaben aufnehmender Einrichtung (ZUFO) • Versand Dokum. an Tandem • Kommunikation mit Tandem • Suche nach Einsatzstellen • Unterkunft und Verpflegung • Vorbereitungstage • evtl. Taschengeld • Hilfe m. Europass Mobilität • Verantwortung für Praktikum Úkoly přijímající instituce (ČNFB) • zaslání dokumentů Tandemu • komunikace s Tandemem • vyhledání pracoviště • zajištění ubytování a stravy • přípravný seminář • příp. kapesné • pomoc s Europassem-mobil. • zodpovědnost za praxi 1. Planung 1. Plánování

12 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Aufgaben entsendender Einrichtung I (ERASMUS+) • Versand der Dokumentation an Tandem • Kommunikation mit Tandem • Auswahl d. Praktikant/-innen • Vorbereitung (fachlich, sprachlich, kulturell und interkulturell) • Versicherung Úkoly vysílající instituce I (ERASMUS+) • zaslání dokumentů Tandemu • komunikace s Tandemem • výběr praktikantů • příprava (odborná, jazyková, kulturní a interkulturní) • pojištění 1. Planung 1. Plánování

13 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Aufgaben entsendende Einrichtung II (ERASMUS+) • Berichte der Teilnehmer/ -innen und der Einrichtungen • Abrechnung • europass Mobilität beantragen • Verantwortung für Praktikum Úkoly vysílající instituce II (ERASMUS+) • zprávy účastníků a školy • vyúčtování • požádat o Europass-mobilita • zodpovědnost za praxi 1. Planung 1. Plánování

14 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Aufgaben aufnehmender Einrichtung (ERASMUS+) • Suche nach Einsatzstellen • Vorbereitungsprogramm der Praktikant/-innen • Unterkunft und Verpflegung • Kontaktperson für die Praktikant/-innen • Hilfe m. Abrechnung • Hilfe mit europass-Mobilität Úkoly přijímající instituce (ERASMUS+) • vyhledání pracoviště • zajištění ubytování a stravy • kontaktní osoba pro praktikanty • pomoc s vyúčtováním • pomoc s Europassem- mobility 1. Planung 1. Plánování

15 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem 2. Vorbereitung 2. Příprava der Teilnehmer/-innenúčastníků Praktikant ?

16 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Was bringt Praktikum I • neue Ideen und Impulse • Vergleichsmöglichkeiten der eigenen Arbeit / Ausbildung mit Nachbarland • Erfahrungs- und Wissensaustausch • Perspektivenwechsel Přínosy praxe I • nové nápady a impulzy • srovnání vlastní práce/vzdělání se sousední zemí • výměna zkušeností a vědomostí • změna perspektivy 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

17 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Was bringt Praktikum II • Erweiterung von interkultureller Kompetenz • Erweiterung von Zusatz- oder Schlüsselqualifikationen (Flexibilität, Selbständigkeit) • Sprachkenntnisse • neue Freunde / Bekannte im Nachbarland Přínosy praxe II • rozvoj interkulturní kompetence • rozvoj klíčových kompetencí (flexibilita, samostatnost) • jazykové znalosti • noví přátelé a známí v sousední zemi 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

18 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Im Nachbarland • fremdsprachiges Arbeitsumfeld • neue Räumlichkeiten, Tagesablauf und Aktivitäten • andere Arbeitsmethoden und andere Umsetzung • andere Regeln • andere Ausbildungsinhalte / -schwerpunkte V sousední zemi • cizojazyčné prostředí • jiné aktivity, prostředí a režim dne • jiné pracovní metody a jejich použití • jiná pravidla • jiný obsah vzdělání a jeho zaměření 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

19 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Herangehensweise • Offenheit für neue Erfahrungen • Flexibilität • Improvisationstalent (Kommunikation mit Händen und Füßen) Přístup • být přístupná novým zkušenostem • být flexibilní • improvizovat (domlouvat se rukama nohama) 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

20 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Am Arbeitsplatz • nachfragen • bei Problemen Kontakt- oder Begleitperson/-en ansprechen • in der Sprachanimation gelernte Begriffe verwenden Na pracovišti • ptát se • oslovit kontaktní nebo doprovodnou osobu, nastanou-li problémy • používat slovíčka z jazykové animace 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

21 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Tipps für Praktikanten • Eindrücke festhalten (Tagebuch, Fotos, Notizen) • über Eindrücke mit Mitpraktikant/-innen sprechen • Austausch für sich selbst evaluieren (Was habe ich gelernt? Was bringt mir das für meine Ausbildung/Arbeit?) • Schule: Fotografieren und Presseartikel sammeln (in Kopie an Tandem) Tipy pro praktikanty • zachytit své dojmy (deník, fotky, zápisky) • mluvit o nich s ostatními praktikanty • hodnotit praxi sám pro sebe (Co jsem se naučil? Co mi to přineslo pro moje vzdělání nebo práci?) • škola: fotodokumentace a zajištění článků z tisku (Tandemu jejich kopie) 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

22 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Empfohlene Infomappe 1. Allgemeine Infos • Rechte und Pflichten (Finanzierung, ÖPNV, Unterkunft / Verpflegung, Arbeitszeit, Ansprechpartner) • Infos über Praktikumsbericht • Infos über europass Mobil. • Infos über Vertrag • Infos über Sprachanimation und interkult. Vorbereitung • Tages- und Wochenablauf Doporučená info. složka 1. Obecné informace • práva a povinnosti (finanční podpora, MHD, ubytování, strava, pracovní doba, kontaktní osoba) • informace o zprávě z praxe • informace o Europassu-mob. • informace o smlouvě • informace o jazykové animaci a další přípravě • program praxe i režim dne 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

23 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Infomappe 2. Land und Leute • touristische Informationen • Stadtplan • Nahverkehr / Anbindungen • Freizeitangebote in der Region und Orientierung in den vor Ort üblichen Preisen Informační složka 2. Informace o místě • turistické informace • mapka města • místní doprava • nápady pro volný čas + obvyklé ceny 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

24 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Infomappe Aufnehm. Einrichtung • Was ist das für eine Organisation? • Sprechzeiten / Öffnungszeiten der Organisation • zuständige Person + Telefon (evtl. von Vertreter/-in) Informační složka Přijímající organizace • Jaká je to organizace? • pracovní/otevírací doba organizace • kontaktní osoba + telefon, příp. její zástupce 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

25 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Infomappe Einsatzstelle • Um welches Unternehmen / welche Organisation geht es? • Ansprechpartner + Telefon • Regeln im Haus/Unternehmen (!) • Sicherheitshinweise Informační složka Pracoviště • Jaká je to firma? • kontaktní osoba + telefon • pravidla • BOZP 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

26 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Vor dem Praktikum • erster Sprachkontakt • Landeskunde (Hauptstadt, Währung, Sehenswürdigkeiten • interkulturelles Lernen • Vorurteile, Ängste • Arbeitsaufträge (Referate, Pexmory basteln…) • Vorbereitung darf nicht während des Regelunterrichts erfolgen Před praxí • první kontakt s cizím jazykem • reálie (hl. město, měna, pamětihodnosti) • interkulturní příprava • předsudky a strach • úkoly (referáty, vytvořit pexeso) • příprava před stáží v rámci Erasmus+ nesmí probíhat během vyučování 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

27 Das deutsch-tschechische Jugendportal Česko-německý portál pro mládež.

28

29 • ist ein Projekt von Tandem • wird im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes von drei Freiwilligen betreut • ist ein Informationsportal für deutsche und tschechische Jugendliche • je projekt Tandemu • starají se o něj v rámci Evropské dobrovolné služby tři dobrovolníci • je informačním portálem pro české a německé mladé lidi

30 Für wen ist ? Komu je určeno ?

31 Was findest du auf Co se dozvíš na ? Tschechisch Reisen Studium Freiwillig Begegnungen Workshops Seminare Praktika / Jobs Němčina Cestování Studium Dobrovolnictví Setkávání Workshopy Semináře Praktika / Práce

32 Social Media Mitsprechen! Mluvte do toho!

33 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Treffen mit Absolventen • Austausch von Informationen • Austausch von Fotos, Videos • evtl. Kurzreferate über bereits absolvierte Praktika Setkání s dřívějšími praktikanty • zprostředkování informací • shlédnutí fotek, videa • příp. referáty o absolvované praxi 2. Vorbereitung TN 2. Příprava účastníků

34 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Sprachanimation und interkult. Vorbereitung • Praktika über ZUFO und ERASMUS+ Tandem Regensburg:  vor Ort  1. – 2. Tag des Praktikums • Praktika über Erasmus+ Tandem Pilsen:  voraussichtlich vor Ort  2 Tage Jazyková animace a interkulturní příprava • praxe ČNFB a ERASMUS+Tandem Regensburg:  v místě praxe  1. – 2. den praxe • praxe ERASMUS+ Tandem Plzeň:  pravděpodobně v místě praxe  2 dny 3. Praktikum 3. Praxe

35 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Sprachanimation Grundcharakteristik • Vermittlung der deutschen oder tschechischen Sprache und Kultur • erster Kontakt mit Sprache und neuem Kulturumfeld • Abbau von Hemmungen bei der aktiven Sprachverwendung • Auffrischung von erworbenen Sprachkenntnissen • kein systematischer Sprachunterricht Jazyková animace Zákl. charakteristika • zprostředkování německého nebo českého jazyka a kultury • důraz na první kontakt s cizím jazykem a neznámým kulturním prostředím • odbourávání zábran při aktivním užívání jazyka • nenásilná aktivizace dříve osvojených jaz. dovedností • nejedná se o systematickou výuku 3. Praktikum 3. Praxe

36 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Sprachanimation Aufgaben und Ziele • Interesse für Sprache und Land wecken • Aufbau einer gemeinsamen Basis für die Kommunikation • Vorbehalte gegenüber dem/der fremden Partner/-in sowie der Sprache abbauen • Erfolgserlebnisse mit der Fremdsprache vermitteln • kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede vermitteln Jazyková animace Úkoly a cíle • vzbudit zájem o kulturu a jazyk • podpořit vybudování společné komunikační báze • odbourat předsudky vůči partnerovi a výhrady vůči jazyku • zprostředkovat pocity úspěchu při komunikaci v cizím jazyce • zprostředkovat základní kulturní shody a rozdíly 3. Praktikum 3. Praxe

37 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Begleitperson • Anwesenheit während des ganzen Praktikums • stets erreichbar! • persönliche und fachliche Unterstützung der TN, pädagogische Aufsicht • Dokum. der Fortschritte • Problemlöser • Förderung möglich • Austausch möglich Doprovodná osoba • přítomna celou praxi • dosažitelná! • osobní a odborná podpora účastníků, pedagogický dozor • dokumentuje pokroky • řeší problémy • možná finanční podpora • možné střídání 3. Praktikum 3. Praxe

38 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Tagebuch • nützlich für Abschlussberichte • Erinnerung • Information für neue Praktikant/-innen • als Medienprojekt (Kurzfilm, Onlinetagebuch)  Nachbereitung Deník • užitečné pro závěr. Zprávy • upomínka • informace pro nové praktikanty • jako projekt (krátký film, deník on-line)  vyhodnocení praxe 3. Praktikum 3. Praxe

39 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Arbeitsplatz und Aufgaben • während der Vorbereitungstage ein Betriebsbesuch • Sicherheitsanweisungen geben (Dolmetscher?) • was muss mitgebracht werden? (Werkzeug, Kleidung) Pracoviště a úkoly • návštěva pracoviště během přípravné návštěvy • informovat o BOZP (tlumočení?) • co je třeba vzít s sebou? (nářadí, oblečení) 3. Praktikum 3. Praxe

40 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Programm • Arbeitsanteil und Fachbezug im Vordergrund - pro Woche 5 Arbeitstage • kein Unterricht, sondern praktische Tätigkeit • Fachexkursionen möglich, Messe- oder Betriebsbesuch • 2 restliche Tage können frei gestaltet werden (Ausflüge…) • !!! An- und Abreisetag werden zum Praktikum gezählt Program • pracovní náplň a odborná složka nejdůležitější - 5 pracovních dnů v týdnu • žádné vyučování, ale praktické činnosti • možnost odborných exkurzí, návštěva podniků, atd. • zbylé 2 dny je možné strávit dle vlastní volby (výlety…) • !!! den příjezdu a odjezdu se započítávají do doby praxe 3. Praktikum 3. Praxe

41 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Berichte u. Evaluation • Berichte der Einrichtung und Teilnehmerberichte an Tandem • gesonderte Evaluation in der Schule empfehlenswert (was hat gut/nicht geklappt, was könnte man besser machen) • Tandem Pilsen: Evaluationsseminare • evtl. Gestaltung eines Fotobuchs, einer Collage, eines Kurzfilms (Rückblick) Zprávy a vyhodnocení • zpráva školy a účastníků Tandemu • doporučuje se další evaluace ve škole (co se (ne)povedlo, co se dalo udělat lépe) • Tandem Plzeň: evaluační semináře v rámci ERASMUS+ • příp. vytvoření fotoalba/fotoknihy, koláže, krátkých filmů (rekapitulace) 4. Nachbereitung 4. Po praxi

42 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Europass und Abrechnung • Einrichtungen / Schulen beantragen europass Mobilität für Teilnehmer/-innen • www.europass-info.dewww.europass-info.de • darin vermerkt: Einsatzstelle, genaue Aufgaben • Abrechnung Europass a vyúčtování • škola zažádá o Europass- mobility pro účastníky • www.europass.czwww.europass.cz • uvedení pracoviště, přesných a konkrétních úkolů • vyúčtování 4. Nachbereitung 4. Po praxi

43 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Vernetzung • Absolvententreffen mit neuen Praktikanten/-innen • Treffen mit Kolleg/-innen aus dem Nachbarland • Rückbegegnung • … Navázání kontaktů • setkání absolventů praxe s novými praktikanty • setkání s kolegy ze sousední země • reciproční výměna • … 4. Nachbereitung 4. Po praxi

44 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Danke! Děkujeme!

45 Schritt für Schritt zum Praktikum - Praxe krok za krokem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Riegrova 17, CZ-306 14 Plzeň Tel.: +420 377 634 755, Fax: +420 377 634 752 tandem@tandem.adam.cz tandem@tandem.adam.cz Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Maximilianstr. 7, D-93047 Regensburg Tel.: +49/ (0)941/ 58 55 70, Fax: +49/ (0)941/ 58 55 722 tandem@tandem-org.de tandem@tandem-org.de www.tandem-info.net


Stáhnout ppt "Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“"

Podobné prezentace


Reklamy Google