Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Athény (Αττική) ΑΘΕ ATHÉNY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Athény (Αττική) ΑΘΕ ATHÉNY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."— Transkript prezentace:

1 Athény (Αττική) ΑΘΕ ATHÉNY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Nejvýznamnější řecká polis Zabírala území poloostrova Attika Stát byl řízen původně aristokracií X postupně rostla úloha sedláků a řemeslníků na správě města a spolurozhodování o politických záležitostech. První zákoník – DRAKÓN 621 př. n. l. - tvrdé tresty za provinění - drakonický trest = nepřiměřeně krutý“ „drakonický trest = nepřiměřeně krutý“ 594/593 př. n. l. SOLÓNOVA ÚSTAVA společenská a správní reforma DEMOKRACIE Právo: „volit a být volen“

3 nejvyšší třída medimnů nejvyšší třída (pentakosiomedimnoi), do které patřili lidé dosahující výnosu 500 medimnů (tj. asi 25 tisíc litrů) plodin, její příslušníci se mohli stát nejvyššími úředníky druhá třída druhá třída (hippeis), výnos 300 medimnů, příslušníkům této třídy byly dostupné všechny vysoké úřady kromě úřadu pokladníka třetí třída třetí třída (zeugítai), výnos 200 medimnů, pocházeli z ní nižší úředníci čtvrtá třída búlé čtvrtá třída (thétes), bez omezení majetku, každý muž této třídy starší 30 let se mohl stát členem búlé „Rady pěti set“, která kontrolovala činnost úřadů a schvalovala zákony VlastníciJezdciPěšáci Dělníci Veslaři

4 Válečná loď Athénská pěchota

5 EKKLÉSIÁ (svobodní muži) 10 STRATÉG Ů BÚLÉ Rada 400/500 HELIAIA (lidový soud) 9 99ARCHONTŮARCHONTŮ99ARCHONTŮARCHONTŮ EPONYMOSBASILEOSPOLÉMARCHOS 6 THESMOTHETŮ AREOPÁG VOLBY LOS

6 • AREOPÁG • AREOPÁG = aristokratická rada, jejímiž doživotními členy byli archonti; měl kompetenci správní i soudní, později byl ve své pravomoci omezen, nakonec soudil pouze hrdelní zločiny • EPONYMOS • EPONYMOS = první z devíti archontů, podle něhož byl pojmenován běžný rok • BASILEOS • BASILEOS = král, v Athénách vedoucí státní správy POLÉMARCHOS • POLÉMARCHOS = velitel armády • STRATÉGOS • STRATÉGOS = generálové

7 Ostrakismus* byl zaveden v athénské ústavě v roce 510 př. n. l. Spočíval v hlasování občanů pomocí hliněných střepů (řecky ostrakon, ὄ στρακον) o tom, je-li někdo z nich nepřítelem státu. Každý rok, zhruba v našem měsíci lednu, lidové shromáždění rozhodovalo o tom, zda je pro daný rok potřeba hlasování o vypovězení pořádat. Byla-li odpověď kladná, uskutečnilo se hlasování v některém z následujících dnů. Lidové shromáždění hlasovalo tím způsobem, že každý z účastníků napsal na hliněný střep – levný dobový psací materiál – jméno člověka, který dle jeho mínění představuje největší nebezpečí pro obec. Shromáždilo-li se více než 6 000 hlasujících, pak ten, jehož jméno bylo na střepech zmíněno nejčastěji, byl automaticky vypovězen na 10 let z Athén. Do domovského města se po tuto dobu nesměl pod hrozbou smrti vrátit. Dotyčný však nebyl nijak poškozen na majetku, nic mu nebránilo sehnat si prostředníka, který by tyto záležitosti po dobu jeho nepřítomnosti spravoval. Ostrakismus, původně ustavený jako ochrana proti nastolení tyranie, byl hojně využíván v politickém boji, kdy dopadal i na schopné a ambiciózní politiky. Docházelo i k případům, že ostrakizovanému byl zvláštním výnosem povolen předčasný návrat. Kupříkladu v době hrozícího perského vpádu roku 480 př. n. l. byl z vyhnanství předčasně povolán osvědčený vojevůdce Aristeidés.. Stoupenci aristokracie jej považovali za obskurní zvyk, který vydává nadané a výjimečné lidi zvůli lůzy. V řecké historii se k němu vázala řada anekdot. k Aristeidovi, který byl právě navržen k ostrakismu, přistoupil jistý občan a požádal ho, aby mu napsal na ostrakon jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí. Aristeidés se ho optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés“? Jedna z nich vypráví, jak k Aristeidovi, který byl právě navržen k ostrakismu, přistoupil jistý občan a požádal ho, aby mu napsal na ostrakon jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí. Aristeidés se ho optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés“? Občan odpověděl: „Vůbec ho neznám, ale je mi protivné, jak ho všude nazývají spravedlivým“. Aristeidés pak beze slova napsal své jméno na jeho ostrakon. •http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrakismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrakismus

8 Chrám na athénské Akropoli – PARTHENÓN

9 Pallas Athéna patronka města V řecké mytologii dcera nejvyššího boha Dia. Je to bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. V pozdějších dobách byla ztotožňována se svým římským protějškem Minervou.

10 Vysvětli s pomocí obrázkové nápovědy, co znamená rčení „nosit sovy do Athén“. Drachmé glaukai Najdi na internetu, co toto slovní spojení v řečtině znamená. ?

11 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esc_cuc.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greece-satellite-map.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Solon.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoplites.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/AGMA_Ostrakon_Cimon.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/ParthenonRekonstruktion.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athena_Parthenos_Harpers.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Akropolis_by_Leo_von_Klenze.jpg http://karenswhimsy.com/public-domain-images/anatomy-of-the-hand/anatomy-of-the-hand-5.shtm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetradrachm_Athens_450_reverse_CdM_Paris.jpg Prameny: Dostupné z www: Literatura: BITTNER, V. - RICHTER, E.: Geschichte und Geschehen Band1. 1. vydání Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1995. ISBN 3-12- 410110-3. FREYH, R. - VOLKMER, J. - HUG, W. - RUMPF, E.: Menschen in ihrer Zeit 1 Im Altertum und früher Mittelalter. 1. vydání. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1970. RULF, J. - VÁLKOVÁ, V.: Dějepis pro 6.ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia. 1. vydání. Praha: SPN,2001. ISBN 80-85937-59-X. ŠTĚPÁNKOVÁ, A. - SLEPIČKA, P.: Odmaturuj z dějepisu 1. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-059-4.


Stáhnout ppt "Athény (Αττική) ΑΘΕ ATHÉNY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."

Podobné prezentace


Reklamy Google