Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH - CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU MUDR. ZUZANA FRIEDMANNOVÁ OKZP VZP ČR – ODDĚLENÍ SMLUVNÍ POLITIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH - CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU MUDR. ZUZANA FRIEDMANNOVÁ OKZP VZP ČR – ODDĚLENÍ SMLUVNÍ POLITIKY."— Transkript prezentace:

1 PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH - CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU MUDR. ZUZANA FRIEDMANNOVÁ OKZP VZP ČR – ODDĚLENÍ SMLUVNÍ POLITIKY

2 ZÁKLADNÍ TÉMATA •Co předcházelo •Vznik center •Struktura center •Mechanizmus úhrady •Diagnostické skupiny •ATC skupiny •Náklady a jejich vývoj •Závěrečné zhodnocení 2

3 Centrální nákup •Biologická léčba pro revmatologii •Orfan dr. pro některé metabolické vady •2001 - nákladná terapie byla v onkocentrech poskytována za striktních omezení. •První byl léčivý přípravek Herceptin- původně pro 4 a posléze pro 10 pracovišť v ČR. • 2002 - v léčbě 34 RČ. Roční náklady - 29 milionů Kč. • V roce 2005 ještě platilo omezení 60pac/rok. Nákladná léčiva „X“ do roku 2006 schvaloval RL – přímá regulace.

4 VZNIK CENTER SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU •Od 1. 8. 2006 - zlom - centra se ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU Vyhláška MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb. v číselníku HVLP uvedeno omezení P s formulací – léčivý přípravek předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku…. •Léčiva rozdělena do určitých logických celků – diag. skupin •Sestavena Zvláštní smlouva, nyní uzavřena na 5 let a k ní se uzavírají úhradové dodatky na diagnostické resp. ATC skupiny •Mechanismus úhrady pro jednotlivé dg. resp. ATC •Zvýhodněný úhradový mechanizmus nad rámec standardní úhrady pro sjednané počty pacientů •Od ledna 2008 má vstup nových léčiv v rukou SÚKL 4

5 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE •52 zdravotnických zařízení •41 dg. skupin •99 ATC skupin •8 ATC skupin v roce 2006 zařazeno Pojišťovnou nad rámec vyhlášky s cílem dát ZZ možnost vytvořit si referenční objemy. Jednalo o: antimykotika v hematoonkologii - 300 pac/rok – s.ú. od 1.1.2010 inhibitory aromatasy pro onkologii – 5500pac/rok - s.ú. od 1.1.2009 •Zavedena Evidence Nákladných Pojištěnců ( ENP) 5

6 MECHANIZMY ÚHRADY Úhrada na pacientoměsíc Aplikace Výkon Rozpočet ZULP- hrazeny výkonově RP - vyjmuty z regulace Pro sjednané počty úhrada nad rámec standardních úhrad. Mimo tento rámec mohou být pacienti léčeni v rámci standardního úhradového mechanizmu. Pokud by se ZZ dostalo díky centrové péči do regulace - překročilo horní hranici risk koridoru – je VZP připravena jednat o event. zohlednění. 6

7 FABRYHO CHOROBA,GAUCHEROVA CHOROBA Fabryho choroba A16AB03 Replagal A16AB04 Fabrazyme VFN Praha – 24 pacientů, Náklady kolem 100 mil. Kč Gaucherova choroba A16AB02 Cerezyme – A16AX06 Zavesca VFN Praha - 29 pacientů Náklady kolem 90 mil.Kč V roce 2009 a 2010 je problém s dodávkou léčiv, proto náklady nerostou Pouze VFN

8 DĚDIČNÉ METABOLICKÉ VADY A16AB07 Myozym A16AB05 Aldurazyme A16AX03 Ammonaps A16AX04 Orfadin A16AB08 Naglazyme A16AB09 Elaprase V léčbě 21 pacientů ( v roce 2007 – 12) Jedná se o vzácné metabolické choroby – mukopolysacharidózy, Pompeho choroba, poruchy cyklu močoviny, atd. Náklady na rok terapie závisí na věku a hmotnosti pacienta a dosahují od statisíců po miliony. Celkové náklady kolem 90 mil. Kč Pouze VFN

9 9

10 AKROMEGALIE A ENDOKRINNÍ ORBITOPATIE Akromegalie H01AX01 Somavert 17 pac. ročně VFN, FNHK, FNusA, FN Olomouc Náklady 12 mil.Kč Endokrinní orbitopatie H01CB02 Sandostatin H01CB03 Somatulin 20 pac. ročně Pouze FN Motol Náklady 1,6 mil. Kč 10

11 11

12 PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE C02KX01 Tracleer B01AC21 Remodulin G04BE03 Revatio B01AC11 Ventavis B01AC09 Flolan (pumpa,zásobník,katetr ) Rostoucí náklady způsobují kombinace léčiv Náklady prům. 1,5 mil. /pac./rok včetně ZUM VFN, IKEM – 298 pacientů ( 2007- 130 pac.) Celkové náklady 224 mil.Kč

13 13

14 PNEUMOLOGIE, DERMATOONKOLOGIE Pneumologie B02BA02 Trypsone defekt alfa1 antitripsinu v léčbě 10 pacientů FTN jediné centrum Náklady 19 mil Kč Dermatoonkologie D06BB10 Aldara krém- vráceno do standardního režimu- 170 pac. ročně L01XD03 Metvix- cca 200 pac. ročně 11 center L01XX25 Targretin- do 20 pacientů ročně FN KV, FNusA

15 15

16 16

17 OSTEOPOROSA H05AA02 Forsteo H05AA03 Preotact 400 pacientů ( v roce 2007 léčeno 132 pacientů) 12 center Náklady 27 mil.Kč Garantem je indikační komise dle Vyhlášky MZ ČR 532/05 Sb.

18 18

19 ANTIVIROTIKA J05AE J05AF J05AG J05AB J05AX J05AR Velká skupina léčivých přípravků k léčbě HIV Počet pacientů není nijak omezen – kolísá kolem 900 7 center v ČR, největší FN Bulovka Náklady činí 123 mil.Kč

20 20

21 ROZTROUŠENÁ SKLEROZA L03AB07 Avonex,Rebif L03AB08 Betaferon L03AX13 Copaxone L04AA23 Tysabri 15 center v ČR J06BA02 IVIG – Endobulin, Octagam,Kiovig atd.- ve standardním režimu V léčbě 4000 pacientů (2007- 2500 pacientů) Celkové náklady 898 mil.Kč

22 22

23 Revmatoidní artritida, juvenilní artritida Psoriatická artritida, morbus Bechtěrev •23 center v revmatologii •4 centra pro juvenilní artritidu Crohnova choroba a ulcerózní kolitida •23 center v gastroenterologii Těžká psoriaza •13 center v dermatologii 23 REVMATOLOGIE, PSORIASA, M. CROHN

24 REVMATOLOGIE Revmatoidní artritidaAnkylozující spondylitida L04AB01 Enbrel L04AB02 Remicade L04AB04 Humira L04AA24 OrenciaPsoriatická artritida L04AC07 RoactemraL04AB01 Enbrel L01XC02 MabtheraL04AB02 Remicade Juvenilní artritidaL04AB04 Humira L04AB01 Enbrel Těžká psoriaza Crohnova choroba L04AB02 Remicade L04AB04 Enbrel L04AB04 Humira L04AA21 Raptiva L04AC05 Stelara 24

25 RŮST NÁKLADŮ NA BIOLOGICKOU LÉČBU rokpočet léčenýchnáklady v mil. Kč 200540080 20071304 376 20082093 641 2009 3100 906 25

26 26

27 NUKLEÁRNÍ MEDICINA Konsolidační léčba folikul. lymfomu V10XX02 Zevalin – VFN a FN Olomouc, 20 pac./rok 410 000/ pac na apl., max 2x Náklady 20 mil. Kč /rok Terapie tumoru štítné žl., kde tkáň vychytává jod V10XA02 131 I MIBG Detekce zbytků štítné žlázy V04CJ01 Thyrogen Jen FN Motol Počet léčených 287 (v roce 2007 – 57) Náklady 10 mil.Kč (2007 – 2,1mil.Kč)

28 28

29 OFTALMOLOGIE – SENILNÍ MAKULÁRNÍ DEGENERACE S01LA01 Visudyne 500 aplikací rok S01LA03 Macugen 4000 aplikací / 2400 pacientů S01LA04 Lucentis navýšení fin.objemu i aplikací na 4600 Za M. a L. současné době stanoveny rozpočty pro jednotlivá centra VFN Praha FN KV ÚVN Praha FN Plzeň Masarykova nem.Ústí nad Lab FN Hradec Králové FN Brno FN Olomouc Náklady 95 mil. Kč /rok

30 30

31 NEONATOLOGIE R07AX01 Inomax ZULP podání na JIP – původně výkon VZP 34460 - selektivní plicní vazodilatace pomocí oxidu dusnatého. Počet bodů 2154 při hodnotě bodu 0,82 Kč Nyní výkon 34320 v SZV, 1400 b. + režie Omezení : 24/1 den, 672 /28 dní, 672/1 rok ZUM - NE, ZULP – NE Léčba novorozenců se závažným stupněm plicní hypertenze, inhalace NO je život zachraňující výkon a u novorozenců s porodní hmotností pod 2000g, u kterých se vyskytne těžká plicní hypertenze je jedinou terapeutickou alternativou. 12 center – pracoviště musí splňovat podmínky pro poskytování intensivní neonatologické péče.

32 ONKOLOGIE Nádory plic L01BA04 ALIMTA - 73000Kč/měsíc L01XE03 TARCEVA - 60500 Kč/měs 10 ZZ se sítě Komplexních onkocenter Nádory prsu L01XC03 HERCEPTIN – 77000Kč/měs. L01XE07 TYVERB 61000 Kč/měs Nad rámec VYHLÁŠKY- vráceno do standardní úhrady ATC L02BG04 FEMARA ATC L02BG03 ARIMIDEX - 4 186 Kč ATC L02BG06 AROMASIN 18 ZZ v síti Komplexních onkologických center

33 33

34 34

35 -ONKOLOGIE Nádory kolorekta L01XC06 ERBITUX - 115000Kč/měs L01XC07 AVASTIN - 63000Kč/měs L01XC08 VECTIBIX - 128000Kč/měs Nádory hlavy a krku L01XC06 ERBITUX - v kombinaci s radiační léčbou pokročilého spinocelulárního karcinomu v oblasti hlavy a krku Nádory ledvin L01XE04 SUTENT L01XE05 NEXAVAR - 88000Kč/měs L01XE09 TORISEL AFINITOR 18 ZZ v síti Komplexních onkologických center

36 36

37 37

38 ONKOLOGIE Gastroinestinální stromální tumory ATC L01XX28 GLIVEC - 83000Kč/měs ATC L01XE04 SUTENT - 70000Kč/měs FN Motol, FN Bulovka, FNHK, FNOl., MOÚ Sarkomy měkkých tkání L01CX01 YONDELIS - 225000Kč/měs, cca 20 pac. t.č. nemá stanovenou úhradu z veřejného zdr. pojištění Hepatocelulární karcinom L01XE05 NEXAVAR - 98000Kč/měs Nádory ovarií L01DB01 CAELYX - 45500Kč/měs Indikace napříč odbornostmi,komplikuje vyúčtování, Zohledníme objem ve standardním úhr. mechanizmu

39 HEMATOONKOLOGIE – STRATIFIKACE PÉČE dvě základní úrovně 1.Transplantační hematoonkologická centra – 7 pracovišť UHKT, VFN, FNKV, FN Plzeň, FN HK, FNBrno, FN Ol – mají všechny léky  Transplantační hematoonkologická centra pro děti FN Motol, FN Brno, FN Olomouc 2.Spolupracující hematologická pracoviště - 8 pracovišť Omezený sortiment léčiv  Spolupracující pracoviště pro děti - 5 pracovišť Omezený sortiment léčiv 39

40 HEMATOONKOLOGIE ATC skupinaNázev lékuPočetNáklady/měsíc/Kč L01XX27TRISENOX5výkonově L01XE01GLIVEC52070 000 L01XX32VELCADE215147 000 L01XC04MABCAMPATH61141 000 L01XE06SPRYCEL80105 000 L01XC02MABTHERA132478 500 L04AX04REVLIMID102146 000 L01XE08TASIGNA34141 000 L01BB07ATRIANCE2642 000/rok B02BX04NPLATE3775 000 L04AX02MYRIN2378 390 40

41 41

42 DUODOPA Pacienti s nejtěžší formou pokročilé Parkinsonovy nemoci N04BA02 - DUODOPA 103 000 Kč / pacientoměsíc, 32 pojištěnců VFN Praha FN u sv.Anny FN Olomouc Celkové náklady 33 mil. Kč Persistující astma bronchiale R03DX05 XOLAIR 35000 Kč/ měs., 125 pac., 2007- 42 pacientů 7 center Celkové náklady 17 mil.Kč/rok

43 43

44 LÉČBA HEREDITÁRNÍHO ANGIOEDÉMU LÉČBA BOLESTI C01EB19 FIRAZYR Novinka k symptomatické léčbě akutních atak HAE se závažnými záchvaty v oblasti abdominální, laryngeální nebo v oblasti obličeje 10 pacientů do konce roku 48 900 Kč jedna aplikace 4 centra Léčba bolesti u pacientů s jinak neřešitelnou chronickou neztišitelnou bolestí, kteří mají zavedenou pumpu pro kontinuální intrathekální podávání léku N02BG08 Prialt Leden – srpen 2010 nebyla stanovena úhrada 7 center 44

45 HEMATOLOGIE V03AC03 EXJADE léčba chronického přetížení organismu železem způsobeného transfuzemi krve u pacientů s beta thalasémií major 95200 Kč/ měsíc 17 center, 90 pacientů Celkové náklady 21mil.Kč Novinka- hematoonkologie L03AX16 MOZOBIL odhad asi 10 mil. Kč Léčivý přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů v hematologických transplantačních centrech ke zlepšení mobilizace hematopoetických kmenových buněk pro odběr a následnou autologní Transplantaci u pacientů s lymfomem nebo mnohočetným myelomem. 7 transplantačních center

46 46

47 PERINATOLOGICKÁ PÉČE J06BB16SYNAGIS Indikace u nedonošených dětí k prevenci infekce dolních cest dýchacích syncytialním virem (RSV), především u předčasně narozených dětí a u dětí s bronchopulmonální dysplazií 175 léčených 12 center Indikace u dětí s hemodynamicky významnou vrozenou srdeční vadou Plánováno až 140 dětí, zatím v léčbě 55 dětí 2 centra FN Motol a FN Brno 47

48 48

49 49

50 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST NÁKLADŮ •Rostoucí počty pacientů •Ceny a úhrady moderních léčivých přípravků •Indikační šíře u jednotlivých léčiv •Vstup nových léčivých přípravků •Správná indikace lékaře •Stav pacienta v době zahájení léčby •Věk resp. hmotnost pacienta •Restrikce ostatních pojišťoven 50

51 Rok přechodu k VZPCelkem 20048 200514 200678 2007161 200879 2009108 2010? Celkem456 51

52 CO JE TŘEBA PRO STABILIZACI SYSTÉMU •reflektovat celkovou ekonomickou situaci •brát v úvahu možnosti plátců a jejich zdrojů •otevřít celospolečenskou diskuzi na téma eskalace nákladů • více pozornosti věnovat efektivitě léčby • zavést přesnější pravidla pro indikace 52

53 SEMINÁŘ- KONÍRNA POSLANECKÉ SNĚMOVNY Děkuji za pozornost Listopad 2010


Stáhnout ppt "PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH - CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU MUDR. ZUZANA FRIEDMANNOVÁ OKZP VZP ČR – ODDĚLENÍ SMLUVNÍ POLITIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google