Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVÍCENSTVÍ Marie Terezie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVÍCENSTVÍ Marie Terezie"— Transkript prezentace:

1 OSVÍCENSTVÍ Marie Terezie
5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: VY_32_Inovace/8_443

2 Anotace: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie.
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis. Jazyk: český jazyk Očekávaný výstup: žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Speciální vzdělávací potřeby: Žádné. Klíčová slova: Druhá polovina 18. století, osvícenství, vláda Marie Terezie Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výkladem Cílová skupina: Žák Typická věková skupina: let (5. ročník)

3 Osvícenství Země Koruny české byly v 17. století pevnou součástí habsburské monarchie. Hlavním městem tohoto rozlehlého státu byla VÍDEŇ. V 18. století se před šlechtou a církví začínalo prosazovat měšťanstvo a nová společnost se nazývala kapitalistická. Do Habsburské říše začaly pronikat myšlenky učenců z Francie o životě a přírodě. Díky nim se postupně hroutily staré náboženské představy o uspořádání světa řízeného Bohem. Učenci se novými názory snažili osvítit lidi, proto se jim říká osvícenci.

4 Co osvícenci navrhovaly?
Panovníci se podle nich mají starat o své poddané, přemýšlet o tom, co jim může prospět. Prostý člověk má mít stejná práva jako bohatý. Osvícenci věřili v sílu lidského rozumu, pokrok spatřovali ve vzdělání a osvětě. Panovníci se měli se snažit povznést úroveň vzdělávání obyvatel a omezit moc katolické církve. Starost o poddané ROZUM VZDĚLÁNÍ Osvícení panovníci začali provádět změny v řízení státu a v životě lidí, prováděli tzv. REFORMY. Vydávali nové zákony, vyhlášky, nařízení a současně rušili staré a nevyhovující předpisy.

5 Vláda MARIE TEREZIE V habsburské monarchii začala nové osvícenské myšlenky prosazovat císařovna Marie Terezie. Po Ferdinandovi II., po jeho synovi Ferdinandovi III., po jeho synovi Leopoldovi I., po jeho synovi Josefu I. a po jeho bratru Karlu VI. nastoupila na trůn první žena – Marie Terezie. Jak je možné, že žena? Karel VI. Byl posledním mužským členem rodu Habsburků, kteří vládli v Rakousku dlouhých 462 let. Ještě za svého života zajistil, aby na habsburský trůn mohla zasednout jeho nejstarší dcera Marie Terezie.

6 Marie Terezie byla vzdělaná a energická panovnice
Marie Terezie byla vzdělaná a energická panovnice. Tradovalo se o ní, že byla velice krásná. Byla jedinou ženou na českém královském trůnu. Ve svých devatenácti letech provdala za Františka Štěpána, hraběte lotrinského, který byl zvolen císařem Svaté říše římské, přenechal trůn své manželce a zvolil si pohodlný život. Marie Terezie byla matkou 16 dětí – měla čtyři syny a jedenáct dcer. Jen jedenáct z nich se však dožilo dospělosti. Snad nejznámější z nich je Marie Antoineta, provdaná za frncouzského krále Ludvíka XVI. Zemřela na popravišti za Velké francouzské revoluce.

7 V roce 1743 byla v pražském chrámu sv. Víta korunována českou královnou.
Plavovlasá císařovna na nás shlíží z mnoha dobových portrétů – sama nebo obklopená svojí početnou rodinou. Na jednom z obrazů má na sobě modré slavnostní šaty, vyšívané zlatem, které vážily přes dvacet sedm kilogramů. Manželství Marie a Františka bylo velmi šťastné a poté, co František zemřel, dala si ostříhat dlouhé vlasy, šperky a šaty rozdělila svým dcerám a na veřejnosti se objevovala jenom v černém oděvu.

8 Co Marie Terezie dokázala?
Císařovna omezila moc šlechty ulehčila životu poddaných zkrácením roboty na tři dny v týdnu zakázala pánům trestat a mučit obviněné. Všechny tresty mohly napříště udělovat jen řádné státní soudy. Začala budovat stálé vojsko a stavět silné pevnosti. K tomu potřebovala dostatek peněz. Proto nařídila, aby daně, které dosud platili jen poddaní, odváděla i vrchnost. Císařovna chtěla, aby se rozvinul obchod, proto začala pečovat o výstavbu silnic. Zavedla pravidelné poštovní spojení po celé zemi a pro pošťáky ve městech a později i na vesnicích nechala očíslovat domy.

9 Zavedení školní docházky 1774
Marie Terezie si uvědomila, že po třicetileté válce velmi upadlo vzdělání obyvatel. Na vsích běžně působili jako učitelé vysloužilí vojáci, kteří sotva uměli číst a psát. To všechno štvalo Marii Terezii. Proto vydala v roce 1774 nařízení o povinné školní docházce. Každé dítě mělo chodit do školy od šesti let do dvanácti let a naučit se zde číst, psát a počítat. To bylo nejdůležitější opatření, které císařovna uskutečnila. Na venkově se začaly zřizovat obecné školy. Konec flákání, alou do školy!!!

10 Věděli jste, že … Ačkoliv se říká, že Marie Terezie nařídila povinnou školní docházku, tak ve skutečnosti ….. Rádi bychom, aby rodičové svých dětí alespoň skrz 6 nebo 7 let je ve školách nechali. Ovšem když něco chce panovnice …. Pokud vám učitel doporučí, abyste se naučili, neboť bude testík, taky nemáte na výběr, že? A jak se vyučovalo? 2 – 3 hodiny dopoledne (v zimě od 8 a v létě od 7 hod.) 2 hodiny odpoledne (od 14 do 16), čtvrtek volno Žáci museli ráno i odpoledne do kostela Psalo se kovovými pisátky na břidlicové tabulky Na venkově nemusely děti v létě do školy, ale volna si neužily (pracovaly na poli) Žáci si vykali O pololetí se před zraky rodičů a místní honorace skládaly zkoušky

11 A jak to vypadalo v cizině?
Prusko 1809 Dánsko 1814 Švédsko 1842 Japonsko 1872 Itálie 1882 Francie 1882 Rusko v roce 1917 bylo 80% analfabetů. Komunisté problém vyřešili tím, že nařídili obyvatelům, aby se naučili číst a psát

12 Opakování 1. Co je to osvícenství
Jsou to nové názory o životě a přírodě Změny v 18. stol., kterými učenci chtěli „osvítit“ lidi. Osvícenci chtěli stejná práva pro všechny, vzdělání a osvětu. 2. Kdo začal v osvícenské době v habsburské monarchii prosazovat tyto myšlenky a čím? Začala je prosazovat první císařovna z rodu Habsburků – Marie Terezie. Prováděla změny v řízení státu tzv. reformami 3. Jaké reformy Marie Terezie prosadila? Začala s budováním stálého vojska a výstavbou pevností Snížila robotu na tři dny v týdnu Chtěla, aby děti od šesti do dvanácti let chodili do školy Zakázala mučit obviněné Zavedla povinnosti vrchnosti platit daně Začala s výstavbou silnic Zavedla pravidelné poštovní spojení

13 Zapiš si: OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE (1740 1780)
Od 18. století se začalo v Evropě šířit nové učení, které hlásalo nové názory o životě a přírodě. MARIE TEREZIE ( ) V habsburské monarchii začala prosazovat osvícenské myšlenky Marie Terezie. Prosadila mnoho reforem: Snížení roboty na 3 dny v týdnu Budování stálého vojska a výstavba pevností Povinnost vrchnosti platit daně Povinná školní docházka (v roce 1774) Zákaz mučení obviněných

14 Použité zdroje: Vlastivěda 5. Nová škola, Brno : Nová škola, s. ISBN Historie České republiky [online] [cit ]. Habsburkové. Dostupné z WWW: <cr.ic.cz>. PITRO, Martin. Pyskatí Habsburkové. Praha : EGMONT ČR, s.r.o., s. ISBN Soubor:Staatsoper.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Andreas Moeller 001.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Maria Theresia11.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Gautier-Dagoty - Marie-Antoinette, 1775.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:MariaTheresiaFranzStephan.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Mariatheresiaoldfamily.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se d%27Autriche % %29, atelier d%27Anton von Maron.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Streckbett.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Port ackerman 035 v63.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Jobs als Schulmeister.jpeg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: <


Stáhnout ppt "OSVÍCENSTVÍ Marie Terezie"

Podobné prezentace


Reklamy Google