Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl úlohy Seznámit se s dalšími možnostmi počítače ve škole i mimo školní prostředí. Ověřit funkci některých periferií počítače.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl úlohy Seznámit se s dalšími možnostmi počítače ve škole i mimo školní prostředí. Ověřit funkci některých periferií počítače."— Transkript prezentace:

1

2

3 Cíl úlohy Seznámit se s dalšími možnostmi počítače ve škole i mimo školní prostředí. Ověřit funkci některých periferií počítače.

4 Úkoly 1. Před zahájením cvičení převezměte pracoviště podle uvedeného seznamu přístrojů a příslušenství a zjištěné rozdíly ohlaste vyučujícímu. 2. Ověřte funkci fotoaparátu - kamery s malým rozlišením s využitím pro www aplikace. 3. Práce s el. perem Tablet od firmy WACOM. Pomocí tohoto zařízení nakreslete jednoduchý náčrtek nebo překreslete obrázek z „papírového“ podkladu. Upravte již zhotovený obrázek vytvořený kamerou nebo sejmutý z Internetu. Úpravy proveďte programem Painter Classic dodaný k el. peru. 4. Zaznamenejte zvuk pomocí mikrofonu nebo analogového záznamníku do počítače. Pomocí software Cool Editor 2000 proveďte editaci zaznamenaného zvuku. Zhodnoťte kvalitu upravené nahrávky a možnosti využití v pedagogické praxi. 5. Prostudujte možnosti připojení mobilního telefonu (Siemens) k počítači. 6. Seznamte se soupravou Galaxy: audiovizuální stimulace – učení. Pro zájemce. 7. Pomocí Internetu vyzkoušejte funkci telefonického spojení. Využijte software PicoPhone. 8. Pomocí Internetu vyzkoušejte funkci spojení obrazem, zvukem a ON line posílání zpráv -- MSN Messenger. 9. Ověřte funkci překladače anglických textů. 10. Vypracovaný protokol předložte vyučujícímu k potvrzení a odevzdejte (Zapište protokol do PC). Pracoviště ukliďte a předejte vyučujícímu.

5 Prohlédněte si pracoviště, seznamte se s jednotlivými přístroji podle uvedených fotografií nebo seznamu. Nesrovnalosti zapište do protokolu. Po skončení práce přístroje vypněte a pomůcky uložte tak, jak vidíte na videosekvenci. ProtokolSeznam Videosekvence Pracoviště 7

6 1. Počítač, barevný monitor klávesnice, myš s podložkou aktivní reproduktory 2. Barevná kamera Knopex 3. El. pero Tablet Wacom s bezdrátovou myší 4. Erekretový mikrofon, kazetový záznamník 5. Kabel pro připojení mobilu (kabel RS232), software CD 6. Souprava Galaxy s literaturou Seznam vybavení pracoviště přístroji a příslušenstvím

7 Zapněte monitor a počítač, nezapomeňte také na reproduktory. Zadejte jméno a heslo. Vyčkejte instalace všech částí softwaru. Pokud je fotoaparát - ka- mera připojena k počítači, zapne se automaticky. Přehled pomůcek, jejich základní obsluha a popis

8 Tento jednoduchý fotoaparát – kamerka obsahuje paměť pro 20 snímků v rozlišení 320 x 240 bodů a může sloužit také jako www kamera. K počítači se připojuje přes rozhraní USB. Jako zdroje napájení využívá pak toto rozhraní. Přehled pomůcek, jejich základní obsluha a popis

9 Pro kreslení, nebo překreslování obrázků slouží toto zařízení ve spojení s počítačem. Pro náročnější obrázky je toto zařízení formátu A5 malé. Pro technické výkresy, střihy na oděvy apod. se doporučují formáty A3. El. pero Tablet Přehled pomůcek, jejich základní obsluha a popis Videosekvence Manipulace s tabletem

10 Záznam zvuku do počítače lze realizovat: a/ analogovými zdroji: mikrofon, kazetový magnetofon, apod. b/ digitálními zdroji. Přehled pomůcek, jejich základní obsluha a popis

11 Připojení mobilního telefonu k počítači má mnoho možností: psaní zpráv, nastavení funkcí mobilu, zápis telefonního seznamu a připojení do sítě Internet. Připojení lze realizovat: a/ kabelem RS 232 b/ kabelem USB c/ bezdrátově. Přehled pomůcek, jejich základní obsluha a popis

12 Ukázkou všestranného využití počítače je naprogramování tohoto zařízení pro audiovizuální stimulaci. Doplňující úkol pro zájemce po prostudování literatury. Souprava Galaxy Přehled pomůcek, jejich základní obsluha a popis

13 Stručný postup k jednotlivým úkolům

14 Úkol č.1: Před zahájením cvičení převezměte pracoviště podle uvedeného seznamu přístrojů a příslušenství. Zjištěné rozdíly zapište do protokolu a ohlaste vyučujícímu. Proveďte úkol podle uvedených fotografií nebo seznamu. Seznam

15 1. Počítač, barevný monitor klávesnice, myš s podložkou aktivní reproduktory 2. Barevná kamera Knopex 3. El. pero Tablet Wacom s bezdrátovou myší 4. Erekretový mikrofon, kazetový záznamník 5. Kabel pro připojení mobilu (kabel RS232), software CD 6. Souprava Galaxy s literaturou Seznam vybavení pracoviště přístroji a příslušenstvím

16 Úkol č.2: Ověřte funkci fotoaparátu – kamery. Fotografování realizujte s připojeným kabelem USB. Spusťte software pro ovládání „Digital Camera Manager“. Ovládání fotoaparátu realizujte pomocí softwaru počítače.

17 Úkol č. 2: Vyfotografujte několik snímků. Obrázky se automaticky ukládají do okna ALBUM, odkud si je můžete vybrat, nebo uložit do adresáře STUDENTI. Označte levým tlačítkem myši nejzdařilejší fotografii.

18 Úkol č.2: Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybranou fotografii otevřete menu výběru funkcí, vyberte SAVE AS.

19 Úkol č.2: Fotografii pojmenujte a uložte do adresáře STUDENTI.

20 Úkol č.3: Práce s Elektrickým perem Tablet od firmy WACOM. Spusťte software pro práci s perem - - Painter Classic. Jedná se o samostatnou aplikaci, která je velmi rozsáhlá. Jednotlivá ovládací okna si můžete navolit (celkem 6).

21 Úkol č. 3: Vložte obrázek z minulé úlohy a proveďte jeho úpravy. Pak obrázek uložte (Save As) do adresáře STUDENTI. Na panelu „Controls: Brush“ lze přepínat kreslení perem nebo myší.

22 Úkol č.3: Po spuštění programu otevřete „File-New -- nový soubor“: proveďte jednoduchý nákres, nebo překreslete obrázek vložený pod fólii. Pak soubor uložte (Save As) do adresáře STUDENTI. Na panelu „Controls: Brush“ lze přepínat kreslení perem nebo myší. Náčrtek provedeme obkreslováním obrázku vloženém pod fólii tabletu, nebo vytváříme nový.

23 Úkol č. 4: Spusťte software Cool Editor 2000.

24 Úkol č. 4: Zaznamenejte do počítače zvuk pomocí mikrofonu nebo analogového záznamníku. Proveďte výběr mezi záznamem z mikrofonu Mic a záznamníku Line In. Primárně je nastaven mikrofon ! Spusťte záznam.

25 Úkol č. 4: Po vypnutí záznamu vyzkoušejte tlačítka: Play, Stop a další. Podle uvážení zkuste provést jednoduchou editaci střihem tak, že vyberete určitou část a „nůžkami“ ji ze záznamu odstraníte.

26 Úkol č.5: Prostudujte možnosti připojení mobilního telefonu (Siemens) k počítači. Tento úkol vyžaduje mobilní telefon. Spusťte software Handset Manager. Prostudujte možnosti tohoto softwaru bez připojení telefonu.

27 Úkol č.6: Souprava Galaxy – audiovizuální stimulace – učení. Určeno pro zájemce. Prostudujte nejprve doporučenou literaturu. Otevřete okno GALAXY a spusťte software ProtEd. Zkuste vytvořit vlastní program, který můžete přenést z počítače do přístroje GALAXY - viz přiložená příručka. Videosekvence Manipulace se soupravou GALAXY

28 Úkol č.7: Spojte se pomocí Internetu telefonicky s vyučujícím, nebo pracovištěm číslo 4 v učebně. Spusťte software PicoPhone. Zadejte telefonní číslo -- IP adresu příjemce hovoru. Údaje najdete na magnetické tabuli v učebně. Nastavte správnou hlasitost mikrofonu a reproduktoru. Realizujte spojení -- CALL, spojení ukončíte – DISC. Poznámka : Zjištění IP čísla počítače: START –> SPUSTIT –> zapište Winipcfg a potvrďte

29 Úkol č. 8: Pomocí Internetu vyzkoušejte funkci spojení obrazem a zvukem pomocí softwaru MSN Messenger. Využijte také možnosti ON line posílání zpráv. Spojení realizujte s pracovištěm vyučujícího ! Spusťte software a přihlaste se. Přihlašovací jméno a heslo najdete na magnetické tabuli v učebně.

30 Úkol č.8: Po přihlášení vyberte Nastavení. Proveďte testy optimalizace zvuku a nastavení webové kamery, řiďte se pokyny na obrazovce.

31 Úkol č.8: Vyberte AKCE – spustit program NetMeeting. V okně kontakty vyberte s kým se chcete spojit. V okně konverzace zadejte spojení obrazem a zvukem. Dále se řiďte textem na monitoru počítače. Vyzkoušejte také zprávy ON line. Poznámka: obraz – webová kamera (velikost obrazu lze nastavit)

32 Úkol č. 9: Ověřte funkci překladače anglických textů spuštěním software „Překladač dokumentů“. Vložte libovolný anglický text např. z Internetu a zadejte přeložit do češtiny.

33 Vypracovaný protokol předložte vyučujícímu k potvrzení a odevzdejte (zapište do PC). Pracoviště ukliďte.

34 Konec úlohy č. 7


Stáhnout ppt "Cíl úlohy Seznámit se s dalšími možnostmi počítače ve škole i mimo školní prostředí. Ověřit funkci některých periferií počítače."

Podobné prezentace


Reklamy Google