Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti"— Transkript prezentace:

1 Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti
BENEFIT Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů NK ČR - Školení projektových manažerů

2 Využití žádosti, rozpočtu a povinných příloh
žádost, rozpočet a povinné přílohy představují základní nástroj pro získávání dotací slouží: k získání základních informací o projektu (cíl, zaměření, hlavní aktivity, náklady, výsledky, finanční rámec, časový harmonogram, etapy, zdroje financování, udržitelnost) k posouzení přijatelnosti projektu v rámci konkrétně zaměřeného programu, grantu či fondu k hodnocení smysluplnosti a realizovatelnosti projektu na několika úrovních k hodnocení kvality projektu , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

3 Struktura a obsah žádosti
V období se používaly elektronické žádosti BENEFIT/ELZA – nyní BENEFIT 7+, BENEFILL, eAccount Elektronická verze žádosti je podmínkou pro přijetí projektu k hodnocení a vzniká tzv. finálním uložením Finální uložení lze provést pouze po úplném vyplnění žádosti (všech barevně označených polí) Struktura žádosti – záložky: - program - informace o projektu - další informace o projektu - místo realizace - popis akce/ projektu , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

4 Struktura a obsah žádosti
- žadatel - partneři - harmonogram - ukazatele/indikátory - zdroje financování - veřejné zakázky - veřejná podpora - udržitelnost - neuznatelné výdaje - horizontální témata - publicita , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

5 Žádost, její příprava a podání
Vyplnění žádosti by mělo vždy předcházet vyjasnění dotazů v rámci konzultací s příslušnými pracovníky (správci programu/grantu) Dotazy je možno směřovat osobně, telefonicky, em Konzultace s příslušnými ŘO, ZS a pověřenými institucemi jsou poskytovány zdarma a všem žadatelům tuto možnost lze jen doporučit Slouží k utřídění základních informací o projektu a mohou se při nich v zárodku podchytit mnohé chyby a nejasnosti, které by následně mohly působit problémy , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

6 Žádost, její příprava a podání
Místo a způsoby podání žádosti Žádosti se obvykle předkládaly osobně i poštou. Předkládání žádostí on-line + doručení tištěné verze Žádosti se předkládají až do dne a hodiny uvedené jako konečný termín pro předkládání žádostí. Kdo odešle po termínu, má smůlu  a musí počkat na další výzvu. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

7 Žádost, její příprava a podání
Registrace žádosti Potvrzení o doručení žádosti Žadatelé jsou písemně informováni o registračním čísle žádosti a o výsledku kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektu. Pokud jsou shledány nedostatky ve formálních náležitostech (chybí některé přílohy nebo jsou informace nejasné či nedostatečně zpracovány), je žadatel vyzván k určitému termínu k doplnění (pouze v některých případech!!!). Pokud tak neučiní, žádost se vyřadí z dalšího hodnocení. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

8 Školení projektových manažerů
BENEFIT 7+ Aplikace na vyplnění projektové žádosti OP 2007 – 2013 (další formy BENEFILL, eAccount) Pro každou výzvu nová verze – s aktuálními číselníky a dalšími údaji ke konkrétní výzvě! Umožňuje kontrolu vyplnění žádosti, její uzamčení s přiděleným kódem a tisk originálu projektové žádosti. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

9 Školení projektových manažerů
BENEFIT 7+ Pro „měkké“ projekty zatím není náhled Formulář žádosti o projekt je přístupný na internetu – přístup přes webové rozhraní ( formulář žádosti ke čtení – bez registrace formulář žádosti k editaci – s registrací (uživatelské jméno a heslo) – momentálně pouze s registrací jedinečná identifikace žádosti možnost cizojazyčných verzí – příprava polské a německé verze pro programy Cíl3 (Polsko, Sasko, Bavorsko, Rakousko) podávání informací o realizaci projektu zachování již ověřených funkčností z aplikací provozovaných v období , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

10 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

11 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

12 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

13 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

14 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

15 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

16 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

17 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

18 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

19 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

20 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

21 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

22 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

23 Školení projektových manažerů
Benefit ;; , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

24 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

25 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

26 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

27 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

28 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

29 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

30 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

31 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

32 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

33 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

34 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

35 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

36 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

37 Školení projektových manažerů
Benefit Horizontální témata – průřezové politiky EU – součástí všech programů! OP LZZ: 1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj OP VK: 1) Rovné příležitosti OP PA: 1) Rovné příležitosti , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

38 Školení projektových manažerů
Benefit Rovné příležitosti – rovný přístup k nabízeným příležitostem (pohlaví, etnická příslušnost, rasa, věk, sociální situace, zdravotní stav, náboženské nebo politické přesvědčení, sexuální orientace) Udržitelný rozvoj – „hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby“ (ekonomický růst, sociální soudržnost a ochrana životního prostředí – důraz! – environmentální vzdělávání, šetrné technologie) Informační společnost – „získávání informací z relevantních informačních zdrojů a práce s nimi, analýza a využívání informací pro rozhodování a řešení úkolů“ - poskytovat příležitost a zpřístupňovat využívání všech prostředků podporujících širší využívání ICT ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin a jedinců. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

39 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

40 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

41 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

42 Školení projektových manažerů
Benefit , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

43 Školení projektových manažerů
Benefit 7+ Výhodou webové žádosti je, že ji vyplňujete přímo v okně internetového prohlížeče, nemusíte tedy do počítače nic instalovat. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů NK ČR - Školení projektových manažerů

44 Školení projektových manažerů
Před vlastním zahájením vyplňování žádosti je nejdříve nutné provést registraci uživatele. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

45 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

46 Školení projektových manažerů
Na , který jste zadali v sekci Registrační údaje, Vám bude doručena výzva k potvrzení registrace. Pro dokončení registrace klikněte na aktivační klíč (odkaz) uvedený v u. Následně se můžete přihlásit do webové žádosti BENEFIT7 tak, že v pravém horním rohu vyplníte registrační údaje (přihlašovací a Heslo) a kliknete na tlačítko přihlásit se. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

47 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

48 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

49 Školení projektových manažerů
Aplikace pracuje s několika druhy editačních polí. Pole jsou barevně odlišena podle druhu: , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

50 Školení projektových manažerů
Dále jsou k dispozici textová pole, která jsou určena zejména pro zadání popisu. U každého popisového okna je k dispozici údaj o počtu napsaných znaků a celkovému počtu možných znaků (např: 22/2000). Uživatel si celé pole může zobrazit ve velkém formátu v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně. V případě zobrazení napsaného textu v novém okně může uživatel využít nabídky Kontrola pravopisu. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

51 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

52 Školení projektových manažerů
Většina záložek obsahuje souhrnné tabulky či číselníky. Tabulky zobrazují všechny zadané údaje v dané záložce – např. osoby žadatele apod. Číselníky slouží pro výběr údaje např. město, ulice apod. a jsou k dispozici v polích s nabídkou. Každá tabulka či číselník jsou opatřeny filtrem pro snadnější vyhledávání a výběr. Filtr je umístěn ve světle modrém řádku v záhlaví tabulky. Napsaný text je potřeba potvrdit stiskem klávesy Enter. Tím se v tabulce vyhledají všechny údaje, která odpovídají zadanému textu. Použití této funkce je nutné zejména při zadávání adres a míst realizací, kde aplikace využívá zdrojových dat z registru adres. V číselníku je možné listovat pomocí tlačítek ◄◄ a ►►. Zrušení zadaného filtru a návrat k původnímu zobrazení všech položek provede žadatel tak, že znaky, které do filtrovacího řádku vepsal jednoduše smaže a stiskne klávesu Enter. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

53 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

54 Školení projektových manažerů
Uživatel může umožnit přístup k žádosti i dalším osobám a to pomocí záložky Přístup k žádosti . Otevřením záložky je zobrazena tabulka osob s přístupem k žádosti: Název projektu, Kód uživatele ( uživatele), který má k žádosti přístup, Zpracovatel (zelené zaškrtnutí u osoby, která je zpracovatelem - autorem žádosti, tzn. má editační práva k této žádosti) a Název žádosti. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

55 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

56 Školení projektových manažerů
Tato osoba (nový uživatel) musí již být v aplikaci BENEFIT7 zaregistrována. V případě, že není, nebude umožněno údaje o osobě uložit. Důležitou součástí povolení přístupu další osoby jsou editační práva této osobě (zaškrtávání pole Zpracovatel a Sdílení určeno jen pro čtení). Nový uživatel může mít buď editační právo či jen povolení čtení žádosti. Po zadání u neboli kódu nového uživatele a editačních práv je nutné celou záložku uložit (tlačítko Uložit). Editační právo může mít pouze jedna osoba. V případě, že současný uživatel zadá novému uživateli editační právo, stane se z nového uživatele Zpracovatel a u tohoto uživatele se zobrazí zelené zaškrtnutí. Původní uživatel ztratí právo cokoliv v žádosti změnit či uložit. Pokud určí novému uživateli jen právo Sdílení, může tento uživatel pouze žádost prohlížet. Po zadání každé osoby je nutné kliknout na tlačítko Uložit. Před zadáním další nové osoby se tlačítkem Nový záznam přidá prázdný formulář. V případě nesprávného postupu se data navzájem přepisují. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

57 Školení projektových manažerů
Po přihlášení do aplikace se Vám otevře okno Konto, kde je zobrazen seznam všech již vytvořených žádostí. V případě, že jste s aplikací ještě nepracovali, žádný seznam zde nebude. Chcete-li žádost vytvořit, zvolte záložku Nová žádost . , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

58 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

59 Školení projektových manažerů
Zobrazí se Vám okno Seznam formulářů, kde vyberete příslušný operační program. Po provedeném výběru OP se Vám zobrazí seznam aktuálně vyhlášených výzev. Zde vyberte konkrétní výzvu pro danou oblast podpory. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

60 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

61 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

62 Školení projektových manažerů
Do okna Projekt se dostanete kliknutím na záložku Projekt v navigačním panelu v levé části obrazovky. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

63 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

64 Školení projektových manažerů
Na záložce Projekt je nutno dále vyplnit časový harmonogram projektu. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

65 Školení projektových manažerů
V záložce Popis projektu uveďte jasný a srozumitelný popis toho, čeho se Váš projekt týká, na co je zaměřen, jaké aktivity obsahuje, atd. Vyplňte všechna povinná pole v této záložce. Detail okna zobrazíte kliknutím levého tlačítka myši do pole Otevřít v novém okně. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

66 Školení projektových manažerů
Věnujte maximální pozornost vyplnění této části žádosti. Tento popis slouží jako nejdůležitější nástroj při hodnocení Vaší žádosti hodnotiteli. Pokud máte pochybnosti, co vše vypsat do polí v této záložce, konzultujte s poskytovatelem dotace. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

67 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

68 Školení projektových manažerů
V záložce Personální zajištění projektu vyplňte členy projektového týmu a popište jejich zapojení při přípravě, při realizaci a udržitelnosti projektu. Popište jejich předchozí zkušenosti s podobnými projekty. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

69 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

70 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

71 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

72 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

73 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

74 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

75 Školení projektových manažerů
, Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

76 Školení projektových manažerů
Finální uložení žádosti a unikátní identifikační klíč Po vyplnění všech náležitostí žádosti je nutné vytvořit finální elektronickou žádost, která je jednou z povinných příloh žádosti. Toho lze docílit tak, že vytvořenou žádost finálně uložíte kliknutím na záložku Finalizace . Finalizace zároveň zkontroluje úplnost žádosti. V případě, že nebudou nalezeny nedostatky,žádost bude finálně uložena tím, že systém vygeneruje Unikátní klíč žádosti a klíč verze (HASH), který bude součástí uloženého dokumentu i tištěné verze žádosti. HASH naleznete na záložce Identifikace žádosti . , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

77 Školení projektových manažerů
Obsah žádosti v ostatních částech – v podstatě obdobný jako v předchozím programovém období. Žádost je nutné předložit v tištěné podobě. , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů

78 Školení projektových manažerů
Benefit Při zpracování projektové žádosti: Vycházet z požadavků uvedených ve výzvě Používat Příručku pro zpracovatele/ předkladatele/ žadatele projektů – užitečné návody, i když ne vždy úplně jasné! Ke stažení na stránkách poskytovatelů podpory: , Havlíčkův Brod Školení projektových manažerů NK ČR - Školení projektových manažerů


Stáhnout ppt "Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google