Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů BENEFIT Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů BENEFIT Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti."— Transkript prezentace:

1 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů BENEFIT Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti

2 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Využití žádosti, rozpočtu a povinných příloh •žádost, rozpočet a povinné přílohy představují základní nástroj pro získávání dotací •slouží: –k získání základních informací o projektu (cíl, zaměření, hlavní aktivity, náklady, výsledky, finanční rámec, časový harmonogram, etapy, zdroje financování, udržitelnost) –k posouzení přijatelnosti projektu v rámci konkrétně zaměřeného programu, grantu či fondu –k hodnocení smysluplnosti a realizovatelnosti projektu na několika úrovních –k hodnocení kvality projektu

3 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Struktura a obsah žádosti •V období 2004 - 2006 se používaly elektronické žádosti BENEFIT/ELZA – nyní BENEFIT 7+, BENEFILL, eAccount •Elektronická verze žádosti je podmínkou pro přijetí projektu k hodnocení a vzniká tzv. finálním uložením •Finální uložení lze provést pouze po úplném vyplnění žádosti (všech barevně označených polí) •Struktura žádosti – záložky: - program - informace o projektu - další informace o projektu - místo realizace - popis akce/ projektu

4 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Struktura a obsah žádosti - žadatel - partneři - harmonogram - ukazatele/indikátory - zdroje financování - veřejné zakázky - veřejná podpora - udržitelnost - neuznatelné výdaje - horizontální témata - publicita

5 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Žádost, její příprava a podání •Vyplnění žádosti by mělo vždy předcházet vyjasnění dotazů v rámci konzultací s příslušnými pracovníky (správci programu/grantu) •Dotazy je možno směřovat osobně, telefonicky, e-mailem •Konzultace s příslušnými ŘO, ZS a pověřenými institucemi jsou poskytovány zdarma a všem žadatelům tuto možnost lze jen doporučit •Slouží k utřídění základních informací o projektu a mohou se při nich v zárodku podchytit mnohé chyby a nejasnosti, které by následně mohly působit problémy

6 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Žádost, její příprava a podání Místo a způsoby podání žádosti •Žádosti se obvykle předkládaly osobně i poštou. •Předkládání žádostí on-line + doručení tištěné verze Žádosti se předkládají až do dne a hodiny uvedené jako konečný termín pro předkládání žádostí. Kdo odešle po termínu, má smůlu  a musí počkat na další výzvu.

7 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Žádost, její příprava a podání Registrace žádosti Potvrzení o doručení žádosti Žadatelé jsou písemně informováni o registračním čísle žádosti a o výsledku kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektu. Pokud jsou shledány nedostatky ve formálních náležitostech (chybí některé přílohy nebo jsou informace nejasné či nedostatečně zpracovány), je žadatel vyzván k určitému termínu k doplnění (pouze v některých případech!!!). Pokud tak neučiní, žádost se vyřadí z dalšího hodnocení.

8 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů BENEFIT 7+ •Aplikace na vyplnění projektové žádosti OP 2007 – 2013 (další formy BENEFILL, eAccount) •Pro každou výzvu nová verze – s aktuálními číselníky a dalšími údaji ke konkrétní výzvě! •Umožňuje kontrolu vyplnění žádosti, její uzamčení s přiděleným kódem a tisk originálu projektové žádosti.

9 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů BENEFIT 7+ •Pro „měkké“ projekty zatím není náhled •Formulář žádosti o projekt je přístupný na internetu – přístup přes webové rozhraní (www.zadost_eu.cz) •formulář žádosti ke čtení – bez registrace •formulář žádosti k editaci – s registrací (uživatelské jméno a heslo) – momentálně pouze s registrací •jedinečná identifikace žádosti •možnost cizojazyčných verzí – příprava polské a německé verze pro programy Cíl3 (Polsko, Sasko, Bavorsko, Rakousko) •podávání informací o realizaci projektu •zachování již ověřených funkčností z aplikací provozovaných v období 2004 - 2006

10 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

11 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

12 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

13 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

14 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

15 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

16 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

17 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

18 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

19 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

20 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

21 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

22 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

23 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit •;;

24 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

25 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

26 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

27 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

28 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

29 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

30 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

31 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

32 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

33 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

34 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

35 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

36 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

37 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit Horizontální témata – průřezové politiky EU – součástí všech programů! OP LZZ:1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj OP VK:1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj OP PA:1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj

38 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit Rovné příležitosti – rovný přístup k nabízeným příležitostem (pohlaví, etnická příslušnost, rasa, věk, sociální situace, zdravotní stav, náboženské nebo politické přesvědčení, sexuální orientace) Udržitelný rozvoj – „hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby“ (ekonomický růst, sociální soudržnost a ochrana životního prostředí – důraz! – environmentální vzdělávání, šetrné technologie) Informační společnost – „získávání informací z relevantních informačních zdrojů a práce s nimi, analýza a využívání informací pro rozhodování a řešení úkolů“ - poskytovat příležitost a zpřístupňovat využívání všech prostředků podporujících širší využívání ICT ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin a jedinců.

39 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

40 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

41 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

42 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit

43 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit 7+ •www.euzadost.cz •www.eu-zadost.cz •www.euzadost.eu •www.eu-zadost.eu Výhodou webové žádosti je, že ji vyplňujete přímo v okně internetového prohlížeče, nemusíte tedy do počítače nic instalovat.

44 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Před vlastním zahájením vyplňování žádosti je nejdříve nutné provést registraci uživatele.

45 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

46 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Na e-mail, který jste zadali v sekci Registrační údaje, Vám bude doručena výzva k potvrzení registrace. Pro dokončení registrace klikněte na aktivační klíč (odkaz) uvedený v e-mailu. Následně se můžete přihlásit do webové žádosti BENEFIT7 tak, že v pravém horním rohu vyplníte registrační údaje (přihlašovací E-mail a Heslo) a kliknete na tlačítko přihlásit se.

47 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

48 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

49 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Aplikace pracuje s několika druhy editačních polí. Pole jsou barevně odlišena podle druhu:

50 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Dále jsou k dispozici textová pole, která jsou určena zejména pro zadání popisu. U každého popisového okna je k dispozici údaj o počtu napsaných znaků a celkovému počtu možných znaků (např: 22/2000). Uživatel si celé pole může zobrazit ve velkém formátu v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně. V případě zobrazení napsaného textu v novém okně může uživatel využít nabídky Kontrola pravopisu.

51 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

52 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Většina záložek obsahuje souhrnné tabulky či číselníky. Tabulky zobrazují všechny zadané údaje v dané záložce – např. osoby žadatele apod. Číselníky slouží pro výběr údaje např. město, ulice apod. a jsou k dispozici v polích s nabídkou. Každá tabulka či číselník jsou opatřeny filtrem pro snadnější vyhledávání a výběr. Filtr je umístěn ve světle modrém řádku v záhlaví tabulky. Napsaný text je potřeba potvrdit stiskem klávesy Enter. Tím se v tabulce vyhledají všechny údaje, která odpovídají zadanému textu. Použití této funkce je nutné zejména při zadávání adres a míst realizací, kde aplikace využívá zdrojových dat z registru adres. V číselníku je možné listovat pomocí tlačítek ◄◄ a ►►. Zrušení zadaného filtru a návrat k původnímu zobrazení všech položek provede žadatel tak, že znaky, které do filtrovacího řádku vepsal jednoduše smaže a stiskne klávesu Enter.

53 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

54 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Uživatel může umožnit přístup k žádosti i dalším osobám a to pomocí záložky Přístup k žádosti. Otevřením záložky je zobrazena tabulka osob s přístupem k žádosti: Název projektu, Kód uživatele (e-mail uživatele), který má k žádosti přístup, Zpracovatel (zelené zaškrtnutí u osoby, která je zpracovatelem - autorem žádosti, tzn. má editační práva k této žádosti) a Název žádosti.

55 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

56 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Tato osoba (nový uživatel) musí již být v aplikaci BENEFIT7 zaregistrována. V případě, že není, nebude umožněno údaje o osobě uložit. Důležitou součástí povolení přístupu další osoby jsou editační práva této osobě (zaškrtávání pole Zpracovatel a Sdílení určeno jen pro čtení). Nový uživatel může mít buď editační právo či jen povolení čtení žádosti. Po zadání e-mailu neboli kódu nového uživatele a editačních práv je nutné celou záložku uložit (tlačítko Uložit). Editační právo může mít pouze jedna osoba. V případě, že současný uživatel zadá novému uživateli editační právo, stane se z nového uživatele Zpracovatel a u tohoto uživatele se zobrazí zelené zaškrtnutí. Původní uživatel ztratí právo cokoliv v žádosti změnit či uložit. Pokud určí novému uživateli jen právo Sdílení, může tento uživatel pouze žádost prohlížet. Po zadání každé osoby je nutné kliknout na tlačítko Uložit. Před zadáním další nové osoby se tlačítkem Nový záznam přidá prázdný formulář. V případě nesprávného postupu se data navzájem přepisují.

57 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Po přihlášení do aplikace se Vám otevře okno Konto, kde je zobrazen seznam všech již vytvořených žádostí. V případě, že jste s aplikací ještě nepracovali, žádný seznam zde nebude. Chcete-li žádost vytvořit, zvolte záložku Nová žádost.

58 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

59 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Zobrazí se Vám okno Seznam formulářů, kde vyberete příslušný operační program. Po provedeném výběru OP se Vám zobrazí seznam aktuálně vyhlášených výzev. Zde vyberte konkrétní výzvu pro danou oblast podpory.

60 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

61 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

62 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Do okna Projekt se dostanete kliknutím na záložku Projekt v navigačním panelu v levé části obrazovky.

63 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

64 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Na záložce Projekt je nutno dále vyplnit časový harmonogram projektu.

65 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů V záložce Popis projektu uveďte jasný a srozumitelný popis toho, čeho se Váš projekt týká, na co je zaměřen, jaké aktivity obsahuje, atd. Vyplňte všechna povinná pole v této záložce. Detail okna zobrazíte kliknutím levého tlačítka myši do pole Otevřít v novém okně.

66 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Věnujte maximální pozornost vyplnění této části žádosti. Tento popis slouží jako nejdůležitější nástroj při hodnocení Vaší žádosti hodnotiteli. Pokud máte pochybnosti, co vše vypsat do polí v této záložce, konzultujte s poskytovatelem dotace.

67 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

68 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů V záložce Personální zajištění projektu vyplňte členy projektového týmu a popište jejich zapojení při přípravě, při realizaci a udržitelnosti projektu. Popište jejich předchozí zkušenosti s podobnými projekty.

69 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

70 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

71 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

72 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

73 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

74 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

75 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů

76 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Finální uložení žádosti a unikátní identifikační klíč Po vyplnění všech náležitostí žádosti je nutné vytvořit finální elektronickou žádost, která je jednou z povinných příloh žádosti. Toho lze docílit tak, že vytvořenou žádost finálně uložíte kliknutím na záložku Finalizace. Finalizace zároveň zkontroluje úplnost žádosti. V případě, že nebudou nalezeny nedostatky,žádost bude finálně uložena tím, že systém vygeneruje Unikátní klíč žádosti a klíč verze (HASH), který bude součástí uloženého dokumentu i tištěné verze žádosti. HASH naleznete na záložce Identifikace žádosti.

77 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Obsah žádosti v ostatních částech – v podstatě obdobný jako v předchozím programovém období. Žádost je nutné předložit v tištěné podobě.

78 10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů Benefit Při zpracování projektové žádosti: 1)Vycházet z požadavků uvedených ve výzvě 2)Používat Příručku pro zpracovatele/ předkladatele/ žadatele projektů – užitečné návody, i když ne vždy úplně jasné! Ke stažení na stránkách poskytovatelů podpory: www.msmt.cz www.esfcr.cz www.praha-mesto.cz www.nvf.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "10.12.2007, Havlíčkův BrodŠkolení projektových manažerů BENEFIT Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google