Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V BŘECLAVI DNE 21. ÚNORA 2014 Záznam z porady profesionálních knihovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V BŘECLAVI DNE 21. ÚNORA 2014 Záznam z porady profesionálních knihovníků."— Transkript prezentace:

1 V BŘECLAVI DNE 21. ÚNORA 2014 Záznam z porady profesionálních knihovníků

2 Termín : 21. února2014 Místo konání : MěK Břeclav,studovna v 9.15 hod. Přítomní : dle prezenční listiny Zahájení: Poradu zahájila a vedla vedoucí útvaru regionálních služeb. Omluvila nepřítomné a seznámila knihovníky s programem porady. Porady se zúčastnila Mgr. Bartáková – zástupkyně ředitele, Mgr. Dilhofová – vedoucí úseku regionálních funkcí a Mgr. Kratochvílová ( MZK Brno).

3 •Zahájení •Veřejné knihovny regionu v roce 2013 •Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2012 •Plán porad a vzdělávání na rok 2014, Plán revizí 2014, •Vzdělávání v MZK Brno, Časopis Duha • Dotazníková šetření • Databanka programů– nabídka projektu Centra dětského čtenářství KJM •Informace MZK Brno – Mgr. Bartáková (Zahraniční literatura, pilotní projekt) •Webové stránky knihoven, aktualizace •Březen – měsíc čtenářů, informace od knihovníků •Nákup a zpracování knih z prostředků obcí •Různé Program porady

4 Veřejné knihovny regionu v roce 2013  Materiál připravilo regionální oddělení MK Břeclav, distribuován bude při metodických návštěvách nebo je k osobnímu vyzvednutí  K dispozici pro každou knihovnu a zřizovatele  Obsahuje:  Úvodní slovo  Komentář k výkonu regionálních funkcí  Vyhodnocení výsledků činnosti v některých oblastech  Standardy, analýzy

5 Vyhodnocení činnosti v porovnání s rokem 2012 Výpůjčky celkem Čtenáři celkem děti do 15 let Uživatelé celkem %obnovy knih. fondu ve volném výběru Nákup KF na 1 obyv. Hustopeče u Brna 1805629386,534,131 Lanžhot 3243021193435,791 Velké Pavlovice 1283216-669813,136,631 Klobouky u Brna 2465-1129722,932,752 Pohořelice 8202616-3225,138,712 Tvrdonice 43210171233,421,272 Podivín 231-91413,829,763 Velké Bílovice -128365-6675,639,743

6 Kobylí na Moravě -11320-1411,717,014 Valtice -1617522-292,919,634 Vranovice -1171815-20511,96,464 Lednice na Moravě 142-3-150,915,275 Mikulov na Moravě -211-54-346556,129,665 Moravská Nová Ves -1416-44-7-7252,412,556 rok 2012 519 0699 8903 146298 576 rok 2013 523 6649 8033 154319 1691 knihovna6 knihoven zhoršení výsledků -mínus Výpůjčky celkem Čtenáři celkemděti do 15 let Uživatelé celkem %obnovy knih. fondu ve volném výběru Nákup KF na 1 obyv.

7 Plán porad a vzdělávání 2014  K dispozici na www.knihovna-bv.czwww.knihovna-bv.cz Knihovníkům – Aktuality  V elektronické poště – příloha  Informace pro zřizovatele(provozovatele) o konání porad a vzdělávacích aktivit (účast vítaná)  Mé očekávání – Vaše 100% účast   Možné změny náplně školení, seminářů

8 Plán revizí 2014  Pohořelice - v době letních prázdnin  Nová Ves - v době letních prázdnin  Velké Pavlovice - 24.7.  Bořetice - září ( 2 týden)  Hrušky - nahlásí termín  Troskotovice - nahlásí termín  Týnec 3.-7.3.  Velké Němčice 3.4. - 8.4. Termíny nahlásit: smolova@knihovna-bv.czsmolova@knihovna-bv.cz tel: 728 713 155, 519 326 671

9 Vzdělávání v MZK Brno  Informace na : http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani- knihovnikuhttp://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani- knihovniku  Elektronické přihlášky, potvrzení registrace  Standard : profesionální knihovny – 48 hodin ročně neprofesionální - 8 hodin ročně  Nabídka vzdělávacích aktivit MZK Brno, MěK Břeclav, NK Praha aj.  Využít i e-learningové kurzy (knihovnické, jazykové apod.), hodiny se počítají  Samostudium, celoživotní vzdělávání – důležité pro všechny

10 Vzdělávání v MZK Brno  Příklad: bezplatné akce – možnost účasti na:  Seminář Občanský zákoník a knihovny  Školení katalogizačních pravidel ( přechod na RDA, dvoudenní)  Komunikační dovednosti  Tvorba plakátů  Školení Clavius  E-learningový kurz (knihovnický a služby knihoven)  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani- knihovniku/plan-vzdelavani http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani- knihovniku/plan-vzdelavani

11 Časopis Duha  Informace : http://duha.mzk.cz/http://duha.mzk.cz/  Od roku 2014 – jen v elektronické podobě  V roce 2014 – 3 elektronická čísla  Proběhly úpravy na stránkách on-line Duhy - nová záložka Osobnosti MZK - přehled nejčtenějších článků - nově programy Památníku písemnictví na Moravě

12 Dotazníková šetření  Informace na http://www.survio.com/cs/http://www.survio.com/cs/  K využití zdarma vypracované formuláře dotazníků pro malé i velké knihovny  Možné i doplnit, upravit, přizpůsobit  Po dobu 1 roku lze za poplatek 120,-Kč ročně využívat Diamond  http://vyzkumy.knihovna.cz/dotaznikyhttp://vyzkumy.knihovna.cz/dotazniky  Kontakt: e-mail: vyzkumy@knihovna.cz  Telefon: 420 549 495 213 

13 Databanka programů – projekt Centra dětského čtenářství KJM  Informace: http://knihovnici.kjm.cz/http://knihovnici.kjm.cz/  Mgr. Helena Hubatková Selucká  Databanka programů byla pořízena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu VISK 2 2013.  Cíl: Přispět ke vzdělávání knihovníků v oblasti efektivního využívání informačních a komunikačních technologií. Spolupráce, sdílení a vzájemné učení. Rozvoj schopností na poli informační, komunikační a počítačové gramotnosti, ale také na poli právní způsobilosti.  Nutná registrace, potvrzení formou e-mailu  Účast na projektu - doporučujeme

14  Informace – MZK Brno – Mgr. Bartáková  Pilotní projekt - Cizojazyčná literatura pro knihovny  Možnost zapojení MK Břeclav, forma VF  Podmínky budou dohodnuty později  Zájem od profesionálních knihoven, určí si okruhy, jazyk apod.  Podrobné informace obdrží později

15 Webové stránky knihoven, aktualizace  Standard – vlastní webové stránky  Šablona webu pro malé knihovny  www.webnode.cz www.webnode.cz  Aktuální informace  Doporučení – přechod na webnode.cz  Nutně uvádět název a sídlo knihovny, kontaktní údaje, název provozovatele, charakteristika knihovny, výčet oddělení, provozní doba, knihovní řád, služby,poplatky  Odkaz na souborný katalog ČR, vlastní katalog  Odkaz na Ptejte se knihovny, ostatní důležité odkazy  Potřeby zrakově a sluchově znevýhodněných uživatelů aj.  5. Biblioweb 2014 - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce- skip/bibliowebhttp://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce- skip/biblioweb  Patnáctý ročník soutěže Patnáctý ročník soutěže

16 Březen – měsíc čtenářů  V centru našeho zájmu je letos opět čtenář a čtení ve všech jeho formách.  Motto: 2014 - Hrabalovský rok v knihovnách !  Plakáty obdrželi knihovníci během porady, záložky jen malé množství  Akce přihlásit na: http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBMC14.frm http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBMC14.frm  Cíl:  pokračovat v oceňování našich nejlepších čtenářů a vybrat našeho „Čtenáře roku,“  posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center,  nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!!  zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR zjistit důvody, proč lidé nevyužívají knihovny a zlepšit nabídku služeb.  Informace: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaruhttp://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru  Anopres – přístup do Mediální databáze od 17.2 – 31.3.2014  Přihlásit se : e-mail: hana.nova@nkp.cz, tel: 221 663 391hana.nova@nkp.cz  Magnesia Litera – hlasování do 28.3.2014 http://www.magnesia-litera.czhttp://www.magnesia-litera.cz

17 Nákup knih z prostředků obce  V roce 2014 – cca 27 knihoven  Dodatky ke smlouvám podepsány, jednání se starosty  Nákup knih v hodnotě cca 250 000,- Kč  Využívají neprofesionální knihovny (Popice, Moravská Nová Ves – změna z profi na neprofi)  Knihy jsou technicky zpracovány, dovoz do knihovny při metodikách  Výhoda společného nákupu - rabat, bez poštovného aj.  V případě zájmu – možnost zapojení

18 Různé, aktuality  Tištěný materiál k využití ( i pro zřizovatele)  Standard pro dobrou knihovnu – všem starostům  Rozvozy VF, metodické návštěvy – konec února, od března  Deníky veřejných knihoven – odkazy k tisku na www.knihovna-bv.cz – oddíl Knihovníkům – aktualitywww.knihovna-bv.cz  Roční výkazy o knihovně – opravy při metodikách  Na www.knihovna-bv.cz – Knihovníkům – aktuality – ve spodní části je k dispozici prezentace - výběr knih z VFwww.knihovna-bv.cz  Dobrovolnictví v knihovnách – na portále:  http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=19_dobrovolnici.htm&P HPSESSID=a65a35fa81f484a2d1a6f77df68676fd dobrovolnictví, právní úpravy, Občanský zákoník (s účinností od 1. ledna 2014). http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=19_dobrovolnici.htm&P HPSESSID=a65a35fa81f484a2d1a6f77df68676fd • Začátek prosince – v MZK : setkání profesionálních knihovníků a jejich zřizovatelů

19 ZAPSALA: SMOLOVÁ JARMILA, VEDOUCÍ ÚTVARU REGIONÁLNÍCH SLUŽEB MĚK BŘECLAV V BŘECLAVI DNE 24.2.2014 Městská knihovna Břeclav – útvar regionálních služeb


Stáhnout ppt "V BŘECLAVI DNE 21. ÚNORA 2014 Záznam z porady profesionálních knihovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google