Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konfigurace, základní data pecní linky :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konfigurace, základní data pecní linky :"— Transkript prezentace:

0 po čtyřech letech provozu v Cement HRANICE a.s.
021129FRA_250403_001v5 PLYNOVÝ BYPASS po čtyřech letech provozu v Cement HRANICE a.s.

1 Konfigurace, základní data pecní linky :
výkon regulovatelný od 2500 až po max 3600 t slinku za den pětistupňový výměník tepla, dvě paralelní větve výměníku kalcinační systém, předkalcinace ~ 90 % krátká rotační pec 4,3 x 64 m roštový chladič slinku, tkaninový filtr AP dávkována do KKS, do patního kusu a hlavním hořákem RP nejsou používána kapalná AP plynový bypass ~ 5 % spalin z rotační pece

2 Bypass - základní provozní parametry :
odběr okolo 3600 Nm3/h spalin z RP, zaprášenost až 400 g/Nm3 chlazeno na 220 oC použitím zhruba 19 tisNm3/h vzduchu další ochlazení o cca 40 oC v průběhu následujících 4 s průtok cca Nm3/h (~ 40 tis m3/h) při rychlostech > 16 m/s zaprášenost okolo 60 g/Nm3 odváděno zhruba 1500 kg/h bypass prachu účinnost odlučovacího cyklonu mezi 94 a 95 % cca 80 kg/h „jemného“ prachu zachyceno ve filtru za RCH

3 Bypass - směšovací komora napojená na patní kus :

4 Provozování pecní linky v letech :
021129FRA_250403_001v5 Provozování pecní linky v letech : 2003 2004 2007 bez bypassu instalace, nepravidelný provoz standardní chod 20% času RP množství vyrobeného slinku 560646 592450 858444 průměrný výkon linky RP 2573 2492 3099 provozní hodiny 5229 5705 6660 časové využití linky RP 87,5 % 87,9 % 92,4 % množství spotřebovaného uhlí 49826 45828 77343 množství spotřebovaných AP 20679 29615 30125 náhrada tepla 25,6 % 34,9 % 22,1 %

5 Provoz pece, používaná paliva, obsahy chlóru :
021129FRA_250403_001v5 Provoz pece, používaná paliva, obsahy chlóru : 2003 2004 2007 bez bypassu instalace, nepravidelný provoz standardní chod 20% času RP průměrný výkon linky RP 2573 2492 3099 provozní hodiny 5229 5705 6660 množství spotřebovaného uhlí 49826 45828 77343 množství spotřebovaných AP 20679 29615 30125 náhrada tepla 25,6 % 34,9 % 22,1 % zpracovaná MKM 2248 6478 8249 zpracovaná lehká AP 7998 11450 13258 obsah Cl- v lehkém AP 0,19 % 0,26 % 0,83 % obsah Cl- v horké moučce 2,77 % 3,52 % 2,47 %

6 Ucpávání spodní části výměníku tepla :
021129FRA_250403_001v5 Ucpávání spodní části výměníku tepla : 2003 2004 2007 bez bypassu instalace, nepravidelný provoz standardní chod 20% času RP provozní hodiny 5229 5705 6660 ucpání – celkový počet 38 22 ucpání – S hodin odstávek 501 497 143 ucpání – ze všech odstávek 48,1 % 44,2 % 24,7 % ucpání – ze S hodin odstávek 46,9 % 37,0 % 21,1 % celkový roční časový prostoj 7,97 % 7,05 % 1,94 % převládající důvod neprůchodnosti výměníku postupné ucpání pád nálepků průměrný čas čištění systému ~ 10 h ~ 4,5 h

7 Porovnání prostojů a četnosti odstávek :
celkové roční prostoje, součty časů ucpání výměníku 501 497 143 48,1 % 44,2 % 24,7 % srovnání četnosti odstávek z důvodu neprůchodnosti výměníku

8 Zpracování bypass prachu :
záchyt zhruba 2000 t prachu (cca 8000 t s odprašky od filtru za RCH) dva zásobníky 600 t každý, dávkování váhou na pás slinku ze SS přidávání okolo 1 % prachu do slinku při mletí cementu bypass prach není dávkován do výrobků UNIMALT a do SOMS interní hranice 0,05 % obsahu Cl- při mletí cementu zjištěné obsahy Cl- v jednotlivých cementech od 0,017 do 0,03 %

9 Obsah škodlivin ve slinku, v cementu :
021129FRA_250403_001v5 Obsah škodlivin ve slinku, v cementu : 2003 2004 2007 bez bypassu instalace, nepravidelný provoz standardní chod 20% času RP obsah SO3- ve slinku 0,55 % 0,57 % 0,31 % obsah Cl- v CEM I 42,5 R 0,015 % 0,018 % 0,0178 % obsah Cl- v CEM II/B-S 32,5 R 0,025 % 0,032 % 0,029 %

10 Celkový pohled na chod RP a výrobu slinku v letech :
021129FRA_250403_001v5 Celkový pohled na chod RP a výrobu slinku v letech : 2003 2004 2007 bez bypassu instalace, nepravidelný provoz standardní chod 20% času RP průměrný výkon linky RP 2573 t/den 2492 t/den 3099 t/den provozní hodiny 5229 h 5705 h 6660 h zpracované množství AP 20679 t 29615 t 30125 t zpracovaná MKM 2248 t 6478 t 8249 t zpracovaná lehká AP 7998 t 11450 t 13258 t obsah Cl- v lehkém AP 0,19 % 0,26 % 0,83 % obsah Cl- v horké moučce 2,77 % 3,52 % 2,47 % neprůchodnost (četnost) 38 22 neprůchodnost (hodin) 501 497 143 neprůchodnost (z celého roku mimo GO) 7,97 % 7,05 % 1,94 %

11 Instalovaný bypass – nevýhody :
1) DALŠÍ INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ : a) zvýšení měrné tepelné spotřeby při výrobě slinku b) spotřeba energie pro odtah a očištění bypassovaných spalin c) zvýšení emisní zátěže 2) DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, DÁVKOVÁNÍ ODPRAŠKŮ : a) spotřeba energie pro dopravu odprašků b) značné náklady na údržbu zařízení pneudopravy odprašků 3) ZPRACOVÁNÍ ODPRAŠKŮ : a) možný výskyt až 250 t odprašků týdně (při 100 % chodu) b) ovlivnění obsahu především Cl-, K2O a Na2O v cementu c) negativní vliv na vlastosti cementu v důsledku obsahu CaOvol. d) dopad na látkového složení vyráběných cementů d) jisté ovlivnění jemnosti cementu

12 Instalovaný bypass – přínosy :
1) NIŽŠÍ OBSAH Cl- V SYSTÉMU PECNÍ LINKY : a) používání paliv s vyšším obsahem Cl- , používání více AP b) omezení koroze a opotřebení zařízení a poškozování zařízení 2) STABILNĚJŠÍ CHOD PECNÍ LINKY : a) vyšší výkony pecní linky b) rovnoměrnější kvalita vyráběného slinku c) nižší výrobní náklady 3) OMEZENÍ POČTU ODSTÁVEK PECNÍ LINKY : a) méně poškozování veškerého zařízení změnou teplot a nájezdy b) méně namáhavé a nebezpečné práce při čištění c) méně poškození zařízení při čištění

13


Stáhnout ppt "Konfigurace, základní data pecní linky :"

Podobné prezentace


Reklamy Google