Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE [místo realizace] [den realizace] Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE [místo realizace] [den realizace] Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE [místo realizace] [den realizace] Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Projekt realizuje: Projekt byl finančně podpořen:Partneři: Finanční partneři:Mediální partner:

2 Proč Unie ? Myšlenka sjednocené Evropy není poválečnou novinkou… Richard Coudenhove-Kalergi publikuje „Panevropu“ v roce 1923 Po dvou válkách bylo jasné, že návrat ke starému známému modelu národních států Evropa pravděpodobně potřetí nepřežije… Myšlenku sjednocené Evropy podporovaly a prosazovaly osobnosti napříč kontinentem

3 „Founding fathers“ – Lidé, kteří byli u zrodu EU Altiero Spinelli Paul-Henri Spaak Konrad Adenauer Jean Monnet Robert Schuman

4 ESUO, spolu s EHS a EURATOMEM utvořily v roce 1958 „Evropská společenství“ ESUO – první krok k integraci Uhlí a ocel – strategické suroviny válečného průmyslu Vzniká 18. dubna 1951 podpisem Pařížské smlouvy, platné 50 let ESUO sice nezachránilo uhlí a ocel, ale udalo směr budoucí EU „Continue, continue, there is no future for the people of Europe other than in union!“ Jean Monnet Evropské společenství uhlí a oceli

5 7 rozšíření 1951 Německo, Itálie, Francie Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 1973 Spojené království Dánsko Irsko 1981 Řecko 1986 Portugalsko Španělsko 1995 Rakousko Finsko Švédsko 2007 Rumunsko Bulharsko 2004 ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 1990 Východní Německo

6 27 členských států 23 oficiálních jazyků Dnešní EU 4 svobody: Volný pohyb OSOB, ZBOŽÍ, SLUŽEB a KAPITÁLU 502 489 143 (2011) obyvatel na 4 215 100 km 2 HDP 17 452 406 000 $ (19 % celosvětově) a 20 % veškerého světového obchodu … ale také Průměrný dluh 63,5 % HDP a průměrný schodek rozpočtu 4,8 % HDP Nejbohatší region: Lucembursko / Vnitřní Londýn Nejchudší region: Severna i Iztochna / Severozapaden (obojí Bulharsko) Příští rozšíření? Kandidáti: Černá Hora, Chorvatsko (1. 7. 2013), Island, Makedonie, Turecko Potenciální kandidáti: Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko Smluvní rámec – Lisabonská smlouva

7 Symboly EU Nejznámějším symbolem Unie je její vlajka… Ódu na radost napsal jako báseň Friedrich Schiller v roce 1785, jako část své 9. symfonie ji zhudebnil Ludwig van Beethoven v roce 1824. Rada Evropy si ji zvolila jako svoji hymnu v roce 1972, Evropská společenství ji jako evropskou hymnu prohlásila v roce 1985. Mezi další symboly patří Den Evropy – 9. května Evropské motto – „Jednotná v rozmanitosti“ a… hymna. Důležitá informace – 12 hvězd neznamená a nikdy neznamenalo počet členských států… 12 hvězd bylo navrženo jako „symbol dokonalosti“ již v roce 1955. Mýtus vzniknul i díky bývalé vlajce ESUO, kde počet hvězd skutečně členské státy reprezentoval…

8 Tváře Evropské unie Herman van Rompuy Předseda Evropské rady José Manuel Barroso Předseda Komise Jerzy Buzek Předseda Evropského parlamentu Catherine Ashton Vysoký představitel Unie pro SZBP

9 Instituce Evropské unie Evropská rada Herman van Rompuy Impulsy a priority Evropská komise José Manuel Barroso Prosazování společných zájmů Rada ministrů (Rada EU) Předsedající stát Hlas členských států Evropský parlament Jerzy Buzek Hlas občanů

10 Evropská rada Shromáždění vrcholných představitelů členských států; od přijetí Lisabonské smlouvy institucí EU Stálý předseda volený na 2,5 roku (Herman van Rompuy) Evropská rada se schází zpravidla 4x ročně a dle LS „dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority“

11 Rada ministrů (Rada EU) Legislativní instituce EU; zástupci jednotlivých členských států Rada EU, neurčí-li smlouvy jinak, hlasuje kvalifikovanou většinou … nicméně u všech případů je snaha dosáhnout jednomyslnosti, k čemuž většinou dojde Složení Rady určuje projednávané téma – tedy např. při projednávání mezinárodního embarga zasedají v Radě ministři zahraničních věcí Při Radě funguje Výbor stálých zástupců (COREPER)

12 Hlasování v Radě ministrů •Francie, Itálie, Německo, Spojené království 29 •Polsko, Španělsko 27 •Rumunsko 14 •Nizozemsko 13 •Belgie, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Řecko 12 •Bulharsko, Rakousko, Švédsko 10 •Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko 7 •Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko 4 •Malta 3 Kvalifikovaná většina: 50 (67 %) zemí, 74 % hlasů a případně 62 % populace Tedy: 14 zemí, 255 hlasů a 311 milionů reprezentovaných občanů Kvalifikovaná většina od 1. 11. 2014: 55 (72) % zemí a 65 % populace … ale s blokační menšinou: 4 země reprezentující 35 % obyvatel

13 NYNÍ Kvalifikovaná většina v Radě EU OD 1. 11. 2014 (včetně Chorvatska)

14 Evropská komise Exekutivní instituce EU; pětileté funkční období Funguje jako vláda – komisaři nehájí zájmy členských států, ale celé Unie Podporuje obecný zájem Unie, zajišťuje uplatňování smluv, plní rozpočet a řídí programy Do 31. 10. 2014 je počet členů roven počtu členských států, včetně předsedy komise a vysokého představitele Unie pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (27) Od 1. 11. 2014 (dle LS) bude počet členů komise odpovídat dvěma třetinám členských států (pokud nerozhodne Rada jinak)

15 Známé tváře? Štefan Füle Rozšíření Štefan Füle Rozšíření Maroš Šefčovič Institucionální vztahy a administrativa Maroš Šefčovič Institucionální vztahy a administrativa Olli Rehn Hospodářská a měnová politika Olli Rehn Hospodářská a měnová politika Karel De Gucht Obchod Karel De Gucht Obchod

16 Evropský parlament Legislativní a jediná přímo volená instituce EU (od roku 1979); Druhý největší demokratický parlament světa podle velikosti elektorátu 736 poslanců (tzv. MEP – Member of the European Parliament); Pětileté volební období (2009 – 2014) Dvě hlavní pravomoci - schvaluje rozpočet Unie - schvaluje předsedu Komise na návrh Rady EU a následně Komisi jako celek Poslanci se po zvolení dělí do politických skupin kterých je celkem 7 (+ nezařazení)

17 EPP (264) – Evropská lidová strana ALDE (85) – Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Green/EFA (56) Zelení/Evropská svobodná aliance P&S (185) Pokroková aliance socialistů a demokratů GUE-NGL (34) Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice ECR (56) – Evropští konservativci a reformisté EFD (27) – Evropa svobody a demokracie Nezařazení (29) 736 MEPs 7 frakcí 22 výborů

18 •NĚMECKO 99 •FRANCIE, ITÁLIE, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 72 •POLSKO, ŠPANĚLSKO 50 •RUMUNSKO 33 •NIZOZEMSKO 25 •BELGIE, ČESKÁ REPUBLIKA, MAĎARSKO, PORTUGALSKO, ŘECKO 22 •ŠVÉDSKO 18 •BULHARSKO, RAKOUSKO 17 •DÁNSKO, FINSKO, SLOVENSKO 13 •IRSKO, LITVA 12 •LOTYŠSKO 8 •SLOVINSKO 7 •ESTONSKO, KYPR, LUCEMBURSKO 6 •MALTA 5 Počet poslanců podle jednotlivých států Síla hlasů Německo: 13,5 % Malta: 0,7 % Počet poslanců Německo 1979: 81 (410) Německo 2009: 99 (736) Francie 1979: 81 (410) Francie 2009: 72 (736) Reprezentace Německo: 826 tisíc ČR: 478 tisíc SK: 418 tisíc

19 Jak vznikají právní předpisy EU Občané, zájmové skupiny, experti Diskuse, konzultace Občané, zájmové skupiny, experti Diskuse, konzultace Komise Formální návrh Komise Formální návrh Parlament a Rada ministrů Společné rozhodnutí Parlament a Rada ministrů Společné rozhodnutí Vnitrostátní nebo místní orgány Implementace Vnitrostátní nebo místní orgány Implementace Komise a Soudní dvůr Evropské unie Kontrola implementace, sankce Komise a Soudní dvůr Evropské unie Kontrola implementace, sankce

20 Výstupy integrace a legislativy EU •Volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu •Schengenský systém, přístup na pracovní trhy Výstupy plynoucí ze smluv •Strukturální a kohezní fondy •27 miliard eur do roku 2013 pro Českou republiku •Kromě roku 2005 byla čistá pozice ČR vždy plusová (47 miliard Kč za rok 2010) Evropské dotace •Regulace trhu •Zrušení žárovek, regulace roamingu, přidávání biosložek do benzínu a nafty •Vytváření evropských standardů – povinnosti informovat spotřebitele apod. Přijatá nová legislativa

21

22 WWW.HOTELFLORA.CZ

23 Projekt byl finančně podpořen:Partneři: Finanční partneři:Mediální partner: Děkujeme za pozornost! Projekt realizuje:


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ ROZHODUJ O EVROPĚ: MODEL EVROPSKÉ UNIE [místo realizace] [den realizace] Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google