Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzděláváni RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzděláváni RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzděláváni RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.

2 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace •2 všeobecné gymnaziální obory •obor Gymnázium se sportovní přípravou •cca 500 žáků •cca 50 pedagogických zaměstnanců

3 Zkušenosti s projekty… 2006 – 2008 - OPRLZ „Domluv se v cizím jazyce…“ Projekt zaměřen na rozvoj všeobecných jazykových dovedností učitelů Jablonecka Cílová skupina • Učitelé středních a základních škol regionu Jablonecka • Zapojilo se celkem 82 pedagogů • Úspěšně absolvovalo 57 z nich

4 19.8. - 25.8.2007 Hotel Maxov Letní intenzivní kurz s rodilými mluvčími Lektoři • Jan Robinson BA (GBR) • Peter Tracey BA (GBR) • Mgr. Gersende Demma (FRA) • Giuseppe Vallortigara (ITA) • Mgr. Heino Hase (GER) • PharmDr. Erika Doležalová (CZE) • Mgr. Zuzana Matoušová (CZE) • Miroslava Chroustová (CZE) • Mgr. Iveta Rulcová (CZE) • Mgr. Adéla Benešová (CZE) • Mgr. Petr Koutek (CZE)

5 Základní škola v Josefově dole Letní intenzivní kurz s rodilými mluvčími

6 Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzdělávání Inovativní pokračování projektu „Domluv se v cizím jazyce…“ Cíle projektu • Zvýšit jazykovou gramotnost učitelů v regionálním školství • Podpořit trend celoživotního učení •Naučit učitele používat cizojazyčné zdroje informací ve prospěch jejich předmětů • 6 různých jazykových vzdělávacích programů (ANJ1, ANJ2, ANJ3, ITJ, NEJ, FRJ) • alespoň 100 podpořených osob • alespoň 60 úspěšných absolventů Závazné ukazatele

7 Projekt nabízí a vyžaduje Projekt nab í z í Projekt vyžaduje Pravidelnou a systematickou výuku po 3 roky Odpovědný př í stup Kvalitn í výuku pod veden í m kvalifikovaných lektorů Zakoupen í učebnice a pracovn í ho se š itu (ostatn í n á klady jsou hrazeny z rozpočtu projektu) Výuku v minim á lně 6-ti a maxim á lně 12- ti členných skupin á ch Doch á zku alespoň 70 % Přizpůsoben í tempa i obsahu potřeb á m skupiny Ú čast na pravideln é m přezku š ov á n í 1 kr á t za pololet í Týdenn í intenzivn í kurz s rodilým mluvč í m o hlavn í ch pr á zdnin á ch 2009 Ú čast na týdenn í m intenzivn í m kurzu s rodilým mluvč í m o hlavn í ch pr á zdnin á ch 2009 Týdenn í intenzivn í kurz s rodilým mluvč í m o hlavn í ch pr á zdnin á ch 2010 Ú čast na týdenn í m intenzivn í m kurzu s rodilým mluvč í m o hlavn í ch pr á zdnin á ch 2010

8 Harmonogram projektu ř í jen 2008 přihla š ov á n í do projektu, tvorba skupin listopad 2008 – červen 2009 1. etapa výuky (jedenkr á t týdně 90 minut) červenec - srpen 2009 1. týdenn í intenzivn í kurz s rodilým mluvč í m z á ř í 2009 – červen 2010 2. etapa výuky (jedenkr á t týdně 90 minut) červenec - srpen 2010 2. týdenn í intenzivn í kurz s rodilým mluvč í m z á ř í 2010 – duben 2011 3. etapa výuky (jedenkr á t týdně 90 minut) květen 2011 z á věrečn é testov á n í

9 Realizace projektu • v červnu 2008 - průzkum zájmu – 219 předběžných uchazečů •´v říjnu 2008 – přípravné práce – vedení projektu •Stanovení způsobu výběru frekventantů kurzů •Příprava prezentace projektu na školách v regionu •Příprava rozřazovacích testů •Prezentace projektu na školách •V listopadu 2008 – rozřazovací testy •V listopadu 2008 – rozřazení do skupin – zahájení výuky Dosavadní průběh projektu

10 Realizační tým • Stálí lektoři • Zahraniční lektoři • Vedení projektu Realizace projektu

11 Reálné počty uchazečů Celkem 144 uchazečů •39 uchazečů o program ANJ 1 (2 skupiny) •50 uchazečů o program ANJ 2 (3 skupiny) •34 uchazečů o program ANJ 3 (pokročilí) •13 uchazečů o program FRJ •8 uchazečů o program NEJ

12 Elektronická podpora kurzů • Možnost komunikace s lektorem • Možnost testování on-line • Možnost publikace studijních materiálů Samouk; E-leariningový systém Gymnázia v ul. Dr. Randy, Jablonec nad Nisou RISA - informační systém OPVK

13 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace +420483737611 (ústředna) +420483737699 (fax) gymrandy13@sportgym.cz, www.sportgym.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzděláváni RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google