Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Portugalsko República Portuguesa. P ortugalsko  Hlavní město: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na světě)  Počet obyvatel: 10 848 692 (2007,75.na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Portugalsko República Portuguesa. P ortugalsko  Hlavní město: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na světě)  Počet obyvatel: 10 848 692 (2007,75.na."— Transkript prezentace:

1 Portugalsko República Portuguesa

2 P ortugalsko  Hlavní město: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na světě)  Počet obyvatel: 10 848 692 (2007,75.na sv.)  Státní zřízení: republika  Prezident: Cavaco Silva  Předseda vlády: José Sócrates  Úřední Jazyk: portugalština (také v Brazílii)  Měna: Euro  HDP na 1 obyv. ( na obyv.): 21 800 USD  Členství: EU (1986), NATO,OSN (1955)

3 Obyvatelstvo  Počet obyvatel: 10 848 692 (2007,75.na sv.)  Hustota zalidnění: 114 ob./ km² (87. na světě)  Náboženství: katolické 93% protestantské 3% protestantské 3%  Národnostní složení: Portugalci 0.5% jiné etnikum 0.5% jiné etnikum  Polovina obyvatel žije na venkově - nejvyšší podíl v Evropě - nejvyšší podíl v Evropě  40% obyvatel žije ve dvou největších městech  Negramotnost: kolem 5% - jedno z nejvyšších čísel EU - jedno z nejvyšších čísel EU

4 Politika PPPPrezident – pravomoc vetovat zákony - vrchní velitel ozbrojených sil - moc rozpustit parlament, odvolat vládu či vyhlásit válku. RRRRepublikové shromáždění (Assembleia da República) - portugalský jednokomorový parlament složený z 230ti poslanců. Předseda Republikového shromáždění zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti. DDDDlouholetý spor se Š Š Š Š Š pppp aaaa nnnn ěěěě llll ssss kkkk eeee mmmm o oblast O O O O O llll iiii vvvv eeee nnnn çççç aaaa. Toto území bylo po staletí součástí Portugalska až do roku 1801, kdy bylo v rámci napoleonských válek přiřknuto Španělsku. Portugalsko si nárokuje jeho navrácení na základě V V V V V íííí dddd eeee ňňňň ssss kkkk éééé s s s s mmmm llll oooo uuuu vvvv yyyy z roku 1 1 1 1 1 8888 1111 5555.

5 Historie  Na území Portugalska se za posledních 3000 let vystřídalo mnoho civilizací. Féničané, Kelti, Řekové, Kartáginci, Římané i Arabové FéničanéKeltiŘekovéKartáginciŘímanéArabovéFéničanéKeltiŘekovéKartáginciŘímanéArabové  Římané- vytvořili část Hispánské říše nazvanou Lusitania  5.století- Suebská říše dobyta Vizigóty, o tři století později Araby  V 11.století.(1139) – vznik Portugalského království v průběhu reconquisty ( dlouhodobý vojenský, politický a civilizační proces znovudobytí Pyrenejského poloostrova evropskou civilizací, která postupně založila tzv. Kordóbský chalifát)  Reconquista vyvrcholila vznikem dvou katolických království- Španělska a Portugalska  1147- Portugalci zpět dobyli Lisabon

6 Historie  15. století- zámořské expanze: - plavby kolem Afriky do Indie a získávání koloniálních držav - plavby kolem Afriky do Indie a získávání koloniálních držav (např.Východní Timor až do r. 1975 ) (např.Východní Timor až do r. 1975 ) - nejvýznamější kolonie: Brazílie, Angola a Mosambik - nejvýznamější kolonie: Brazílie, Angola a Mosambik  5. října 1910- vyhlášena republika  1.sv.v.- Portugalsko na straně Dohody (Francie,Rusko a VB + Itálie, USA..)  1926- Vojenský puč  1932- Salazar zavedl diktaturu  2.sv.v.- Portugalsko neutrální  1961- Indie připojila četná území včetně Goy – počátek rozkladu koloniálního panství, nákladné a neúspěšné války s koloniemi koloniálního panství, nákladné a neúspěšné války s koloniemi vedli k pádu Salazarova režimu vedli k pádu Salazarova režimu  1974- „květnová revoluce“, armádou svržen Salazarův nástupce Caetano  1986- vstup Portugalska do Evropské Unie  1996- President J.Sampaio založil Společenství portugalsky mluvících zemí (PCPL) v Lisabonu (PCPL) v Lisabonu  1999- portugalské Macao předáno Číně

7 Zámořské objevy  r. 1415 - Jindřich Mořeplavec v získává severoafrickou Ceutu. Ceutu.  r. 1487 – Bartolomeo Diaz v rámci úsilí dostat se kolem Afriky do Indie dopluje k mysu Dobré naděje – na další plavbu neměl sil, musel se vrátit-v jižním Atlantiku je časté nepříznivé počasí. – na další plavbu neměl sil, musel se vrátit-v jižním Atlantiku je časté nepříznivé počasí.  V letech 1497 – 1499 - Vasco da Gama Afriku obeplul a dostal se do Indie – velké vítězství Afriku obeplul a dostal se do Indie – velké vítězství  V letech 1519 – 1521- Fernando de Magalhaes obeplul celý svět. obeplul celý svět.  Pod král.korunu náleží i Moluky, Malakka, ostrov Formosa (Taiwan) a pobřeží Brazílie  V průběhu 17. století- podstatné zmenšení říše  r.1822 - ztráta Brazílie

8 Geografie  Přímořský stát rozkládající se na západě Pyrenejského poloostrova při pobřeží Atlantského Oceánu  Nejzápadnější evropský pevninský stát (mys Roca)  Hraničí se Španělskem (1 214 km)- nejstarší hranice v Evropě (od r.1270)  Zámořská autonomní území: - ostrovy Madeira a Azory - ostrovy Madeira a Azory (- Macao - poslední zbytek bývalé portugalské koloniální říše v Asii (- Macao - poslední zbytek bývalé portugalské koloniální říše v Asii - na základě dohod je od r.1999 součástí Číny) - na základě dohod je od r.1999 součástí Číny)

9 Povrch  Nejvyšší bod: Ponta do Pico ( 2 351 m.n.m.) - Azory  S a V Portugalsko - horská pásma - horská pásma - Serra de Nogueira, Serra do Gerez, - Serra de Nogueira, Serra do Gerez, Serra de Marão, Serra da Estrela (nejvyšší pohoří 1991m), Serra de Marão, Serra da Estrela (nejvyšší pohoří 1991m), Serra de São Mamede Serra de São Mamede - jižní pahorkatina- Alentejo - jižní pahorkatina- Alentejo  JZ – Serra de Monchique  Z a J tvoří nížiny se strmým skalnatým pobřežím  

10 Povrch  Souostroví Madeira a Azorské ostrovy leží v tzv. riftové zóně na styku dvou litosférických desek→sopečný původ a větší riziko zemětřesení Souostroví Madeira Azorské ostrovy Souostroví Madeira Azorské ostrovy  Lisabonský záliv- také seismicky aktivní oblast    Řeky: Tejo, Douro a Guadiana -velké množství kaskádových přehrad -velké množství kaskádových přehrad -nálevkovitá ústí řek (velké přístavy) -nálevkovitá ústí řek (velké přístavy)Podnebí  S a Z : oceánské (vyšší srážky)  Na J: subtropické, středomořské (sušší)

11 Hospodářství PPPPrůmysl ZZZZnačný rozmach státu a příliv investic ze zahraničí se vstupem do EU, vysoké přírustky HDP a nízká nezaměstnanost PPPPrůmyslová odvětví: hutnictví, těžěbní, textilní, obuvnický, strojírenský, chemický a potravinářský průmysl NNNNerostné suroviny: wolfram, cín, uran, černé uhlí, měď, stříbro, kaolín, sůl a mramor ZZZZávislost na dovozu ropy a zemního plynu PPPPrůmyslová střediska: Lisabon a Porto VVVVodní elektrárny: důležitý producent elektrické energie

12 Hospodářství  Zemědělství Orná půda 32% Orná půda 32% Lesy 36% Lesy 36% Louky a pastviny 11% Louky a pastviny 11%  Významná těžba dřeva a korku (největší producent na světě-180 000 tun)  Pěstuje se pšenice, kukuřice, rýže, oves, brambory, cukr. řepa, olivy, ovoce (vinná réva a subtropické ovoce), zelenina - olivy (4.místo v Evropě) - olivy (4.místo v Evropě)  Chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, oslů a mul.  Významná produkce rybích výrobků- rybí konzervy…  Cestovní ruch - Lisabon, Porto, Coimbra,..,poutní místo Fatima, ostrovy - Lisabon, Porto, Coimbra,..,poutní místo Fatima, ostrovyCoimbraFatimaCoimbraFatima Madeira a Azory Madeira a Azory - ročně navštíví Portugalsko asi 20 milionů turistů - ročně navštíví Portugalsko asi 20 milionů turistů

13 Zajímavosti VVVV íííí nnnn oooo- Portské víno - vzniklo tak, že se do vína z okolí města Porto začala přidávat pálenka, aby se nezkazilo

14 Zajímavosti KKKKulturní dědictví U U U U U NNNN EEEE SSSS CCCC OOOO - Histor. centrum Evory, Lisabonu, Porta a Angry na Azorech - kláštery v městech Belem, Batalha a Tomar - letní sídlo králů Sintra      FFFFotbal

15  Lisabon  Porto

16 Zdroje  www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz  www.odci.gov www.odci.gov  EVROPA- Encyklopedie Klára Sailerová, 7.C Klára Sailerová, 7.C


Stáhnout ppt "Portugalsko República Portuguesa. P ortugalsko  Hlavní město: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na světě)  Počet obyvatel: 10 848 692 (2007,75.na."

Podobné prezentace


Reklamy Google