Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Licenční centrum podpora pro zajištění informační infrastruktury VVI 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha Marta Machytková předsedkyně VV AKVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Licenční centrum podpora pro zajištění informační infrastruktury VVI 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha Marta Machytková předsedkyně VV AKVŠ."— Transkript prezentace:

1 Licenční centrum podpora pro zajištění informační infrastruktury VVI 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha Marta Machytková předsedkyně VV AKVŠ

2 Obsah 1.Rekapitulace vzniku a vývoje myšlenky „Licenčního centra“, zásadní připomínky AKVŠ a dalších organizací k návrhu NTK 2.Zapojení RVŠ do projednávání 3.Aktuální situace 4.Návrh usnesení 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha

3 Prezentace myšlenky licenčního centra 18. 11. 2010 Podpora informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace (prezentace Mgr. Ivy Procháskové) http://www.radavs.cz/a_clanek.php?c=1144&oblast=17&historie=10 http://www.radavs.cz/a_clanek.php?c=1144&oblast=17&historie=10 17. 3. 2011 Program MŠMT - Informační zdroje pro výzkum (INFOZ), Informační podpora VaV – financování elektronických informačních zdrojů (EIZ) od roku 2013 (prezentace Mgr. Ivy Procháskové ) http://www.radavs.cz/clanek.php?c=1167 http://www.radavs.cz/clanek.php?c=1167 24. 2. 2012 Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace č. 270/A6 - změny navrhl prof. Málek na základě analýzy programů MŠMT a výzvy 4.3. OP VaVpI - podklady připravila Mgr. Prochásková http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=636486 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=636486 20. 9. 2012 zasedání P RVŠ, bod 6. Financování elektronických informačních zdrojů http://www.radavs.cz/a_clanek.php?c=1408&oblast=16&historie=12 http://www.radavs.cz/a_clanek.php?c=1408&oblast=16&historie=12 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha 22. 5. 2014 Usnesení: Rada VŠ žádá ministerstvo, aby do odborného poradního orgánu programu „Informace – základ výzkumu“ byli jmenováni zástupci Rady VŠ a Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Dále žádá, aby k přípravě nového modelu poskytování podpory na informační infrastrukturu z výdajů na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a k přípravě národního centra pro centralizované nákupy licencí elektronických informačních zdrojů pro VaVaI ministerstvo využilo zkušeností AKVŠ a přizvalo zástupce AKVŠ a Rady VŠ k účasti na těchto úkolech.

4 Další vývoj • NTK projekt EFI (jeden z výsledků): Studie k problematice EIZ v ČR včetně návrhu modelu „licenčního centra“. – 20. 11. 2012 v NTK: Studie podrobena kritické oponentuře zástupci jednotlivých VŠ knihoven i zástupci AKVŠ – 5. 4. 2013: Finální verze materiálu 1.2.4 Implementace jednotného systému plánování nákupu EIZ do ČR znovu kriticky připomínkována pracovní skupinou složenou ze zástupců KNAV, NK, AKVŠ – 23. 5. 2013: Další schůzka k materiálu – k problematickým partiím analýzy (použitá metodika) byly doplněny „komentáře“, nicméně výsledky jsou dále používány jako východisko pro CzechELib • „ Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti elektronických informačních zdrojů“ http://repozitar.techlib.cz/record/646/files/idr-646_1.pdf http://repozitar.techlib.cz/record/646/files/idr-646_1.pdf – Kapitola 4: Model změny způsobu plánování, řízení nákupu a zpřístupnění EIZ v ČR 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha 22. 5. 2014

5 Zásadní připomínky VV AKVŠ k předloženému návrhu CzechElib Problematické oblasti původního návrhu: 1.financování 2.složitá struktura, vysoké náklady na provoz 3.účelnost navržených funkcí – např. centrální propagace a školení koncových uživatelů, centrální MVS (existuje VPK), vyhodnocování statistik přísluší hlavně výzkumným organizacím 4.diskutabilní právní forma – nutnost právního rozboru 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha 22. 5. 2014 Licenční centrum musí být služba pro výzkumné organizace (VO), které sdružují své finanční prostředky s cílem zvýšit svou váhu na trhu, být pro producenty/ dodavatele EIZ silnějším protihráčem schopným si vyjednat výhodnější podmínky a od toho se musí odvíjet jeho struktura, funkce i financování.

6 Stanovisko VV AKVŠ • Cílem je navrhnout moderní, funkční, ekonomicky přínosný model, který bude: – v souladu s připravovanou národní politikou podpory VaVaI (jak bude výzkum financován) – odpovídat potřebám VŠ, AV ČR a dalších VO (jak budou chtít nakládat se svými finančními prostředky na podporu VaVaI) – bude zohledňovat rychle se měnící situaci v oblasti vědeckého publikování (otevřený přístup) • Přenést jednání o licenčním centru na půdu Rady vysokých škol 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha 22. 5. 2014

7 RVŠ – řeší problematiku EIZ • Společné jednání komisí pro vědeckou činnost, ekonomické komise a komise pro informační technologie ve vysokém školství (Brno, 30. 1. 2014) • Hosté: ředitel NTK, zástupkyně AKVŠ a zástupkyně MŠMT 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha Doporučení : vznik pracovní skupiny, dojít ke konsensuálnímu návrhu a prezentovat výsledky na květnovém sněmu Rady VŠ

8 Pracovní skupina • V. Svobodová (MENDELU), J. Jirát (VŠCHT Praha), M. Bartošek (MU), P. Dědičová (VUT), L. Slezáková (UPOL), V. Šubrta (VŠE), B. Katolická (ZČU), M. Paráková (UK) • Ředitel NTK účast odmítl s tím, že vede tým v rámci Priority 7 Koncepce knihoven na léta 2011-2015 • Výsledky práce zástupců AKVŠ byly shrnuty na jednání v Olomouci 14. dubna 2014, kterého se zúčastnil místopředseda RVŠ T. Opatrný • Výsledky byly formulovány v podobě návrhu usnesení pro Sněm RVŠ • 13.5. 2014 schůzka pracovní skupiny a ředitele NTK. Byla dohodnuta nová pracovní platforma (AKVŠ, NK, KNAV, NTK) a došlo ke konsenzuálnímu návrhu základních principů 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha

9 Zásadní principy • Centralizované vyjednávání licencí • V rámci rozpočtu na VaVaI vyčlenit adekvátní částku na nákup EIZ • Jasně definovat okruh organizací, které budou moci čerpat dotaci • Transparentní a spravedlivé rozdělení dotace • Dosažení optimálních cen EIZ v budoucím vyjednávání s ohledem na OA 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha

10 Vlivy otevřeného přístupu (OA) Licenční centrum bude sjednávat licence až pro rok 2018 a dále, proto je třeba • Provést analýzu vydavatelských politik v oblasti otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům (OA) • Sledovat podíl OA vs. non-OA článků v hybridních časopisech, OA časopisů vs. časopisů založených na předplatném • Sledovat požadavky EU a dalších poskytovatelů financí do VVI na OA • Sledovat průběžně vývoj (zvyšování) podílu OA ve vědecké komunikaci Použít všechny tyto znalosti pro dosažení optimálních cen EIZ v budoucím vyjednávání 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha

11 Návrh usnesení Rada vysokých škol podporuje vznik licenčního centra s tím, že • 1. na elektronické informační zdroje (EIZ) bude vyčleněna adekvátní částka z prostředků státního rozpočtu na VaVaI, • 2. bude jasně definován okruh organizací, které budou tímto způsobem podporovány - zejména by mělo jít o akademickou sféru, • 3. při výběru pořizovaných EIZ bude zajištěna ekonomická zpětná vazba jasně stanovenou povinnou spoluúčastí podpořených organizací. Rada VŠ vyzývá MŠMT k sestavení pracovní skupiny zahrnující všechny zainteresované skupiny, která zpracuje konkrétní návrh licenčního centra. 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha


Stáhnout ppt "Licenční centrum podpora pro zajištění informační infrastruktury VVI 22. 5. 2014 8. Sněm RVŠ, 2014, Praha Marta Machytková předsedkyně VV AKVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google