Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Microsoft ® Lync ™ 2010 Web App – školení. Cíle Tento kurz představuje aplikaci Microsoft Lync Web App a věnuje se následujícím tématům: •Základní informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Microsoft ® Lync ™ 2010 Web App – školení. Cíle Tento kurz představuje aplikaci Microsoft Lync Web App a věnuje se následujícím tématům: •Základní informace."— Transkript prezentace:

1 Microsoft ® Lync ™ 2010 Web App – školení

2 Cíle Tento kurz představuje aplikaci Microsoft Lync Web App a věnuje se následujícím tématům: •Základní informace o aplikaci Lync Web App •Připojení k online schůzce •Pozvání dalších účastníků •Zahájení sdílení aplikací •Získání protokolů na straně klienta •Dodatek

3 Základní informace Aplikace Lync Web App umožňuje připojit se k online schůzce aplikace Lync pomocí webového prohlížeče. Aplikace Lync Web App vyžaduje prohlížeč podporující modul plug- in Microsoft Silverlight. Nabízí podobné možnosti pro online schůzky jako klientská aplikace Lync 2010. Účastníci však nemusí instalovat další software, aby se mohli zúčastnit online schůzky. Pokud chcete předvádět prezentace a sdílet plochu, musíte si nainstalovat další moduly plug-in pro sdílení. Silverlight Každý, kdo používá prohlížeč podporující program Silverlight a operační systém s připojením k Internetu, se může připojit k online schůzce aplikace Lync bez instalace klientské aplikace Lync nebo Lync Attendee. Program Silverlight je modul plug-in pro různé prohlížeče a platformy, který pomáhá při používání aplikací a práci prostřednictvím webu. Během připojování k online schůzce pomocí aplikace Lync Web App vyhledá prohlížeč účastníka automaticky instalaci programu Silverlight a zobrazí uživateli v případě potřeby výzvu, aby tento program nainstaloval. Program Silverlight lze také nainstalovat z domovské stránky programu Silverlight. domovské stránky programu Silverlight Z PĚT NA CÍLEZ PĚT NA CÍLE

4 Připojení k online schůzce V následující části naleznete úvod k připojení k online schůzce pro Lync Web App. Na následujících snímcích můžete vidět diagram pracovního postupu a ukázku použití. Účastníkovi se může zobrazit na obrazovce výzva k instalaci programu Silverlight nebo může povolit automaticky otevírané okno a počítač provede zbývající činnosti sám. Z PĚT NA CÍLEZ PĚT NA CÍLE

5 Diagram připojení k online schůzce Ano Ne Ano Ne Ano Pomocí aplikace Lync Web App se mohou účastníci rychle připojit k online schůzce s minimálním počtem kliknutí. Z PĚT NA CÍLEZ PĚT NA CÍLE

6 Připojení pomocí aplikace Lync Web App Tyto pokyny vysvětlují, jak se připojit ke zvukové části online schůzky. Poznámka: Je vyžadován program Silverlight. Postup připojení 1.Otevřete pozvánku na online schůzku. 2.Klikněte na odkaz Join online (Připojit k online schůzce) nebo ručně zkopírujte a vložte adresu URL schůzky do prohlížeče. 3.Vyberte možnost Join as a guest (Připojte se jako host) nebo použijte corporate credentials (pověření podniku). -Pokud se ke schůzce připojujete z prostředí mimo společnost, klikněte na možnost Join as a Guest (Připojit jako Host). -Pokud máte pověření podniku, klikněte na možnost Join using your corporate credentials (Připojit pomocí pověření podniku). 4.Zadejte informace na obrazovce (například zobrazované jméno) a klikněte na položku Join Meeting (Připojit se ke schůzce). 5.Na panelu režimu klikněte na tlačítko Phone (Telefon). 6.Do pole Podrobnosti zadejte číslo telefonu do práce nebo mobilního telefonu a klikněte na možnost Call Me (Zavolejte mi na). Z PĚT NA CÍLEZ PĚT NA CÍLE

7 Provádění běžných úkolů Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE V následující části jsou představeny hlavní akce, které bude účastník provádět během online schůzky.

8 Jak pozvat další účastníky Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE Další účastníky může předvádějící pozvat prostřednictvím nabídky Lidé. Pozvání účastníka na audiokonferenci 1.Klikněte na rozevírací nabídku People (Lidé). 2.Klikněte na položku Invite by Phone (Pozvat telefonem) a zadejte telefonní číslo účastníka. V rámci online schůzky se automaticky vytočí příslušné číslo a účastník bude připojen k audiokonferenci. Pozvání účastníka na online schůzku 1.Klikněte na možnost Invite by E-mail (Pozvat e-mailem). 2.Klikněte na tlačítko Copy All Text (Zkopírovat veškerý text). 3.Spusťte aplikaci Outlook a klikněte na možnost Nový e- mail. 4.Zadejte informace o příjemci do pole Komu a Předmět. 5.Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text do hlavní části zprávy. 6.Klikněte na tlačítko Odeslat.

9 Postup při zahájení sdílení aplikací Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE Sdílení aplikací představuje hlavní způsob zobrazování obsahu v rámci online schůzky. Předvádějící mohou sdílet celou svoji plochu nebo jednu aplikaci jako prezentaci aplikace PowerPoint. Poznámka: Uživatelé používající tuto metodu poprvé musí nainstalovat modul plug-in Sdílení aplikací pro aplikaci Lync Web App. Postup při zahájení sdílení aplikací 1.Klikněte na nabídku Share (Sdílet). 2.Klikněte na možnost Desktop (plocha) nebo Program (program). 3.Pokud se zobrazí dialogové okno s upozorněním, klikněte na možnost Allow (Povolit). 4.Klikněte na položku Start Sharing (Zahájit sdílení). Poznámka: Účastníci uvidí veškerý obsah ohraničený zelenými pruhy. Pokud chcete ukončit sdílení, klikněte v horní části obrazovky na možnost Stop Sharing (Ukončit sdílení). Pokud chcete sdílet ovládání s jiným účastníkem, klikněte na možnost Give Control (Předat řízení).

10 Postup při získání protokolů na straně klienta Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE Pro pokročilé postupy odstraňování potíží a eskalace je možné získat z aplikace Lync Web App protokoly na straně klienta. Poznámka: Protokoly na straně klienta se zaznamenávají ve formátu LOG a je možné je číst v libovolném textovém editoru, například Notepad.exe. Postup při získání protokolů na straně klienta 1.Klikněte na nabídku Options (Možnosti). 2.Klikněte na položku Options (Možnosti). 3.Ujistěte se, že je povolena možnost Turn on Logging (Zapnout protokolování). (Ve výchozím nastavení je povolená.) 4.Klikněte na tlačítko Save Logs (Uložit protokoly). 5.Zadejte název souboru pro protokoly a klikněte na tlačítko Save (Uložit). Název souboru může být cokoli, co vám pomůže si vzpomenout, oč se jedná. Doporučujeme pojmenovat soubor s pomocí čísla žádosti o služby zákazníkům (SR – Service Request). Příklady: •SR0000999.log •Lync Web App protokol dd-mm-rrrr.log Kliknutím na nabídku Možnosti získáte přístup k protokolu na straně klienta nebo zrušíte možnosti týkající se osobních informací.

11 Shrnutí Tento kurz představil aplikaci Microsoft Lync Web App a byl věnován následujícím tématům: •Základní informace o aplikaci Lync Web App •Připojení k online schůzce •Pozvání dalších účastníků •Zahájení sdílení aplikací •Získání protokolů na straně klienta •Dodatek Z PĚT NA CÍLEZ PĚT NA CÍLE

12 Dodatek Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE

13 Termíny související s aplikací Lync Web App Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE TermínDefinice Účastníci schůzky •Účastníci mohou jen zobrazit obsah. •Účastníkům není dovoleno sdílet obsah, soubory, plochu ani tabuli. •Účastníci mohou pozvat na schůzku další kontakty. Předvádějící schůzky •Převádějící mají všechna oprávnění, která mají účastníci. •Předvádějící mohou sdílet plochu a aplikace. •Předvádějící mohou obsah odeslat a místně uložit. •Předvádějící mohou vytvářet tabule. •Předvádějící mohou povolit vstup osobám z předsálí. •Předvádějící mohou vyloučit ostatní účastníky s výjimkou organizátora. •Předvádějící mohou zvýšit oprávnění účastníků. •Předvádějící mohou snížit oprávnění ostatních předvádějících s výjimkou organizátora. •Předvádějící mohou ztlumit ostatní účastníky. •Předvádějící mohou mít možnost procházet obsah. •Předvádějící mohou schůzku uzamknout. Organizátor schůzky •Organizátor má stejná oprávnění jako předvádějící. •Organizátora nelze vyloučit z konference. •Organizátorovi nelze snížit oprávnění. •Organizátor nemusí nikdy čekat v předsálí. •V seznamu účastníků není role organizátora označena žádnou speciální ikonou ani textem. •Role organizátora není přenositelná, což znamená, že neexistuje způsob, jak zvýšit úroveň jiného účastníka na roli organizátora. Účastníci schůzky•Společné označení předvádějícího, organizátorů a účastníků

14 Termíny související s aplikací Lync Web App (pokr.) Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE TermínDefinice Seznam účastníkůOvládací prvek pro výpis účastníků schůzky Předsálí předvádějícíhoOvládací prvek, který uvádí seznam pozvaných osob čekajících na přijetí předvádějícím. Přístup ke schůzceOvládací prvek, který umožňuje předvádějícím změnit zásady umožňující přístup na schůzku Zásady schůzkyZásady pro schůzku definované správcem Oprávnění ke schůzce Ovládací prvek, který umožňuje předvádějícím změnit přednastavené funkce účastníků schůzky během schůzky Veřejné schůzky Schůzky, kde je vysoká úroveň důvěry mezi účastníky. Tyto schůzky mají následující vlastnosti:  Všichni ověření uživatelé jsou automaticky předvádějícími.  Všichni federovaní, nefederovaní a anonymní uživatelé jsou účastníky. Soukromé schůzkySchůzky, kde je nutné řídit přístup ke schůzce. Na těchto schůzkách organizátoři konkrétně předem přiřazují role předvádějících a účastníků.

15 Z PĚT NA CÍLE Z PĚT NA CÍLE © 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server a další názvy produktů jsou nebo mohou být registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích či oblastech. Zde uvedené informace slouží pouze k informativním účelům a představují aktuální stanovisko společnosti Microsoft Corporation k datu této prezentace. Protože společnost Microsoft musí reagovat na měnící se tržní podmínky, nelze tyto informace interpretovat jako závazek ze strany společnosti Microsoft a společnost Microsoft nemůže zaručit, že poskytnuté informace budou po datu této prezentace přesné. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE OHLEDNĚ INFORMACÍ V TÉTO PREZENTACI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ANI ZÁKONNÉ.


Stáhnout ppt "Microsoft ® Lync ™ 2010 Web App – školení. Cíle Tento kurz představuje aplikaci Microsoft Lync Web App a věnuje se následujícím tématům: •Základní informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google