Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii Ing. Renata Romanová, Mgr. Petr Matyáš Ministerstvo zahraničních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii Ing. Renata Romanová, Mgr. Petr Matyáš Ministerstvo zahraničních."— Transkript prezentace:

1 Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii Ing. Renata Romanová, Mgr. Petr Matyáš renata_romanova@mzv.cz; petr_matyas@mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor politik Evropské unie 24. června 2011 Praha

2 Rozpočet Evropské unie 2007 - 2013 kapitola 1. Udržitelný růst – cca 438 mld. EUR podkapitola Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost – cca 89 mld. EUR část unijní programy – 7. RP – 50,5 mld. EUR Zdroj: www.businessinfo.cz

3 Maďarské a polské předsednictví EU •HU PRES –Střednědobé hodnocení 7. rámcového programu a zahájení přípravy příštího strategického rámce –Čerpání prostředků EU s důrazem na vyrovnávání regionálních nerovností •PL PRES –Pokračování příprav nového strategického rámce –Simplifikace nástrojů a procedur –Snadnější přístup k finančním prostředkům EU, zejména u malých a středních podniků –Zahájení technických jednání o budoucím víceletém finančním rámci

4 Program Trojky předsednictví EU •Evropa 2020 (vlajková iniciativa Unie inovací) – implementace •Společný strategický rámec v synergii se strukturálními fondy •Regionální dimenze vědy, výzkumu a inovací •Zjednodušení přístupu k financím pro malé a střední podniky •Simplifikace rámcových podmínek •Evropská inovační partnerství •dále PL2011.EU Polsko, Dánsko, Kypr

5 Příprava příštího strategického rámce •Evropská komise ukončila 20. května 2011 veřejné konzultace o budoucím financování výzkumu, vývoje a inovací •Návrh – „Společný strategický rámec“ –Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (50,5 mld. EUR) –Program pro konkurenceschopnost a inovace (3,6 mld. EUR) –Evropský inovační a technologický institut (309 milionů EUR) •10. června 2011 – konference ke Společnému strategickému rámci •Závěrem června 2011 bude znám návrh finančního rámce po roce 2013

6 Aspekty příštího rámcového programu •Simplifikace nástrojů a procedur •Důraz na excelenci •Snadnější přístup k financím

7 Čím může přispět MZV Síť zastupitelských úřadů  ze zemí BRICS Brazílie, Indie, Jihoafrická republika  ze zemí Balkánu Albánie, Kosovo  ze zemí Východního partnerství Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina  ze zemí jižního a východního Středomoří Alžírsko, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Tunisko V uvedených zemích je možné využít ZÚ ČR, neboť zde nemá svou kancelář Evropská síť pro podporu podnikání (Enterprise Europe Network). U států uvedených podtrženě má ČR uzavřenou bilaterální smlouvu týkající se vědeckotechnické spolupráce.

8 Děkujeme za pozornost rádi vyslechneme Vaše podněty www.mzv.cz

9 Enterprise Europe Network Podpora výzkumu a vývoje pro malé a střední podniky v programech Evropské unie Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV ČR Programy a nástroje EZ využitelné českými podniky

10 7. rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (část I) Projekty „Výzkum ve prospěch MSP“ ● výzkum na klíč pro MSP, know-how patří MSP ● projekty typu „bottom-up“, bez omezení témat ● konsorcia min. 3 MSP ze 3 zemí EU + 2 výzkum. organizace ● doba trvání projektu: 1 – 2 roky ● typický rozpočet projektu: 0,5 – 1,5 mil. EUR ● příspěvek EK pro MSP na VaV – 75% nákladů ● uzávěrka aktuální projektové výzvy: 6. 12. 2011 ● bližší informace: Ing. Martin Škarka, TC AV ČR; skarka@tc.cz, tel. 234-006-113; http://www.fp7.czskarka@tc.czhttp://www.fp7.cz

11 7. rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (část II) „Výzkum ve prospěch MSP“ – příklady projektů s českou účastí ADDCONTROL – pokročilé PC kontrolní systémy v úpravnictví odpadních vod (24 měsíců. 8 řešitelů, 1,75 mil. EUR, český účastník AQUA-CONTACT, v.o.s.) TORCHWOOD – nová technologie ochrany dřeva (24 měsíců, 9, řešitelů, 1,49 mil. EUR, český účastník ROmiLL, spol. s r.o.) HEFEST – nové typy ohnivzdorných nátěrů (24 měsíců, 8 řešitelů, 0,7 mil. EUR, český účastník CHEMSTAR Czech Republic, s.r.o.)

12 7. rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (část III) Projekty partnerství podniků a veřejných výzkumných organizací (IAPP) ● partnerství nejméně dvou subjektů ze dvou zemí EU ● předpokladem je společný výzkumný projekt ● projekt musí obsahovat vzájemné výměnné pobyty v trvání 2 měsíce až 2 roky ● doba řešení: max. 4 roky ● témata projektů nejsou nijak omezena ● 100% úhrada pobytových nákladů účastníků ● další informace: Mgr. P. Perutková, TC AV ČR, perutkova@tc.cz, tel. 234-006-161; http://www.fp7.cz perutkova@tc.cz http://www.fp7.cz

13 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (část I) ● účastníci – právnické osoby ze zemí EU ● řešitelské týmy z nejméně tří zemí EU ● příspěvek EU 50-75 % uznatelných nákladů ● podpora akcí typu: pilotní projekt, analýza nebo příprava trhu, demonstrační projekt, výměna zkušeností, networking... ● Tři hlavní programové oblasti: 1. Podnikání a inovace (EIP) 2. Inteligentní energie – Evropa (IEE) 3. Podpora informačních a komunikačních technologií Název akce – Místo konání

14 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (část II) Příklady projektů s českou účastí: ECOCRETE – nový postup výroby betonu bez použití cementu (3 partneři, 2 roky trvání, rozpočet 1,4 mil. EUR, český účastník STÚ-K a.s.) GASHIGHWAY – podpora využití bioplynu v dopravě (13 partnerů, 3 roky trvání, rozpočet 1,8 mil. EUR, český účastník – Česká bioplynová asociace) GO PEDELEC! – podpora využívání elektrokol ve městech (10 partnerů, 2 roky trvání, rozpočet 1,5 mil. EUR, český účastník – ekolo.cz) Další informace: http://ec.europa.eu/ciphttp://ec.europa.eu/cip Uzávěrky aktuálních výzev: CIP ECO-Innovation – 8.9.2011 Bezplatné konzultace v češtině: Ing. A. Balászová, tel. 234 006 140, balazsova@tc.czbalazsova@tc.cz

15 Výzkumný fond uhlí a oceli ● výzkumné, pilotní nebo demonstrační projekty evropského rozměru ● řešitelská konsorcia 5-6 partnerů ● doba řešení průměrně 3 roky ● finanční příspěvek Fondu 50-60 % uznatelných nákladů ● uzávěrka projektových návrhů vždy 15.9. každoročně ● další informace: http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/

16 Výhody zapojení MSP do programů EU 1.Firemní prestiž, propagace a reference 2.Rozvoj zahraničních kontaktů a partnerství v oboru 3.Rozvoj tržních možností a uplatnění na trhu EU (licence aj.) 4.Přístup k moderním technologickým poznatkům 5.Vývoj a ověření vlastních technologií v praxi 6.Finanční příspěvek k firemnímu výzkumu či vývoji

17 Enterprise Europe Network Podpora rozvoje inovačních firem Ing. Daniela Váchová Koordinátorka sítě v ČR Technologické centrum AV ČR

18 Enterprise Europe Network ve světě

19 Enterprise Europe Network v ČR Podpora internacionalizace podnikání •Komplexní poradenství pro podnikatele, rešerše informací, legislativa EU •Podpora inovací a zvyšování exportních kapacit s vysokým podílem hi-tech a mid- tech oborů •Úzký kontakt s firmami a zjišťování jejich potenciálu pro technologickou spolupráci •Vyhledávání partnerů pro spolupráci v oblasti nových technologií •Vyhledávání partnerů pro výzkumnou spolupráci •Vyhledávání partnerů pro obchodní spolupráci •Asistence při realizaci transferu technologie, výzkumného výsledku •Mezinárodní databáze inovativních technologií a řešení •Mezinárodní databáze nabídek a poptávek pro obchodní spolupráci •Technologické / obchodní burzy –Předem plánovaná osobní setkání firem z různých zemí v rámci veletrhů, konferencí…

20 Příklady úspěšných projektů •Univerzita Palackého v Olomouci (RCPTM) a firma 3D-Oxides ze Ženevy –výsledek jednání v rámci tech.burzy při konference Nano4Inno v Praze –spolupráce: univerzita provede přípravu hematitových fotoelektrod pro fotolýzu vody a získávání vodíku. •Firma KOVOTOPIČ a.s. a slovenská firma Cheneko a.s. –technologie české firmy uveřejněná v databázi EEN –česká firma při výstavbě elektrárny na biomasu na Slovensku využije svoji technologii na zplyňování biomasy •Sdružení CZ BIOM a španělský VÚ Innovació i Recerca Industrial i Sostenible –spolupráce ve výzkumného projektu, kde se bude na 10 pilotních projektech prokazovat energetická a ekonomická udržitelnost využití různých druhů biomasy •Česká firma a norská firma –transfer technologie na výrobu prefabrikované malé vodní čističky odpadních vod, který zvýšil konkurenceschopnost této firmy v sektoru čistění městských odpadních vod. •Firma Rieter CZ, s.r.o. Components Žamberk a slovenská firma Bonfiglioli, s.r.o. –osobní kontakt mezi českým a slovenským partnerem EEN –spolupráce - opracování náprav pro vysokozdvižné vozíky. •BOTEK AB (Švédsko) a VISCON, s.r.o. (ČR) –výsledek jednání na technologické burze FOR WASTE 2009 v Praze –švédská technologie - systém pro zacházení s odpady (vážení odpadů) vč. propojení na elektronický účet zákazníka umožní podstatně zvýšit třídění odpadů –Firma VISCON, s.r.o. získala výhradní zastupování technologie v ČR a SR

21 Děkujeme Vám za pozornost. Enterprise Europe Network ČR www.een.cz http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network vachova@tc.cz suchy@tc.cz


Stáhnout ppt "Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii Ing. Renata Romanová, Mgr. Petr Matyáš Ministerstvo zahraničních."

Podobné prezentace


Reklamy Google