Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii"— Transkript prezentace:

1 Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii
Ing. Renata Romanová, Mgr. Petr Matyáš Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor politik Evropské unie 24. června 2011 Praha

2 Rozpočet Evropské unie 2007 - 2013
Zdroj: kapitola 1. Udržitelný růst – cca 438 mld. EUR podkapitola Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost – cca 89 mld. EUR část unijní programy – 7. RP – 50,5 mld. EUR

3 Maďarské a polské předsednictví EU
HU PRES Střednědobé hodnocení 7. rámcového programu a zahájení přípravy příštího strategického rámce Čerpání prostředků EU s důrazem na vyrovnávání regionálních nerovností PL PRES Pokračování příprav nového strategického rámce Simplifikace nástrojů a procedur Snadnější přístup k finančním prostředkům EU, zejména u malých a středních podniků Zahájení technických jednání o budoucím víceletém finančním rámci

4 Program Trojky předsednictví EU
Polsko, Dánsko, Kypr Evropa 2020 (vlajková iniciativa Unie inovací) – implementace Společný strategický rámec v synergii se strukturálními fondy Regionální dimenze vědy, výzkumu a inovací Zjednodušení přístupu k financím pro malé a střední podniky Simplifikace rámcových podmínek Evropská inovační partnerství dále PL2011.EU

5 Příprava příštího strategického rámce
Evropská komise ukončila 20. května 2011 veřejné konzultace o budoucím financování výzkumu, vývoje a inovací Návrh – „Společný strategický rámec“ Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (50,5 mld. EUR) Program pro konkurenceschopnost a inovace (3,6 mld. EUR) Evropský inovační a technologický institut (309 milionů EUR) 10. června 2011 – konference ke Společnému strategickému rámci Závěrem června 2011 bude znám návrh finančního rámce po roce 2013

6 Aspekty příštího rámcového programu
Simplifikace nástrojů a procedur Důraz na excelenci Snadnější přístup k financím

7 Čím může přispět MZV Síť zastupitelských úřadů
ze zemí BRICS Brazílie, Indie, Jihoafrická republika ze zemí Balkánu Albánie, Kosovo ze zemí Východního partnerství Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina ze zemí jižního a východního Středomoří Alžírsko, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Tunisko V uvedených zemích je možné využít ZÚ ČR, neboť zde nemá svou kancelář Evropská síť pro podporu podnikání (Enterprise Europe Network). U států uvedených podtrženě má ČR uzavřenou bilaterální smlouvu týkající se vědeckotechnické spolupráce.

8 Děkujeme za pozornost rádi vyslechneme Vaše podněty www.mzv.cz

9 Enterprise Europe Network
Podpora výzkumu a vývoje pro malé a střední podniky v programech Evropské unie Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV ČR Programy a nástroje EZ využitelné českými podniky

10 Projekty „Výzkum ve prospěch MSP“
7. rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (část I) Projekty „Výzkum ve prospěch MSP“ ● výzkum na klíč pro MSP, know-how patří MSP ● projekty typu „bottom-up“, bez omezení témat ● konsorcia min. 3 MSP ze 3 zemí EU + 2 výzkum. organizace ● doba trvání projektu: 1 – 2 roky ● typický rozpočet projektu: 0,5 – 1,5 mil. EUR ● příspěvek EK pro MSP na VaV – 75% nákladů ● uzávěrka aktuální projektové výzvy: ● bližší informace: Ing. Martin Škarka, TC AV ČR; tel ;

11 „Výzkum ve prospěch MSP“ – příklady projektů s českou účastí
7. rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (část II) „Výzkum ve prospěch MSP“ – příklady projektů s českou účastí ADDCONTROL – pokročilé PC kontrolní systémy v úpravnictví odpadních vod (24 měsíců. 8 řešitelů, 1,75 mil. EUR, český účastník AQUA-CONTACT, v.o.s.) TORCHWOOD – nová technologie ochrany dřeva (24 měsíců, 9, řešitelů, 1,49 mil. EUR, český účastník ROmiLL, spol. s r.o.) HEFEST – nové typy ohnivzdorných nátěrů (24 měsíců, 8 řešitelů, 0,7 mil. EUR, český účastník CHEMSTAR Czech Republic, s.r.o.)

12 Projekty partnerství podniků a veřejných výzkumných organizací (IAPP)
7. rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (část III) Projekty partnerství podniků a veřejných výzkumných organizací (IAPP) ● partnerství nejméně dvou subjektů ze dvou zemí EU ● předpokladem je společný výzkumný projekt ● projekt musí obsahovat vzájemné výměnné pobyty v trvání 2 měsíce až 2 roky ● doba řešení: max. 4 roky ● témata projektů nejsou nijak omezena ● 100% úhrada pobytových nákladů účastníků ● další informace: Mgr. P. Perutková, TC AV ČR, tel ;

13 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (část I)
● účastníci – právnické osoby ze zemí EU ● řešitelské týmy z nejméně tří zemí EU ● příspěvek EU % uznatelných nákladů ● podpora akcí typu: pilotní projekt, analýza nebo příprava trhu, demonstrační projekt, výměna zkušeností, networking... ● Tři hlavní programové oblasti: 1. Podnikání a inovace (EIP) 2. Inteligentní energie – Evropa (IEE) 3. Podpora informačních a komunikačních technologií Název akce – Místo konání

14 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (část II)
Příklady projektů s českou účastí: ECOCRETE – nový postup výroby betonu bez použití cementu (3 partneři, 2 roky trvání, rozpočet 1,4 mil. EUR, český účastník STÚ-K a.s.) GASHIGHWAY – podpora využití bioplynu v dopravě (13 partnerů, 3 roky trvání, rozpočet 1,8 mil. EUR, český účastník – Česká bioplynová asociace) GO PEDELEC! – podpora využívání elektrokol ve městech (10 partnerů, 2 roky trvání, rozpočet 1,5 mil. EUR, český účastník – ekolo.cz) Další informace: Uzávěrky aktuálních výzev: CIP ECO-Innovation – Bezplatné konzultace v češtině: Ing. A. Balászová, tel ,

15 Výzkumný fond uhlí a oceli
● výzkumné, pilotní nebo demonstrační projekty evropského rozměru ● řešitelská konsorcia 5-6 partnerů ● doba řešení průměrně 3 roky ● finanční příspěvek Fondu % uznatelných nákladů ● uzávěrka projektových návrhů vždy každoročně ● další informace:

16 Výhody zapojení MSP do programů EU
Firemní prestiž, propagace a reference Rozvoj zahraničních kontaktů a partnerství v oboru Rozvoj tržních možností a uplatnění na trhu EU (licence aj.) Přístup k moderním technologickým poznatkům Vývoj a ověření vlastních technologií v praxi Finanční příspěvek k firemnímu výzkumu či vývoji

17 Enterprise Europe Network
Podpora rozvoje inovačních firem Ing. Daniela Váchová Koordinátorka sítě v ČR Technologické centrum AV ČR

18 Enterprise Europe Network ve světě

19 Enterprise Europe Network v ČR
Podpora internacionalizace podnikání Komplexní poradenství pro podnikatele, rešerše informací, legislativa EU Podpora inovací a zvyšování exportních kapacit s vysokým podílem hi-tech a mid- tech oborů Úzký kontakt s firmami a zjišťování jejich potenciálu pro technologickou spolupráci Vyhledávání partnerů pro spolupráci v oblasti nových technologií Vyhledávání partnerů pro výzkumnou spolupráci Vyhledávání partnerů pro obchodní spolupráci Asistence při realizaci transferu technologie, výzkumného výsledku Mezinárodní databáze inovativních technologií a řešení Mezinárodní databáze nabídek a poptávek pro obchodní spolupráci Technologické / obchodní burzy Předem plánovaná osobní setkání firem z různých zemí v rámci veletrhů, konferencí…

20 Příklady úspěšných projektů
Univerzita Palackého v Olomouci (RCPTM) a firma 3D-Oxides ze Ženevy výsledek jednání v rámci tech.burzy při konference Nano4Inno v Praze spolupráce: univerzita provede přípravu hematitových fotoelektrod pro fotolýzu vody a získávání vodíku. Firma KOVOTOPIČ a.s. a slovenská firma Cheneko a.s. technologie české firmy uveřejněná v databázi EEN česká firma při výstavbě elektrárny na biomasu na Slovensku využije svoji technologii na zplyňování biomasy Sdružení CZ BIOM a španělský VÚ Innovació i Recerca Industrial i Sostenible spolupráce ve výzkumného projektu, kde se bude na 10 pilotních projektech prokazovat energetická a ekonomická udržitelnost využití různých druhů biomasy Česká firma a norská firma transfer technologie na výrobu prefabrikované malé vodní čističky odpadních vod, který zvýšil konkurenceschopnost této firmy v sektoru čistění městských odpadních vod. Firma Rieter CZ, s.r.o. Components Žamberk a slovenská firma Bonfiglioli, s.r.o. osobní kontakt mezi českým a slovenským partnerem EEN spolupráce - opracování náprav pro vysokozdvižné vozíky. BOTEK AB (Švédsko) a VISCON, s.r.o. (ČR) výsledek jednání na technologické burze FOR WASTE 2009 v Praze švédská technologie - systém pro zacházení s odpady (vážení odpadů) vč. propojení na elektronický účet zákazníka umožní podstatně zvýšit třídění odpadů Firma VISCON, s.r.o. získala výhradní zastupování technologie v ČR a SR

21 Enterprise Europe Network ČR
Děkujeme Vám za pozornost. Enterprise Europe Network ČR


Stáhnout ppt "Podpora inovační ekonomiky v Evropské unii"

Podobné prezentace


Reklamy Google