Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vypadá stabilizovaná poloha? A.vleže na zádech s podloženýma nohama B.vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně C.vleže na boku s pokrčenými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vypadá stabilizovaná poloha? A.vleže na zádech s podloženýma nohama B.vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně C.vleže na boku s pokrčenými."— Transkript prezentace:

1

2 Jak vypadá stabilizovaná poloha? A.vleže na zádech s podloženýma nohama B.vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně C.vleže na boku s pokrčenými končetinami dále od podložky D.vleže na zádech s podloženou hlavou

3 Jak stavíme krvácení z nosu? A.stlačením nosních křídel proti sobě B.předklonem hlavy a studeným obkladem C.stlačením nosních křídel, záklonem hlavy a studeným obkladem D.stlačením nosních křídel, předklonem hlavy a studeným obkladem

4 Jak se zachováte, pozře-li někdo kyselinu? A.vyvoláte zvracení B.podáte mléko C.podáte co největší množství vody D.neděláte nic, dokud se nedostaví lékařská pomoc

5 Jak se zachováte, uštkne-li někoho zmije? A.klidně ji chytneme do ruky, stejně už nemá žádný jed B.ránu rozřízneme a vysajeme C.ránu pokud možno sterilně překryjeme (končetinu znehybníme) a postiženého transportujeme k lékaři D.nic, zmije není nebezpečná

6 Jaký je správný resuscitační poměr? A.2 vdechy : 30 stlačení hrudníku B.1 vdech : 5 stlačení hrudníku C.1 vdech : 15 stlačení hrudníku D.1 vdech : 5 stlačení hrudníku

7 Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka? A.předklon B.úklon vlevo C.záklon D.úklon vpravo

8 Co je to ABC pravidlo? A.začátek abecedy B.zkratka trojitého manévru C.časopis pro děti D.pravidlo postupu při resuscitaci

9 Jak se zachováte, pozře-li někdo zásadu? A.vyvoláte zvracení B.podáte ocet C.podáte co největší množství vody D.neděláte nic, dokud se nedostaví lékařská pomoc

10 Jaká je první pomoc při popáleninách? A.strhnout z hořícího oděv B.propíchnout vytvořený puchýř C.sterilně popálené místo překrýt D.potřít popáleninu něčím mastným

11 Ve kterém z těchto případů využijeme stabilizovanou polohu? A.Při zlomenině nohy B.Když člověk nedýchá C.Upadá-li postižený do šoku D.Při bezvědomí se zachovanými fyziologickými funkcemi

12 Kdy se používá prekordiální úder? A.U těhotných žen B.Po ukončení resuscitace C.Vždy na začátku resuscitace D.Když k zástavě srdce došlo před námi

13 Co použijeme při uvolnění dýchacích cest? A.Trojitý manévr B.Heimlichův manévr C.Uvolňovací manévr

14 Kde je to správné místo pro nepřímou masáž srdce u dospělého? A.Uprostřed hrudní kosti B.Nad levou polovinou hrudníku (nad srdcem) C.Dva palce nad mečovitým výběžkem D.Na měčovitém výběžku

15 Jak mají vypadat naše ruce při nepřímé masáži srdce? A.Dlaně překřížené, pokrčené prsty B.Dlaně překřížené, natažené prsty C.Dlaně vedle sebe D.Poloha která nám vyhovuje nejlépe

16 Jak pomůžeme člověku v šoku? A.Umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž B.Zajistit 5T C.Položit do stabilizované polohy a zavolat záchranku D.Podat velké množství tekutin a udržovat v teple

17

18 Jsem svědkem vážné autonehody. Kolem se shromažďuje hlouček lidí, jaký je teď „obecně“ správný postup? A.Obhlédnu situaci a eliminuji rizika. Kolem je dav lidí, tudíž je jasné, že pomoc už někdo přivolal. Neprodleně poskytnu první pomoc postiženým B.Obhlédnu situaci a zajistím místo nehody, zjistím kde jsem, vytočím 155 a nakonec poskytnu první pomoc postiženým C.Poskytnu první pomoc postiženým, o pomoc a zajištění místa se mezi tím postará někdo z lidí.

19 Zjistím, že řidič má amputovanou h. k. v zápěstí a silně krvácí, je při vědomí a zmateně komunikuje. Druhá osoba leží na břiše před vozem, deformované tělo, nereaguje ani na bolestivé podněty. Co udělám? A.Nejprve se věnuji prudkému krvácení. Zaškrtím končetinu až na paži a ohlásím čas, ránu ošetřím sterilním krytím a případně zvednu. Zkontroluji stav dýchání a provedu druhotné vyšetření (rozhovor a vyšetření od hlavy k patě). B.Nejprve se věnuji prudkému krvácení. Po zaškrcení končetiny a ověření stavu dýchání poskytnu pp druhé osobě – s podezřením na poranění páteře ji opatrně přetočím na záda, mírně zakloním hlavu a zkontroluji ústní dutinu. C.Nejprve se věnuji osobě která nekomunikuje. Ošetřím krvácející zranění a zajistím protišoková opatření. S podezřením na poranění páteře s osobou nehýbu, pouze fixuji hlavu. Řidiči se věnuji až v druhé řadě, protože komunikuje a má tedy ještě dost sil.

20 Osobě mimo vůz jsem zaklonil hlavu, nemá žádné projevy a mám dojem že nedýchá, ale na krkavici se mi podařilo nahmatat tep. A.Přesvědčím se například hřbetem ruky, poslechem, nebo jinak jestli opravdu nedýchá. Pokud ne, zahájím dýchání z úst do úst. B.Hmatání tepu na krkavici či kdekoliv jinde, je pro neškolenou osobu ztráta času. Osoba nereaguje, nemá žádnou spontánní aktivitu, pokud tedy hned nezačne zřetelně, hluboce a pravidelně dýchat, zahájím resuscitaci (30 : 2).

21 Lidi kolem zmizeli. Jsem tu sám a oživuji osobu mimo vůz. Řidič se mnou právě přestal komunikovat a bezvládně leží na volantu. Co udělám? A.Přeruším oživování a tuto osobu budu od teď považovat za zemřelou. Zjistím stav řidiče a dále podle jeho stavu (pravděpodobně ho budu muset vytáhnout ven z vozu). B.Prohlásit osobu za zemřelou může v každém případě pouze lékař! Nepřerušuji oživování, oživuji v pravidelném rytmu až do příjezdu záchranné služby nebo do doby, než postižený začne reagovat. C.Osoba, které se právě věnuji nedýchá a má daleko vážnější poranění. Navíc, záchranka už tu musí být každou chvíli. Resuscitaci nepřerušuji.

22 Malé dítě vypije množství Jaru. (Krásně voní citrónem.) A.Zředíme množstvím vody a vyhledáme lékařskou pomoc. B.Je vhodné vyvolat zvracení a transportovat k lékaři. C.Zásadně nevyvoláváme zvracení, ani nepodáváme vodu. I s Jarem transportujeme k lékaři.

23 Jedu ve voze taxi. Řidiči je nevolno. Po chvíli se chytne za hrudník a snaží se zhluboka nadechnout. Stěžuje si na příšernou vystřelující bolest, ale o záchrance nechce ani slyšet. Co udělám? A.Asi se jedná o velkou bolest břicha. Řidiči nabídnu 2 tablety analgetika, které mám u sebe. Záchranka není třeba. B.Jde o příznak srdečního záchvatu. Donutím řidiče zastavit a neprodleně přivolám záchrannou službu. C.Jde o jasný příznak srdečního záchvatu. Ale postižený jasně deklaruje, že si mou pomoc nepřeje. Nemohu poskytovat první pomoc násilím a proti vůli postiženého. Zdravotní stav řidiče sleduji, ale záchrannou službu nemohu volat.

24 Při odpalování zábavné pyrotechniky jsem svědkem popálení ruky a obličeje. Rukáv bundy postiženého hoří. A.Hořící bundu nestrhávám, uhasím a sundám (nebude-li přiškvařená). Popálení je pravděpodobně závažné, proto přivolám záchrannou službu. Postižená místa chladím a zajistím protišoková opatření (tekutiny podle chuti). B.Uhasím bundu postiženého, ale hned nesundávám. Zajistím protišoková opatření (tekutiny podle chuti). Popálená místa chladím asi 20 min, po odeznění bolesti kryji sterilním obvazem a protože rozsah popálení je menší než 20%, není nutný převoz k lékaři.

25 Je horký letní den. Kolega v práci z ničeho nic upadl na zem a má křeče. Zabráním jeho dalším zraněním, počkám až křeče odezní, přičemž volám záchranku. Křeče rychle ustaly, jsou patrné ojedinělé hluboké nádechy (cca po 20ti vteřinách), jinak žádné projevy. A.Dýchá. Povolím oděv a chladím. Zjistím stav vědomí a uložím ho do stabilizované polohy. B.Nereaguje, ale patrně dýchá. Pro jistotu zkontroluji tep a dále podle stavu. C.Zakloním hlavu a zahájím nepřímou masáž srdce.

26 Někdo radí provést Heimlichův manévr. Pokusím se uvolnit dýchací cesty, způsobem: A.Postiženého několikrát silně udeřit mezi lopatky. B.Uchopit hlavu postiženého zezadu tak, že dolní čelist se na obou stranách obejme prsty a brada palci, tlakem prstů se vysunuje dolní čelist dopředu a nahoru, palce otvírají ústa a současně se zaklání hlava. C.Obejmout postiženého zezadu kolem pasu, jednu ruku sevřít v pěst, druhou rukou uchopit a opakovaně prudce stisknout v nadbřišku.

27 Malé dítě naleznu ležet v pokojíku, chrčí a sípe. V obličeji je promodralé. Poblíž leží jeho oblíbená panenka a je mechanicky poškozená. A.Dítě je v šoku. Uložím ho do protišokové polohy, zajistím 5T a přivolám pomoc. B.Dítě se dusí. Položím ho na ruku hlavou šikmo dolů, dlaní podepřu hlavu a opakovaně ho poplácám přiměřeně silnými údery mezi lopatky. C.Dítě je podchlazené. Zabalím ho do deky. Podám teplé tekutiny (případně sladkosti) a změřím teplotu.

28 Co udělám po vytažení tonoucího na břeh? Postižený kucká a mrká, hýbe se. A.Postiženého otočím na bok a snažím se vyčistit ústa od nečistot. Údery dlaní mezi lopatky podporuji uvolnění dýchacích cest. Sleduji stav vědomí a dýchání! Buď nechám v této poloze nebo polohuji do polosedu. B.Postižený kašle, chrčí, sípe, ale dýchá. Je podchlazený, uložím ho na záda do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami. C.Postiženého otočím na záda, zakloním hlavu, zkontroluji ústní dutinu a pokud nezačne zřetelně, hluboce a pravidelně dýchat, zahájím nepřímou masáž srdce (nejprve 2 záchranné vdechy, potom 30 stlačení hrudní kosti)

29 Rozhodněte, zda VŠECHNA následující tvrzení jsou pravdivá: • Pomocí tísňové linky 112 se na rozdíl od linky 155 dovolám pomoci záchranářů ve všech státech EU, kde je alespoň nějaký signál. • Je zdarma, dostupná z telefonních automatů, pevných linek i mobilních telefonů. • Umožňuje určení polohy volajícího i při volání z mobilu bez SIMky. • Pokud jsem na pochybách, klidně tísňovou linku mohu využít. • Pokud ale nemám důvod, je třeba volit konkrétní tísňovou linku (150, 155, 156, 158). A.Ano B.Ne

30 Na obrázku je mezinárodní symbol, označující: A.Prostředí se zvýšeným rizikem zásahu elektrickým proudem. B.Veřejně přístupný automatický externí defibrilátor (AED). C.Žádná z uvedených odpovědí není správná.

31 Kdo má v první pomoci přednost ? A.30 ti letý muž tepenné krvácení B.30 ti letý muž zástava obou vitálních funkcí C.30 ti letý muž zlomenina DK

32 Motocyklista po nehodě leží v bezvědomí, promodralý, obličejem k zemi, není zřetelně patrné dýchání. Záchranáři jsou již na cestě. Náš postup: A.Ponecháme postiženého v poloze, v jaké je. Po nehodě tohoto charakteru je pravděpodobný úraz páteře a jakákoliv manipulace by mohla situaci ještě zhoršit a vést k ochrnutí. B.Postiženého otočíme na záda na pokud možno rovnou plochu poblíž, opatrně, tahem v dlouhé ose těla, sejmeme přilbu, mírně zakloníme hlavu a pokud nedojde k obnovení dýchání, zahájíme resuscitaci. C.Postiženého uložíme na bok se zakloněnou hlavou, vyčistíme dutinu ústní a přikryjeme teplou bundou. Přilbu zásadně nesnímáme před příjezdem záchranářů.

33

34 Použité zdroje • http://prvnipomockvalitne.cz/index.php?a=test1 http://prvnipomockvalitne.cz/index.php?a=test1 • http://prvnipomockvalitne.cz/index.php?a=test2 http://prvnipomockvalitne.cz/index.php?a=test2 • http://testy.nanic.cz/testy/ostatni/prvni-pomoc-to-bychom-meli-znat- vsichni/?sug http://testy.nanic.cz/testy/ostatni/prvni-pomoc-to-bychom-meli-znat- vsichni/?sug • http://testy.nanic.cz/testy/biologie/test-prvni-pomoci-zakladni- postupy/?stats#other-chose http://testy.nanic.cz/testy/biologie/test-prvni-pomoci-zakladni- postupy/?stats#other-chose • http://testy.nanic.cz/testy/biologie/prvni-pomoc-2- slozitejsi/vyhodnoceni/? http://testy.nanic.cz/testy/biologie/prvni-pomoc-2- slozitejsi/vyhodnoceni/? • 29.5.2011


Stáhnout ppt "Jak vypadá stabilizovaná poloha? A.vleže na zádech s podloženýma nohama B.vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně C.vleže na boku s pokrčenými."

Podobné prezentace


Reklamy Google