Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminární práce na téma: BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU „děti prostě milují počítačové hry“ Vypracovala: Petra Mahdalová Rok: 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminární práce na téma: BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU „děti prostě milují počítačové hry“ Vypracovala: Petra Mahdalová Rok: 2010."— Transkript prezentace:

1 Seminární práce na téma: BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU „děti prostě milují počítačové hry“ Vypracovala: Petra Mahdalová Rok: 2010

2  Teoretická část (stručně)  Praktická část  Závěr  Použitá literatura a elektr. zdroje

3 INTERNET: Podle Musila (2007): je nejrychleji se rozvíjející elektronické zařízení, které se stává jedním z nejvýznamnějších nástrojů mezilidské komunikace.  počátky Internetu se datují kolem roku 1969  komereční využití u nás nastává v polovině roku 1995 Od jakého věku smí být dítě u počítače? Zda ve dvou, ve třech nebo třinácti letech, záleží zejména na rodičích a potřebě dítěte (zájmu a zvědavosti). Podle Mgr. Hýroššové (2009) nezáleží ani tak na tom, kolik je dítěti let, ale co na počítači dělá, čemu se věnuje.

4 Pozitivní přínos – mnohostranné využití Internetu:  Online výtisky elektor. novin a časopisů  Tipy na učení, fóra, kde si děti a mládež vymění zkušenosti, nápady a rady, týkající se školy a učení  E-mailové přátelství po celém světě  Stránky z oblasti různých vědeckých disciplín  Online výukové programy  Informace o různých zálibách dětí (zvířata, malování, příroda, stolní hry…)  Online hry pro děti

5 Závislost dětí na internetu: Závislost jako každá jiná je v vlastně nemoc. Obdobně jako např. závislost na drogách, alkoholu aj. Závislost na internetu má dopady převážně na psychiku a zdraví jedince. V závěru vede až ke kriminalitě.

6 Cíl seminární práce:  zjistit informovanost rodičů o zabezpečení Internetu v Libereckém kraji. Z obecného cíle vychází dílčí cíle: • zmapovat úvodní informace o respondentech (pohlaví, věk, bydliště, dosažené vzdělání). • zjistit zda mají rodiče doma počítač, k čemu ho nejčastěji využívají, mají stanovena pravidla pro užití počítače, kontrolují internetové stránky navštívené dítětem… • získat poznatky o možných rizicích na Internetu Výzkumný soubor: tvořilo 35 respondentů

7  Výsledky z dotazníku – děti.  Používání pc  Icg, Skype, Facebook

8  HOFBAUER, B. 2004. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80- 7178-927-5  JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost 1. Praha: Portál, 2003, 207s. ISBN 80-7178-697-7.  McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80- 7178-200-9.  MUSIL, J. Komunikace v informační společnosti. Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-6.  VYMYZAL, J. Masová komunikace a její prostředky ve výchově a vzdělávání dospělých. Praha: SPN, 1984. ISBN 17-219-84.

9 Stránky Jednoty Bratrské a Občanského sdružení Archa 777 v Jirkově. Děti a nebezpečí internet. [online]. [cit. 2010- 07-02]. Dostupné na WWW:  http://jbjirkov.cz/?p=339 http://jbjirkov.cz/?p=339 PETERKA, J. Jak se vyvíjí český Internet? Počátky Internetu.[online]. [cit. 2010-06-30]. Dostupné na WWW:  http://www.earchiv.cz/a99/a903o200.php3 http://www.earchiv.cz/a99/a903o200.php3 MÜLLER, I. Pohled lékaře na moderní kancelář. Ortopedická klinika FN v Brně. [online]. [cit. 2010-06-22]. Dostupné na WWW:  http://www.mayer.cz/z_oboru/SM4-08.pdf http://www.mayer.cz/z_oboru/SM4-08.pdf HÝROŠŠOVÁ, J. Časopis mladé rodiny – máma a já. Děti a internet. [online]. [cit. 2010-06-29]. Dostupné na WWW:  http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Article/1682/deti_a_pocitac.html http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Article/1682/deti_a_pocitac.html HÁJEK, M. Euro zprávy: věda, technika. Děti na internetu ohrožuje hlavně porno a anonymní kontakty. [online]. [cit. 2010-06-23]. Dostupné na WWW:  http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/10573-deti-na-internetu-ohrozuje-hlavne-porno-a-anonymni-kontakty/ http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/10573-deti-na-internetu-ohrozuje-hlavne-porno-a-anonymni-kontakty/ Ordinace.cz – odborník vždy po ruce. Závislost na on-line hrách ohrožuje zejména děti. [online]. [cit. 2010-06-24]. [cit. 2010-07-02]. Dostupné na WWW:  http://www.ordinace.cz/clanek/zavislost-na-on-line-hrach-ohrozuje-zejmena-deti/ http://www.ordinace.cz/clanek/zavislost-na-on-line-hrach-ohrozuje-zejmena-deti/ Moderní literární server. [cit. 2010-07-02]. Dostupné na WWW:  http://www.poeta.cz/citaty/kategorie/rodina http://www.poeta.cz/citaty/kategorie/rodina VÁGNER, M. Rychnovský zpravodaj. Naše děti versus úžasný i nebezpečný svět Internetu. [online]. [cit. 2010-07- 06]. Dostupné na WWW:  http://www.rychnovjbc.cz/zpravodaj/zp1003.pdf http://www.rychnovjbc.cz/zpravodaj/zp1003.pdf NĚMCOVÁ, M. Internetové stránky Parlamentu České republiky a Poslanecká sněmovny – Listina základních práv a svobod. [online]. [cit. 2010-08-18]. Dostupné na WWW:  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


Stáhnout ppt "Seminární práce na téma: BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU „děti prostě milují počítačové hry“ Vypracovala: Petra Mahdalová Rok: 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google