Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SQL Server – konsolidace a administrace Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SQL Server – konsolidace a administrace Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o."— Transkript prezentace:

1 SQL Server – konsolidace a administrace Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o.

2 • Proč konsolidovat? • Způsoby konsolidace • Zajištění a monitorování výkonnosti • Hromadná správa • Oddělení infrastruktury od databází • Přechod na SQL 2008 R2 Agenda

3 • Lepší využití prostředků – Menší spotřeba místa – Menší spotřeba proudu – Efektivnější licencování – Často zároveň HW standardizace • Efektivnější správa – Méně serverů na správu a údržbu – Centralizovaná správa více serverů naráz • Flexibilita využití prostředků – Efektivní rozkládání zátěže • Nižší náklady a jednodušší zajištění vysoké dostupnosti Motivace pro konsolidaci

4 • Pokud se provede špatně, věci se zhorší, ne zlepší • Počet databází neklesne • Na začátku je práce spíše více, klesá až v delším časovém horizontu • Nelze konsolidovat každou databázi, aplikaci, server Rizika konsolidace

5 • Proč konsolidovat? • Způsoby konsolidace • Zajištění a monitorování výkonnosti • Hromadná správa • Oddělení infrastruktury od databází • Přechod na SQL 2008 R2 Agenda

6 • Je lépe konsolidovat do jedné instance nebo využívat více instancí? • Čím je možné spravovat a přidělovat HW zdroje? • Jaké jsou možná nebezpečí, pokud budeme konsolidovat databáze do jednoho serveru? • Je možné konsolidovat i SQL databáze pro jiné MS produkty? Konsolidace – základní otázky

7 1. Jedna instance, více databází Snížení počtu fyzických serverů Centralizovaná administrace databázových serverů Resource Governor pro řízení výkonu a správu zdrojů Databáze sdílí řadu objektů Joby, loginy, …

8 2. Více instancí, jeden server Snížení počtu fyzických serverů Centralizovaná administrace databázových serverů Windows System Resource Monitor pro řízení výkonu a správu zdrojů Databáze sdílí pouze objekty OS Účty, soubory apod.

9 3. Více virtuálních, 1 fyzický server Snížení počtu fyzických serverů Oddělení serverových OS Je možné řešit přidělování zdrojů pro OS na úrovni virtualizační vrstvy Licence SQL Enterprise – není třeba licencovat SQL Servery ve virtuálních prostředích

10 • Izolace aplikací roste od 1 do 3 • Režie roste od 1 do 3 • Různé prostředky pro řízení výkonu • Různé prostředky pro vysokou dostupnost • Příliš mnoho možností… • … a univerzální postup neexistuje Porovnání způsobů

11 • Proč konsolidovat? • Způsoby konsolidace • Zajištění a monitorování výkonnosti • Hromadná správa • Oddělení infrastruktury od databází • Přechod na SQL 2008 R2 Agenda

12 Správa serverových zdrojů NástrojHardware Partitioning Virtuální OSWSRMResource Governor Vhodný pro… Řešení s vysokými nároky na aplikace Kompletní izolace aplikací Nižší nároky na výkon aplikace Oddělení operačních systémů Nastavení zdrojů pro jednotlivé instance Scénáře s více instancemi Nastavení prostředků CPU a paměti na různých úrovních v rámci SQL Serveru Limity… Není flexibilní, znamená změny na úrovni HW (restart) Částečná degradace výkonu Limit 4 procesory ve virtuálním stroji Nastavení limitů procesoru Nastavení limitů paměti Neumí IO operace

13 • Až do SQL 2005 všechny požadavky v rámci jedné instanci sdílí všechny zdroje: • Problém 1: Nelze garantovat zdroje pro určitý požadavek • Problém 2: Nelze zamezit požadavku, aby vypotřeboval všechny zdroje • SQL 2008 a 2008 R2 přináší řešení... Potřeba řízení prostředků

14 • Resource Pool: – Seskupení zdrojů s nastavenými limity pro CPU a paměť • Workload Group: – Je namapována na jediný resource pool – Jsou jí přiřazena spojení do databáze a veškeré akce na nich prováděné • Pomocí konfigurační funkce klasifikující přicházející spojení • Lze využít jméno uživatele, jméno aplikace, denní dobu, … – Jsou prioritizovány mezi sebou navzájem – Speciální skupiny a pooly default a internal • Vše uvedené výše lze dynamicky měnit – Změny se uplatní při novém databázovém spojení • Monitorování – čítače v System Monitoru Resource Governor - princip

15 Resource Governor

16 Performance Studio Poskytovatelé SQL Trace Performance Counters Transact-SQL Rozšiřitelné… Sběr dat s nízkou režií Rozšiřitelné, možnost uložení vlastních dat Centralizované úložiště dat Bohaté reportování

17 Architektura sběru dat Data Collector (dcexec.exe) SQL Server Operační systém Cache (soubory) MDWMDW SQL Agent SSMSSSMS msdbmsdb

18 • Management Studio – Nakonfigurování databáze datového skladu – Nastavení parametrů setu – Spuštění/zastavení sběru – Manuální vynucení okamžitého sběru – Spuštění připravených reportů • SQL Server Agent – Joby typu collection a upload pro každý set – Používá balíčky pro integraci dat pomocí SSIS uložené v MSDB databázi Správa sběru dat

19 demo Performance Studio

20 • Proč konsolidovat? • Způsoby konsolidace • Zajištění a monitorování výkonnosti • Hromadná správa • Oddělení infrastruktury od databází • Přechod na SQL 2008 R2 Agenda

21 • Automatizace denní rutiny administrátora: – Sledování, zda je vše nastaveno tak jak bylo zamýšleno – Varování v případě odchylky od zamýšlené konfigurace – Oprava případné chyby v konfiguraci – Navíc: Zabránění chybě v konfiguraci • Tohoto cíle se dosáhne prostřednictvím politik • Politiky lze uplatnit na jeden server anebo skupinu serverů v jednom kroku • Politiky jsou trvalé, lidská kontrola je jednorázová Proč správa pomocí politik?

22 Správa pomocí politik KategorieKategorie CíleCíle AspektyAspektyPodmínkyPodmínkyPolitikyPolitiky

23 • Vybereme aspekt (facet) – Například databáze, uložená procedura, server,... • Definujeme podmínky, které mají být splněny – Např. databáze musí mít model obnovy Full • Definujeme podmínky určující cílovou skupinu – Např. všechny uživatelské databáze • Kombinací výše uvedených podmínek vytvoříme politiku: – Nastavíme vysvětlující texty, odkazy – Vybereme režim kontroly: • Manuálně, periodicky se zalogováním porušení, zalogování porušení při změně, zabránění změně (v některých případech) – Povolíme politiku Postup definice politiky

24 • Dvě možné definice skupin: – Lokální skupina – uložena v nastavení lokálního Management Studia – Serverová skupina – uložena v MSDB na označeném tzv. konfiguračním serveru (musí být Enterprise Edition) • Skupiny lze využít ke: – Spuštění dotazu na více serverech současně • K výsledku se přidá sloupec se jménem serveru – Import politiky na více serverů současně • Typický scénář: odladění na jednom serveru, export, import na více serverů – Vyhodnocení politiky na více serverech současně Správa skupin serverů

25 demo Hromadná správa serverů

26 • Proč konsolidovat? • Způsoby konsolidace • Zajištění a monitorování výkonnosti • Hromadná správa • Oddělení infrastruktury od databází • Přechod na SQL 2008 R2 Agenda

27 • Pro aplikace 2. třídy (ne např. SAP), kterých je více a které nevyžadují každodenní péči • IT dodává databázovou infrastrukturu (database utility) a nastavuje zabezpečení, pravidla a politiky • Vlastníci databází si je vytváří a spravují (podobně jako dnes SharePoint weby) • Symetrie mezi firemní serverovnou a SQL Azure • Vize bude zcela naplněna až v dalších verzích Vize – databázová samoobsluha

28 • Jednotka nasazení – Definice databázových objektů • Pouze „bezpečné“ objekty bez vlivu na konfiguraci serveru – Základní podmínky nasazení (např. verze SQL) • Podpora pro automatickou aktualizaci schématu při nové verzi • Vytvoření aplikace: – Visual Studio 2010 – Konverze existující databáze – Export existující data-tier aplikace • Nasazení aplikace (*.dacpac souboru): – Management Studio – Skript Data-Tier Application

29 • Budoucí vrstva unifikované infrastruktury • Centrální správa z jedné konzole – Utility Control Point (UCP) – SQL 2008 R2 Enterpise/DataCenter – Managed Instance – SQL 2008 R2 jakýkoliv • Definice politik pro žádoucí spotřebu zdrojů na úrovni databáze a instance • Monitorování nevytížených a přetížených prostředků • Mnohem více funkcí v dalších verzích SQL Server Utility

30 demo SQL Server Utility

31 • Proč konsolidovat? • Způsoby konsolidace • Zajištění a monitorování výkonnosti • Hromadná správa • Oddělení infrastruktury od databází • Přechod na SQL 2008 R2 Agenda

32 • Při konsolidaci bývá žádoucí snížit počet provozovaných databází a jejich verzí • Migrace – přechod z jiného typu databáze – Složitost kolísá mezi triviálním převodem dat a kompletním přepisem celé aplikace – Nástroje pro Oracle, Sybase, MySQL, Access – http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/ migration.aspx http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/ migration.aspx • Upgrade – přechod mezi verzemi SQL Serveru Přechod na SQL 2008 R2

33 • SQL Server 2000 – startovní bod • 2000 -> 2005 – Velké množství změn v DB stroji – Některé části verze 2000 označeny „deprecated“ • 2005 -> 2008 – Inkrementální, zpravidla bezproblémové změny – Některé části verze 2000 zcela odstraněny • 2008 -> 2008 R2 – Žádné podstatné změny v DB stroji Upgrade na SQL 2008 R2

34 • Úroveň 0 – pomodlím se a upgraduji – Kupodivu funguje poměrně dobře • Úroveň 1 – analýza dopadu upgradu – Adekvátní pro většinu řešení • Úroveň 2 – komplexní testování kompatibility – Pro nejnáročnější scénáře – Dodavatel provede za vás  Přístupy k upgradu

35 Postupy upgradu Side-by-SideIn-Place Plusy • Krátká odstávka • Relativně snadná cesta zpět • Téměr automatické • Málo práce Minusy • Více práce • Vyžaduje více hardware • Často delší odstávka • Obtížná cesta zpět Vhodné pro Kritické aplikaceMenší aplikace

36 Plusy •Snadná, téměř plně automatická •Rychlý proces •Nevyžaduje dodatečný hardware •Nevyžaduje úpravu aplikací (změna jména serveru) Minusy •Méně kontroly nad procesem •Všechny databáze musí být upgradovány najednou •Během upgradu je databáze nedostupná •Složitá cesta zpět In-Place

37 Plusy •Více kontroly nad procesem •Lze provést testovací migraci •Možnost paralelního běhu pro testování a verifikaci •Relativně snadná cesta zpět Minusy •Zpravidla vyžaduje dodatečný hardware •Nutnost zásahu do aplikací (změna jména serveru) •Není praktická pro velmi velké databáze Side-by-side

38 • Analyzuje – Konfiguraci, databázové objekty a komponenty instance – Soubory zachycené profilerem (z živého provozu) – Libovolný T-SQL skript • Generuje zprávu – Věci, které je nutno vyřešit před upgradem – Věci, které je nutno nastavit po skončení upgradu – Kritické věci, které znemožňují upgrade – Doporučení a poznámky Upgrade Advisor

39 demo Upgrade Advisor

40 • Nástroj vyvinutý produktovým týmem SQL a firmou Scalability Experts • Expertní nástroj pro nejnáročnější a nejdůležitější aplikace • Soustředí se na výkonnostní charakteristiku aplikace před a po provedení upgradu • Primárně slouží k porovnání výkonnosti dvou systémů: – Pro 2 různé hardwarové konfigurace – Pro 2 verze SQL serveru apod. Application Compatibility Testing (ACT)

41 Production Test Database Upgrade Capture Replay (pre-upgrade) Replay (post-upgrade) Comparison Reports Expertní nástroje – ACT

42 • Konsolidace má mnoho pozitivních přínosů • Konsolidace vyžaduje výběr ze široké palety možností, každá je unikátní • Důležité je nepodcenit zajištění a monitorování výkonnosti • V každé verzi SQL serveru je více technologií pro hromadnou správu • Trend do budoucna je oddělení databází od databázové infrastruktury a s ní spojené rozdělení odpovědností Shrnutí


Stáhnout ppt "SQL Server – konsolidace a administrace Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google