Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SQL Server – konsolidace a administrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SQL Server – konsolidace a administrace"— Transkript prezentace:

1 SQL Server – konsolidace a administrace
Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o.

2 Agenda Proč konsolidovat? Způsoby konsolidace
Zajištění a monitorování výkonnosti Hromadná správa Oddělení infrastruktury od databází Přechod na SQL 2008 R2

3 Motivace pro konsolidaci
Lepší využití prostředků Menší spotřeba místa Menší spotřeba proudu Efektivnější licencování Často zároveň HW standardizace Efektivnější správa Méně serverů na správu a údržbu Centralizovaná správa více serverů naráz Flexibilita využití prostředků Efektivní rozkládání zátěže Nižší náklady a jednodušší zajištění vysoké dostupnosti

4 Rizika konsolidace Pokud se provede špatně, věci se zhorší, ne zlepší
Počet databází neklesne Na začátku je práce spíše více, klesá až v delším časovém horizontu Nelze konsolidovat každou databázi, aplikaci, server

5 Agenda Proč konsolidovat? Způsoby konsolidace
Zajištění a monitorování výkonnosti Hromadná správa Oddělení infrastruktury od databází Přechod na SQL 2008 R2

6 Konsolidace – základní otázky
Je lépe konsolidovat do jedné instance nebo využívat více instancí? Čím je možné spravovat a přidělovat HW zdroje? Jaké jsou možná nebezpečí, pokud budeme konsolidovat databáze do jednoho serveru? Je možné konsolidovat i SQL databáze pro jiné MS produkty?

7 1. Jedna instance, více databází
4/3/2017 7:50 AM 1. Jedna instance, více databází Snížení počtu fyzických serverů Centralizovaná administrace databázových serverů Resource Governor pro řízení výkonu a správu zdrojů Databáze sdílí řadu objektů Joby, loginy, … © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

8 2. Více instancí, jeden server
4/3/2017 7:50 AM 2. Více instancí, jeden server Snížení počtu fyzických serverů Centralizovaná administrace databázových serverů Windows System Resource Monitor pro řízení výkonu a správu zdrojů Databáze sdílí pouze objekty OS Účty, soubory apod. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

9 3. Více virtuálních, 1 fyzický server
4/3/2017 7:50 AM 3. Více virtuálních, 1 fyzický server Snížení počtu fyzických serverů Oddělení serverových OS Je možné řešit přidělování zdrojů pro OS na úrovni virtualizační vrstvy Licence SQL Enterprise – není třeba licencovat SQL Servery ve virtuálních prostředích © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

10 Porovnání způsobů Izolace aplikací roste od 1 do 3
Režie roste od 1 do 3 Různé prostředky pro řízení výkonu Různé prostředky pro vysokou dostupnost Příliš mnoho možností… … a univerzální postup neexistuje

11 Agenda Proč konsolidovat? Způsoby konsolidace
Zajištění a monitorování výkonnosti Hromadná správa Oddělení infrastruktury od databází Přechod na SQL 2008 R2

12 Správa serverových zdrojů
Nástroj Hardware Partitioning Virtuální OS WSRM Resource Governor Vhodný pro… Řešení s vysokými nároky na aplikace Kompletní izolace aplikací Nižší nároky na výkon aplikace Oddělení operačních systémů Nastavení zdrojů pro jednotlivé instance Scénáře s více instancemi Nastavení prostředků CPU a paměti na různých úrovních v rámci SQL Serveru Limity… Není flexibilní, znamená změny na úrovni HW (restart) Částečná degradace výkonu Limit 4 procesory ve virtuálním stroji Nastavení limitů procesoru Nastavení limitů paměti Neumí IO operace

13 Potřeba řízení prostředků
4/3/2017 7:50 AM Potřeba řízení prostředků Až do SQL 2005 všechny požadavky v rámci jedné instanci sdílí všechny zdroje: Problém 1: Nelze garantovat zdroje pro určitý požadavek Problém 2: Nelze zamezit požadavku, aby vypotřeboval všechny zdroje SQL 2008 a 2008 R2 přináší řešení... © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

14 Resource Governor - princip
4/3/2017 7:50 AM Resource Governor - princip Resource Pool: Seskupení zdrojů s nastavenými limity pro CPU a paměť Workload Group: Je namapována na jediný resource pool Jsou jí přiřazena spojení do databáze a veškeré akce na nich prováděné Pomocí konfigurační funkce klasifikující přicházející spojení Lze využít jméno uživatele, jméno aplikace, denní dobu, … Jsou prioritizovány mezi sebou navzájem Speciální skupiny a pooly default a internal Vše uvedené výše lze dynamicky měnit Změny se uplatní při novém databázovém spojení Monitorování – čítače v System Monitoru © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 Resource Governor

16 Centralizované úložiště dat
4/3/2017 7:50 AM Performance Studio Centralizované úložiště dat Poskytovatelé SQL Trace Performance Counters Transact-SQL Rozšiřitelné… Rozšiřitelné, možnost uložení vlastních dat Sběr dat s nízkou režií Bohaté reportování © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

17 Architektura sběru dat
SSMS msdb SQL Agent SQL Server MDW Data Collector (dcexec.exe) Operační systém Cache (soubory)

18 Správa sběru dat Management Studio SQL Server Agent
4/3/2017 7:50 AM Správa sběru dat Management Studio Nakonfigurování databáze datového skladu Nastavení parametrů setu Spuštění/zastavení sběru Manuální vynucení okamžitého sběru Spuštění připravených reportů SQL Server Agent Joby typu collection a upload pro každý set Používá balíčky pro integraci dat pomocí SSIS uložené v MSDB databázi © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

19 demo Performance Studio

20 Agenda Proč konsolidovat? Způsoby konsolidace
Zajištění a monitorování výkonnosti Hromadná správa Oddělení infrastruktury od databází Přechod na SQL 2008 R2

21 Proč správa pomocí politik?
4/3/2017 7:50 AM Proč správa pomocí politik? Automatizace denní rutiny administrátora: Sledování, zda je vše nastaveno tak jak bylo zamýšleno Varování v případě odchylky od zamýšlené konfigurace Oprava případné chyby v konfiguraci Navíc: Zabránění chybě v konfiguraci Tohoto cíle se dosáhne prostřednictvím politik Politiky lze uplatnit na jeden server anebo skupinu serverů v jednom kroku Politiky jsou trvalé, lidská kontrola je jednorázová © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

22 Správa pomocí politik Aspekty Podmínky Politiky Cíle Kategorie

23 Postup definice politiky
Vybereme aspekt (facet) Například databáze, uložená procedura, server, ... Definujeme podmínky, které mají být splněny Např. databáze musí mít model obnovy Full Definujeme podmínky určující cílovou skupinu Např. všechny uživatelské databáze Kombinací výše uvedených podmínek vytvoříme politiku: Nastavíme vysvětlující texty, odkazy Vybereme režim kontroly: Manuálně, periodicky se zalogováním porušení, zalogování porušení při změně, zabránění změně (v některých případech) Povolíme politiku

24 Správa skupin serverů Dvě možné definice skupin:
Lokální skupina – uložena v nastavení lokálního Management Studia Serverová skupina – uložena v MSDB na označeném tzv. konfiguračním serveru (musí být Enterprise Edition) Skupiny lze využít ke: Spuštění dotazu na více serverech současně K výsledku se přidá sloupec se jménem serveru Import politiky na více serverů současně Typický scénář: odladění na jednom serveru, export, import na více serverů Vyhodnocení politiky na více serverech současně

25 Hromadná správa serverů
demo Hromadná správa serverů

26 Agenda Proč konsolidovat? Způsoby konsolidace
Zajištění a monitorování výkonnosti Hromadná správa Oddělení infrastruktury od databází Přechod na SQL 2008 R2

27 Vize – databázová samoobsluha
Pro aplikace 2. třídy (ne např. SAP), kterých je více a které nevyžadují každodenní péči IT dodává databázovou infrastrukturu (database utility) a nastavuje zabezpečení, pravidla a politiky Vlastníci databází si je vytváří a spravují (podobně jako dnes SharePoint weby) Symetrie mezi firemní serverovnou a SQL Azure Vize bude zcela naplněna až v dalších verzích

28 Data-Tier Application
Jednotka nasazení Definice databázových objektů Pouze „bezpečné“ objekty bez vlivu na konfiguraci serveru Základní podmínky nasazení (např. verze SQL) Podpora pro automatickou aktualizaci schématu při nové verzi Vytvoření aplikace: Visual Studio 2010 Konverze existující databáze Export existující data-tier aplikace Nasazení aplikace (*.dacpac souboru): Management Studio Skript

29 SQL Server Utility Budoucí vrstva unifikované infrastruktury
Centrální správa z jedné konzole Utility Control Point (UCP) – SQL 2008 R2 Enterpise/DataCenter Managed Instance – SQL 2008 R2 jakýkoliv Definice politik pro žádoucí spotřebu zdrojů na úrovni databáze a instance Monitorování nevytížených a přetížených prostředků Mnohem více funkcí v dalších verzích

30 demo SQL Server Utility

31 Agenda Proč konsolidovat? Způsoby konsolidace
Zajištění a monitorování výkonnosti Hromadná správa Oddělení infrastruktury od databází Přechod na SQL 2008 R2

32 Přechod na SQL 2008 R2 Při konsolidaci bývá žádoucí snížit počet provozovaných databází a jejich verzí Migrace – přechod z jiného typu databáze Složitost kolísá mezi triviálním převodem dat a kompletním přepisem celé aplikace Nástroje pro Oracle, Sybase, MySQL, Access Upgrade – přechod mezi verzemi SQL Serveru

33 Upgrade na SQL 2008 R2 SQL Server 2000 – startovní bod 2000 -> 2005
Velké množství změn v DB stroji Některé části verze 2000 označeny „deprecated“ 2005 -> 2008 Inkrementální, zpravidla bezproblémové změny Některé části verze 2000 zcela odstraněny 2008 -> 2008 R2 Žádné podstatné změny v DB stroji

34 Přístupy k upgradu Úroveň 0 – pomodlím se a upgraduji
Kupodivu funguje poměrně dobře Úroveň 1 – analýza dopadu upgradu Adekvátní pro většinu řešení Úroveň 2 – komplexní testování kompatibility Pro nejnáročnější scénáře Dodavatel provede za vás 

35 Postupy upgradu Side-by-Side In-Place Plusy Krátká odstávka
Relativně snadná cesta zpět Téměr automatické Málo práce Minusy Více práce Vyžaduje více hardware Často delší odstávka Obtížná cesta zpět Vhodné pro Kritické aplikace Menší aplikace

36 In-Place Plusy Snadná, téměř plně automatická Rychlý proces
Nevyžaduje dodatečný hardware Nevyžaduje úpravu aplikací (změna jména serveru) Minusy Méně kontroly nad procesem Všechny databáze musí být upgradovány najednou Během upgradu je databáze nedostupná Složitá cesta zpět

37 Side-by-side Plusy Více kontroly nad procesem
4/3/2017 Side-by-side Plusy Více kontroly nad procesem Lze provést testovací migraci Možnost paralelního běhu pro testování a verifikaci Relativně snadná cesta zpět Minusy Zpravidla vyžaduje dodatečný hardware Nutnost zásahu do aplikací (změna jména serveru) Není praktická pro velmi velké databáze © 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

38 Upgrade Advisor Analyzuje Generuje zprávu
Konfiguraci, databázové objekty a komponenty instance Soubory zachycené profilerem (z živého provozu) Libovolný T-SQL skript Generuje zprávu Věci, které je nutno vyřešit před upgradem Věci, které je nutno nastavit po skončení upgradu Kritické věci, které znemožňují upgrade Doporučení a poznámky

39 demo Upgrade Advisor

40 Application Compatibility Testing (ACT)
Nástroj vyvinutý produktovým týmem SQL a firmou Scalability Experts Expertní nástroj pro nejnáročnější a nejdůležitější aplikace Soustředí se na výkonnostní charakteristiku aplikace před a po provedení upgradu Primárně slouží k porovnání výkonnosti dvou systémů: Pro 2 různé hardwarové konfigurace Pro 2 verze SQL serveru apod.

41 Expertní nástroje – ACT
Production Test Database Upgrade Trace File Capture Replay (pre-upgrade) Replay (post-upgrade) Comparison Reports

42 Shrnutí Konsolidace má mnoho pozitivních přínosů
Konsolidace vyžaduje výběr ze široké palety možností, každá je unikátní Důležité je nepodcenit zajištění a monitorování výkonnosti V každé verzi SQL serveru je více technologií pro hromadnou správu Trend do budoucna je oddělení databází od databázové infrastruktury a s ní spojené rozdělení odpovědností


Stáhnout ppt "SQL Server – konsolidace a administrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google