Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY Universitas= latinsky společenstvo učitelů a studentů (ve středověku nazýváni žáky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY Universitas= latinsky společenstvo učitelů a studentů (ve středověku nazýváni žáky)"— Transkript prezentace:

1 STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY Universitas= latinsky společenstvo učitelů a studentů (ve středověku nazýváni žáky)

2 VZNIK UNIVERZIT • Největší rozvoj 13.-15.st. • Snaha světských feudálů a biskupů získat nezávislost • Předchůdci byli římské rétorické školy a akademie z řecké antiky • První univerzita r. 862 v Cařihradu, fungovala pouze 4 roky(její absolventi byli např.: Konstantin a Metoděj)

3 UNIVERZITY-charakteristika • Povoluje je papež •Volnost pohybu profesorů a studentů mezi univerzitami • Vyučovacím jazykem latina • V začátku nebyly fyzickým prostorem, ale jen korporací (učilo se v kostelech, různých domech..) •V lastní samosprávu, v čele volený rektor - právo soudit žáky i profesory • Společenský ani národnostní původ nehrál roli • Církev se snažila uplatňovat svůj vliv (=> určování obsahu studia, dosazování profesorů a prostřednictvím nich přinášet do všech oborů náboženské principy)

4 UNIVERZITY-charakteristika • Mezi univerzitami probíhal boj o autonomii a o univerzitní privilegia, o svobodu učení a myšlení, o vymanění z dogmat církve • Časem velmi vysoká váženost a nesmírný význam pro rozvoj vědy a kultury • Šířily vědomosti a poznání po celém evropském kontinentě • Napomáhaly rozvoji měst a podíleli se na přípravě kulturního hnutí v renesanci • Hospodářský základ tvořily dotace od církve a udělování beneficí univerzitním učitelům

5 DĚLENÍ UNIVERZIT NIŽŠÍ • Artistická fakulta (všeobecně vědecké) • Učilo se tu 7 svobodných umění (gramatika, rétorika, logika, quadrivium: matematika, astronomie, geometrie a hudba ) • Studium trvalo 3-4 roky (první 1-2 roky bakalářské, poté magisterské) VYŠŠÍ • Lékařská (medicínská) f. • Teologická f. • Právnická f. • Určité stupně vzdělání (např.: docent mohl vyučovat na fakultě)

6 LÉKAŘSKÁ FAKULTA • Napomáhala k rozvoji lékařství • Studium spočívalo hlavně ve čtení církví uznávaných autorů (Galénos, Aviccena, Rhares, někdy i Hippokratés) • Nejvýznam n ější byla lékařská fakulta v Bologni (zde se vyučovala i chirurgie)

7 TEOLOGICKÁ FAKULTA • Křesťanská nauka je studována systematicky •Doktor teologie ve 32 letech •Nejuznávanější fakulta »Svatý Albert Veliký

8 PRÁVNICKÁ FAKULTA • Světské nebo kanovnické právo •Proslulá je Boloňská univerzita

9 PAŘÍŽSKÁ UNIVERZITA •Dnes známá jako Sorbonna • Založena v r. 1160 cca •„matka vzdělanosti“ •V r. 1260 konečná podoba (až do 18.st.) •V r. 1355 český rektor Vojtěch Raňkův z Ježova •Absolventi: Tomáš Akvinský, Albert Veliký •Logo: •Podoba:

10 OXFORDSKÁ UNIVERZITA •1. zmínky o výuce z r. 1096, v r. 1167 král Jindřich II. zakázal Angličanům studovat na univerzitě v Paříži => velký přísun studentů, v r. 1214 potvrzeno listinou papežského legátu •Vznikla z pobočky Pařížské univerzity •V čele kancléř (až dodnes) •Logo: •Podoba:

11 CAMBRIDGESKÁ UNIVERZITA •založena nespokojenými akademiky z Oxfordské univerzity v r. 1209 => velká rivalita až do současnosti •Absolventi: Isaac Newton, Charles Darwin •Logo: •Podoba:

12 BOLOŇSKÁ UNIVERZITA •Založena v r. 1088 (není jisté), 1. statusy získala r. 1158 od Fridricha Barbarosy •Historicky známá pro výuku kanovnického a světského práva •Absolventi: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Mikuláš Koperník •Logo: •Podoba:

13 UNIVERZITA KARLOVA •Založena 7.4. r. 1348 Karlem IV. v Praze •Nejstarší univerzita východně od Paříže a zároveň severně od Alp •Často zahraniční studenti a učitelé (zejm. ze středoevropských oblastí) •Václav IV. v r. 1409 Kutnohorským dekretem posílil postavení domácích členů •Zakládající listina: •Logo:

14 DALŠÍ VÝZNAMNÉ UNIVERZITY •Montpellier •Cordóba •Valencie •Krakow •Lisabon •Salermo •Grenoble

15 DĚKUJI ZA POZORNOST •Zdroje: wikipedia, oficiální stránky univerzit •Zpracoval: Tomáš Jarolím, 2.B


Stáhnout ppt "STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY Universitas= latinsky společenstvo učitelů a studentů (ve středověku nazýváni žáky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google