Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klimatické faktory – 1. část Rozložení srážek a teplot ve světě v závislosti na různých klimatických faktorech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klimatické faktory – 1. část Rozložení srážek a teplot ve světě v závislosti na různých klimatických faktorech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Klimatické faktory – 1. část Rozložení srážek a teplot ve světě v závislosti na různých klimatických faktorech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Rozdíl mezi počasím a podnebím Počasí: okamžitý stav atmosféry v místě pozorování (měření). Charakterizují ho meteorologické veličiny (např. teplota, tlak, směr a rychlost větru, oblačnost, srážky). Vyznačuje se značnou proměnlivostí. Podnebí (klima): Dlouhodobý charakter počasí. Jakýsi průměrný stav zjištěný pozorováním a měřením za dlouhé časové období, obvykle několika desítek let. Oproti počasí je stálejší. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Klimadiagram Na obrázku vidíme tzv. klimadiagram.  Úkol: Jaké informace z něj můžete vyčíst?  Řešení:  Místo měření  Zeměpisné souřadnice  Nadmořskou výšku  Průměrnou roční teplotu  Průměrnou teplotu jednotlivých měsíců  Roční úhrny srážek  Rozložení srážek do jednotlivých měsíců Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Faktory ovlivňující klima  Úkol: Které faktory mohou ovlivnit klima konkrétního místa na Zemi?  Řešení:  Zeměpisná šířka  Vzdálenost od oceánu (oceánské x kontinentální klima)  Nadmořská výška (+ návětrnost svahů)  Převládající směr větru  Mořské proudy  Převládající tlakové útvary Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Vliv zeměpisné šířky 1  Úkol: Co znázorňuje mapa vlevo?  Řešení: Průměrné roční teploty  Úkol: Jak závisejí průměrné teploty na vzdálenosti od rovníku?  Řešení: Se vzdáleností od rovníku průměrné teploty klesají. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Vliv zeměpisné šířky 2  Úkol: Jak se projeví rozdílné zeměpisné šířky na změnách klimatu v rámci České republiky? (Pracujte s mapou klimatu ve školním atlasu ČR.)  Řešení: Rozdíly zeměpisných šířek jsou příliš malé. Nelze proto pozorovat pásovité uspořádání klimatických oblastí. Více se uplatňují jiné faktory.  Úkol: Na mapě světa ročních srážkových úhrnů ve školním atlasu zjistěte, zda jejich rozložení také závisí na vzdálenosti od rovníku.  Řešení: Určitá závislost existuje (např. rovníkové oblasti mají obvykle vysoké úhrny), ale srážky jsou výrazně ovlivňovány také dalšími faktory. Šířková pásma proto nejsou tak zřejmá jako u teplot. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Vliv vzdálenosti od oceánu 1 Přestože německý Hamburg a ruský Novosibirsk leží na místech s podobnou zeměpisnou šířkou, jejich klimadiagramy se výrazně liší.  Úkol: Popište hlavní rozdíly v rozložení srážek a teplot.  Úkol: Najděte obě města na mapě a pokuste se tyto rozdíly vysvětlit. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 Vliv vzdálenosti od oceánu 2  Úkol: Porovnejte na mapách světa ve školním atlasu rozložení srážek a teplot míst blízko oceánu a lokalit hluboko ve vnitrozemí. Zkuste formulovat vztah mezi vzdáleností od oceánu, teplotou a srážkovými úhrny.  Řešení: Srážkové úhrny se vzdáleností od oceánu klesají.  Řešení: Teplotní výkyvy během roku se vzdáleností od oceánu narůstají.  Úkol: Jak se projeví rozdíly zeměpisných délek na klimatu Česka? (Pracujte s klimatickou mapou ČR ve školním atlasu.)  Řešení: Rozdíly jsou stejně jako v případě zeměpisných šířek stále ještě příliš malé. Projevují se spíše jiné faktory. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Vliv nadmořské výšky 1 Praha a Lysá hora leží v podobné zeměpisné šířce a také jejich vzdálenost od oceánu se příliš neliší. Přesto jsou jejich klimadiagramy značně rozdílné.  Úkol: Porovnejte oba klimadiagramy z hlediska rozložení srážek a teplot.  Úkol: Pokuste se rozdíly vysvětlit. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Vliv nadmořské výšky 2  Řešení:  Teplota s nadmořskou výškou klesá.  Srážek s nadmořskou výškou přibývá  Více srážek spadne na návětrné straně horských překážek.  Za horskou překážkou mohou mít naopak některá místa srážkové úhrny velice nízké (leží v tzv. srážkovém stínu).  Úkol: Na základě klimatické mapy ČR ve školním atlasu rozhodněte, jak velký vliv má na podnebí v Česku nadmořská výška. Vztah formulujte.  Řešení: Nadmořská výška a orientace svahů má v rámci ČR zásadní význam na místní klima. Na malém území ČR se tento faktor uplatňuje velmi výrazně. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 Vliv nadmořské výšky 3  Následující úkoly řešte s využitím klimatické mapy ve školním atlasu ČR.  Úkol: Které regiony v ČR se nachází ve srážkovém stínu?  Úkol: Kde jsou naopak srážkové úhrny nejvyšší?  Řešení: Nejnižší úhrny má oblast Žatecka či Chomutovska ve stínu Krušných hor a jihomoravské úvaly ve stínu Českomoravské vrchoviny (zde se navíc již projevuje určitá kontinentalita klimatu).  Řešení: Nejvyšší srážky (a současně také nejnižší teploty) mají především pohraniční hory. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 Vliv převládajícího směru větrů 1  Letní monzun přináší nad indický subkontinent vlhký oceánský vzduch a s ním také velké množství srážek.  V zimním období naopak směřuje suchý vzduch z pevniny nad oceán a přináší relativně suché počasí.  Úkol: Najděte na mapě Indie vlevo oblasti s nejvyššími srážkovými úhrny a porovnejte je s mapou Indie ve školním atlasu. Vysvětlete, proč jsou nejvyšší srážky právě zde.  Řešení: Nejvíce srážek připadá na místa, kde se letnímu monzunu staví do cesty horské překážky Západního Ghátu, resp. Himalájí. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 Vliv převládajícího směru větrů 2 Cherrapunji, město s nejvyššími naměřenými ročními i měsíčními srážkami na světě. Od srpna 1860 do července 1861 zde napršelo neuvěřitelných 22 987 mm srážek. V samotném srpnu 1861 pak 9 300 mm.  Úkol: Na internetu nebo v atlasu vyhledejte toto město na mapě a pokuste se vysvětlit, proč jsou právě zde tak vysoké srážky. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 Vliv mořských proudů 1  Úkol: Porovnejte oba klimadiagramy. V čem se liší od všech předchozích?  Úkol: Najděte Antofagastu i Walvis Bay na mapě a srovnejte jejich polohu vzhledem k mořským proudům, které se vyskytují v jejich blízkosti. Porovnejte zdejší klima se západní Austrálií.  Řešení: Všechny zmiňované oblasti se vyznačují extrémně suchým podnebím. Západní části Jižní Ameriky, jižní Afriky i Austrálie ovlivňují studené mořské proudy. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 Vliv mořských proudů 2 Na klimatické mapě světa ve školním atlasu srovnejte podnebí skotského Edinburghu (viz klimadiagram vpravo) s místy ležícími v podobné zeměpisné šířce na východním pobřeží Kanady. Rozdíly popište a s pomocí mapy mořských proudů se je pokuste vysvětlit.  Řešení: Zatímco Evropu ovlivňuje teplý Golfský (Severoatlantský, Norský) proud, kanadské východní pobřeží je pod vlivem studeného Labradorského proudu. Proto je zdejší klima mnohem chladnější a také sušší. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 Vliv převládajících tlakových útvarů 1  Úkol: Na základě svých znalostí z fyziky se pokuste vysvětlit, proč při výstupném proudění v oblastech nízkého tlaku vzduchu (např. v rovníkových oblastech) dochází ke vzniku srážek (viz klimadiagram Biak/Indonésie), zatímco v oblastech vysokého tlaku vzduchu (např. v subtropech) se srážková oblačnost netvoří (viz klimadiagram Káhira/Egypt). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

17 Vliv převládajících tlakových útvarů 2  Řešení: intenzivně zahřívaný vzduch v oblasti rovníku je lehký a stoupá. Ve vyšších polohách se ochlazuje a vodní páry v něm obsažené kondenzují. Vznikají srážky.  Vzduchové hmoty zbavené vlhkosti poté směřují k obratníkům, kde klesají. Dochází k jejich zahřátí. Nedochází tedy ke kondenzaci ani k tvorbě srážek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

18 Použité materiály: Všechny obrázky pocházejí ze stránek Až na níže vypsanou výjimku jsou všechny šířeny pod licencí GNU Free Documentation Licence 1.2 Obrázek rozložení srážek v Indii je šířen pod licencí Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Klimatické faktory – 1. část Rozložení srážek a teplot ve světě v závislosti na různých klimatických faktorech Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google