Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vojenský záchranný útvar (Samostatná záchranná rota Rakovník)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vojenský záchranný útvar (Samostatná záchranná rota Rakovník)"— Transkript prezentace:

1 Vojenský záchranný útvar (Samostatná záchranná rota Rakovník)
Posun na kliknutí

2 SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY BESEDY S ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU,
CÍL: SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY BESEDY S ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, S ÚKOLY, KTERÉ PLNÍ A SE SPECIFIKY JEHO ČINNOSTI.

3 „Vojenský záchranný útvar je samostatná součást armády,
Zákon č. 219/1999 Sb., § 2 – O ozbrojených silách ČR „Vojenský záchranný útvar je samostatná součást armády, která je určená k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a připravující se k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany po dobu válečného stavu, s vlastním názvem, číselným označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského záchranného útvaru je velitel.“

4 Dokument „Vojenská strategie České republiky 2004“
Plnění asistenčních úkolů při krizových situacích nevojenského charakteru na území České republiky Vojenské záchranné útvary a další předurčené jednotky Společných sil AČR budou vyčleňovány k podpoře Policie ČR a integrovaného záchranného systému v souladu s politicko-vojenskými ambicemi České republiky definovanými v čl. 19 tohoto dokumentu. Čl. 19 – Potenciální hrozby teroristických útoků, živelních a ekologických katastrof, průmyslových a jiných havárií, šíření nakažlivých chorob, ohrožení majetku a zdraví občanů České republiky a jiná narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti vytvářejí požadavky na asistenci ozbrojených sil při eliminaci těchto hrozeb nebo zasahování po jejich propuknutí.

5 Zákon 239/2000 Sb., § 4, čl. 9 - O integrovaném záchranném systému
Personál a prostředky základních a ostatních složek IZS jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro zdravotnickou službu, duchovní personál a civilní ochranu.

6

7 VÝSTROJ A VYBAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH JEDNOTEK

8 Hlavní úkoly vojenských záchranných útvarů (VZÚ) po transformaci AČR od 1.10. 2008
zřizování dekontaminačních míst při havárii v jaderných elektrárnách (Temelín, Dukovany) výstavba materiální základny humanitární pomoci (pro 450 osob) vyčleňování záchranného týmu UNSAS pro OSN/EU (ve spolupráci s VZÚ 5876 Olomouc v počtu 40 osob s nezbytnou technikou a materiálem) zajistit vyčleněné síly a prostředky v požadované pohotovosti k nasazení ve prospěch IZS Celková schopnost VZÚ k poskytnutí podpory IZS a Policii ČR zůstane zachována !

9 Schopnosti VZÚ při plnění humanitárních úkolů a pomoci IZS
Záchranné práce včetně záchrany osob Průmyslové a ekologické havárie Vyhledávání a vyprošťování osob ze závalů a trosek budov Vyprošťování havarované techniky Likvidace následků uhynulých živočichů (ptačí chřipka) Uvolňování koryt řek pomocí trhavin ( ledy) Řešení složitých dopravních nehod Radiační a chemické havárie ( dekontaminace osob a techniky, vytýčení nebezpečné oblasti ) Osvětlení místa havárie a zabezpečení dodávky elektrické energie Nouzové zásobování pitnou vodou Potápěčské práce Likvidace polomů Hašení rozsáhlých lesních požárů Likvidace ropných havárií na vodních tocích Vytěžování a odvoz kontaminované zeminy Zásobování materiálem pro humanitární potřeby Evakuace obyvatelstva včetně zabezpečení nouzového ubytování Odstraňování následků živelních pohrom

10 Vyžadování sil a prostředků szr
Vyžadovat síly a prostředky k záchranným pracím, jsou oprávněni: Nehrozí-li nebezpečí z prodlení: hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě u NGŠ AČR prostřednictvím příslušných OPIS HZS a SOC MO. O nasazení těchto sil rozhoduje ZNGŠ-Ř SOC MO, který následně informuje NGŠ. Hrozí-li nebezpečí z prodlení: hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany prostřednictvím příslušných OPIS HZS u velitele vojenského útvaru nebo vojenského zařízení, které je nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují NGŠ o nasazení armády k záchranným pracím. Poznámka: (OPIS – Operační a informační středisko HZS)

11 Odřad pro dekontaminaci osob 20 osob – tým na výstavbu MZHP
Přehled stálých hotovostních sil vyčleňovaných pro IZS Název odřadu Počet osob Technika Časová norma Odřad pro dekontaminaci osob a techniky 20 12 Velitel odřadu – Č+120´ Ostatní – Č+360´/ 240´ Odřad pro evakuaci a humanitární pomoc 8 5 24/6 hod Odřad pro nouzové ubytování – výstavba materiální základny humanitární pomoci - MZHP 6 20 osob – tým na výstavbu MZHP Č+360´

12 Struktura samostatné záchranné roty Rakovník
Velitel roty Zástupce velitel roty Vedoucí praporčík Štáb Družstvo velení Záchranná četa Četa chemické ochrany Četa podpory Záchranné hasičské družstvo Družstvo dekontaminace osob Výkonný praporčík Zásobovací družstvo Technik Záchranné přepravní družstvo Družstvo dekontaminace osob Dopravní družstvo Starší instruktor Záchranné vyprošťovací družstvo Družstvo dekontaminace techniky Záchranné strojní družstvo Družstvo dekontaminace techniky Záchranné družstvo Družstvo dozimetrické a chemické kontroly Družstvo dozimetrické a chemické kontroly Družstvo rchbpz

13 Záchranné práce,potápěčské práce Demoliční práce,vyprošťování
Záchranná četa 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA Záchranné práce,potápěčské práce Demoliční práce,vyprošťování Likvidace požárů,evakuace

14 Záchranné přepravní družstvo
Záchranná četa PTS, motorový člun Carolina,T-815 Z, T-815 RS,elektrocentrály, potápěčské soupravy…

15 Záchranné hasičské družstvo
Záchranná četa Liaz CAS-25, T ,SPOT-55, T-815 PP-27

16 Záchranné vyprošťovací družstvo
Záchranná četa T-815 AD-28 T-815 AV-14, VT-72B,

17 Záchranné strojní družstvo
Záchranná četa KN251,T-815 UDS , UNC 750,T-815 S3

18 Avia s lezeckým materiálem
Záchranné družstvo Záchranná četa UAZ - 469, kompresor PD 30, Avia s lezeckým materiálem Uaz 469,kompresor PD30,Avia s lezeckým materiálem

19 Četa chemické ochrany

20 Družstva dekontaminace techniky
ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstva dekontaminace techniky ACHR-90 CO, MZ-82,POR-82

21 Družstva dekontaminace osob
ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstva dekontaminace osob ACHR 90M CO, SDO

22 Družstva dozimetrické a chemické kontroly
ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstva dozimetrické a chemické kontroly RAD , EDOS, DP-86

23 ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstvo RCHPz CHP-71,OM-90,JP-90,
OPCH-05, UAZ-469CH

24 Materiální základna humanitární pomoci
Četa podpory Materiální základna humanitární pomoci (MZHP): je doplňujícím prvkem Integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci v mimořádných situacích; je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu na dobu nezbytně nutnou.

25 Četa podpory Aktivace a využití MZHP ve prospěch postiženého obyvatelstva se předpokládá v případech: živelních pohrom a přírodních katastrof; velkých ekologických a průmyslových havárií; realizace částečné nebo úplné evakuace z ohrožených prostor, kdy se využívá jako etapní stanice (dočasné nouzové ubytování); dobrovolné nebo nucené migrace osob z ohrožených oblastí.

26 Materiální základna humanitární pomoci:
Četa podpory Materiální základna humanitární pomoci: pohotovost k naložení materiálu a zahájení jeho vývozu do 360 minut od obdržení požadavku nebo rozkazu; výstavba MZHP na teritoriu republiky do 24 hodin od obdržení požadavku nebo rozkazu; kapacita MZHP - ubytování (lůžka) pro 450 osob.

27 Možná varianta rozmístění
23 24 1) Dozorčí MZHP 25 25 2) Vystrojovací středisko 3) Stanoviště náčelníka základny 22 21 20 19 4) Sušárna 5) Sprchy 26 27 18 17 16 6) Umývárna 7) Izolátor 28 15 14 13 12 8) Lůžková část 9) Jídelna 29 10) Jídelna 11 11) Ambulance 12-22) Ubytování (stany) muži, ženy, matky s dětmi 10 9 8 7 6 5 4 3 23) WC 2 24) Odpadky 25) Týlové zabezpečení 26) Úpravna vody M S O Možná varianta rozmístění MZHP 27) Pitná voda 28) Chladící boxy 29) Polní kuchyně 1

28 Zásobovací a dopravní družstvo
Četa podpory

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 DOTAZY


Stáhnout ppt "Vojenský záchranný útvar (Samostatná záchranná rota Rakovník)"

Podobné prezentace


Reklamy Google