Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posun na kliknutí. CÍL:  SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY BESEDY S ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, S ÚKOLY, KTERÉ PLNÍ A SE SPECIFIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posun na kliknutí. CÍL:  SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY BESEDY S ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, S ÚKOLY, KTERÉ PLNÍ A SE SPECIFIKY."— Transkript prezentace:

1 Posun na kliknutí

2 CÍL:  SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY BESEDY S ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, S ÚKOLY, KTERÉ PLNÍ A SE SPECIFIKY S ÚKOLY, KTERÉ PLNÍ A SE SPECIFIKY JEHO ČINNOSTI. JEHO ČINNOSTI.

3 „Vojenský záchranný útvar je samostatná součást armády, která je určená k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a připravující se k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany po dobu válečného stavu, s vlastním názvem, číselným označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského záchranného útvaru je velitel.“ Zákon č. 219/1999 Sb., § 2 – O ozbrojených silách ČR

4 Plnění asistenčních úkolů při krizových situacích nevojenského charakteru na území České republiky Vojenské záchranné útvary a další předurčené jednotky Společných sil AČR budou vyčleňovány k podpoře Policie ČR a integrovaného záchranného systému v souladu s politicko- vojenskými ambicemi České republiky definovanými v čl. 19 tohoto dokumentu.  Čl. 19 – Potenciální hrozby teroristických útoků, živelních a ekologických katastrof, průmyslových a jiných havárií, šíření nakažlivých chorob, ohrožení majetku a zdraví občanů České republiky a jiná narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti vytvářejí požadavky na asistenci ozbrojených sil při eliminaci těchto hrozeb nebo zasahování po jejich propuknutí. Dokument „Vojenská strategie České republiky 2004“

5 Zákon 239/2000 Sb., § 4, čl. 9 - O integrovaném záchranném systému Personál a prostředky základních a ostatních složek IZS jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro zdravotnickou službu, duchovní personál a civilní ochranu.

6

7 VÝSTROJ A VYBAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH JEDNOTEK VÝSTROJ A VYBAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH JEDNOTEK

8 Hlavní úkoly vojenských záchranných útvarů (VZÚ) po transformaci AČR od 1.10. 2008 zřizování dekontaminačních míst při havárii v jaderných elektrárnách (Temelín, Dukovany) výstavba materiální základny humanitární pomoci (pro 450 osob) vyčleňování záchranného týmu UNSAS pro OSN/EU (ve spolupráci s VZÚ 5876 Olomouc v počtu 40 osob s nezbytnou technikou a materiálem) zajistit vyčleněné síly a prostředky v požadované pohotovosti k nasazení ve prospěch IZS Celková schopnost VZÚ k poskytnutí podpory IZS a Policii ČR zůstane zachována !

9 Schopnosti VZÚ při plnění humanitárních úkolů a pomoci IZS Záchranné práce včetně záchrany osob Průmyslové a ekologické havárie Vyhledávání a vyprošťování osob ze závalů a trosek budov Vyprošťování havarované techniky Likvidace následků uhynulých živočichů (ptačí chřipka) Uvolňování koryt řek pomocí trhavin ( ledy) Řešení složitých dopravních nehod Radiační a chemické havárie ( dekontaminace osob a techniky, vytýčení nebezpečné oblasti ) Osvětlení místa havárie a zabezpečení dodávky elektrické energie Nouzové zásobování pitnou vodou Potápěčské práce Likvidace polomů Hašení rozsáhlých lesních požárů Likvidace ropných havárií na vodních tocích Vytěžování a odvoz kontaminované zeminy Zásobování materiálem pro humanitární potřeby Evakuace obyvatelstva včetně zabezpečení nouzového ubytování Odstraňování následků živelních pohrom

10 Vyžadování sil a prostředků szr Vyžadovat síly a prostředky k záchranným pracím, jsou oprávněni: Nehrozí-li nebezpečí z prodlení: hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě u NGŠ AČR prostřednictvím příslušných OPIS HZS a SOC MO. O nasazení těchto sil rozhoduje ZNGŠ-Ř SOC MO, který následně informuje NGŠ. Hrozí-li nebezpečí z prodlení : hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany prostřednictvím příslušných OPIS HZS u velitele vojenského útvaru nebo vojenského zařízení, které je nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují NGŠ o nasazení armády k záchranným pracím. Poznámka: (OPIS – Operační a informační středisko HZS)

11 Přehled stálých hotovostních sil vyčleňovaných pro IZS Název odřaduPočet osobTechnikaČasová norma Odřad pro dekontaminaci osob a techniky 2012Velitel odřadu – Č+120´ Ostatní – Č+360´/ 240´ Odřad pro evakuaci a humanitární pomoc 8524/6 hod Odřad pro nouzové ubytování – výstavba materiální základny humanitární pomoci - MZHP 6 20 osob – tým na výstavbu MZHP 5 Č+360´

12 Velitel roty Zástupce velitel rotyVedoucí praporčík ŠtábDružstvo veleníZáchranná četa Četa chemické ochrany Četa podpory Zásobovací družstvo Dopravní družstvo Družstvo dekontaminace osob Družstvo dekontaminace techniky Družstvo dozimetrické a chemické kontroly Družstvo rchbpz Záchranné hasičské družstvo Záchranné přepravní družstvo Záchranné vyprošťovací družstvo Záchranné strojní družstvo Záchranné družstvo Výkonný praporčík Technik Starší instruktor Struktura samostatné záchranné roty Rakovník

13 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA Záchranná četa •Záchranné práce,potápěčské práce •Demoliční práce,vyprošťování •Likvidace požárů,evakuace

14 Záchranné přepravní družstvo Záchranná četa PTS, motorový člun Carolina,T-815 Z, T-815 RS,elektrocentrály, potápěčské soupravy…

15 Záchranné hasičské družstvo Záchranná četa Liaz CAS-25, T-815-32,SPOT-55, T-815 PP-27

16 Záchranné vyprošťovací družstvo Záchranná četa T-815 AD-28 T-815 AV-14, VT-72B,

17 Záchranné strojní družstvo Záchranná četa KN251,T-815 UDS, UNC 750,T-815 S3

18 Záchranné družstvo Záchranná četa UAZ - 469, kompresor PD 30, Avia s lezeckým materiálem

19 Četa chemické ochrany

20 ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstva dekontaminace techniky ACHR-90 CO, MZ-82,POR-82

21 ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstva dekontaminace osob ACHR 90M CO, SDO

22 ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstva dozimetrické a chemické kontroly RAD, EDOS, DP-86

23 ČETA CHEMICKÉ OCHRANY Družstvo RCHPz CHP-71,OM-90,JP-90, OPCH-05, UAZ-469CH

24 Četa podpory Materiální základna humanitární pomoci (MZHP):  je doplňujícím prvkem Integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci v mimořádných situacích;  je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu na dobu nezbytně nutnou.

25 Četa podpory Aktivace a využití MZHP ve prospěch postiženého obyvatelstva se předpokládá v případech:  živelních pohrom a přírodních katastrof;  velkých ekologických a průmyslových havárií;  realizace částečné nebo úplné evakuace z ohrožených prostor, kdy se využívá jako etapní stanice (dočasné nouzové ubytování);  dobrovolné nebo nucené migrace osob z ohrožených oblastí.

26 Četa podpory Materiální základna humanitární pomoci:  pohotovost k naložení materiálu a zahájení jeho vývozu do 360 minut od obdržení požadavku nebo rozkazu;  výstavba MZHP na teritoriu republiky do 24 hodin od obdržení požadavku nebo rozkazu;  kapacita MZHP - ubytování (lůžka) pro 450 osob.

27 25 2627 28 29 10 6 97 5 8 34 2 M S O 1 15141312 181716 22212019 23 11 24 1) Dozorčí MZHP 2) Vystrojovací středisko 3) Stanoviště náčelníka základny 4) Sušárna 5) Sprchy 6) Umývárna 7) Izolátor 8) Lůžková část 9) Jídelna 11) Ambulance 12-22) Ubytování (stany) muži, ženy, matky s dětmi 23) WC 24) Odpadky 25) Týlové zabezpečení 26) Úpravna vody 28) Chladící boxy 29) Polní kuchyně 10) Jídelna 27) Pitná voda Možná varianta rozmístění MZHP

28 Zásobovací a dopravní družstvo Četa podpory

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


Stáhnout ppt "Posun na kliknutí. CÍL:  SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY BESEDY S ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU ÚTVARU, S ÚKOLY, KTERÉ PLNÍ A SE SPECIFIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google