Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář AEM/SVSE, Praha, 27. listopad 2012 Snaha o zakonzervování příspěvku na OZE v roce 2013 Postup, výsledky, poučení, plány a vize Jakub Vít tajemník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář AEM/SVSE, Praha, 27. listopad 2012 Snaha o zakonzervování příspěvku na OZE v roce 2013 Postup, výsledky, poučení, plány a vize Jakub Vít tajemník."— Transkript prezentace:

1 Seminář AEM/SVSE, Praha, 27. listopad 2012 Snaha o zakonzervování příspěvku na OZE v roce 2013 Postup, výsledky, poučení, plány a vize Jakub Vít tajemník viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

2 2 Příběh OZE 2012… •Pokračuje odborná diskuse minimálně od roku 2010 •Eskaluje v omezeném okruhu „obvyklých podezřelých“ v případě návratu POZE do Poslanecké sněmovny ze Senátu (leden) a od prezidenta (březen-květen) •Postupně dochází k první komunikaci směrem k širší veřejnosti z řady stran (ojedinělé, vesměs negativistické hlasy) •Začínají se objevovat varování ze strany státních orgánů (ERÚ a MPO) •Pro potřebné politické řešení chybí potřebný zájem z řady důvodů (podcenění problémů, odvaha, čas, politická nestabilita) •V průběhu finalizace SEK (léto) technicko-ekonomické řešení bez dostatečně široké politicko-společenské podpory/konsensu a potřebným dopadem (dlouhý horizont) •Využito disonance ohledně vládního návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – výzva ekonomického požadavku vůči v ryze politické dohodě (září) •1. společný a koordinovaný postup (SVSE, SCHP, HK a SPČR). •Navazuje otevřený společný dopis (říjen) •Mediálně přitažlivé a silné vystoupení špiček českého průmyslu ve Vítkovicích (říjen)

3 3 Příběh OZE 2012… •Ustavena Pracovní skupina pro OZE při MPO (a Expertní tým Pracovní skupiny) •Získání politické podpory jedinému možnému řešení pro rok 2013 (státní rozpočet) významně pomáhá seminář Hospodářského výboru PSP (listopad) a příslušné orgány státní správy •Finalizace technického řešení a jeho politicko-ekonomické prosazení (22. a 23. listopadu)

4 4 Výsledky a co s nimi… NÁSTROJE •Pracovní skupina pro OZE při MPO •koordinační platforma dotčených státních orgánů s průmyslovými sektory •schvalování a úpravy výstupů Expertního týmu •pro rok 2013 i systémové strukturované řešení od 2014 •inkluze či exkluze??? •Expertní tým •Technická, ekonomická, legislativní i procedurální řešení •Koordinace při potřebě politického, lobbistického a mediálního tlaku •chybí formální platforma •chybí ochota investovat cokoliv jiného než čas •přetrvává dichotomie ohledně širšího řešení

5 5 Výsledky a co s nimi… POSTUPY •„Plošný“ poplatek 583Kč/MWh na 1H2013 •Příslib diferenciace na 2H2013 •nalezení vhodného procesu na národní úrovni •soulad s pravidly EU pro veřejnou podporu •pouhý „příslib“ nalezení dodatečných prostředků z rozpočtu v případě splnění výše uvedených + nalezení prostředků bez rozkolísání rozpočtu •Strukturální systémové řešení 2014 !!! JSME NA SAMÉM ZAČÁTKU !!!

6 6 Jak dál… •2013 •vyřešení procesního postupu diferenciace poplatků pro 2H2013 •ERÚ vs. MPO vs. ÚOHS •důležitost jednotného postoje průmyslu •notifikace POZE ze strany EK •forma diferenciace •zastropování??? •Aktivní, konsensuální nalezení prostředků z rozpočtu •50% rozpočtové rezervy je nejistý slib •nadlimitní veřejné zakázky (27mld) skýtají možnost úspor •4800 budov v držení státu •konsolidace – spíše příspěvkových organizací

7 7 Jak dál… •2014 •Zastavení podpory OZE ve chvíli, kdy dosáhneme 13,5% •Biomasa??? •Dodržování stávající legislativy •ochranné pásmo •doplnění součásti stavby •nástupní plocha a nezbytná zařízení •Zprůměrování návratnosti FVE •Využití 50% výnosů z povolenek bez účelového vázání v rozpočtových příjmech státu •Příspěvek na stabilitu sítě ze strany nestabilních zdrojů •Zohlednění samovýroby a energetické efektivity •Částečný přenos na domácnosti

8 8 Pokus o velký nadhled… •Průmysl byl dosud jediným zdrojem financování politiky klimatické změny •Prostředky již nemá a v dohledné době mít nebude •aktualizace sdělení o průmyslové politice: silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu (15771/12): „VÍTÁ ambice Komise s cílem obrátit stávající klesající trend přínosu průmyslu pro HDP EU a BERE NA VĚDOMÍ její proklamovaný cíl podpořit zvýšení podílu průmyslu na HDP do roku 2020 na 20%“ •Zbývá energetika •EU ETS – backloading/set aside NE PRŮMYSL VS. ENERGETIKA, ALE ZCELA JINÝ POHLED

9 9 Pokus o velký nadhled… •Systémové nastavení energetiky •Využití Komunikace EK k IEM (COM(2012) 663) •očištění od neefektivních subvencí •poskytnutí stability na národní úrovni pro nadcházející 3-4 roky •Stimulační a podpůrná opatření pro stabilizaci a přežití průmyslu •Vysoké skupiny EK a Rady EU •Reindustrializační program EK •Horizon 2020 a přístup LE do kohezní politiky 2014-2020 •Využití výjimek na BAT (Čl.15 odt.4 IED) •Kongregace zdrojů pro posílení energetické efektivity/samostatnosti KOMUNIKACE VE SNAZE GENEROVAT ZODPOVĚDNOST, VIZI A TOLIK POTŘEBNÝ SPOLEČENSKÝ KONSENSUS

10 Děkuji za pozornost jvit@spcr.cz +420725056753


Stáhnout ppt "Seminář AEM/SVSE, Praha, 27. listopad 2012 Snaha o zakonzervování příspěvku na OZE v roce 2013 Postup, výsledky, poučení, plány a vize Jakub Vít tajemník."

Podobné prezentace


Reklamy Google