Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optoelektronika opticko-elektrické převodníky - fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, solární články, optron Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optoelektronika opticko-elektrické převodníky - fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, solární články, optron Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)"— Transkript prezentace:

1 Optoelektronika opticko-elektrické převodníky - fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, solární články, optron Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

2 Opticko-elektrické převodníky
fotodetektor x převodník → není to úplně stejné fotodetektor – důležitá citlivost převod světelného záření na el. signál záření působí na vodivost – fotorezistor, fototranzistor, fototyristor převodník – důležitá účinnost vytváří fotoelektrické napětí – fotodioda, solární články Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

3 Fotorezistor (Photoresistor)
není přímo převodník – pouze detektor dvojpól – velikost odporu se mění s osvětlením závisí na šířce zakázaného pásu a vlnové délce fotonu foton prochází – není pohlcen foton předává energii excitace elektronů z valenčního pásu do vodivostního změna koncentrace nosičů změna koncentrace nosičů – změna vodivosti Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

4 Fotorezistor světlem vybuzené nosiče – nerovnovážné
rekombinace nosičů po ukončení působení světla významná změna vodivosti způsobená světlem mDt – činitel jakosti fotocitlivých polovodičů G – generace (koncentrace nosičů za jednotku doby) – souvisí s intenzitou dopadajícího záření Dt – doba života (jak dlouho vydrží v excitovaném stavu)

5 Fotorezistor Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

6 Fotorezistor Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

7 Fotorezistor fotoelektrický zisk – důležitý konstrukční parametr
U – napětí na elektrodách L – vzdálenost elektrod Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

8 Fotorezistor požadavky realita
nekonečný odpor pro E=0 lx (tma) – minimální proud (I=0) vysoká pohyblivost – velký činitel jakosti realita konečný odpor pro E=0 lx – protéká proud ztráta citlivosti použité materiály – monokrystaly a polykrystaly skupina II.A a VI. B – CdS, CdSe, ZnS, PbO infračervené detektory → větší vlnová délka → Eg = 0,6 eV Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

9 Fotodioda (Photodiode)
polovodičová součástka založena na PN přechodu skutečný opticko-elektrický převodník energie fotonu větší než energie zakázaného pásu elektron bude excitován energií fotonu vznik páru elektron-díra vlivem absorbce světelného kvanta vnitřní fotojev vznik pouze lokálního páru elektron-díra – nedochází k rekombinaci oddělení nosičů PN přechodem generované elektrony přechází do N generované díry přecházejí do P polarita na PN přechodu – lze odebírat energii – chová se jako zdroj typ N – mínus typ P - plus Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

10 Fotodioda V-A charakteristika
usměrňovací dioda – I. a III. kvadrant – vždy jako spotřebič fotodioda – I. a III. kvadrant – spotřebič + IV. kvadrant – zdroj Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

11 Fotodioda IV. kvadrant – výkon záporný
zdroj fotoelektromotorického napětí difúze většinových nosičů přes PN přechod – snížení potenciálové bariéry (difúzní napětí) o hodnotu fotoelektromotorického napětí vznik nové dynamické rovnováhy – tzv. hradlový režim Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

12 Fotodioda IV. kvadrant připojeným odporem prochází proud
optimalizace zatěžovacího odporu – největší možný výkon aplikace – solární články Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

13 Fotodioda optimální výkon – lze zvolit zatěžovacím odporem
odebíraný výkon - maximální příkon účinnost Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

14 Fotodioda III. kvadrant – odporový režim (pasivní režim)
odporová fotodioda fotodetektor – detekce světla proud za tmy (E=0 lx) – dán sytným proudem fotodioda nižší proud než fotoodpor tvoří tzv. pozadí – určuje citlivost detekce čím menší proud za tmy, tím lepší citlivost Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

15 Fototranzistor (Phototransistor)
dopad světla do oblasti báze, emitoru nebo kolektoru vznik páru elektron-díra nosiče odděleny PN přechody zvýšení emitorového i kolektorového proudu lze použít každý tranzistor – mechanická konstrukce musí umožnit dopad světla na příslušnou oblast Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

16 Fototranzistor Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

17 Fototranzistor zapojení SK – nízký výstupní odpor
v praxi se příliš nepoužívají – vhodnější zapojení fotodiody a tranzistorového zesilovače Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

18 Solární (fotovoltaické) články
princip objeven 1839 – E. Becquerel fotovoltaický efekt 1877 na selenu – W. G. Adams a R. E. Day solární článek Fritts křemíkový solární článek 1941 – R. S. Ohl současná podoba solárního článku 1954 – Pearson, Chapin, Fuller (Bell Laboratories) největší problém - účinnost 1883 – 1%; ,5 %; 6%; 2008 – cca 30% (závisí na typu) Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

19 Solární články (Solar Cells)
zpracování okamžité světelné energie vznik pomocí termonukleární reakce uvolnění energie sloučením – rozdíl proti štěpení jádra chemické reakce energie získaná přeměnou ztracené hmoty ztráta hmoty při sloučení Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

20 Solární články Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

21 Solární články výkon vyzářen do plochy – hustota výkonu
dopadající výkon na povrch Země – velice nízká hodnota výkon snížen o ztráty v atmosféře cca 300 W/m2 - absorbce cca 100 W/m2 - rozptyl velice malá hustota výkonu – závisí na průhlednosti atmosféry články vyráběny z křemíku není vhodný materiál – minimální energie 1,12 eV → vlnová délka 1,1 mm je dobře technologicky zvládnutý křemík nezachycuje celé viditelné spektrum – max. 1,1 mm R – vzdálenost Země od slunce (cca 150 mil. km)

22 Solární články princip činnosti – fotodioda ve IV. kvadrantu
nutná excitace elektronů vznik páru elektron-díra hromadění elektronů – nemohou přecházet přes PN přechod – vznik elektrického potenciálu elektrický potenciál – 0,5 - 0,6 V na jeden článek Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

23 Solární články Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

24 Solární články konstrukce
2 vrstvy krystalického Si – vytvoření PN přechodu 1. vrstva – Si sycen fosforem – typ N 2. vrstva – na Si vrstva Ag nebo Al – průnik do vrstvy Si – typ P Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

25 Solární články výroba křemíková technologie nekřemíková technologie
tlustovrstvá technologie – Si plátky, vytvořen PN přechod – fotodioda (monokrystal, polykrystal) – 85% článků na trhu, účinnost – 15 % (komerčně používané články), 30 až 40% (výzkum) tenkovrstvá technologie – tenká vrstva Si na nosném podkladu, vytvořen PN přechod, lacinější výroba, účinnost – 9% nekřemíková technologie organické sloučeniny, polymery – výzkum malá účinnost – 4,5% Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

26 Optron základem optronová dvojice
zdroj světla fotodetektor elektro-optický a opticko-elektrický převodník dvojbran vstup – zdroj světla výstup - fotodetektor galvanicky oddělené součástky ztráta možnosti využít mag. vazbu základní součástka optoelektronických obvodů a systémů Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

27 Optron zdroj světla fotodetektor použití – galvanické oddělení obvodů
luminiscenční dioda laserová dioda fotodetektor fotorezistor – nutný přídavný zdroj napětí fotodioda fototranzistor fototyristor použití – galvanické oddělení obvodů galvanické oddělení vstupu a výstupu styk vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních obvodů styk obvodů s výrazně odlišnými napěťovými hladinami Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

28 Optron přenos signálu elektrický signál → optický signál → elektrický signál změna na vstupu (napětí, proud) – změna intenzity záření změna na výstupu – změna velikosti odporu, napětí, proudu proudový přenosový činitel CTR (Current Transfer Ratio) Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

29 Optron přímá optická vazba zpětná vazba
optron s elektrooptickou vazbou elektrická vazba mezi součástkami optronu kladná zpětná vazba – snížení odporu fotodetektoru vede na zvýšení intenzity záření záporná zpětná vazba – snížení odporu fotodetektoru vede ke snížení intenzity záření Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

30 Další typy O-E převodníků
fotonka – vakuová elektronka foton vyráží z fotokatody elektrony (fotoelektrony) vnější fotojev proud – určen počtem vyražených elektronů, souvisí s intenzitou světla energie fotoelektronu závisí na vlnové délce, nezávisí na intenzitě světla energetická rovnice pro vnější fotojev (Einsteinova rovnice) příkon výstupní energie elektronu kinetická energie fotonu Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

31 Další typy O-E převodníků
fotonásobič (photomultiplier) vnější fotojev + sekundární emise elektronů dynody – sekundární emise elektronů > 1 dochází k lavinovému násobení – neustálé vyrážení elektronů základ snímacích elektronek a obrazovek d = 5 a počet dynod = 9 → zisk fotonásobiče 59 – cca 2.106 kinetická energie primárního elektronu výstupní energie počet elektronů vyražených primárním elektronem kinetická energie sekundárních elektronů

32 Fotonásobič skleněná baňka s vakuem
fotokatoda – dostatečná energie záření k vyražení elektronu dynody – různý potenciál k urychlení elektronů anoda Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

33 Fotonásobič parametry použití plocha a tvar elektrod
spektrální charakteristika citlivosti zisk citlivost fotokatody, anody anodový proud za tmy doba průletu fotoelektronu doba náběhu impulzu max. anodové napětí a proud použití detekce slabého světelného záření s velkým odstupem signál/šum astronomie Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

34 Děkuji za pozornost Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)


Stáhnout ppt "Optoelektronika opticko-elektrické převodníky - fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, solární články, optron Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)"

Podobné prezentace


Reklamy Google