Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROMANTISMUS G.G.Byron - prezentace a rozbory ukázek Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROMANTISMUS G.G.Byron - prezentace a rozbory ukázek Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794."— Transkript prezentace:

1 ROMANTISMUS G.G.Byron - prezentace a rozbory ukázek Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 George Gordon Byron 1788- 1822 Stará aristokratická rodina Studia v Cambridge Nestřídmý a bouřlivý život plný milenek, cestování a utrácení rodinného jmění Incestní vztah s vlastní sestrou (polorodou, měli jiné matky) ho přinutí opustit manželku a odejít z Anglie Většinu svého života prožije nuceně nebo dobrovolně v cizině Spřátelí se s P.B.Shelleyem i jeho ženou, nakonec je to on, kdo Shelleyho pohřbí Věří v revoluci, je stoupencem Napoleona Fandí utlačovaným národům, pomáhá Řecku v jeho boji proti Turecku Netají se svým ateismem Umírá v Řecku, kde je uctíván jako národní hrdina

3 Dílo: Childe Haroldova Pouť Autobiografický moderní epos o 4 zpěvech, psaný spencerovskými strofami Hlavní hrdina opouští domov, je přesycen plané zábavy a rozkoše. Schází mu upřímné vztahy, a tak se vydává na pouť Evropou Nechává se unášet slavnou minulostí a přírodními scenériemi V jednotlivých částech je všudypřítomný protest proti tyranství a nesvobodě podmaněných národů Typ.rysy: záhadnost, samotářství, hrdost, světobol z nenaplněné lásky a z konfliktu s okolním světem Childe – starobylý anglický titul pro muže, který má být pasován na rytíře

4 Childe Haroldova pouť – zpěv 1. Kdys v Albioně mládec žil, ten k ctnosti a k dobrým cestám nezahoroval, dny nectně mrhal pustou veselostí, sluch noci v spánku rykem burcoval; ó, byl to hýřil, studu vzdoroval, jen rozpustilství hříšné šlo mu k duhu; ne mnohou v světě věc si liboval krom kupných žen a rozkošníků kruhu i nízkých pijanů i vyšších dobrodruhů. Chilď Harold zval se on; však odkud jmeno i rodokmen, mně smlčet vhodno jest; dost, že kdys valně bylo proslaveno. Však na vždy jedna špatná ratolest – ó, jeden šibal zlehčí jmena čest, byť mocné znal je starý kronikář, a žádná z hrobů vyhrabaná zvěst, ni prósy květ ni rým, ten sladký lhář, zlým činům nemohou dát lesk či svatozář. Chilď v slunci poledním, jak mušky jiné, se bavil a se hřál, prost pomyšlení, že nežli jeho krátký den mu mine, snad jednou van jej v mraznou bědu změní. Ni s třetinu proň ještě zašlým není, však hůř než v protivenství s Childem bylo: on záhy pocítil hnus přesycené; dlít v rodné zemi se mu znechutilo, kde se mu smutněji než na poustevně žilo. Vin prošel bludištěm, však nad vinou již nikdy kajicnosti nepocítí. Plál k mnohým, miloval jen jedinou, ta jediná však nesmí jeho býti. Ó, šťastná, ušla mu! Jak skvrnu smýti s vnad cudných, jež by znectil políbením? Jí nabažen by v nízkých slastí síti byl zmar svůj ztratil urvaným jí jměním, pryč z míru domova svým váben zalíbením.

5 Práce s ukázkou č. 1 Charakterizujte hlavního hrdinu vlastními slovy. Jaký byl jeho postoj k životu? Proč odchází z domova? Skladba je vytvor ̌ ena v tzv. spenserovských strofách – charakterizujte je (všimne ̌ te si poc ̌ tu veršů a pravidelné rýmové struktury).

6 Childe Haroldova pouť – ukázka z různých zpěvů, překlad E. Krásnohorská Ó krásné Řecko! veliké I v pádu! vždy nesmrtelné, až tě více není! Kdo povede tvé děti? Kdože vládu jich dlouhé poroby v los lepší změní? Ó kde jsou synové tví proslavení, co v jícen smrtný černých Thermopyl se samovolně vrhli v utracení? Kdož ducha jich by v sebe pochopil a tebe probudil i z hrobu vykoupil? 3. Zpěv Tož opět na vlnách, tož opět v šíru! Tak oř, jenž jezdce zná, tak poskakují si vlny se mnou. Pozdrav buď jich víru! Jen rychle dále, kamkoliv ať plují! Nechť jako třtiny stěžně pokyvují a vítr plachtou mete strhanou, jen dál! Jak býlí skal, s nímž vítr bují, Jsem vržen v moře, v pěnu zmítanou; dál! Kam mě vlny rvou bouře odvanou! Já k světu nepřilnul, ni ke mně svět; já nelichotil jeho vilné vládě, ni nepoklekal v model jeho sled, ni v ohlas nekřičel, ni za ním pádě tvář v úsměv nešklebil, že v lidském stádě mě nemohli mít za svého; já dlel v jich davu, nejsa z nich, byl v stálé svádě můj názor s jejich; můj se tříbit chtěl A sobě samu jen se podrobiti směl. 4. Zpěv Mně rozkoší jest neproniklý les, A v slastném nadšení se tovaryší má duše s osamělým břehem kdes, kde z hloubi moře hudbu věčna slyší! Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší, s ní obcuji, s ní řeším úlohu: Čím jsem? Čím jsem byl dřív? A spolnost bližší mě k všemíru víže, k prabohu, Jejž vyřknout neumím a zapřít nemohu.

7 Práce s ukázkou č. 2 S c ̌ ím kontrastuje slavná minulost R ̌ ecka? C ̌ ím je dosaženo patetic ̌ nosti výpove ̌ di? Proti c ̌ emu básník výrazně protestuje, proč utíká a kam? Co o sobě prozrazuje romantický lyrický hrdina? C ̌ emu se autor obdivuje? Co pu ̊ sobí jako harmonizující c ̌ initel, kde nalézá iluzi svobody? Definujte slova: poroba, třtina, býlí, vilný, modla, dlít, sváda, obcovat

8 Práce s ukázkou č. 3 Lara – 1814, exotická básnická povídka VIII. Věc divná, — v mládí činů žádostiv, prah’ po zápasu, rozkoše byl chtiv, boj, ženy, moře, vše co vnadilo jej požitkem, či smrtí hrozilo, byl jeho cíl. Co měl, vše v sázku dal, by strast neb radost za to vyzískal, — ne středního cos. Hodlalť námahou. svých citů stišit vřavu neblahou: Vír jeho srdce snes jen s odporem, co slabších živlů bylo výtvorem a v smělém letu ptal se jeho duch, zda za oblohou vyšší kdos než bůh. Rab vášní, pudů svých od dávných dnů, jak vystřízlivěl z divokého snu? Žel! — Neřek, to! — než klnul na osud, že jemu srdce dosud bije v hruď! IX. Dřív zdrojem vědy byl mu širý svět, tím víc jej poutal obsah knihy teď; jsa lidí vzdálen, oběť chmurných snů, v svých síních tráví den, noc nejednu. Kdo přec měl styk s ním, přiznal později, že dlouho v noc zvuk jeho šlépějí zněl chodbou, kde sbor předků mračných čel z gotických rámů přísně vyhlížel. Pak hlas prý šeptal: „To se nesmí říc —“ ne jeho však, zdál nadzemským se víc. Žert stranou! I víc lidí vidělo, co nelze říc, než co být nemělo. Proč na leb zří? K ní odpor nechová? jen zvrhlý člověk vzal ji z hřbitova; tu před sebou má, vedle svazků knih ne k hrůze své, než pro strach ostatních. Proč, když svět usnul, klid si nechtěl přát? Proč nezval hosty, hudbu nemá rád? Tu vada kdes! — Než z čeho sestává? To zvěst by byla — příliš zdlouhavá. I těch je dost, jichž choulostivý cit co znal, se zdráhal víc než naznačit. „Chtít vše jen říc!“ Tak o svém pánovi při stolu mluví sluzi Larovi.

9 Lara – pokračování ukázky X. Noc! Hvězdami plá Lary jasný brod, jež svitem paprsků se noří z vod; proud je tak tichý, bez hnutí se zdál a přece prchá jako štěstí dál, zrcadle v hloubi v kráse zázračné nesmrtná světla, výše oblačné: Jest stromy vrouben vnadný jeho břeh a včela vznáší se tu po květech, z nichž věnec vila Dianina cnost a lásce nabízí je Nevinnost. Toť na břehu — a v stromů úpatí se řeka jak had leskne, klikatí. Vše vůkol ticho, mír vlá z niv a lad, že netřeba se cestou duchů bát, neb nezlákala žádnou moc by zlou, procházka v záři té, v noc takovou! Je chvíle taká pro dobrého jen: Tak Lara řek si, nijak rozrušen a mlčky ubíral se v zámek zpět; výjevů takých nesnes jeho hled, vzpomínkou byly na jiný mu čas, na nebe krasší, hlubší luny jas, na kratší noci, srdce, po nichž stesk — ne! — ať skráň jakkoli mu tříští blesk, proň taká noc, noc krásy byla z těch, jímž jeho srdce bylo na posměch.

10 Práce s ukázkou č.3 Vyhledejte typické znaky romantismu. Jakou úlohu hraje popis přírody a scenérií? Zkuste odhadnout stáří překladu a pokuste se nahradit slova zastaralá novými, modernějšími.

11 Byron byl obdivován i zavrhován. On romantismus nepsal, on jej žil. Několik kritiků mu vyčetlo, že některé z jeho básní jsou příliš překombinovaných, nicméně z jeho deníků a z memoárů jeho přátel se dozvídáme, že většinu svých básní napsal během několika dní. Lara byl prý sepsán během měsíce, v ukradených večeních chvilkách, kdy se Byron vrátil z plesu či jiné zábavy a před tím než upadl do postele. Pro dnešního čtenáře může být složitý, je to však často i tím, že neexistují moderní překlady, které by si tento autor zcela jistě zasloužil. Byl obrovským zdrojem inspirace pro jiné velikány literárního romantismu, Máchou počínaje a Lermontovem konče. Všichni se mu chtěli vyrovnat. Každý z nich chtěl napsat svého Childe Harolda nebo (aspoň) Laru.

12 Závěr – v rámci opakování se pokuste charakterizovat některé z typických žánrů romantismu: Moderní epos Poemu – romantickou básnickou povídku Román Baladu

13 MODERNÍ EPOS Lyrickoepický žánr většího rozsahu, ve kterém vystupují do popředí subjektivní a reflexivní prvky. Uplatňuje se v něm přímo nebo nepřímo subjekt básníka. Je psán veršem.

14 POEMA LYRICKOEPICKÁ SKLADBA, JEJÍŽ DĚJ JE PROSTOUPEN ČETNÝMI REFLEXEMI, LYRICKÝMI PRVKY A POPISY. ALESPOŇ NĚKTEROU Z POSTAV LZE VNÍMAT JAKO MLUVČÍHO BÁSNÍKA Souvisí se vznikem moderního eposu, je však kratší, uzavřenější a mívá tzv. druhý významový plán. Zachycuje události ze života jednotlivce, nikoliv společnosti

15 ROMÁN Román je prozaický epický žánr, smýšlené vyprávění Vývoj románu je dlouhý, což se výrazně projevilo na proměnlivosti jeho struktury. Je delší než povídka nebo novela (někdy se uvádí min. 40 000 slov), jeho fabule je komplikovanější, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších (není to však nutné pravidlo). Velká epická skladba psaná prózou. Skladby románového rázu (román dobrodružný, historický, milostný, společenský) byly známy již v antice, avšak název –román vznikl až ve středověku. Novodobý román má charakter syntetický – k principu epickému připojuje i princip lyrický a dramatický.

16 BALADA Veršovaná lyrickoepická skladba, která má za základ tragický příběh Ráz balady je pochmurný Lyrický prvek se uplatňuje zejména v líčení prostředí Děj je zhuštěn, soustředěn ke konfliktu Jedná se o báseň středního rozsahu

17 Citace: Literatura: přehled středoškolského studia. dotisk 2. vydání. Český Těšín: Petra Velanová. ISBN 80-902571-6-X. Čítanka: pro 2. ročník středních škol. 2001. vyd. Praha 5: Tripolia s.r.o., 2001. ISBN 80-86448-05-3. Poutník z Albionu. Praha: Československý spisovatel, 1981. ISBN 000141277. Lord Byron. Wikipedia: The Free Encyclopaedia [online]. [cit. 2012- 10-22]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byronhttp://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce: [romantismus, realismus, česká a slovenská literatura 19. století, literární moderna] : pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 180 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-80-253-0187-6.

18 Tento digitální učební materiál (DUM) zpracovala Mgr. Veronika Sivková 22.10. 2012 v Havířově.


Stáhnout ppt "ROMANTISMUS G.G.Byron - prezentace a rozbory ukázek Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794."

Podobné prezentace


Reklamy Google